martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 245, angst-voor-de-agreement-partner-personage

imagesAngst voor de medemens waar ik een agreement mee heb-personage (nog niet af)

Angst
Dat mijn medemens niet te vertrouwen is
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat mijn medemens niet te vertrouwen is
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf bang zie zijn dat mijn medemens niet te vertrouwen is, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf niet kan vertrouwen als ik bang ben. Ik adem, en ik handel niet en spreek niet  als ik niet eerst stabiel ben.

Gedachte
ik zie mij in de gedachte dat mijn medemens niet te vertrouwen is
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf in de gedachte te bevinden waarin mijn medemens niet te vertrouwen is
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze gedachte zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat zolang ik in deze gedachte ben, ik mezelf niet kan vertrouwen. Ik adem. En ik breng mezelf hier in de fysieke realiteit

Verbeelding
Ik zie mij in de verbeelding waarin mijn medemens dingen doet buiten mij om uit eigenbelang
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij in de verbeelding te bevinden waarin ik mijn medemens dingen zie doen, buiten mij om uit eigenbelang
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze verbeelding zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik vanuit verbeelding het zicht op de realiteit verloren ben. Ik adem, en ik brneg mezelf weer hier en ik zorg dat ik eerst de dingen van mezelf oplos, voordat ik iets zeg/handel

Innerlijke dialoog: blinde kip. Stomkopje. Enige krachttermen. Waar ben je mee bezig….
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: blinde kip

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf blinde kip tegen mezelf zie zeggen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de blinde kip ben die niet in de gaten heeft dat ie door angst bevangen is. ik adem en ik stabiliseer mezelf. Ik geef de energie die door m’n lichaam raast terug aan de lichaamscellen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: stomkopje
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf stomkopje tgen mezelf zie zeggen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat Ik zelf dat stomkopje ben, door in angst te zijn. Ik adem en ik stabiliseer mezelf, en ik kijk hoe ik mijn medemens kan assisteren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: waar ben je mee bezig
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: waar ben je mee bezig, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf moet afvragen waar ik mee bezig ben als ik vanuit angst iets wil ondernemen naar mijn medemens.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: enige krachttermen.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf enige krachttermen zie zeggen in mezelf, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat het voortkomt uit de hoog oplopende emotionele energie in mezelf. Ik adem, ik stabiliseer mezelf.

Reacties: woede, nervositeit, geagiteerd, moordlust (niet jegens haar overigens), teleurgesteld, verachting
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woede in mezelf op te wekken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben nervositeit in mezelf op te wekken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geagiteerdheid in mezelf op te wekken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben moordlust in mezelf op te wekken
ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld in mezelf op te wekken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verachting in mezelf op te wekken

Fysiek: hartkloppingen, uitputting
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel in mezelf te veroorzaken: hartkloppingen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel in mezelf te veroorzaken: uitputting
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel in mezelf te veroorzaken: stijve schouders

Consequenties: voorkomen

Share

Advertenties


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 244, afgekeurd personage

7863569-een-hand-een-thumbs-down-als-een-teken-van-afkeuring-weer-gegevenAngst: voor afkeuring (nog niet af)

Gedachte: ik heb iets gedaan wat in mijn ogen het juiste was en ik word daarom afgekeurd
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik word afgekeurd
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf bang zie zijn dat ik word afgekeurd, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf afkeur door in angst te gaan. Ik adem, en ik ben en blijf in en als adem hier

Verbeelding: Ik zie mezelf de grond onder m’n voeten verliezen omdat ik afgekeurd word op iets wat ik geheel vanuit mezelf gedaan heb.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te verbeelden dat ik de grond onder m’n voeten verlies omdat ik afgekeurd word op iets wat ik geheel vanuit mezelf gedaan heb.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zie verbeelden dat ik de grond onder m’n voeten verlies omdat ik afgekeurd word op iets wat ik geheel vanuit mezelf gedaan heb, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zelf de grond onder m’n voeten vandaan haal door me op angst te baseren. Ik adem en ik grond me op de Aarde en ik baseer me op mezelf hier.

Innerlijke dialoog: heb ik er wel goed aan gedaan, o hoe zal … reageren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: heb ik er wel goed aan gedaan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: o hoe zal … reageren

Reacties: onrustig, gestresst, ongedurig, ongeconcentreerd, onzeker
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze reactie in mezelf op te wekken: onrustig
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze reactie in mezelf op te wekken: gestresst
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze reactie in mezelf op te wekken: ongedurig
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze reactie in mezelf op te wekken: ongeconcentreerd
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze reactie in mezelf op te wekken: onzeker

Fysiek: ademen gaat zwaar alsof er een gewicht op me drukt. Ingevallen wangen, kramp in de nierstreek
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel in mezelf te veroorzaken: ademen gaat zwaar alsof er een gewicht op me drukt.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel in mezelf te veroorzaken: ingevallen wangen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel in mezelf te veroorzaken: kramp in de nierstreek

Consequenties:

Share


2 reacties

Martijn’s Reis naar Leven, dag 243, verlies-van-het-paradijs-personage

downloadVerlies-van-het-paradijs-personage

Dit personage is ontstaan tijdens mijn allereerste herinnering toen ik 3 1/2 was. Mijn zus werd geboren in het ‘paradijs’ wat ik met/bij mijn ouders had en ik was uit logeren gedaan bij mijn opa en oma.

Componenten

Angst
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik mijn ‘paradijs’ verlies nu er een nieuw persoon in is toegelaten
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf bang zie zijn mijn paradijs te verliezen te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door in angst te zijn mijn paradijs verlies. Ik adem en ik breng me uit de angst weer thuis in mezelf

Gedachte
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te zien in de gedachte waarin ik het ‘paradijs’ verloren ben wat ik bij/met jullie had.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze gedachte zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door in gedachte te zijn mijn paradijs verlies. Ik adem, en ik haal me terug uit de gedachte. En ik breng mezelf weer hier bij mezelf

Verbeelding
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te zien in de verbeelding waarin jullie, een ander buiten mij om, zonder dat ik daarin meebesluit, toelaten in ‘ons paradijs’, en dat voor mij vernietigen.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze verbeelding zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in verbeelding mezelf buiten het paradijs plaats. Ik adem en ik haal mezelf uit de verbeelding terug naar hier bij mezelf

Innerlijke dialoog
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen:  jullie hebben mijn vertrouwen geschonden door buiten mij om iemand toe te laten in ons ‘paradijs’
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf dit tegen mezelf zie zeggen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik al spreek vanuit de afgescheidenheid van mijn paradijs, nl. uit angst. Ik adem, en ik elimineer de angst en ik breng mezelf hier in de raliteit, weg uit deze denktrant.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: jullie hebben me afgewezen, ik gaf mijn alles en nee hoor, nog was het jullie niet genoeg, want kijk maar, jullie nemen nog een kind.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me dit zie zeggen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf reeds afgewezen heb door angstig te worden, en nu aan het projecteren ben geslagen. Ik adem en ik stop de projectie door mijn angst te vergeven.

Reacties
heel boos, wraakzuchtig, zeer zwaar teleurgesteld, diepe minachting, afgewezen, gediskwalificeerd, miskenning, verraden, wantrouwend, achterdochtig
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hele grote boosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf hele grote boosheid in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik boos ben op mezelf omdat ik me de toegang tot het paradijs ontzeg. Ik adem en ik ben hier in en als adem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wraakzucht in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf wraakzucht in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de oorzaak van het verlies van mijn paradijs projecteer op jullie. Ik adem en ik neem de verantwoordelijkheid voor het verlies door zelf het herstel van mezelf ter hand te nemen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zeer zware teleurstelling in mezelf op te wekken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zeer zware teleurstelling zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf zeer zwaar teleurstel door mezelf in te wisselen voor angst. Ik adem en ik herstel mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben diepe minachting in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf diepe minachting voor jullie zie op wekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de oorzaak van mijn verlies aan het projecteren ben. Ik adem en ik neem de verantwoordelijkheid terug, en ik plaats mezelf in eenheid en gelijkheid met mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afwijzing in mezelf op te wekken
Ik stel me  ten doel, wanneer en als ik mezelf afwijzing in mezelf zie opwekken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf afwijs door in angst voor verlies te gaan. Ik adem, en ik aanvaard mezelf weer als mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben diskwalificatie in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf diskwalificatie in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf diskwalificeer door angst te laten bestaan als mezelf, in plaats van mezelf. Ik adem en ik herstel mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben miskenning in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik miskenning in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf misken door angst te laten prevaleren. Ik adem, en ik laat de angst los en ik ken mezelf weer

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verraden in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me verraden in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wantrouwen in mezelf op te wekken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf wantrouwen zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zelf het vertrouwen in mezelf heb geschonden door in angst te gaan, i.p.v. in mezelf te blijven. Ik adem, en ik plaats mezelf terug in mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben achterdocht in mezelf op te wekken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf achterdocht in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik achterdochtig ben omdat mijn zelf duidelijkheid weg is nu ik mezelf heb verwijderd uit de vergelijking en angst voor mezelf in de plaats heb gezet. Ik adem en ik plaats mezelf als adem terug in/als mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vermorzelen in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf vermorzelen in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf vermorzel onder de angst die ik toelaat. Ik adem en ik laat de angst varen, en ik geef mezelf weer de ruimte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben negeren in mezelf op te wekken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf negeren in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf negeer door me aan angst te wijden. Ik adem, en ik laat mijn fascinatie voor angst gaan. En ik hervind me in en als adem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben schamper, onverschillig ongeloof in mezelf op te wekken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf schamper, onverschillig ongeloof op zie wekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik schamper, onverschillig ongeloof naar mezelf en naar jullie heb omdat angst een illusie is en ik dus een illusie als mezelf heb. Ik adem, en ik ontdoe me van angst om in en als adem fysiek te bestaan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben weggooien op te wekken in mezelf.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf weggooien zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf weggooi en angst als mezelf neem. Ik adem, ik ontdoe me van angst en besta fysiek in en als adem.

Fysiek
zwaar ademen, zwaar bewegen, verkrampte, gebogen rug
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zwaar ademen te veroorzaken in mijn lichaam
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zwaar ademen zie veroorzaken, te stoppen..Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emoties die ik erdoorhen laat gaan. Ik adem en ik herstel de stilte in m’n lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zwaar bewegen te veroorzaken in mezelf
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zwaar bewegen zie veroorzaken, te stoppen..Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emoties die ik erdoorhen laat gaan. Ik adem en ik herstel de stilte in m’n lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een verkrampte gebogen rug te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf een verkrampte gebogen rug zie veroorzaken, te stoppen..Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emoties die ik erdoorhen laat gaan. Ik adem en ik herstel de stilte in m’n lichaam

Consequenties
Ik stoot jullie af
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit als consequentie te veroorzaken: ik stoot jullie af
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze consequentie zie, te stoppen en mijn startpunt te corrigeren: niet meer vanuit angst, gedachte verbeelding, innerlijke dialogen, maar stabiel hier in en als adem.

Ik laat mezelf aan mijn lot over
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me aan mijn lot over te laten
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze consequentie zie, te stoppen en mijn startpunt te corrigeren: niet meer vanuit angst, gedachte verbeelding, innerlijke dialogen, maar stabiel hier in en als adem.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s reis naar Leven, dag 241, ik-trek-mij-terug-personage, compleet

Ik-trek-me-terug-personage

-beschrijving

Dit personage ontstond ook toen ik 3 1/2 jaar oud was, uit logeren gebracht bij mijn opa en oma omdat mijn zus thuis geboren ging worden, waar ik (mijn eerste herinnering is dit) achterkwam toen mijn oma daarover gebeld werd. Ik zag dat ik erbij had willen zijn en dat ik niet bij machte was om daar iets aan te veranderen en ik trok mij terug uit de werkelijkheid omdat ik mij machteloos voelde de situatie op te lossen.

-Componenten

Angst dat ik mij terugtrek van de realiteit
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik mij terugtrek van de realiteit
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf bang zie zijn dat ik mij terugtrek van de realiteit, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mij terugtrek van de realiteit door in angst te bestaan. Ik adem, en ik haal mezelf terug uit de angst en ik breng mezelf hier in de fysieke realiteit, waar ik ben in het moment, en ik ga verder

Gedachte
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te zien in de gedachte waarin ik de grond onder m’n voeten verlies
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze gedachte zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door in een gedachte te zijn de grond onder mijn voeten verlies. Ik adem, en ik breng mezelf terug hier uit de gedachte, en ik zet de eerstvolgende stap

Verbeelding
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te verbeelden dat ik m’n verblijf bij mijn ouders opgeef
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze verbeelding zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik een herinnering aan het herhalen ben waarin ik mijn bestaan bij mijn ouders opgeef omdat ze blijkbaar liever mijn zus daar hebben, aangezien ik weg moest voor haar geboorte. Ik adem en ik bekijk de situatie in het heden en bepaal m’n koers door te kijken wat is het beste voor allen.

Innerlijke dialoog
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: deze situatie is te gecompliceerd ik trek me eruit terug
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf tegen mezelf zie zeggen: deze situatie is te gecompliceerd ik trek me eruit terug, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat
ik me eruit terugtrek door in angst te gaan. ik adem, en ik zie hoe ik de situtie kan dirigeren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik voel me hier niet goed bij ik geef het maar op, het zal wel ergens goed voor zijn, het zal wel opgelost worden
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf dit zie zeggen tegen mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat angst inderdaad niet goed voelt. Ik adem, en ik breng me uit de angst terug hier in de fysieke realiteit en ik beslis welke beweging ik wil maken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik vertrouw jullie niet.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf tegen mezelf zie zeggen: ik vertrouw jullie niet, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat angst niet om te vertrouwen is. Ik adem, en ik breng mezelf uit de angst hier in de fysieke realiteit en ik maak me niet afhankelijk van vertrouwen, maar ik baseer me op mijn zelfvertrouwen.

Reacties: piekeren, bezorgdheid, falen, vertwijfeling, ongerustheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben piekeren op te wekken in mezelf als reactie
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zie piekeren te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat piekeren een onrustige energie is die niks voortbrengt. Ik adem en ik gebruik mijn denken voor praktische overwegingen en/of oplossingen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bezorgdheid op te wekken in mezelf
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf bezorgdheid zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het slechts een stemming in mezelf is die nergens toe leidt. Ik adem en ik herstel de stilte in mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben falen op te wekken in mezelf
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf falen zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat falen een state of mind is die geen effectieve oplossingen voortbrengt. Ik adem en ik grond mezelf en ik kijk realistsch wat ik kan doen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vertwijfeling op te wekken in mezelf
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf vertwijfeling zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf met vertwijfeling helemaal overgeleverd heb aan een uitzichtloos verblijf in mijn mind. Ik adem, en ik pak mezelf bij elkaar om te zien hoe ik ga bewegen en ik beweeg

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongerustheid op te wekken in mezelf.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf ongerustheid zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het slechts ronddraaiende energie is in mijn mind. Ik adem, en ik breng mezelf in het moment hier en ik handel daarmee in overeenstemming.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gelatenheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf gelatenheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik basically mezelf opgeef en wacht op een wonder. Ik adem, en ik zet mezelf in beweging.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opgeven in mezelf als reactie op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf opgeven zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het gewoon luiheid betreft. Ik adem, en ik pak mezelf beet en herstel m’n zelfbeweging.

Fysiek: algehele slapte.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben algehele fysieke slapte te veroorzaken.
Ik stel me teen doel, wanneer en als ik mezelf dit zie veroorzaken, te stoppen.Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de emoties die ik door mijn lichaam laat gaan m’n lichaam belasten. Ik adem, en ik herstel de stilte in mezelf en ik voel mezelf door mijn hele lichaam

Consequentie: ik trek me terug uit de realiteit, ik geef mijn positie op omdat ik mezelf opgeef
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze consequentie te manifesteren: ik trek me terug uit de realiteit
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze consequentie zie, te stoppen, en mijn uitgangspunt te corrigeren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze consequentie te manifesteren: ik geef mijn positie op omdat ik mezelf opgeef
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze consequentie zie, te stoppen, en mijn uitgangspunt te corrigeren

Share


Een reactie plaatsen

240, Martijn’s Reis naar Leven, ik-trek-mij-terug-personage

wegwezenIk-trek-me-terug-personage

-beschrijving

Dit personage ontstond ook toen ik 3 1/2 jaar oud was, uit logeren gebracht bij mijn opa en oma omdat mijn zus thuis geboren ging worden, waar ik (mijn eerste herinnering is dit) achterkwam toen mijn oma daarover gebeld werd. Ik zag dat ik erbij had willen zijn en dat ik niet bij machte was om daar iets aan te veranderen en ik trok mij terug uit de werkelijkheid omdat ik mij machteloos voelde de situatie op te lossen.

-Componenten

Angst dat ik mij terugtrek van de realiteit
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik mij terugtrek van de realiteit
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf bang zie zijn dat ik mij terugtrek van de realiteit, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mij terugtrek van de realiteit door in angst te bestaan. Ik adem, en ik haal mezelf terug uit de angst en ik breng mezelf hier in de fysieke realiteit, waar ik ben in het moment, en ik ga verder

Gedachte
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te zien in de gedachte waarin ik de grond onder m’n voeten verlies
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze gedachte zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door in een gedachte te zijn de grond onder mijn voeten verlies. Ik adem, en ik breng mezelf terug hier uit de gedachte, en ik zet de eerstvolgende stap

Verbeelding
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te verbeelden dat ik m’n verblijf bij mijn ouders opgeef
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze verbeelding zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik een herinnering aan het herhalen ben waarin ik mijn bestaan bij mijn ouders opgeef omdat ze blijkbaar liever mijn zus daar hebben, aangezien ik weg moest voor haar geboorte. Ik adem en ik bekijk de situatie in het heden en bepaal m’n koers door te kijken wat is het beste voor allen.

Innerlijke dialoog
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: deze situatie is te gecompliceerd ik trek me eruit terug
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf tegen mezelf zie zeggen: deze situatie is te gecompliceerd ik trek me eruit terug, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat
ik me eruit terugtrek door in angst te gaan. ik adem, en ik zie hoe ik de situtie kan dirigeren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik voel me hier niet goed bij ik geef het maar op, het zal wel ergens goed voor zijn, het zal wel opgelost worden
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf dit zie zeggen tegen mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat angst inderdaad niet goed voelt. Ik adem, en ik breng me uit de angst terug hier in de fysieke realiteit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik vertrouw jullie niet.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf tegen mezelf zie zeggen: ik vertrouw jullie niet, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat angst niet om te vertrouwen is. Ik adem, en ik breng mezelf uit de angst hier in de fysieke realiteit en ik maak me niet afhankelijk van vertrouwen, maar ik baseer me op mijn zelfvertrouwen.

Reacties: piekeren, bezorgdheid, falen, vertwijfeling, ongerustheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben piekeren op te wekken in mezelf als reactie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bezorgdheid op te wekken in mezelf
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben falen op te wekken in mezelf
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vertwijfeling op te wekken in mezelf
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongerustheid op te wekken in mezelf.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gelatenheid in mezelf op te wekken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opgeven in mezelf als reactie op te wekken

Fysiek: kriebelig gevoel rond m’n buik vnl., verplaatst zich de hele tijd. Ook wel rond de voeten.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze fysieke reactie in mezelf te veroorzaken: kriebelig gevoel rond m’n buik vnl., verplaatst zich de hele tijd. Ook wel rond de voeten.

Consequentie: ik trek me terug uit de realiteit, ik geef mijn positie op omdat ik mezelf opgeef
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze consequentie te manifesteren: ik trek me terug uit de realiteit
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze consequentie te manifesteren: ik geef mijn positie op omdat ik mezelf opgeef

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 235, angst-dat-ik-niet-welkom-ben-personage

5549306-man-met-een-rood-kruis-merk-concept-voor-declinatie-of-afwijzingAngst-dat-ik-niet-welkom-ben-personage

-Beschrijving

Dit personage ontstond ook toen ik drie en een half was, waarin ik bij mijn opa en oma te logeren was gebracht en ik er achter kwam dat ondertussen thuis mijn zus werd geboren. “Waarom moest ik weg?” “ben ik verder nog wel welkom?”

-Componenten

Angst
–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik niet welkom ben
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf bang zie zijn dat ik niet welkom ben, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf niet verwelkom door angst welkom te heten als mezelf. Ik adem, en ik geef ademend ruimte aan mezelf

Gedachte
–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte te hebben waarin ik mezelf zie als iemand die er nooit zeker van kan zijn dat ie welkom is
–mezelf zo zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat deze gedachte te maken heeft met het verleden en niet met het heden. Ik adem en ik stem af met mensen hoe en wanneer ik welkom ben.

Verbeelding
–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te verbeelden dat ik plotseling te horen krijg dat ik niet welkom ben
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf verbeeld dat ik plotseling merk dat ik niet welkom ben, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn angst realiteits-waarde probeer te geven. Ik adem en ik zorg ervoor dat ik duidelijkheid in mijn relaties/contacten heb

Innerlijke dialoog
–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik moet leuk zijn, en dingen doen die gewaardeerd worden, en belangstellend zijn en complimenteus, dan kan ik er waarschijnlijk zeker van zijn dat ik welkom ben.
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf dit tegen mezelf zie zeggen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer te manipuleren in plaats van mijn angst onder ogen te zien en te corrigeren. Ik adem, en ik kijk naar de fysieke realiteit wat ik kan doen/wat nodig is, en ik geef een compliment wanneer dat op z’n plaats is en ik toon belangstelling wanneer ik ergens belang in stel.

Reacties
–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te reageren met onrust.
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zie reageren met onrust, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf opzweep om maar dingen te verzinnen die me welkom maken. Ik adem, en ik stabiliseer mezelf

–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te reageren met onzekerheid
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zie reageren met onzekerheid, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in de angst blijf hangen. Ik adem en ik stabiliseer mezelf en door zelfonderzoek en/of communicatie verschaf ik mezelf duidelijkheid.

–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te reageren met mezelf promoten
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zie reageren met mezelf te promoten, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik aan het manipuleren ben. Ik adem en ik kijk simpelweg of en hoe ik iets voor iemand kan betekenen, praktisch, danwel procesmatig.

–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te reageren met verdriet
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zie reageren met verdriet, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik verdriet heb omdat ik mezelf niet de ruimte geef om tot klaarheid te komen over mijn al dan niet welkom zijn, maar in onzekerheid daarover laat. Ik adem. Ik kijk waar ik niet zeker over ben en ik bespreek dat/zoek dat uit

–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben huiverig te reageren
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf huiverig zie reageren, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik huiver omdat ik mezelf in de kou laat staan door mezelf geen zekerheid te verschaffen over hoe en wanneer en bij wie ik welkom ben. Ik adem en ik zoek dat voor mezelf uit.

Fysiek
–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel in mezelf te veroorzaken: gejaagde ademhaling
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf een gejaagde ademhaling zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn fysieke lichaam belast met de emoties die ik erdoorheen laat gaan. Ik adem en ik herstel de stilte in mezelf.

–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit fysieke verschijnsel te veroorzaken: kramp in de nierstreek
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf kramp in de nierstreek zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn fysieke lichaam belast met de emoties die ik erdoorheen laat gaan. Ik adem en ik herstel de stilte in mezelf.

Consequenties
–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben contacten te laten versloffen
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze consequentie zie, te stoppen, en me te realiseren dat ik mijn startpunt moet corrigeren

–Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf uit te putten door energie te steken in contacten
–Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf in deze consequentie zie, te stoppen, en me te realiseren dat ik mijn startpunt moet corrigeren

Share