martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 47, winnen om te leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een maatschappelijk systeem te hebben waarin ik moet winnen van anderen om een leven te hebben, dat alleen als ik  anderen overwonnen heb in de strijd om het bestaan, ik een leven heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn educatie te gebruiken om te winnen zodat ik een leven heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een maatschappelijk systeem te hebben waarin ik superieur moet zijn aan anderen om me ervan te verzekeren dat ik een leven heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat ik relatief zorgeloos kan leven omdat ik mijzelf boven anderen heb geplaatst die een aan zorgelijk leven lijden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een maatschappelijk systeem te hebben waarin niet iedereen het leven geschonken krijgt, omdat we er geen moeite voor doen om iedereen van geld te voorzien voor het leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een maatschappelijk systeem te hebben waarin het zo is dat er niet voor iedereen een leven mogelijk is zodat we elkaar moeten verdringen en bevechten en onderdrukken en negeren om zelf een leven te hebben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een maatschappelijk systeem te hebben waarin mensen doodgezwegen worden in plaats van dat hun levensomstandigheden voortdurend in de aandacht zijn en effectieve stappen worden ondernomen om hun ook een leven te gunnen

Ik stel mij ten doel een Gelijkheids Geld Systeem mede in het leven te roepen waarin we elkaar het leven gunnen door het geld gelijkelijk te distribuëren

Ik stel mij ten doel de levensomstandigheden van hen die aan een zorgelijk leven lijden onder de aandacht te brengen totdat zulke levens niet meer voorkomen op Aarde

Share

Advertenties


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 46, positief zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vriendelijk te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben welwillend te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben beleefd te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aardig te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben solidair te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben positief te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben lief te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben toegenegen te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dienstbaar te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hulpvaardig te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik altijd een positieve bijdrage moet leveren/altijd moet bijdragen aan iets positiefs

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn best te doen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gehoorzaam te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben inschikkelijk te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben eerlijk te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben volgzaam ter zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vlijtig te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben normaal te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben stil te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben netjes te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gezellig te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vrolijk te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geleerd te hebben dat vrede een goed gevoel geeft en conflict een onprettig gevoel

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ondergeschikt te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geleerd te hebben dat gehoorzaam zijn een goed gevoel geeft en ongehoorzaam zijn een lastig gevoel

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zoet te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben snoep als middel om mijn mond te houden, mijn uiting te onderdrukken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geleerd te hebben dat als ik mij vermaak dat dan mijn leven vervuld is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geleerd te hebben dat het doen van taken leuk is vanwege een beloning naderhand waarmee impliciet bevestigd werd dat taken niet leuk zijn

Ik stel mij ten doel stabiel hier te zijn in en als adem een met en gelijk aan het fysieke lichaam als leven

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 45, chemische industrie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een chemische industrie die processen uit laboratoria heeft uitvergroot en in de wereld neergezet als chemische fabrieken, waarbij stoffen en materialen in gebruik zijn die schadelijk zijn voor de levensvormen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben technologie op zo’n manier in de wereld te verwezenlijken dat de natuur ervoor moet wijken en er schade van ondervindt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben chemische verbindingen/stoffen in de wereld te brengen die daarin van nature niet voorkomen, of niet in die concentraties of niet in die samenstellingen waardoor de levensvormen geschaad worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben allerlei verstoringen in het biochemisch functioneren van talloze levensvormen op Aarde te veroorzaken door de chemische industrie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben natuurlijke levensmiddelen chemisch te bewerken met als resultaat dat het biochemisch functioneren van de levensvorm die die levensmiddelen eet geschaad wordt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan levensmiddelen chemische stoffen/verbindingen toe te voegen, die niet als doel hebben het biochemisch functioneren van de levensvorm die die levensmiddelen eten te ondersteunen/bevorderen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan lichaamsverzorgingsmiddelen chemische stoffen en verbindingen toe te voegen die niet als doel hebben het biochemisch functioneren van de levensvorm waarop die middelen worden toegepast te ondersteunen
/bevorderen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben boos te zijn over deze punten

Ik stel mij ten doel chemische technologie te ontwikkelen voor zover we die nodig hebben die in overeenstemming functioneert met de natuur of die althans de minst mogelijke schade toebrengt.

Ik stel mij ten doel levensmiddelen en lichaamsverzorgingsmiddelen mede te ontwikkelen en toe te passen die in overeenstemming zijn met de natuurlijke lichaamsprocessen

Ik stel mij ten doel een Gelijkheids Geld Systeem mede tot stand te brengen waarin het winst motief afwezig is zodat dit niet meer leidt tot het rucksichtlos toepassen van schadelijke stoffen uit de chemische industrie

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 44, angst voor een Gelijkheidssysteem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid communisme is, wat ik associeer met grauwheid en armoede en onvrijheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid betekent dat ik niet mag uitblinken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid inhoudt dat ik niet meer mag hebben dan mijn buurman

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid betekent dat alles door de staat bepaald wordt en er geen ruimte is voor eigen initiatief

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid leidt tot saaiheid en monotomie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid leidt tot uniformiteit en beperkte keuze

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid iedereen in een armoedig en troosteloos bestaan dompelt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid iedereen tot volgzame zombies maakt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat gelijkheid inhoudt dat mensen met geld een deel van hun geld moeten afstaan aan de armen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat in een gelijkheidssysteem niemand meer wat wil presteren, of omdat men te lui is of omdat prestatie toch niet beloond wordt

Ik stel mij ten doel aan te tonen dat we met een gelijkheidssysteem elkaar in staat stellen om rust te hebben wat betreft ons inkomen, waardoor we ruimte creëren om onze andere problemen op te lossen

Ik stel mij tn doel aan te tonen dat we met een gelijkheidssysteem tot grote prestaties in staat zijn omdat we onszelf vrij kunnen ontplooien en ons interessegebied optimaal kunnen exploreren. Dat onze expressie daardoor veelvormig zal zijn

Ik stel mij ten doel aan te tonen dat we in een gelijkheidssysteem door samenwerking en onderling overleg tot praktische en efficiente oplossingen voor ons dagelijks leven kunnen komen die het beste zijn voor het leven op Aarde

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 43, aardoliemaatschappijen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een systeem te hebben van aardoliewinning waarbij het leven van talloze wezens aangetast wordt en zelfs onmogelijk gemaakt wordt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een wereldsysteem te hebben waarin aardolie in een veel te hoog tempo wordt verbruikt door productie van overbodige en niet duurzame producten en door inefficiënte manieren van energieopwekking

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aardoliemaatschappijen in het wereldsysteem te hebben die een efficiëntere energieopwekking zoveel mogelijk onderdrukken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een wereldsysteem te hebben waarin aardolie gezien wordt als een middel om winst mee te maken, in plaats van te zien dat aardolie er is om ervan voor alle mensen levensnoodzakelijke voorwerpen te maken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een wereldsysteem te hebben waarin de toepassing van plantaardige oliën verdrongen is door het gebruik van minerale oliën die schadelijk zijn voor de aardse levensvormen

Ik stel mij ten doel om een wereldsysteem in het leven te roepen waarin aardolieproducerende bedrijven werken met zo min mogelijk schade aan het leven. Het bedrijf heeft geen winstoogmerk maar werkt in het belang van de mensheid als geheel.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 41, tevreden

Vandaag kwam de gedachte in me op dat het niets zou worden met de mensheid. De gedachte presenteerde zichzelf als een oud en vertrouwd geloof waar ik altijd op terug kan vallen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mezelf dit geloof bewaard te hebben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat ik dit geloof in mezelf bewaard heb om een excuus achter de hand te hebben voor mezelf, voor als ik vind dat ik te weinig gedaan heb in zake Desteni.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ontevreden te worden als ik me niet inzet voor systeemverandering

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit ontevreden tegenover tevreden

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me tevreden te voelen als ik iets gedaan heb voor systeemverandering

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat tevreden nog helemaal niet bestaat in deze wereld, enkel als gevoel wat ik in mezelf opwek naar aanleiding van wat ik gedaan heb

Tevreden is wanneer we ervoor gezorgd hebben dat al het leven van een levenswaardig bestaan verzekerd is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan systeemverandering te werken om een tevreden gevoel op te wekken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat het mede aan mij ligt of de mensheid het haalt om een uitdrukking van leven te worden

Ik stel mij ten doel om het wereldsysteem mede te veranderen en leven centraal te stellen

Ik stel mij ten doel er mede voor te zorgen dat al het leven op Aarde van een levenswaardig bestaan verzekerd is

Share