martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 15, mijn best doen voor de relatie

Image

Ik was eens in een relatie en ik was vast van plan om die te laten slagen door enorm mijn best te doen. Ik gooide er een heleboel energie tegenaan in de vorm van allerlei werkzaamheden huishoudelijk een klussen en een halve baan, en een sociaal leven met familie en vrienden. Na een jaar begon ik me gedeprimeerd te voelen, ik liep te mopperen in mezelf en ik ging weg omdat ik mijn partner en de kinderen er niet meer mee wou belasten.

Als je dit herkent kun je onderstaande zelfvergevingen gebruiken en van jezelf aan toevoegen om zo’n patroon op te heffen in jezelf en jezelf te instruëren het voortaan anders te doen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat door mijn best te doen ik een relatie in stand kan houden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een relatie in stand te willen houden door mijn best te doen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een relatie te willen vestigen op basis van energie
Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben me te realiseren, te zien en te begrijpen dat energie altijd tijdelijk is en dan opraakt en dat ik dan de relatie niet langer in stand kan houden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te verwijten blind te zijn geweest voor de onbetrouwbaarheid van energie als basis voor een relatie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat een goed sexleven de relatie een basis van energie zou geven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de polariteit te creëren: energiek tegenover gedeprimeerd, en in en als deze polariteit te bestaan

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben de relatie te baseren op een afspraak met mezelf om alle facetten van de relatie waar ik me bewust van word mezelf te vergeven zodat eenheid en gelijkheid de uitkomst is, zodat ik de ander geef wat ik zelf zou willen ontvangen

Wanneer en als ik mezelf in energie zie bestaan om mijn relatie in stand te houden dan stop ik. Ik realiseer me dat energie geen betrouwbare basis geeft aan mijn relatie. Ik adem en ik houd me er aan om mezelf uit de energie te halen en terug in mijn zelf dirigerende positie te brengen
zodat ik zelf de basis van mijn relatie ben: de zelf-afspraak om eenheid en gelijkheid met mijn partner als relatie te hebben.

Advertenties


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven, dag 14, ben ik aantrekkelijk?

Vandaag zat ik in de trein. Er was een vrouw en ik dacht dat ze dacht dat ik een aantrekkelijke man was. Na een tijd begon ik me beperkt te voelen en ik realiseerde me dat ik de hele tijd rekening hield in mijn doen en laten met hoe zij mij zou zien

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat iemand denkt dat ik aantrekkelijk ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken wat iemand anders denkt, lol

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te verbeelden dat ik weet wat iemand anders denkt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te gedragen naar wat ik denk dat een ander denkt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijzelf minder te maken dan de gedachte die ik denk dat iemand denkt

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te laten leiden door de gedachte die ik denk dat iemand denkt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een afgescheidenheid te creëren tot iemand door de gedachte die ik denk dat iemand denkt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een geheime relatie in mijn verbeelding te creëren door de gedachte die ik denk dat iemand denkt

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben mij zonder iemand daarvoor als oorzaak aan te wijzen, aantrekkelijk te voelen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het lekker aanvoelen van mijn lichaam te interpreteren in mijn gedachte als aantrekkelijk zijn om ermee iemand te verleiden mij aantrekkelijk te vinden zodat mijn verlangen om aantrekkelijk gevonden te worden vervuld zal worden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het mij lekker in mijn lichaam voelen te interpreteren als mij aantrekkelijk voelen en te geloven dat dit komt doordat iemand dit van mij denkt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben iemand in het geheim te misbruiken voor de bevrediging van mijn verlangen om aantrekkelijk gevonden te worden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het lekker aanvoelen van mijn lichaam te misbruiken om mij aantrekkelijk aan iemand voor te doen opdat diegene zich laat verleiden mij aantrekkelijk te vinden zodat mijn verlangen om aantrekkelijk gevonden te worden vervuld wordt

Ik houd mij er aan om het lekker aanvoelen van mijn lichaam te laten zoals het is en het niet te misbruiken voor de behoefte van mij als ego om er voor mezelf iets uit te proberen te halen/een draai aan te geven wat mij als ego moet versterken.


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 13, de onvoorbereide ouder


het komt voor dat een ouder na de geboorte van een kind niet in staat is het kind leven te geven, domweg omdat er een gebrek aan kennis is over wat een baby behoeft, omdat nooit is geleerd wat het inhoudt leven te geven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn kind geboren te laten worden zonder over de nodige kennis te beschikken voor de verzorging

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn kind geboren te laten worden zonder in staat te zijn het leven te geven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn kind tekort gedaan te hebben omdat al wat ik kende was leven voor mijn eigen belang

ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben te realiseren dat ik mijn kind niets te bieden heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gezondheid en het welzijn van mijn kind geschaad te hebben door acties die niet in overeenstemming zijn met het beginnende leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het leven van mijn kind ondermijnd te hebben door het de juiste verzorging te onthouden omdat ik meer aandacht had voor mijn eigen verlangens

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben jaloers te zijn op mijn kind omdat het alle aandacht krijgt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als vader jaloers te zijn op de moeder omdat die het leven geeft d.m.v. borstvoeding

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben boos te zijn dat ik met lege handen sta en deze boosheid te richten op het kind waardoor ik mij er aan irriteer en het ‘lastig’ vind

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben over deze situatie spijt te voelen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben over deze situatie verdriet te voelen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf schuldig te voelen over deze situatie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deel uit te maken van een maatschappelijk systeem wat niet gericht is op de ontwikkeling en de verzorging van leven omwille van het leven, maar op wat leven voor betekenis kan hebben voor het verdienen van geld.

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn kind geboren te laten worden in een maatschappelijk systeem waarin het leven waarde heeft in de mate dat het bijdraagt aan het verdienen van geld, terwijl het leven op zichzelf geen enkele waarde heeft

Ik vergeef mezelf dit maatschappelijke systeem toegestaan en aanvaard te hebben en er aan deel te nemen vanuit de gedachte ‘zo is het nu eenmaal’

ik neem het op me om voordat een kind geboren wordt mezelf zo te veranderen dat ik in staat ben leven te geven zodat het ontwakende leven niks tekort komt

Ik neem het op me om tezamen met anderen een maatschappelijk systeem in de wereld tot ontwikkeling te brengen waarin leven centraal staat zodat het leven van mijn kind door het systeem gegarandeerd is


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 12, een geheime verslaving

Vandaag was ik in de stad en ik merkte dat ik uitkeek naar vrouwen met hele smalle heupen. een heel smal bekken. Ik vond zulke vrouwen en ik voelde een energetische reactie in mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben op zoek te zijn naar een vrouw met een smal bekken/smalle heupen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me er op te verheugen zo’n vrouw te zien

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een energetische reactie in mezelf op te wekken door het beeld van hun heupen/bekkens

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gefascineerd te zijn door de smalheid van een bekken/heupen als van een man, wat/die door een gebogen lijn toch vrouwelijk is/zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben misbruik te maken van hun fysieke verschijningsvorm voor mijn energetische behoefte vervulling.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben rond te lopen in de realiteit met een geheim doel

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij af te zonderen van mijn medemensen door met een geheim doel in hun midden aanwezig te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet genoeg te hebben aan ademen in de fysieke werkelijkheid maar verslaafd te zijn aan energetische kicks

Wanneer en als ik mezelf op zoek zie zijn en gefascineerd zie zijn door zo’n lichaamsbouw, dan stop ik. Ik realiseer me dat ik in en als de mind op zoek ben naar voeding in de vorm van energie die ik opwek d.m.v. zo’n beeld als ik het zie. Ik adem en ik houd mezelf er aan dat ik hier blijf, hier in de fysieke realiteit.


2 reacties

Martijn’s Reis naar Leven, dag 11, van consument naar leven

De zon en de aarde waren vandaag een groeizame combinatie. De voorjaarszon doordringt de aarde en de takken  en alle knoppen en zaden worden geactiveerd om zich te ontplooien. Een broedkamer van leven ontstaat zo. O wat gedijen die planten en bomen en struiken. De akkers liggen de zonnewarmte op te nemen en een waas van groen verschijnt over het donkere bruin.

Gek idee dat de aarde opraakt, doordat we er mee omgaan als een consumptie object. Zodat we nog maar een beperkte tijd hebben. Als ik het zo bekijk hier waar het land alleen vrucht opbrengt dankzij de aardolie die de machines laat draaien en de kunstmest produceert, aardolie die steeds moeilijker winbaar wordt…. dan kun je wel nagaan dat we het over een andere boeg moeten gooien.

Alleen door de economie fundamenteel te wijzigen gaat ons dat lukken. Met een Gelijkheids Geld Systeem waarin leven centraal staat en geld het leven dient kunnen we ervoor zorgen dat ons bestaan in overeenstemming komt met de planeet waarop we leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat het leven wat zich al in talloze zich herhalende seizoenen heeft afgespeeld dit zal blijven doen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geruststelling te putten uit het feit dat de cycli der seizoenen elkaar steeds hebben opgevolgd

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat het leven goed is op basis van de in kracht toenemende voorjaarszon

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben te zien/realiseren/begrijpen dat van alles de kwaliteit langzaam achteruit gaat, de vruchtbaarheid van de bodem, de vruchtbaarheid van de plantenzaden, het grondwater, de soortenrijkdom in de sloten en zo verder.

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben tot me door te laten dringen dat een wereldwijde ingreep nodig is om de aarde voor het leven te behouden. Dat we in plaats van te consumeren zullen moeten leren de vruchtbaarheid te versterken.

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben te zien/realiseren/begrijpen dat het nodig is dat ik zelf verander aangezien ik nu besta als een consumerend wezen. Dat ik mezelf herschep door mijn woorden opnieuw te definiëren, zodat mijn woorden perspectief bieden op leven

Ik houd mezelf eraan om mijn woorden opnieuw te definiëren een voor een zodat ze een perspectief op leven vormen zodat ik van mezelf een levengevend wezen maak zodat het leven op aarde bevorderd wordt, ja dat het leven op aarde zo levend wordt dat het een uitdrukking van leven wordt in plaats van een uitdrukking van verminderende kwaliteit, van opraken en eindigen, van de dood.


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 10, angst voor mijn einde

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik niet aan de beperktheid van de mind ontkom

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik eindig wanneer mijn adem stopt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor het eind van m’n adem. ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik de adem moet stoppen om eeuwig te leven, dat er eeuwig leven is buiten de adem.

IK vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik niet in staat zal zijn de verslaving aan de mind op te geven om in plaats daarvan mezelf te leiden en de mind alleen als gereedschap te gebruiken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in cycli in de mind te hebben geleefd, herhalingen van herhalingen

Ik houd mezelf eraan om zelf de leider van mijn beweging te zijn en wanneer ik merk dat ik mij laat bewegen door een gedachte of gevoel of emotie van de mind, dan stop ik, ik realiseer me dat als ik me laat leiden door iets anders dan mezelf dan ben ik minder dan mezelf. Ik adem en ik breng mezelf hier en ik doe wat er te doen valt in het moment wat het beste is voor het leven.


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 9, Maatschappelijke onwetendheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deel te hebben genomen aan deze menselijke samenleving zonder me te bekommeren om de consequenties van overconsumptie anders dan af en toe een bezorgd gevoel te hebben.

ik vergeef mezelf niet toegestaan te hebben me te realiseren dat, te zien dat en te begrijpen dat de welvaart waar ik in leef mogelijk is door het lijden aan armoede door een groot deel van de mensheid. Omdat de economie die mij welvaart bezorgt zo is ingericht dat het geld wat we hier hebben wordt weggehaald bij de armere landen.

Ik vergeef mezelf niet toegestaan te hebben op te staan voor het leven op aarde, een met en gelijk aan dit leven.

Ik vergeef mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben me te realiseren, te zien en te begrijpen dat het leven de belangrijkste factor is op aarde. En dat ik in plaats van ervoor te zorgen dat alle levende dingen een vervuld en voortreffelijk leven kunnen leiden, ik ben faan streven naar iets ‘hogers’ in mijn mind.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben spijt te voelen dat ik mijn tijd op aarde besteed heb aan het zoeken naar iets ‘hogers’ in mijn mind in plaats van leven te herkennen en te erkennen als de bron van alle bestaan en op te staan voor leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een wereldsysteem waarin alleen de mensen met geld mediaaandacht krijgen. Terwijl de mensen met onvoldoende geld om van te leven wier situatie dringend aandacht behoeft niet voor het voetlicht komen. Waardoor de mensen die voldoende geld hebben in een heel beperkt beeld van de realiteit kunnen blijven leven en zich niet aangespoord hoeven te voelen om het wereldsysteem te veranderen.