martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven, dag 317, 318, 319, afhankelijke-dieren-personage

Een reactie plaatsen

125342878372EBMtProbleem

 

Ik heb dat rare patroon ten aanzien van dieren. Er lopen b.v twee katjes rond hier en die zien er soms heel mager uit. Ik besluit dan op een gegeven moment om ze eten te geven, twee keer in de week als bijvoeding, voor de rest hebben ze een baas die voor ze moet zorgen. Ik vind het dan leuk om wat voor ze te kopen.

Dat gaat dan een tijd zo door, en dan ben ik het weer zat en ik wil ze niks meer geven. Ik vind het dan vervelend dat ze bij m’n deur rondhangen en direct aan komen lopen als ik naar buiten ga of als ik thuis kom.

Ik hoorde via een buurvrouw dat er thuis voldoende eten voor ze is. Zij weet ook niet waarom ze zo mager zijn.

Maar goed, dit is het patroon, ik herken het van contact met andere dieren voorheen, dat ik een tijd heel sympathiek ben met de dieren en dat dat op een bepaald moment omslaat en dan ben ik antipathiek.

 

Oplossing

 

Ik wil het nu uitschrijven in al z’n dimensies, aan de hand van het voorbeeld van de poezen, om het hele patroon zichtbaar te krijgen en er voor eens en altijd een eind aan te maken door zelfvergeving en zelfcorrectie.

 

Angstdimensie

 

Angst dat de dieren afhankelijk van mij zijn voor hun eten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat dieren voor hun eten afhankelijk van mij zijn en me om eten komen vragen en dat ik dan moet beoordelen of ze genoeg hebben gehad of alweer wat mogen terwijl ik dat niet kan weten

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn dat dieren voor hun eten afhankelijk van mij zijn en me om eten komen vragen en dat ik dan moet beoordelen of ze genoeg hebben gehad of alweer wat mogen terwijl ik dat niet kan weten, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat dit de motor van de verslavingscyclus is die ik in mijn relatie tot de dieren als patroon heb. Waarin ik dan weer in de positieve dan weer in de negatieve zijde van de cirkel zit. Ik adem, en ik geef de dieren eten vanuit een common sense conclusie gebaseerd op mijn indruk van ze dat ze wat extra’s nodig hebben, en ik koop en geef het zonder te vallen voor een goed gevoel.

 

Gedachtedimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte dat de dieren de hele tijd mij om eten vragen

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin de dieren mij de hele tijd om eten vragen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat deze gedachte is ingegeven door de angst dat ze afhankelijk van mij zijn. Ik adem, en ik laat deze gedachte voor wat hij is en ik adem door de angst heen

 

Verbeeldingdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf heel aardig zie doen met de dieren en ze eten geven, en dan zie ik dat omslaan in afstandelijkheid en een hekel aan hun afhankelijkheid en wantrouwend

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf heel aardig zie doen met de dieren en ze eten geven, en dan zie ik dat omslaan in afstandelijkheid en een hekel aan hun afhankelijkheid hebben en wantrouwend zijn t.a.v. hun beweegreden om in mijn buurt te zijn, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf toesta en accepteer heen en weer geslingerd te worden tussen de positieve en de negatieve kant van de verslavingscyclus. Ik adem en ik blijf bij mezelf in plaats van toe te geven aan de gevoelens en emoties van de cyclus.

 

Backchatdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “moet ik de eigenaar aanspreken of een blik poezenvoer voor z’n deur neerzetten?”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “moet ik de eigenaar aanspreken of een blik poezenvoer voor z’n deur neerzetten?” te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik al bevangen ben door angst. Ik adem en ik adem door de angst heen zodat ik helder kan kijken en beslissen of de poezen wat van mij nodig hebben

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: ”och wat mager, dit is toch niet goed”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: ”och wat mager, dit is toch niet goed”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in een emotie ga die deel uitmaakt van de cyclus. Ik adem en ik kijk praktisch of ze echt te mager zijn en zo ja dan voer ik ze wat bij

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik koop gewoon nog ‘s eten voor ze”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik koop gewoon nog ‘s eten voor ze”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik vanuit een gevoel handel wat later om zal slaan in een emotie. Ik adem en ik koop het puur vanwege de fysiek noodzaak van hun lichamelijke bestaan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “Ik ga ze ‘s verrassen”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “Ik ga ze ‘s verrassen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf ga verrassen met een goed gevoel. I adem en ik zorg dat ik alleen koop vanuit een stabiel zelf, niet bewogen door gevoel.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “mensen bij de kassa zullen wel denken dat ik voor een poes zorg”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “mensen bij de kassa zullen wel denken dat ik voor een poes zorg”, te stoppen. Want ik ben alleen maar bezig mezelf speciaal te maken. Ik adem en ik koop het voer uit praktische fysieke noodzakelijkheid.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “wat leuk om dierenvoer te kopen voor ze en niet alleen maar voor mezelf boodschappen te doen”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “wat leuk om dierenvoer te kopen voor ze en niet alleen maar voor mezelf boodschappen te doen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zoek naar een beleving, een ervaring, en daar de poezen en honger voor misbruik. Ik adem, en ik blijf in plaats daarvan hier bij de fysieke realiteit

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “Ik hoop dat ze me niet zien”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “Ik hoop dat ze me niet zien”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me voor mezelf wil verstoppen omdat ik in en als angst besta. Ik adem me vrij, ik maak me los uit de greep van de angst

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik stop er helemaal mee, met eten geven”

ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik stop er helemaal mee, met eten geven”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zo de problemen denk te ontlopen, weer een andere fase in de cyclus. Ik adem, en ik adem me vrij uit deze beklemming.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik ga ze ontmoedigen om nog hier te komen”

ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik ga ze ontmoedigen om nog hier te komen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik naar noodoplossingen aan het zoeken ben in plaats van de kern van het probleem aan te pakken. Ik adem, en ik stap uit de hele cyclus.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “de buurhond jaagt ze misschien weg”

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “de buurhond jaagt ze misschien weg”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer m’n verantwoordelijkheid voor het patroon waar ik in zit te ontlopen. Ik ade, en ik haal mezelf uit de gedachte en de angst die het patroon aandrijft/in stand houdt.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik moet ze negeren en m’n aandacht houden bij wat ik wil doen”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik moet ze negeren en m’n aandacht houden bij wat ik wil doen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik het probleem wat ik heb probeer te negeren. Ik adem, ik adem me vrij van deze backchat, en ik ga  soepel om met wat ik te doen heb en de aanwezigheid van de dieren.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ze komen alleen maar bij me omdat ik eten geef”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ze komen alleen maar bij me omdat ik eten geef”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik vertwijfeld probeer iets te begrijpen van mijn relatie tot hun. Ik adem, en ik bevrijd me uit zo’n visie en ik breng mezelf weer hier in de realiteit en ik kijk van moment tot moment hoe ik met de dieren om kan gaan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ze gaan uiteindelijk wel een keer dood, dan ben ik van dit probleem af”

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ze gaan uiteindelijk wel een keer dood, dan ben ik van dit probleem af”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat

ik van mijn probleem af wil en dat op hun projecteer. Ik adem en ik los het op door me te bevrijden uit de verslavingscyclus

 

Reactiedimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een hekel aan de dieren in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een hekel aan de dieren in me op zie wekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik een hekel heb aan de angst dat ze van mij afhankelijk zijn voor hun eten. Ik adem door de angst heen en maak me er vrij van.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben antipathie in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me antipathie in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst van me af wil stoten en dit projecteer op de poezen. Ik adem door de angst heen en bevrijd me ervan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben irritatie in me op te wekken

Ik stel me ten doel,wanneer en als ik me irritatie in me op zie wekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me irriteer aan de aanwezigheid van de angst dat ze van mij afhankelijk zijn voor hun eten. Ik adem, en ik adem me door de angst heen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mopperen in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mopperen in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik reageer op de aanwezigheid van de angst. Ik adem en ik laat het mopperen om de bron, de angst weg te nemen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een onvrij gevoel in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een onvrij gevoel in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik gevangen ben in de angst. Ik adem en ik bevrijd me van de angst

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben nors/stuurs in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me nors/stuurs in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik nors en stuurs word door de aanwezigheid van de angst in m’n lijf. Ik adem door de angst heen tot het weg is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wantrouwend in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me wantrouwen zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf niet kan vertrouwen terwijl ik onder invloed van angst ben. Ik adem en ik laat de angst voor afhankelijke dieren los

 

Fysieke gedragdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘angstvallig gedragen opdat ik niet gezien word’ te veroorzaken

ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie veroorzaken ‘angstvallig gedragen opdat ik niet gezien word’, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bevangen ben door angst. Ik adem en ik adem door de angst heen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘nogal mechanisch mijn activiteiten doen’ te veroorzaken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘nogal mechanisch mijn activiteiten doen’ zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst mijn bewegingen laat bepalen. Ik adem en ik beweeg me vrij van angst

 

Consequentiedimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik geen plezier meer in hun aanwezigheid heb en ook niet in mijn thuiskomst en vertrek

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me als consequentie zie manifesteren dat ik geen plezier meer in hun aanwezigheid heb en ook niet in mijn thuiskomst en vertrek omdat ze mij gelijk aanklampen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat hun aanwezigheid mijn angst activeert. Ik adem en ik zorg dat ik niet in de gebruikelijke verslavingscyclus ga als ik ze een paar keer eten geef omdat ik ze echt te mager vind

 

Beloning

 

Ik voel me opgelucht dat ik dit patroon heb kunnen uitschrijven om het geheel te kunnen overzien. Het is me nu duidelijk geworden hoe het werkt, de opeenvolgende stadia ervan, en de verschillende dimensies ervan. Ik kan mijn ontmoeting met hun nu vol zelfvertrouwen tegemoet zien vanuit oprechte zorg voor hun lichamelijke gedijen.

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s