martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven, dag 295, relatie-personages t.a.v. moeder en zus, gecorrigeerd

Een reactie plaatsen

imagesOpgegroeid als ik ben met mijn moeder en mijn zus als voornaamste vrouwen, ben ik nu geneigd om in een vrouw in mijn nabijheid deze personages te vinden: een maatje om samen bezig te zijn, en iemand die elk moment een vernietigend oordeel kan vellen over mijn gedrag. Lol, een onleefbare combinatie.
Een mengsel van angst en opgetogenheid is de energie die ik in mezelf ervaar, die automatisch opgewekt wordt in de nabijheid van of door de gedachte aan een vrouw waarvan ik denk/vind dat ze dichtbij me staat.
Angst en opgetogenheid samen is raar, iets voor een masochist. Omdat deze energie automatisch opkomt en ik erdoor gegrepen wordt en meegevoerd, ben ik niet meer goed bij mezelf. Daardoor zeg ik ja of nee voordat ik de vraag goed heb overwogen, en voor ik het in de gaten heb raak ik verzeild in afspraken en gewoontes en manieren die ik deel met de vrouw in kwestie, maar waar ik niet 100% achter sta en heb ik me beperkt in m’n zelf expressie in die mate dat me dat na kortere of langere tijd gaat opbreken.

In geval van een relatie wordt dat een onhoudbare toestand. Ik werd b.v. een keer steeds depressiever, ook een keer steeds aggressiever. En altijd wordt het contact steeds oppervlakkiger in de loop van de tijd.

Er moet in mezelf een personage ontstaan zijn in m’n jeugd wat in m’n onderbewuste rust, tot het geactiveerd wordt door de nabijheid van een vrouw, of de gedachte aan haar, en dat dan bepaalt ‘wie ik ben’, hoe ik me voel en hoe ik doe.

Om het aan te pakken kijk ik naar twee personages, de ene gebaseerd op de angst voor een plotselinge vernietigende kritiek, de ander gebaseerd op de angst om alleen te zijn, en daar begin ik mee. De zelfvergeving is om de oude patronen los te kunnen laten. De “ik stel me ten doel” verklaringen zijn om een nieuwe manier van doen in mezelf te vestigen.

Deel 1.

Angst

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om gezelschap/contact te missen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn om gezelschap/contact te missen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik gestuurd wordt door de herinnering aan momenten met m’n zus vroeger waarmee ik een blij gevoel in me opwek. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze herinnering hiervoor te misbruiken. En ik breng mezelf hier in het huidige moment en ik ben op m’n gemak met mezelf

Gedachte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf opgewekt en blij in gezelschap van de vrouw in mijn nabijheid zie
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf opgewekt en blij in gezelschap van een vrouw in mijn nabijheid zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik vast houd aan een herinnering. Ik adem, ik breng mezelf hier bij mezelf en ik ben er voor mezelf

Verbeelding
Ik zie mezelf dat we opgewekt naast elkaar lopen of samen bezig, het moment delend met elkaar elkaar
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf opgewekt naast de vrouw zie lopen
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me zie bestaan in en als deze verbeelding, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer de angst om zonder gezelschap/contact te zijn probeer te onderdrukken. Ik adem, en ik zorg dat ik er voor mezelf ben.

Innerlijke dialoog

Reacties
opgewonden, verheugd, zorgeloos, opgewekt, volkomen op m’n gemak, kinderlijke onverantwoordelijkheid, onschuldig, levendig
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opwinding in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me opwinding in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik op de vlucht ben in een goed gevoel. Ik adem, en ik stabiliseer mezelf tot het kalm is van binnen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verheugenis in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me verheugenis in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik op de vlucht ben in een goed gevoel. Ik adem, en ik stabiliseer mezelf tot het kalm is van binnen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zorgeloosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me verheugenis in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor wat er in me speelt. Ik adem, en ik onderzoek en zie de angst onder ogen die ik mezelf vegeef tot er niets reageert.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel ’volkomen op m’n gemak’ in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me  ’volkomen op m’n gemak’ in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst nu volkomen negeer. Ik adem, ik kijk in mezelf en zie de angst onder ogen die ik mezelf vergeef. ik adem, en ik ben stil in mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kinderlijke onverantwoordelijkheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me kinderlijke onverantwoordelijkheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ikz ie en begrijp en realiseer me dat het een poging is om mezelf te ontslaan van de verantwoordelijkheid voor wat er onder de oppervlakte in mezelf huist; angst om zonder gezelschap/contact te zijn. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik geef uitdrukking aan mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onschuld in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me onschuld in mezelf zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst probeer te negeren. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en daarmee maak ik me wat dat betreft ‘onschuldig’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben levendigheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me levendigheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat drijven op de energie van de angst, zonder het als angst te erkennen. Ik adem, en ik zie de angst voor wat hij is en ik vergeef mezelf. Ik blijf bij het leven van mijn lichaam

Fysiek
oppervlakkige ademhaling, drukke bewegingen,
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een oppervlakkige ademhaling te veroorzaken waardoor ik continue een beetje buiten adem ben
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een oppervlakkige ademhaling zie veroorzaken waardoor ik continue een beetje buiten adem ben, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emoties. Ik adem, en ik maak mezelf stil van binnen door alle zelfvergevingen en ik laat mijn lichaam ademen en ik adem mee.

Consequenties
Als ik een vrouw ontmoet die in dit plaatje past, dan komen automatisch die gevoelens op en zie ik haar en mezelf als de maatjes in deze verbeelding. Waardoor ik me niet kan uitdrukken zoals ik wil. Ik kom niet toe aan wezenlijke vragen/gesprekken, en er ontstaat een oppervlakkige relatie.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik me niet kan uitdrukken zoals ik wil. Ik kom niet toe aan wezenlijke vragen/gesprekken, en er ontstaat een oppervlakkige relatie.

—————————————————————————————————————-

Deel 2. Relatie personage t.a.v. moeder/vriendin/zus

Angst

Voor een vernietigend oordeel
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn voor een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bang ben voor de vernietigende werking van angst in mezelf en dit effect naar buiten projecteer. Ik adem, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf zo te beschadigen door angst toe te laten in mezelf. Ik ben hier

Gedachte

Ik zie mezelf geschokt door een vernietigend oordeel van  de vrouw in mijn nabijheid over mijn bezigheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik mezelf geschokt zie zijn door een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid over mijn bezigheid
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin ik me geschokt zie zijn door een vernietigend oordeel van de vrouw in mijn nabijheid over mijn bezigheid/manier van doen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf schok met de angst die ik mezelf opwek n.a.v. haar stem/woorden/gedrag. Ik adem, ik vergeef mezelf deze angst en ik ben stabiel hier

Verbeelding

Ik zie mezelf bezig op mijn manier, en plotseling grijpt  de vrouw in mijn nabijheid in met een lelijke stem en/of daden, vernietigend oordelend over mijn bezigheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik me bezig zie op mijn manier, en plotseling grijpt de vrouw in mijn nabijheid in met een lelijke stem en/of daden, vernietigend oordelend over mijn bezigheid
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik me bezig zie op mijn manier, en plotseling grijpt de vrouw in mijn nabijheid in met een lelijke stem en/of daden, vernietigend oordelend over mijn bezigheid, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de verbeelding voortkomt uit angst. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik breng mezelf uit de verbeelding terug in de realiteit hier bij mezelf.

Reacties

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben stress in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me stress in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat angst toelaten in m’n lichaam stress teweeg brengt. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik stabiliseer mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben radeloosheid/ontredderdheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me radeloosheid/ontredderdheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik met angst in m’n bast niet in staat ben m’n gezonde verstand te gebruiken. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik stabiliseer mezelf en overzie de situatie om met gezond verstand een oplossing te vinden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verdriet in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me verdriet in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik reageer op de aanwezigheid van het nare gevoel van de angst in m’n lichaam. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik word stil vanbinnen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf opgeven in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me opgeven zie opwekken in mezelf, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik niet veel kan beginnen zolang angst regeert in m’n lichaam. Ik vergeef mezelf de angst en ik kom tot mezelf en ik zet mezelf in beweging

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben eenzaamheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me eenzaamheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me in angst afgescheiden heb van mezelf. Ik adem, en ik vergeef mezelf aan de angst vast te houden en ik kom tot mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teruggetrokkenheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me teruggetrokkenheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik uit de buurt van de angst in mijn lichaam wil blijven. Ik adem en ik vergeef mezelf de angst en ik breng mezelf terug hier in de realiteit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onzekerheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onzekerheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het niet mogelijk is om zeker van mezelf te zijn zolang angst een rol speelt. Ik adem, en ik vergeef eerst mezelf de angst en dan kan ik zelfverzekerd zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben paniek in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me paniek in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de angst veel te hoog is opgelopen. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik stabiliseer mezelf in in m’n lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wanhoop in mezelf op te wekken. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me tot slachtoffer van de angst maak. Ik adem en ik zet mezelf stevig op de grond.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben machteloosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me machteloosheid in mezelf zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de macht uit handen heb gegeven aan angst. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst  en ik ga in mijn macht staan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben besluiteloosheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me besluiteloosheid zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik geen besluit kan nemen omdat de angst me belet om helder te kunnen kijken. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik oefen mijn besluitvaardigheid uit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onbegrip in mezelf op te wekken
ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onbegrip in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik geen touw meer kan vastknopen aan de werkelijkheid als ik door angst bevangen ben, omdat de angst voor een vernietigend oordeel een illusie is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik neem de tijd om me te verdiepen in de wat er aan de hand is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wreedheid in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me wreedheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de pijn die de angst in m’n lichaam doet wil uitleven. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik druk mezelf zo duidelijk uit dat het staat als een huis

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben sadisme in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me sadisme in mezelf zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik genoegen schep uit pijnigen om me te verlossen van de pijn van de angst. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst voor het vernietigende oordeel en ik vind genoegen in onschadelijke bezigheden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aggressie in mezelf op te wekken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me aggressie in me zie opwekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat leiden door de innerlijke pijn die de angst me doet. Ik adem, en ik neem tijd voor mezelf om me te stabiliseren en comfortabel in mezelf te voelen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfveronachtzaming in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mezelf zie veronachtzamen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door zoveel ruimte aan de angst te geven de aandacht voor mezelf in het gedrang komt. Ik adem, Ik vergeef mezelf deze angst voor een vernietigend oordeel, en ik besteed de nodige aandacht aan mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelf-minachting in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me minachting in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat een bestaan in en als angst geen achting waard is. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst voor het vernietigende oordeel, en zo stijg ik in mijn achting

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de pret/stemming bederven in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘pret/stemming bederven’ zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik door de pijn in m’n bast plezier niet kan verdragen. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst voor het vernietigende oordeel en ik druk mezelf uit in/met plezier

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben depressie in mezelf op te wekken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me depressie zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het contact met het leven verloren gaat als angst de boventoon voert. Ik adem, ik vergeef mezelf de angst en ik adem een met en gelijk aan mijn levende lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een emotionele afstand te creëren
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze emotionele afstand zie creëren, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik afstand creëer tot mezelf. Ik adem, en ik verenig me weer met m’n lichaam hier.

Fysiek

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben samentrekking in m’n nierstreek te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me samentrekking in de nierstreek zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik erin laat bestaan, Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst en ik word stil in mezelf zodat het lichaam gerust kan zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afhangende schouders te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me afhangende schouders zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat Ik mijn lichaam belast met de emotie die ik er in laat bestaan. Ik adem, en ik vergeef mezelf de angst voor een plotseling vernietigend oordeel in woorden en daden en de bijkomende emoties (zie hierboven), en ik recht mijn rug

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben slappe spieren te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me slappe spieren zie veroorzaken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik erin laat bestaan. Ik adem, ik vergeef mezelf de emotie en ik voel in m’n lichaam of ik er goed in zit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het hoofd te neigen
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mijn hoofd zie neigen als reactie op de angst voor een vernietigend oordeel, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotie die ik er in laat bestaan. Ik adem en ik vergeef mezelf de emotie en ik strek mijn nek en ik zet mijn hoofd recht

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onhandigheid in mezelf te veroorzaken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onhandigheid in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik emoties mijn lichaam laat beheersen. Ik adem, ik vergeef mezelf de emoties en ik heb mijn volle aandacht bij de realiteit zodat mijn handelen effectief is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfbeschadiging in mezelf te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zelfbeschadiging in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de emoties de vrije hand geef om zich uit te leven. Ik adem, en ik vergeef mezelf alle emoties tot er niets meer beweegt tenzij ik het doe.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben flauwvallen in mezelf te veroorzaken
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me flauwvallen in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer te ontkomen aan de aanwezigheid van de emoties. Ik adem, en ik bekijk de emoties een voor een door middel van schrijven, en ik vergeef ze tot er niets meer beweegt tenzij ik beweeg.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij ‘onopvallend gedragen’ in mezelf te veroorzaken.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘onopvallend gedragen’ in mezelf zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat beheersen door de emoties. Ik adem, ik vergeef mezelf de emoties en ik druk mij duidelijk uit in mijn woorden en daden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn buik uit te zetten
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me m’n buik zie uitzetten, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de emotionele reactie. Ik adem en ik maak mijn lichaam vrij van deze spanning door de zelfvergevingen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben nauwgezet te letten op de lichaamstaal en de intonatie van de stem van de vrouw, om me voor de schrik te trachten te behoeden die haar plotselinge vernietigende oordeel, wat ik continue verwacht, bij me teweeg brengt.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me nauwgezet zie focussen op lichaamstaal en stem intonatie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zo weg ga van mezelf. Ik adem en ik let er op dat ik hier ben ademend, bij mezelf, stabiel en gegrond.

Consequenties

Ik ga me zo gedragen dat ik alleen dingen doe die de goedkeuring van haar wegdragen, die haar behagen, ik maak mijn eigen bezigheden ondergeschikt en onopvallend.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik  alleen dingen doe die de goedkeuring van haar wegdragen, die haar behagen, dat ik mijn eigen bezigheden ondergeschikt maak, en de perfecte slaaf word.
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me deze consequentie zie veroorzaken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet herzien: als ik iets wil uitdrukken, dan zorg ik eerst dat het zelfoprecht is. In het geval dat mijn uitdrukking niet zelfoprecht blijkt te zijn dan neem ik alsnog verantwoordelijkheid en vergeef ik mezelf en corrigeer ik mezelf. Zodat ik kan doen wat praktisch is in het moment, wat alles overziend het meest voor de hand liggend is.

Share

 

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/4869627/?claim=st9npef6srr”>Follow my blog with Bloglovin</a>

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s