martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 295, relatie-personages t.a.v. moeder en zus, gecorrigeerd

imagesOpgegroeid als ik ben met mijn moeder en mijn zus als voornaamste vrouwen, ben ik nu geneigd om in een vrouw in mijn nabijheid deze personages te vinden: een maatje om samen bezig te zijn, en iemand die elk moment een vernietigend oordeel kan vellen over mijn gedrag. Lol, een onleefbare combinatie.
Een mengsel van angst en opgetogenheid is de energie die ik in mezelf ervaar, die automatisch opgewekt wordt in de nabijheid van of door de gedachte aan een vrouw waarvan ik denk/vind dat ze dichtbij me staat.
Angst en opgetogenheid samen is raar, iets voor een masochist. Omdat deze energie automatisch opkomt en ik erdoor gegrepen wordt en meegevoerd, ben ik niet meer goed bij mezelf. Daardoor zeg ik ja of nee voordat ik de vraag goed heb overwogen, en voor ik het in de gaten heb raak ik verzeild in afspraken en gewoontes en manieren die ik deel met de vrouw in kwestie, maar waar ik niet 100% achter sta en heb ik me beperkt in m’n zelf expressie in die mate dat me dat na kortere of langere tijd gaat opbreken.

In geval van een relatie wordt dat een onhoudbare toestand. Ik werd b.v. een keer steeds depressiever, ook een keer steeds aggressiever. En altijd wordt het contact steeds oppervlakkiger in de loop van de tijd.

Er moet in mezelf een personage ontstaan zijn in m’n jeugd wat in m’n onderbewuste rust, tot het geactiveerd wordt door de nabijheid van een vrouw, of de gedachte aan haar, en dat dan bepaalt ‘wie ik ben’, hoe ik me voel en hoe ik doe.

Om het aan te pakken kijk ik naar twee personages, de ene gebaseerd op de angst voor een plotselinge vernietigende kritiek, de ander gebaseerd op de angst om alleen te zijn, en daar begin ik mee. De zelfvergeving is om de oude patronen los te kunnen laten. De “ik stel me ten doel” verklaringen zijn om een nieuwe manier van doen in mezelf te vestigen.

Deel 1.

Angst

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om gezelschap/contact te missen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn om gezelschap/contact te missen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik gestuurd wordt door de herinnering aan momenten met m’n zus vroeger waarmee ik een blij gevoel in me opwek. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze herinnering hiervoor te misbruiken. En ik breng mezelf hier in het huidige moment en ik ben op m’n gemak met mezelf

Gedachte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf opgewekt en blij in gezelschap van de vrouw in mijn nabijheid zie
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf opgewekt en blij in gezelschap van een vrouw in mijn nabijheid zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik vast houd aan een herinnering. Ik adem, ik breng mezelf hier bij mezelf en ik ben er voor mezelf

Verbeelding
Ik zie mezelf dat we opgewekt naast elkaar lopen of samen bezig, het moment delend met elkaar elkaar
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf opgewekt naast de vrouw zie lopen
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me zie bestaan in en als deze verbeelding, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer de angst om zonder gezelschap/contact te zijn probeer te onderdrukken. Ik adem, en ik zorg dat ik er voor mezelf ben.

Innerlijke dialoog

Reacties
opgewonden, verheugd, zorgeloos, opgewekt, volkomen op m’n gemak, kinderlijke onverantwoordelijkheid, onschuldig, levendig
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opwinding in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me opwinding in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik op de vlucht ben in een goed gevoel. Ik adem, en ik stabiliseer mezelf tot het kalm is van binnen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verheugenis in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me verheugenis in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik op de vlucht ben in een goed gevoel. Ik adem, en ik stabiliseer mezelf tot het kalm is van binnen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zorgeloosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me verheugenis in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor wat er in me speelt. Ik adem, en ik onderzoek en zie de angst onder ogen die ik mezelf vegeef tot er niets reageert.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel ’volkomen op m’n gemak’ in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me  ’volkomen op m’n gemak’ in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst nu volkomen negeer. Ik adem, ik kijk in mezelf en zie de angst onder ogen die ik mezelf vergeef. ik adem, en ik ben stil in mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kinderlijke onverantwoordelijkheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me kinderlijke onverantwoordelijkheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ikz ie en begrijp en realiseer me dat het een poging is om mezelf te ontslaan van de verantwoordelijkheid voor wat er onder de oppervlakte in mezelf huist; angst om zonder gezelschap/contact te zijn. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik geef uitdrukking aan mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onschuld in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me onschuld in mezelf zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst probeer te negeren. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en daarmee maak ik me wat dat betreft ‘onschuldig’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben levendigheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me levendigheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat drijven op de energie van de angst, zonder het als angst te erkennen. Ik adem, en ik zie de angst voor wat hij is en ik vergeef mezelf. Ik blijf bij het leven van mijn lichaam

Fysiek
oppervlakkige ademhaling, drukke bewegingen,
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een oppervlakkige ademhaling te veroorzaken waardoor ik continue een beetje buiten adem ben
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een oppervlakkige ademhaling zie veroorzaken waardoor ik continue een beetje buiten adem ben, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emoties. Ik adem, en ik maak mezelf stil van binnen door alle zelfvergevingen en ik laat mijn lichaam ademen en ik adem mee.

Consequenties
Als ik een vrouw ontmoet die in dit plaatje past, dan komen automatisch die gevoelens op en zie ik haar en mezelf als de maatjes in deze verbeelding. Waardoor ik me niet kan uitdrukken zoals ik wil. Ik kom niet toe aan wezenlijke vragen/gesprekken, en er ontstaat een oppervlakkige relatie.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik me niet kan uitdrukken zoals ik wil. Ik kom niet toe aan wezenlijke vragen/gesprekken, en er ontstaat een oppervlakkige relatie.

—————————————————————————————————————-

Deel 2. Relatie personage t.a.v. moeder/vriendin/zus

Angst

Voor een vernietigend oordeel
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn voor een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bang ben voor de vernietigende werking van angst in mezelf en dit effect naar buiten projecteer. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf zo te beschadigen door angst toe te laten in mezelf. Ik ben hier

Gedachte

Ik zie mezelf geschokt door een vernietigend oordeel van  de vrouw in mijn nabijheid over mijn bezigheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf geschokt zie zijn door een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid over mijn bezigheid
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin ik me geschokt zie zijn door een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid over mijn bezigheid/manier van doen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf schok met de angst die ik mezelf opwek n.a.v. haar stem/woorden/gedrag. Ik adem, ik vergeef mezelf deze angst en ik ben stabiel hier

Verbeelding

Ik zie mezelf bezig op mijn manier, en plotseling grijpt  de vrouw in mijn nabijheid in met een lelijke stem en/of daden, vernietigend oordelend over mijn bezigheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik me bezig zie op mijn manier, en plotseling grijpt de vrouw in mijn nabijheid in met een lelijke stem en/of daden, vernietigend oordelend over mijn bezigheid
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik me bezig zie op mijn manier, en plotseling grijpt de vrouw in mijn nabijheid in met een lelijke stem en/of daden, vernietigend oordelend over mijn bezigheid, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de verbeelding voortkomt uit angst. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik breng mezelf uit de verbeelding terug in de realiteit hier bij mezelf.

Reacties

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben stress in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me stress in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat angst toelaten in m’n lichaam stress teweeg brengt. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik stabiliseer mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben radeloosheid/ontredderdheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me radeloosheid/ontredderdheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik met angst in m’n bast niet in staat ben m’n gezonde verstand te gebruiken. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik stabiliseer mezelf en overzie de situatie om met gezond verstand een oplossing te vinden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verdriet in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me verdriet in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik reageer op de aanwezigheid van het nare gevoel van de angst in m’n lichaam. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik word stil vanbinnen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf opgeven in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me opgeven zie opwekken in mezelf, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik niet veel kan beginnen zolang angst regeert in m’n lichaam. Ik vergeef mezelf de angst en ik kom tot mezelf en ik zet mezelf in beweging

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben eenzaamheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me eenzaamheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me in angst afgescheiden heb van mezelf. Ik adem, en ik vergeef mezelf aan de angst vast te houden en ik kom tot mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teruggetrokkenheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me teruggetrokkenheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik uit de buurt van de angst in mijn lichaam wil blijven. Ik adem en ik vergeef mezelf de angst en ik breng mezelf terug hier in de realiteit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onzekerheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onzekerheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het niet mogelijk is om zeker van mezelf te zijn zolang angst een rol speelt. Ik adem, en ik vergeef eerst mezelf de angst en dan kan ik zelfverzekerd zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben paniek in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me paniek in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de angst veel te hoog is opgelopen. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik stabiliseer mezelf in in m’n lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wanhoop in mezelf op te wekken. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me tot slachtoffer van de angst maak. Ik adem en ik zet mezelf stevig op de grond.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben machteloosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me machteloosheid in mezelf zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de macht uit handen heb gegeven aan angst. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst  en ik ga in mijn macht staan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben besluiteloosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me besluiteloosheid zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik geen besluit kan nemen omdat de angst me belet om helder te kunnen kijken. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik oefen mijn besluitvaardigheid uit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onbegrip in mezelf op te wekken
ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onbegrip in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik geen touw meer kan vastknopen aan de werkelijkheid als ik door angst bevangen ben, omdat de angst voor een vernietigend oordeel een illusie is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik neem de tijd om me te verdiepen in de wat er aan de hand is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wreedheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me wreedheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de pijn die de angst in m’n lichaam doet wil uitleven. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik druk mezelf zo duidelijk uit dat het staat als een huis

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben sadisme in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me sadisme in mezelf zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik genoegen schep uit pijnigen om me te verlossen van de pijn van de angst. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst voor het vernietigende oordeel en ik vind genoegen in onschadelijke bezigheden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aggressie in mezelf op te wekken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me aggressie in me zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat leiden door de innerlijke pijn die de angst me doet. Ik adem, en ik neem tijd voor mezelf om me te stabiliseren en comfortabel in mezelf te voelen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfveronachtzaming in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mezelf zie veronachtzamen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door zoveel ruimte aan de angst te geven de aandacht voor mezelf in het gedrang komt. Ik adem, Ik vergeef mezelf deze angst voor een vernietigend oordeel, en ik besteed de nodige aandacht aan mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelf-minachting in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me minachting in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat een bestaan in en als angst geen achting waard is. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst voor het vernietigende oordeel, en zo stijg ik in mijn achting

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de pret/stemming bederven in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘pret/stemming bederven’ zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door de pijn in m’n bast plezier niet kan verdragen. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst voor het vernietigende oordeel en ik druk mezelf uit in/met plezier

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben depressie in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me depressie zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het contact met het leven verloren gaat als angst de boventoon voert. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik adem een met en gelijk aan mijn levende lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een emotionele afstand te creëren
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze emotionele afstand zie creëren, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik afstand creëer tot mezelf. Ik adem, en ik verenig me weer met m’n lichaam hier.

Fysiek

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben samentrekking in m’n nierstreek te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me samentrekking in de nierstreek zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik erin laat bestaan, Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik word stil in mezelf zodat het lichaam gerust kan zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afhangende schouders te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me afhangende schouders zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat Ik mijn lichaam belast met de emotie die ik er in laat bestaan. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst voor een plotseling vernietigend oordeel in woorden en daden en de bijkomende emoties (zie hierboven), en ik recht mijn rug

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben slappe spieren te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me slappe spieren zie veroorzaken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik erin laat bestaan. Ik adem, ik vergeef mezelf de emotie en ik voel in m’n lichaam of ik er goed in zit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het hoofd te neigen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mijn hoofd zie neigen als reactie op de angst voor een vernietigend oordeel, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik er in laat bestaan. Ik adem en ik vergeef mezelf de emotie en ik strek mijn nek en ik zet mijn hoofd recht

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onhandigheid in mezelf te veroorzaken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onhandigheid in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik emoties mijn lichaam laat beheersen. Ik adem, ik vergeef mezelf de emoties en ik heb mijn volle aandacht bij de realiteit zodat mijn handelen effectief is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfbeschadiging in mezelf te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zelfbeschadiging in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de emoties de vrije hand geef om zich uit te leven. Ik adem, en ik vergeef mezelf alle emoties tot er niets meer beweegt tenzij ik het doe.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben flauwvallen in mezelf te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me flauwvallen in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer te ontkomen aan de aanwezigheid van de emoties. Ik adem, en ik bekijk de emoties een voor een door middel van schrijven, en ik vergeef ze tot er niets meer beweegt tenzij ik beweeg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij ‘onopvallend gedragen’ in mezelf te veroorzaken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘onopvallend gedragen’ in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat beheersen door de emoties. Ik adem, ik vergeef mezelf de emoties en ik druk mij duidelijk uit in mijn woorden en daden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn buik uit te zetten
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me m’n buik zie uitzetten, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotionele reactie. Ik adem en ik maak mijn lichaam vrij van deze spanning door de zelfvergevingen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben nauwgezet te letten op de lichaamstaal en de intonatie van de stem van de vrouw, om me voor de schrik te trachten te behoeden die haar plotselinge vernietigende oordeel, wat ik continue verwacht, bij me teweeg brengt.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me nauwgezet zie focussen op lichaamstaal en stem intonatie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zo weg ga van mezelf. Ik adem en ik let er op dat ik hier ben ademend, bij mezelf, stabiel en gegrond.

Consequenties

Ik ga me zo gedragen dat ik alleen dingen doe die de goedkeuring van haar wegdragen, die haar behagen, ik maak mijn eigen bezigheden ondergeschikt en onopvallend.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik  alleen dingen doe die de goedkeuring van haar wegdragen, die haar behagen, dat ik mijn eigen bezigheden ondergeschikt maak, en de perfecte slaaf word.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze consequentie zie veroorzaken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet herzien: als ik iets wil uitdrukken, dan zorg ik eerst dat het zelfoprecht is. In het geval dat mijn uitdrukking niet zelfoprecht blijkt te zijn dan neem ik alsnog verantwoordelijkheid en vergeef ik mezelf en corrigeer ik mezelf. Zodat ik kan doen wat praktisch is in het moment, wat alles overziend het meest voor de hand liggend is.

Share

 

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/4869627/?claim=st9npef6srr”>Follow my blog with Bloglovin</a>

Advertenties


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven, dag 291, verzoening met mijn lichaam

imagesVandaag ben ik begonnen te leren met heel mijn lichaam te ademen. Nu ik in de afgelopen dagen ‘verboden te ademen’ heb zelfvergeven, plus de andere twee ‘verboden’, kwam ik er eindelijk achter waarom ik pijn in m’n rug heb ontwikkeld. Ik adem alleen maar boven die plek, met m’n borstkas. Dus nu attendeert m’n lichaam me er op wanneer ik te oppervlakkig adem.
Iets anders: toen ik als kind seksueel misbruikt werd, geloofde ik in dat moment dat het het lichaam van mijn oom was wat aan de controle was ontsnapt en daarom tot zoiets in staat was.
Laatst werd ik ‘s nachts wakker en ik werd mijn lichaam gewaar, hoe het op z’n gemak lag, ‘onbewaakt’, en onmiddelijk greep ik de controle erover door me er in te ‘verankeren’. Ik snapte daarna niet waarom ik mijn lichaam in dat moment niet gewoon had kunnen laten zijn zoals het was, totaal onschuldig zoals het daar lag.
Nu verdiep ik me er in.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de aanval die de angst in mezelf voor het seksuele wangedrag van mijn oom op mijn lichaam veroorzaakte te projecteren op zijn lichaam. En hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien, te begrijpen en me te realiseren dat het de persoon van mijn oom was die zijn lichaam dwong tot wangedrag, waardoor ik toen A. het lichaam zag als de aanvaller, en B. het lichaam als iets wat onder controle gehouden moet worden omdat het anders wangedrag vertoont.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben angst in mezelf op te wekken naar aanleiding van het seksuele wangedrag van mijn oom. Want ik zag, begreep en realiseerde me niet dat ik met angst mijn lichaam geweld aan doe.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat als ik mijn lichaam niet onder controle heb dat het seksueel of ander wangedrag gaat vertonen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien dat wat ik controle noem in feite angst is. En dat deze angst mijn lichaam in de greep houdt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien, begrijpen en me te realiseren dat ik in feite bang ben voor de  angst die door mijn lichaam gaat, en deze angst wijt aan mijn lichaam.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de angst die door mijn lichaam gaat aan mijn lichaam te wijten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om als ik geen angst in mijn lichaam voel bang te worden dat er geen controle over mijn lichaam is en het wangedrag kan gaan vertonen, in plaats van me te realiseren dat mijn angst een wangedrag tegenover mijn lichaam is omdat het het in de greep houdt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn in mezelf dat ik toegelaten heb dat mijn angst mijn lichaam in de greep neemt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de angst geautomatiseerd te hebben om mijn lichaam in de greep te nemen zodra ik merk dat er geen angst in is en het zoet en onschuldig ligt te leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam bloot te stellen aan de angst die ik erin laat bestaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat angst, de greep van de angst, veiligheid betekent

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet toegestaan te hebben een met en gelijk aan mijn ontspannen onschuldig levende lichaam te zijn, ademend hier

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien, me te realiseren en te begrijpen dat een lichaam in de greep van de angst geen prettige plaats is om te verblijven en dat ik daarom continue zoek naar wegen om weg te zijn van mijn lichaam en in energie te bestaan, continue op zoek naar wat ook maar energie opwekt voor mij om in en als te bestaan

Ik stel me ten doel om geen angst meer toe te laten mijn lichaam in de greep te nemen/houden

Ik stel me ten doel mijn lichaam zoet en onschuldig te laten leven zonder het geweld aan te doen met angst

Ik stel me ten doel opdat ik mijn lichaam niet stoor in zijn leven, een met en gelijk aan mijn lichaam te zijn, ademend

Ik stel me ten doel in plaats van afgescheiden ervan in angst, ademend in mijn lichaam te zijn zodat het ten volle kan leven

Ik stel me ten doel, met mijn hele lichaam te ademen

Ik stel me ten doel, in plaats van ‘daar ergens’ buiten mijn lichaam te zijn, hier te zijn waar mijn lichaam leeft

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor het organische materiaal waar mijn nagels en huid van gemaakt zijn.

Ik stel me ten doel, steeds terug te keren naar mijn lichaam als ik met mijn aandacht weg was

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor de mechanisch-fysieke aard van mijn lichaam: de organische robot

Ik stel me ten doel, me te verzoenen met mijn lichaam als organische, levende robot

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 290, ‘verboden te spreken’ – correctie

images‘Verboden te spreken’
De laatste van het drietal verboden.

Angst

Om geluid te maken, te spreken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om geluid te maken/te spreken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn om geluid te maken/te spreken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bang ben voor de angst die me belet geluid te maken/te spreken. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de angst te projecteren op het maken van geluid/spreken, en ik vergeef mezelf deze angst überhaupt in mezelf te bewaren, zodat ik me vrij voel om me te uiten.

Gedachte

Ik zie mezelf in de gedachte waarin het mij verboden is me te uiten/te spreken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin het me verboden is te spreken/me te uiten
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin het mij verboden is me te uiten/te spreken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de gedachte voortgekomen is uit de angst die ik me vergeven heb. Ik adem en ik breng mezelf in de realiteit hier

Verbeelding

Ik zie mezelf in de verbeelding waarin ik me probeer te uiten/te spreken maar het mij verboden wordt/fysiek onmogelijk gemaakt wordt.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik me probeer te uiten/te spreken maar me dat onmogelijk gemaakt wordt/verboden wordt.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als deze verbeelding, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de verbeelding voortkomt uit de angst die ik me vergeven heb. Ik adem, en ik breng mezelf hier in het moment.

Innerlijke dialoog

Ik moet me gedeisd houden en niets laten horen, tenzij in het geheim, onopgemerkt
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “Ik moet me gedeisd houden en niets laten horen, tenzij in het geheim, onopgemerkt”
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me dit tegen mezelf zie zeggen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst laat spreken die ik me nu vegeven heb. Ik adem, en ik spreek mezelf uit

Reacties

minachting voor mezelf,
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben minachting voor mezelf in me op te wekken doordat ik mezelf belet me uit te spreken
Ik stel me  ten doel, wanneer en als ik me minachting voor mezelf zie opwekken in me, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat er geen zelfwaardering kan zijn als ik in en als de angst besta die ik me nu vergeven heb. Ik adem, en ik waardeer mezelf hiervoor

Ik trek me terug uit openbare posities en ik vermijd die ook.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mezelf op te wekken als reactie dat ik me terugtrek uit openbare posities en deze vermijd te bekleden
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze reactie in mezelf zie opwekken: dat ik me terugtrek uit/weerhoud van mij openlijk uit te spreken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik niet wil spreken in en als de angst die ik me nu vergeef. Ik adem, en ik spreek mezelf uit

Fysiek

onderdrukte ademhaling, anderen niet aankijken, binnensmonds praten
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een onderdrukte ademhaling in mezelf te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een onderdrukte ademhaling in mezelf zie veroorzaken in verband met mijn spreken/ uiten terughouden, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het de angst is waarin ik besta die mij de adem bemoeilijkt. Ik adem en ik laat de beklemming in mijn borstkas los

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te veroorzaken dat ik anderen niet aankijk als ik tegen ze spreek
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me zie veroorzaken dat ik anderen niet aankijk als ik spreek, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bevangen ben door de angst die ik me nu vergeef. Ik adem en ik spreek vrijuit en kijk de ander onverholen aan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te veroorzaken dat ik binnensmonds praat
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie veroorzaken dat ik binnensmonds praat, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bevangen ben door de angst die ik me nun vergeef. Ik adem en ik laat mijn woorden vrij klinken

Consequenties

ik maak mezelf moeilijk te volgen voor anderen ook in figuurlijke zin
Ik druk me alleen uit in kleine kring
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik me moeilijk te volgen maak ook in figuurlijke zin
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me als consequentie zie manifesteren dat ik me moeilijk te volgen maak, ook figuurlijk, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik m’n startpunt moet herzien. Van angst naar Leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik me alleen uitdruk in kleine kring
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me als consequentie zie manifesteren dat ik m’n spreken beperkt houd tot een kleine kring, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet herzien. Van beperkt naar vrij spreken.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven 289, ‘verboden te ademen’ – correctie

imagesVerboden te ademen. (Onderdeel van het drietal: ‘verboden te bewegen’, ‘verboden te ademen’ en ‘verboden te spreken/geluid te maken’.)
Dit is ontstaan tijdens seksueel misbruik door mijn oom, waarin hij zijn hand op mijn mond legde om me te beletten geluid te maken, maar daarbij ook mijn neus bedekte, zodat ik nauwelijks kon ademen, en ik ‘begreep’ dat ik niet vrij mocht ademhalen. Hieruit is een permanent personage ontstaan wat ik hierbij corrigeer in z’n verschillende dimensies:

Angst

Dat iemand merkt dat ik in het diepste geheim adem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat iemand merkt dat ik adem haal, ook al doe ik het zo min mogelijk en houd ik het zoveel mogelijk verborgen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn dat iemand merkt dat ik adem haal, te stoppen, Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bang ben dat iemand merkt dat ik bang ben. Ik adem, en ik vergeef mezelf angst te bewaren in mezelf in relatie tot de ademhaling. Ik adem en ik adem me vrij.

Gedachte

Ik zie mezelf in het geheim adem halen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf in het diepste geheim zie adem halen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin ik in het diepste geheim adem haal, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bezig ben mijn angst geheim te houden. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de angst in relatie tot mijn ademhaling in me te bewaren en in stand te houden. Ik haal opgelucht adem!

Verbeelding

Ik zie dat het me niet toegestaan is vrij adem te halen en ik moet het zoveel mogelijk verborgen houden omdat het niet gemerkt mag worden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin het me niet toegestaan is vrij adem te halen en ik het zoveel mogelijk verborgen moet houden opdat het niet gemerkt wordt
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin het me niet toegestaan is vrij adem te halen en ik het zoveel mogelijk verborgen moet houden opdat het niet gemerkt wordt, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat deze verbeelding voortkomt uit de angst. Ik adem en ik vergeef de angst zoals boven vermeld, zodat deze verbeelding niet langer bestaansgrond heeft en ik er niet in hoef te verblijven, maar in en als adem hier kan zijn.

Innerlijke dialoog

Niemand mag merken dat ik ademhaal
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: niemand mag merken dat ik adem haal
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “niemand mag merken dat ik adem haal”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in en als angst spreek. Ik adem en ik vergeef de angst zoals boven vermeld. En daarmee vervalt de bestaansgrond voor deze innerlijke dialoog. Ik haal opgelucht adem!

‘it wasn’t me’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegenover mezelf te ontkennen dat ik adem haal
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me voor mezelf zie ontkennen dat ik adem haal, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bevangen ben door angst. Ik vergeef mezelf de angst zoals boven vermeld, en ik haal zonder meer adem

Reacties

Vlucht naar voren, weg van de ademhaling
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben voor mijn adem uit hollend op energie te ‘leven’
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me voor mijn adem uit hollend op energie zie ‘leven’, te stoppen, want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst probeer te vermijden die ik aan de ademhaling gekoppeld heb. Ik adem en ik breng mezelf terug hier in het moment van elke ademhaling.

Terugtrekken/terugdeinzen naar achteren in de tijd, me distantiërend van de ademhaling
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te trachten in onbeweeglijkheid te ‘leven’ zonder aan ademhalen toe te hoeven komen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze reactie in mezelf zie veroorzaken: te trachten in onbeweeglijkheid te ‘leven’ zonder aan ademhalen toe te hoeven komen; te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik vermijd de angst onder ogen te zien die ik aan de ademhaling gekoppeld heb. Ik adem en ik geef mezelf toegang tot het moment van ademhaling door de voorgaande zelfvergevingen. En zo kan ik hier zijn in het moment van elke ademhaling

Fysiek

Benauwde neus
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een benauwde neus te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een benauwde neus zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik er doorheen laat gaan. Ik adem, en ik laat de emotie los zoals ik me hierboven ten doel gesteld heb.

neusbijholte-ontsteking
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben neusbijholte-ontsteking te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze fysieke reactie zie veroorzaken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik erin laat bestaan. Ik adem, en ik ontdoe me van de emotie zoals ik me hierboven ten doel heb gesteld, zodat ik mijn lichaam niet langer belast

Luidruchtig ademen. Ik gebruik het geluid van mijn ademhaling als dekmantel voor mijn angst om adem te halen. Want hoor maar ‘ik haal adem dus ik ben niet bang!’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben luidruchtig te ademen als dekmantel voor de angst in mezelf in relatie tot adem halen.
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me de angst zo zie verbergen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in de ontkenning ga om de angst voor mezelf te verbergen, in plaats van er doorheen te gaan en voor eens en altijd er een einde aan te maken, zoals ik hierboven mezelf ten doel heb gesteld. Dus, ik adem en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in de ontkenning te gaan en deze als realiteit te laten gelden. En zo ga ik de confrontatie aan met de angst die ik aan ademhalen heb gehangen. Zie boven.

Consequenties

Ik verwijder me uit het moment van de ademhaling hier
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik me verwijder uit het moment van de ademhaling hier.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze consequentie zie manifesteren, te stoppen, want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet herzien. In plaats van de angst, neem ik adem als mezelf als startpunt, in en als adem blaas ik dat leven in wat ik in het moment van de adem vasthoud.

Ik haal luidruchtig adem door de benauwde neus
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik luidruchtig adem haal door mijn benauwde neus en mijn neus frequent ophaal en snuit.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze consquentie zie manifesteren, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet wijzigen. Niet langer de ontkenning van de angst, maar de absolute zelfvergeving ervan, zodat ik in en als adem zelf het uitgangspunt ben

Share


2 reacties

Martijn’s Reis naar Leven, dag 288, ‘verboden te bewegen’ – correctie

downloadIn mijnrug heb ik een zere plek. Er zitten twee kanten aan die plek: een terugtrekkende weigering en een vlucht naar voren.
In het midden is angst. Ik weet wanneer die angst daar is gaan zitten: toen mijn vader een keer binnekwam in mijn slaapkamer, terwijl ik al naar bed was. Zonder te kloppen trad hij binnen en ik was aan het masturberen in het donker en hij zei iets over de volgende dag of zo, maar ik voelde toen dat er iets in mijn rug gebeurde op die plek.

Later dacht ik dat mijn ouders beneden misschien het bed hadden horen piepen ofzo iets en dat mijn moeder hem naar boven had gestuurd.

Dus wat voor angst is dat. Seks was vanaf mijn 8ste jaar met geheimhouding omgeven, omdat mijn oom me toen misbruikt had en me het maken van geluid onmogelijk had gemaakt (ik kon zelfs niet ademen alsof dat ook niet mocht) en ik mocht me ook niet bewegen om me te bevrijden uit zijn greep. Ik was overduidelijk wel aan het bewegen toen mijn vader binnenkwam en doordat ik abrupt stopte forceerde ik mijn rug. Dus hoe is het opgebouwd:

Angst
om ontdekt te worden te bewegen tijdens masturbatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om ontdekt te worden bewegend tijdens masturbatie
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn om ontdekt te worden bewegend in en als masturbatie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bang ben dat ontdekt wordt dat ik onbewegelijk ben van angst. Ik adem, en ik maak me los uit de greep van de angst: ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onbewegelijk te zijn van angst, en bang te zijn voor de ontdekking hiervan. En ik masturbeer als zelf-expressie.

Gedachte
Ik zie mezelf bewegen tijdens masturbatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf in het diepste geheim zie bewegen in en als masturbatie
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf in het diepste geheim zie bewegen in en als masturbatie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mij grotendeels door angst laat beheersen. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me grotendeels door de angst te laten beheersen dat ontdekt wordt dat ik me door angst laat beheersen in relatie tot masturbatie. En ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me überhaupt door angst te laten beheersen in relatie tot masturbatie. En ik beweeg mezelf in de fysieke zelf-expressie als masturbatie

Verbeelding
Ik heb van mijn oom ‘geleerd’ dat ik me niet mag bewegen in relatie tot seks, dus ik moet het geheim houden tijdens mijn masturbatie, dat ik beweeg, en als mijn vader onverwachts binnenkomt en mij betrapt, dan forceer ik mijn rug als ik mijn lichaam onmiddelijk stil wil houden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf in het diepste geheim zie bewegen tijdens masturbatie en dan ontdekt word
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik onverwachts betrapt wordt op bewegen in en als masturbatie, en mijn rug forceer door me onmiddelijk stil te houden, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het angst is waaruit deze verbeelding voortkomt. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben angst te hebben als drijfveer om onbeweeglijk te zijn, en deze angst in het geheim te bewaren en daardoor de angst te creëren om betrapt te worden. Ik masturbeer als fysieke expressie, zonder verbeelding.

Innerlijke dialoog

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “niemand mag dit ontdekken, als ik beweeg moet het in het diepste geheim gebeuren”
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “niemand mag dit ontdekken, als ik beweeg moet het in het diepste geheim gebeuren”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer in de minieme bewegingsruimte die ik heb – omdat ik me verder door angst onbeweeglijk maak – te bewegen, en alleen als ik de angst voor mezelf verborgen houd en mezelf voor de angst verborgen houd, kan ik in die verborgenheid bewegen. En daarom adem ik en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te trachten mezelf die wil bewegen, en de angst die onbeweeglijk maakt voor elkaar verborgen te houden teneinde in het verborgene te kunnen bewegen, met daaruit voortvloeiend de angst om ontdekt te worden. Zodat ik mezelf met de angst kan confronteren en mezelf kan vergeven: ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de angst die onbeweeglijk maakt in mezelf te bewaren. Zodat ik me vrij voel om te bewegen en me fysiek uit te drukken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik was zojuist niet aan het bewegen in en als masturbatie, kijk maar ik lig stil”
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik was zojuist niet aan het bewegen in en als masturbatie, kijk maar ik lig stil”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst laat spreken. Ik adem en ik stabiliseer mezelf in en als adem en ik blijf hier in het moment.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik was niet begonnen te bewegen in en als masturbatie, kijk maar, ik lag nog stil”
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik was niet begonnen te bewegen in en als masturbatie, kijk maar, ik lag nog stil”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst laat spreken. Ik adem en ik stabiliseer mezelf in en als adem en ik blijf hier in het moment.

Reacties
vlucht naar voren in de toekomst, terugtrekken uit de situatie naar het verleden weigeren om te erkennen dat dit moment met mij daarin bewegend masturberend ontstaan is, ontkenning, nee het was niet zo. terug willen naar het moment ervoor toen het nog niet zo was, in plaats van onder ogen zien en verantwoordelijkheid nemen, zelfvergeven en zien dat het een geloof binnen een geloof is, een angst binnen een angst.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als reactie in mezelf op te wekken: een vlucht naar voren in de tijd om de confrontatie uit de weg te gaan met wie ik ben in het moment waarin ik betrapt word
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me deze reactie in mezelf zie opwekken: een vlucht naar voren in de tijd om de confrontatie uit de weg te gaan met wie ik ben in het moment waarin ik betrapt word, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat dat hele idee van betrapt kunnen worden, gebaseerd is op de aanname dat ik niet mag bewegen, terwijl het in feite de beheersing door angst is die maakt dat ik niet beweeg. Dus ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te laten beheersen door angst waardoor ik niet bewegen kan, en daarmee vervalt het hele idee dat ik betrapt zou kunnen worden, zodat ik in het moment kan blijven en mezelf erin uit kan drukken in en als masturbatie/fysieke expressie.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als reactie in mezelf op te wekken: terug vluchten naar het moment ervoor, terugdeinzen voor de confrontatie met wie ik ben in het moment waarin ik betrapt word
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze reactie in mezelf zie opwekken: terug vluchten naar het moment ervoor, terugdeinzen voor de confrontatie met wie ik ben in het moment waarin ik betrapt word, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het hele idee van betrapt worden gebaseerd is op de aanname dat ik niet bewegend aangetroffen mag worden tijdens en als masturbatie, terwijl wat mij werkelijk onbeweeglijk maakt is de bevangenheid door angst. Dus ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bevangen te zijn door angst, en hiermee vervalt het hele idee van betrapt kunnen worden op bewegen terwijl dat ‘niet mag’, zodat ik me vrij uit kan drukken in en als masturbatie/fysieke expressie.

Fysiek
pijnlijke plek in mijn rug
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een pijnlijke plek in mijn rug te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een pijnlijke plek in mij rug zie veroorzaken die me het bewegen moeilijk maakt, te stoppen, want ik zie en begrijpen realiseer me dat ik mijn lichaam op die plek belast door de twee tegengestelde krachten van ‘terugdeinzen’ tegenover ‘naar voren vluchten’ daar te laten werken/in stand te houden. Dus ik adem en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze krachten daar te laten werken/in stand te houden, door te doorzien dat ik de confrontatie met de angst die mij onbeweeglijk maakt uit de weg ga. En ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben daar in mijn rug angst te bewaren die mij onbeweeglijk houdt.

Consequenties
bewegen wordt moeilijk
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te veroorzaken dat bewegen steeds moeilijker gaat
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf als consequentie zie manifesteren dat bewegen steeds moeilijker gaat, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik terug mijn startpunt moet veranderen:
ik adem
ik blijf hier in het moment
mijn fysieke expressie = mijn zelf-expressie

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven, dag 287, ‘me gedragen’ opnieuw gedefinieerd

— Algemene indruk van het woord

‘Je gedragen’, ik vind het een onprettig woord. In mijn gedragen  geef ik me bloot, een ander neemt het waar en kan er wat van vinden en dat ervaar ik als ‘ongewenste intimiteit’. Als mijn gedragen bewonderd wordt is het een heel ander verhaal, dan ben ik blij dat de ander(-en) het kunnen zien.Hiervan heb ik de neiging om te zeggen: dit is geen gedragen, dit ben ik zelf. lol. Dat bovestaande ben ik liever niet, ik probeer me daar uit te verwijderen.

— Het woord ontvangen

je hebt je slecht gedragen – teleurstelling, want het is niet goed zoals je bent, afkeuring, afwijzing.
je hebt je goed gedragen – opgetogen als ik geprezen word voor mijn aangeleerde gedragen

— Het woord geven

kritiek/oordeel op anderen/mezelf, het bepaalt of ik me aangetrokken voel tot iemand of afgestoten.

— Wat zegt het woordenboek

gedragen
[onregelmatig werkwoord]• hoe je doet
vb:Jan gedraagt zich altijd beleefd

gedragen• [refl] “zich ~”: de manieren die iemand meest in de omgang met anderen aan de dag legt.

GEDRAGEN1) Breeduit klinkend 2) Gebruikt 3) Handelen 4) Je moet je netjes en plechtig voordoen! (crypt.) 5) Niet vervelend doen 6) Niet klieren 7) Plechtig 8) Statig
(gedraging / gedragen) (conduct) (criminologie) wijze waarop een persoon zich onder bepaalde omstandigheden gedraagt. Bijv. in het donker is men doorgaans alerter met gehoor en tastzin. Gerelateerde- en regelgeving: art. 35 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW) [context] art. 165 Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) [context]

— Hoe klinkt het woord

‘vertragen’
‘ge-dragen’

— Energetische lading

Negatief, voelt benauwd, beklemmend, beperkend, nep

— Creatief schrijven

Ge-dragen, als ik me moet gedragen dan ligt de verantwoordelijkeheid voor mijn gedrag bij degene die bepaalt hoe ik me moet gedragen, In die zin word ik gedragen omdat de verantwoordelijkheid voor m’n gedrag van mijn schouders af is, maar ook m’n zelfstandigheid kwijt, als je wordt gedragen sta je zelf niet meer

Vertragen, de normale stroom van expressie wordt onderbroken, gestopt, en er moet een aangeleerd gedrag voor in de plaats komen. Dit voelt als een vertragen van mezelf, geremd in mijn expressie

— Nieuwe definitie

me gedragen: mijn gedragen is mijn zichtbare zelfexpressie

Share


Een reactie plaatsen

286, Martijn’s Reis naar Leven, dag 286, woord herdefiniëren ‘me/je gedragen’ deel 1

images— Algemene indruk van het woord

‘Je gedragen’, ik vind het een onprettig woord. In mijn gedragen  geef ik me bloot, een ander neemt het waar en kan er wat van vinden en dat ervaar ik als ‘ongewenste intimiteit’. Als mijn gedragen bewonderd wordt is het een heel ander verhaal, dan ben ik blij dat de ander(-en) het kunnen zien.Hiervan heb ik de neiging om te zeggen: dit is geen gedragen, dit ben ik zelf. lol. Dat bovestaande ben ik liever niet, ik probeer me daar uit te verwijderen.

— Het woord ontvangen

je hebt je slecht gedragen – teleurstelling, want het is niet goed zoals je bent, afkeuring, afwijzing.
je hebt je goed gedragen – opgetogen als ik geprezen word voor mijn aangeleerde gedragen

— Het woord geven

kritiek/oordeel op anderen/mezelf, het bepaalt of ik me aangetrokken voel tot iemand of afgestoten.

— Wat zegt het woordenboek

gedragen
[onregelmatig werkwoord]• hoe je doet
vb:Jan gedraagt zich altijd beleefd

gedragen• [refl] “zich ~”: de manieren die iemand meest in de omgang met anderen aan de dag legt.

GEDRAGEN1) Breeduit klinkend 2) Gebruikt 3) Handelen 4) Je moet je netjes en plechtig voordoen! (crypt.) 5) Niet vervelend doen 6) Niet klieren 7) Plechtig 8) Statig
(gedraging / gedragen) (conduct) (criminologie) wijze waarop een persoon zich onder bepaalde omstandigheden gedraagt. Bijv. in het donker is men doorgaans alerter met gehoor en tastzin. Gerelateerde- en regelgeving: art. 35 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW) [context] art. 165 Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) [context]

— Hoe klinkt het woord

Als ‘vertragen’, dat ervoer ik als kind als ik me moest gedragen, een vertraging van mijn normale ‘zijnsstroom’. Ik voelde me geremd in mijn expressie

‘dragen’, ik was m’m zelfstandigheid kwijt, mijn moeder moest mij ‘dragen’ ik moest gedragen worden want ik wist/kon me zelf nog niet gedragen
Ik moest me laten dragen in die zin dat de verantwoordelijkheid voor mijn gedrag bij mijn moeder kwam te liggen, zij leerde mij immers me te gedragen.

— Energetische lading

Negatief, voelt benauwd, beklemmend, beperkend, nep

Share