martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven, dag 267, low-profile-personage gecorrigeerd

Een reactie plaatsen

Low-profile-personage gecorrigeerd

Zo ken ik mezelf al heeel lang, dat ik me niet fit voel om de strijd om het bestaan te voeren. En daarom kies ik voor een bestaan in de luwte, waar niemand mij mijn plaats zal betwisten. En waarbij ik de machtigere mensen hun gang laat gaan opdat ze mij niet hinderlijk vinden en uit hun systemen donderen en ik niet kan overleven

Angst

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om sterk te zijn en om sterk over te komen
Ik stel me ten doel,wanneer en als ik me bang zie zijn om sterk te zijn en om sterk over te komen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik wil dat ik zelf overkom. Ik adem, en ik zorg ervoor dat ik zelf hier ben in het moment en me uitdruk naar m’n eigen tevredenheid op een manier die het beste is voor allen, voor al het leven.

Gedachte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte te bestaan waarin ik mezelf weggedrukt zie worden door anderen die sterker zijn
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf weggedrukt zie worden door anderen die sterker zijn, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf wegdruk doordat ik de angst in mezelf laat  bestaan. Ik adem, en zo besta ik hier vrij van de angst en de gedachte die daarmee samenhangt

Verbeelding

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik me mezelf zie presenteren als ‘sterk’ in de wereld en daardoor als bedreiging wordt ervaren door hen die sterker zijn, en die alles in het werk zullen stellen om zich ervan te verzekeren dat ik weggedrukt word uit hun economische ‘omgeving’ waardoor ik niet kan overleven.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me in en als deze verbeelding zie bestaan, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf als ‘sterk’ presenteer om de angst to overschreeuwen. Ik adem, en ik druk mezelf uit in de wereld op een manier die het beste is voor allen en al het leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik me mezelf zwak zie presenteren in de wereld waardoor ik getolereerd word door de sterken zodat ik kan overleven
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als deze verbeelding te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zwak ben doordat ik in en als angst besta, en dat daar deze verbeelding uit voortkomt. Ik adem, en ik kom tot mezelf hier in het fysieke moment, en ik kijk of m’n leven effectief is voor het doel: een wereld creëren die het beste is voor allen en al het leven.

Innerlijke dialoog

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik ben niet tegen hen opgewassen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: ik ben niet tegen hen opgewassen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik toegegeven heb aan de angst en me daarom zo voel. Ik adem, en ik neem de tijd om de angst te verwijderen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik ben te zwak om altijd maar te strijden
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: ‘ik ben te zwak om altijd maar te strijden”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf ondermijn door de angst toe te staan en te accepteren in mezelf, en dat ik geloof dat ik om de angst weg te krijgen ertegen moet strijden wat ik projecteer. Ik adem, ik verwijder de angst, en zo heb ik niet langer het gevoel/idee dat ik moet strijden om er te kunnen zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik sta hun overheersing maar toe, want ik kan tenminste overleven in hun systeem
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: ‘ik sta hun overheersing maar toe, want ik kan tenminste overleven in hun systeem”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de overheersing van de angst projecteer, die ik toesta in mezelf. Ik adem, en ik verwijder de angst.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen:
ik stem stilzwijgend in met hun misdaden voor macht want onder hun macht kan ik tenminste overleven
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik stem stilzwijgend in met hun misdaden voor macht want onder hun macht kan ik tenminste overleven”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat leiden door angst. Ik adem, en ik bevrijd me uit de angst en ik vergeef me de misdaden die mede in mijn naam gepleegd worden, omdat ik deel ben van hun systemen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ik durf die misdaden niet al te luid aan de kaak te stellen want ik vrees dat ze me dan uit hun systeem knikkeren zodat ik niet weet hoe ik moet overleven
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: ‘ik durf die misdaden niet al te luid aan de kaak te stellen want ik vrees dat ze me dan uit hun systeem knikkeren zodat ik niet weet hoe ik moet overleven”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik vrees om het systeem van angst waarop ik me in mezelf baseer los te laten, mezelf te vergeven. Want wie zou ik zijn zonder angst: mezelf, kan ik mijn bestaan op mezelf baseren? Ik adem, en stap voor stap op de Reis naar Leven, word ik zelf de basis.

Reacties

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opgeven als reactie in mezelf op te wekken
ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘opgeven’ als reactie zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat overheersen door angst. Ik adem, en ik kom tot mezelf en ik ga verder met mijn activiteiten voor een wereld waarin leven centraal staat

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onderdanigheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onderdanigheid zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst groter heb laten worden/gemaakt dan mezelf en dit projecteer. Ik adem, en ik kom tot mezelf en ik zie de gelijkheid door het proces waar allen deel van uitmaken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben slaafsheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me slaafsheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik angst de autoriteit in mezelf heb gegeven en dit projecteer. Ik adem, en leven als mezelf als autoriteit is wat ik stap voor stap verwezenlijk

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben meegaand/inschikkelijk in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me meegaandheid/inschikkelijkheid zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik toegeef aan de angst. Ik adem me erdoorheen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben behulpzaamheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me behulpzaamheid in mezelf zie opwekken om goedkeuring te krijgen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mij laat leiden door angst. Ik adem, en ik kijk vanuit praktisch oogpunt wat nodig is om te doen om een wereld te creëren die het beste is voor al het leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zorgeloosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zorgeloosheid zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst negeer/ontken. Ik adem, ik zie de angst onder ogen en ik adem me erdoorheen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een verlammend gevoel in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een verlammend gevoel in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik verlamd ben door angst. Ik adem, en door de adem breng ik me weer in beweging

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een gevoel van triomf in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een gevoel van triomf in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik het leven met deze angst als een overwinning beschouw, in plaats van in te zien en toe te geven aan mezelf dat ik erdoor gehandicapt ben. Ik adem, ik breng de euforie tot bedaren en ik zie de angst onder ogen tot ik deze in alle aspecten ken en vergeven heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben spijt op te wekken in mezelf.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me spijt zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het het gevolg is van mijn bestaan te baseren op angst, waardoor ik de uitdrukking van mezelf misloop en ik een zinloos gevoel over mijn bestaan ervaar. Ik adem, en ik verzeker me ervan dat ik me uitdruk in de vorm van zelf-schrijven, inzichten delen, perspectieven, belangrijke informatie, groepsactiviteiten zoals chats, blogbesprekingvideo’s maken, meetings bijwonen, assistentie en support vragen en verlenen, DIP lite buddying, assignments maken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te misdragen in de ogen van de sterkere(-n) door me te onttrekken aan gedragsregels, of die te overtreden.
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me dit misdragen in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik anticipeer op te verwachte vreselijke terechtwijzing en veroordeling en straf en als ik die niet krijg weet ik niet waar ik aan toe ben en dat is nog veel enger dan de vreselijke reacties. Ik adem, en ik roep mezelf tot de orde van zelfverantwoordelijkheid, zodat ik mijn gedrag van moment tot moment kan verantwoorden omdat het in het belang is van het leven.

Fysiek

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gebogen schouders/hoofd te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me gebogen schouders/hoofd zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast door de emoties erdoorheen te laten gaan. Ik adem en ik herstel de stilte in mezelf. En ik voel in mijn lichaam hoe het zich het beste kan houden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een strakke spanning in m’n ledematen te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een strakke spanning in m’n ledematen zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast door de emoties erdoorheen te laten gaan. Ik adem en ik herstel de stilte in mezelf. En ik voel in mijn lichaam om alles tot ontspanning te brengen..

Consequenties

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie een marginale plaats in de samenleving in te nemen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me in deze consequentie zie bevinden, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet heroverwegen: welke maatschappelijke positie is het beste voor het creëren van leven in eenheid en gelijkheid op Aarde, en hoe kan ik kan ik die verwezenlijken? Ik zie dat ik me goed informeer over hoe alles werkt in de samenleving, de economie, de politiek. En dat ik mijn woordenschat uitbreid. Dat ik gezond verstand kan toepassen. Mijn marginaliteit stelt me in staat hier veel tijd aan te besteden. T.z.t. wil ik me meer verdiepen in de plaatselijke politiek

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben genoegen te nemen met een minimale uitkering
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me genoegen zie nemen met een minimale uitkering te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het een consequentie is van angst als startpunt. Ik adem en ik heroverweeg mijn startpunt en besluit de vraag: ‘wat is het beste voor al het leven’ als startpunt te nemen. Ik zie dat mijn uitkeringssituatie mij maximale tijd laat om me aan desteni en m’n zelf-educatie te wijden. Hier ben ik content mee.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vermijden mensen aan te kijken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me in deze consequentie zie bevinden, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat Ik terug moet naar m’n startpunt om het te wijzigen: van angst in zelf-beweging, zodat ik kan kijken als expressie van mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een als consequentie een ‘uitdoven’ van mezelf te ervaren
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me in deze consequentie zie bevinden, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst zoveel ruimte in mezelf geef dat er niets van me overblijft. Ik adem, en ik corrigeer mijn startpunt van angst in zelfvertrouwen.

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s