martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 76, man op de arbeidsmarkt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te zien als ‘niet een echte man’ omdat ik geen status in het maatschappelijke systeem heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te zien als ongeschikt om deel te nemen in het arbeidssysteem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de positie van iemand in het arbeidssyteem te zien als ‘immer onzeker over de continuïteit van de baan’ en ‘gedwongen te vechten voor de baan’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf gedefiniëerd te hebben als iemand die het niet op kan brengen om te vechten voor een baan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de arbeidsmarkt te zien als zinloze competitie, waarin mensen ten koste van elkaar (omdat, als de een hem krijgt de ander hem daardoor niet krijgt) banen trachten te bemachtigen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf gedefiniëerde te hebben als iemand die niet tegen de onzekerheid kan over de continuïteit van zijn baan, er is immers geen garantie voor die continuïteit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik nooit voldoende inkomen kan genereren voor mijn levensonderhoud uit mijn eigen werk.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik gefaald heb als man omdat ik geen maatschappelijke positie van betekenis heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij niet in staat te achten zelf geld te verdienen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf afhankelijk te voelen van anderen voor mijn levensonderhoud omdat ik een uitkering heb, in plaats van mij te realiseren dat ik ook in het geval van en baan van anderen afhankelijk ben voor mijn levensonderhoud

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij machteloos te voelen om zelf geld te verdienen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij als man/lichaam kwetsbaar en genegeerd te voelen, kwetsbaar omdat ik mij niet kan verschuilen zoals de mind zich verschuilt, genegeerd omdat ik altijd aangesproken word als persoon, niemand vraagt naar mij als lichaam.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik als man/lichaam niets te bieden heb aan de samenleving, dat ik alleen maar vegeteer: eten, ademen, uitscheiden, alhoewel, ik realiseer me dat ik met mijn fysieke werk hier en daar bijdragen lever.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik de samenleving iets te vertellen moet hebben, en dat ik daarvoor een universitaire achtergrond moet hebben

Verder merkte ik gisteren en vandaag dat ik geneigd was depressief te worden omdat de frictie met mijn man-zijn die ik altijd in stand hield wegvalt en daarmee een bron van energie voor mij als de mind. Gelukkig besefte ik het op tijd en kon ik het stoppen. En blijven bij het lichaam zonder mind energie.

Share

Advertenties


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 75, geen man

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen positie van aanzien hebben in de samenleving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik niet zelf mijn inkomen verdien

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen hoofd van een gezin ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen kostwinner ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen auto heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen eigen huis heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen sterke drank drink

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik niet flirt met vrouwen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik niet rook

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen pak draag

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik niet stoer ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen strijd lever

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen duur horloge draag

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen dikke bankrekening heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik geen harige gebruinde kuiten heb, lol

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet als man te zien omdat ik het niet voor het zeggen heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat het hier gaat om ideeën over man-zijn, en dat ideeën geen man van mij maken, maar dat ik man ben omdat mijn lichaam man is.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 74, man-zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gewaarwording van het man-zijn van mijn lichaam af te wijzen/te negeren/onderdrukken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben man-zijn een afgang te vinden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij te schamen voor mijn man-zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verdriet te voelen als ik moet toegeven in en als mijn lichaam een man te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me zwaar teleurgesteld te voelen over het optreden van het mannen geslacht in de wereld

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn neus op te halen voor mijn man-zijnde lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het mannen geslacht als de vijand te zien

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het om die reden onmogelijk te vinden om me te identificeren met mijn mannelijk lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat ‘vijand’ een beeld in mijn mind is wat ik projecteer op mijn lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te griezelen in de nabijheid van mannelijkheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben griezelen als een normale reactie te beleven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in en als kennis te zijn gaan ‘leven’ omdat ik me verzet tegen het leven van en als mijn lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in energie te leven als emoties en gevoelens, zoals griezelen bijvoorbeeld, afgescheiden van het lichamelijke bestaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te zien als ‘niet een echte man’ omdat ik geen status in het maatschappelijke systeem heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet gerealiseerd te hebben dat wat mij tot man maakt mijn lichaam is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het seksueel misbruik in mijn jeugd aangegrepen te hebben om mijzelf niet tot man te ontwikkelen in de samenleving, het man-zijn af te wijzen, te negeren en te onderdrukken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat ik man ben doordat mijn lichaam man is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te weigeren te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen die aan een man gesteld worden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij te presenteren als man d.m.v. mijn lichaam , maar in het geheim een energetisch wezen te zijn op zoek naar voeding en zo mijn lichaam te misbruiken en anderen te misleiden

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 73, aantrekkelijkheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij aangetrokken te voelen tot allerlei specifieke lichamelijke kenmerken/houdingen/bewegingen van mensen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als ik naar mensen van het andere geslacht kijk op zoek te zijn naar deze kenmerken/houdingen/bewegingen om dan de belevenis van aantrekkelijkheid te ervaren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me ongemakkelijk te voelen als ik de ervaring van aantrekkelijkheid heb bij het zien van specifieke lichamelijke kenmerken/houdingen/bewegingen van mensen van hetzelfde geslacht

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat ik deze reacties in het verleden heb voorgeprogrammeerd door in dat moment aan te nemen dat ik zou reageren bij het zien van dit of dat lichaamskenmerk/die of deze houding/beweging

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet toe te staan zelfvergeving toe te passen op elke reactie van aantrekkelijkheid in mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verslaafd te zijn aan de ervaring van aantrekkelijkheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat ik onmogelijk hier in de fysieke ruimte aanwezig kan zijn een met en gelijk aan mijn lichaam wanneer ik opga in de ervaring van aantrekkelijkheid in en als mezelf

Wanneer en als ik mezelf zie zoeken naar aantrekkelijkheid, dan stop ik. Ik realiseer me dat ik als de mind mezelf wil voeden met de energie van de reactie in mezelf op het zien van de specifieke lichaamskenmerken/houdingen/bewegingen, een oud programma activerend. Ik adem en ik breng mezelf hier uit de naar energie zoekende/verlangende mind in de zintuigelijke gewaarwordingen.

Ik stel me ten doel voorgeprogrammeerde reactiepatronen te elimineren.
Ik stel mij ten doel geen herhaling van het verleden te zijn/te leven

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven, dag 72, in de schoenen van een spiritueel persoon

In de schoenen van een spiritueel persoon

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven/vinden dat spiritualiteit bestaat uit liefdevolle woorden en mooie platen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat de levensgeest de inhoud van onze spiritualiteit kan vormen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven/vinden dat iedereen elkaar in z’n waarde moet laten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven/vinden dat het onderzoeken van iemands persoonlijke waarden respectloos is of vijandig

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven/vinden dat iedereen z’n eigen geloof mag hebben en dat alle geloven naast elkaar mogen bestaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven/vinden dat het stellen van fundamentele vragen over spirituele geloven de sfeer bederft

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven/vinden dat het bevragen en toetsen van iemands geloofsovertuiging respectloos is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben spiritualiteit te vullen met spirituele teksten die op geen enkele manier de eenheid en gelijkheid van Leven dienen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn spiritualiteit blind te zijn voor de waarde van het leven

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 71, de meerdere – de ondergeschikte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een maatschappelijk systeem te hebben met daarin het principe van de meerdere en de ondergeschikte, de superieuren en de ondergeschikten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat in de relatie tussen die twee de eerstgenoemden het voor het zeggen hebben, ongeacht of ze gelijk hebben, ongeacht of ze hun verstand gebruiken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat de meerdere er op staat dat de ondergeschikte zijn woorden aanneemt, ongeacht of ze verstandig/waar zijn vanuit de angst dat hij anders zijn superioriteit kwijt is waarmee zijn baan op de tocht komt te staan en daarmee zijn leven niet zeker is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in dit systeem de ondergeschikte in een angstige positie te plaatsen omdat die voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van het werk onder leiding van zijn meerdere en het zich daarom niet kan permitteren om de woorden van zijn meerdere af te wijzen, en daarom uit angst om geen inkomen=geen leven te hebben diens woorden accepteert

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zo een samenleving te creëren waarin de gelijkheid als Leven genegeerd wordt en waarin gezond verstand ondergeschikt wordt gemaakt aan de angst om niet te overleven

Ik stel mij ten doel om een samenleving mede te creëren waarin gelijkheid van Leven de relaties definiëert.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 70, meer-zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik ‘meer’ moet zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam te pushen om ‘meer’ te kunnen zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te merken aan mijn lichaam dat ik het forceer als ik ‘meer’ ben bijvoorbeeld aan de trek(-ken) op mijn gezicht

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik ‘meer’ moet zijn om mij te kunnen handhaven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik ‘meer’ moet zijn om gewaardeerd te worden, en geaccepteerd te worden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik er alleen mag zijn van mezelf als ik ‘meer’ ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik ‘meer’ moet zijn omdat de tijd dringt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te kicken op de energiestroom van het meer-zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik iedereen te slim af ben als ik ‘meer’ ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat m’n bestaan in elkaar stort als ik niet ‘meer’ ben.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben acties te ondernemen vanuit meer-zijn in plaats van vanuit adem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te merken dat ik langs mezelf heen leef als ik ‘meer’ ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn bestaan kunstmatig in stand te houden door ‘meer’ zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet een met en gelijk aan het tempo van de fysieke wereld te zijn als ik ‘meer’ ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat meer-zijn een onwerkelijke staat van zijn is, waarvanuit ik de fysieke werkelijkheid als van een afstand bekijk en niet gewoon hier ben in de materiële ruimte een en gelijk

Ik stel mij ten doel een en gelijk hier te zijn

Wanneer en als ik zie dat ik ‘meer’ ben, dan stop ik. Ik realiseer me dat ik in een alternatieve staat van zijn ben. Ik adem en ik breng me terug hier een met en gelijk aan de materiële werkelijkheid en mijn fysieke licham hier.

Share