martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven, dag 320, 321, 322, angstig negatief personage

Een reactie plaatsen

imagesProbleem

 

We hadden een discussie bij Desteni over: negativiteit als de menselijke natuur

Quote van Bernard: negativity is a world view where you are able to not feel the suffering of trillions of beings–yet you are able to be happy

Dat is wel het toppunt van negativiteit: niks voelen van al het leed en wel positiviteit/een goed gevoel voelen.

Waar ben ik zelf negatief?

Ik ben negatief over de mensheid. Ik zat al een tijd te kijken, waarom komt de mensheid niet in beweging? Wat weerhoudt hen, waarom wenden ze zich af van oplossingen? Dat men zich van de problemen afwendt kan ik nog inkomen. Maar men is liever negatief over de oplossingen, zoals Desteni die aanrijkt, dan dat men ze aangrijpt om de verandering te brengen die iedereen in wezen wil: een veilig leven.

Ik zie dat dit een projectie is.

Ik weet niet of ik ooit over mijn negativiteit heen kan komen, het zo in elke vezel van mijn wezen vervlochten, ik heb me er al zodanig bij neergelegd: de wereld is verloren en met de mensheid wordt het nooit wat. En mezelf als deel daarvan. Ben ik nog wel een deel van de mensheid als ik deze houding laat varen? Ik ben bang dat ik heel raar aangekeken word. Ik ben bang dat ik mezelf geen realist meer vind als ik blijf roepen dat er een oplossing is.

Ik ben opgevoed met: we moeten er maar het beste van maken en zorgen dat we het gezellig hebben met elkaar, m.a.w. we hebben het geheel al opgegeven, daar zijn we negatief over. Ook over onszelf, over ons vermogen om dingen ten goede te keren zijn we negatief. Mijn moeder wierp wel eens een balletje op, dan had ze een idee: als we nou dit of dat doen dan zou iets verbeteren in de wereld. Dus ze was er wel mee bezig, dat er iets moest gebeuren. Maar ze moest dan al gauw lachen om zichzelf als het te naïef bleek.

Nu voed ik mijn negativiteit met alle waanzin en onrecht en wreedheid die mij tegemoet komt als informatie over de daden van de mensheid. De lijst is eindeloos. Als niet met negativiteit, hoe dan moeten we ons een houding geven temidden van deze ondergang.

Oplossing

 

Ik schrijf het personage uit in al z’n dimensies en corrigeer deze.

 

Angstdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat mijn negativiteit de overhand krijgt en ik mijn proces niet doorzet

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me bang zie zijn dat mijn negativiteit de overhand krijgt en ik mijn proces niet doorzet, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn proces niet vanuit angst kan doen. Ik adem, en adem door de angst heen en ik doe wat hier te doen is qua proces in het moment

Gedachtedimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik me mezelf zie bezig houden met vermaak en een consumptief leven zie leiden en ondertussen somber ben over de inspanningen en de kans van slagen van Desteni

Ik stel met ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin ik me mezelf zie bezig houden met vermaak en een consumptief leven zie leiden en ondertussen somber ben over de inspanningen en de kans van slagen van Desteni, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst loop te vermijden en me door de angst laat bepalen. Ik adem, en ik bevrijd me uit de angst en ik hanteer een gezonde afwisseling van ontspanning/vermaak en ‘werk’

Verbeeldingdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik me mezelf zie vermaken met het talloze wat er te beleven is en nog maar terloops naar desteni kijk, en achterloop met het volgen van de ontwikkelingen en geen volwaardige deelnemer meer ben

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik me mezelf zie vermaken met het talloze wat er te beleven is en nog maar terloops naar desteni kijk, en achterloop met het volgen van de ontwikkelingen en geen volwaardige deelnemer meer ben, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat leiden door angst en in en als negativiteit besta, waarin ik me alleen geïnteresseerd ben in een goed gevoel voor mezelf. Ik adem en ik adem door de angst heen en ik hanteer een gezonde afwisseling van ontspanning/vermaak en ‘werk’

Backchatdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ach het wordt toch niks, ik kan net zo goed kalm aan doen”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ach het wordt toch niks, ik kan net zo goed kalm aan doen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat mijn angst me belemmert. Ik adem en ik laat de angst los

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “eens komt mijn tijd dat ik zal spreken”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “eens komt mijn tijd dat ik zal spreken”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me door mijn angst laat weerhouden. Ik adem en ik spreek zonder meer.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “eerst moet deze generatie dood gaan”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “eerst moet deze generatie dood gaan”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat de volgende generatie slechter zal zijn dan deze als we niet nu gaan veranderen. Ik adem en ik steun de veranderingen die er gemaakt worden ook al zijn ze nog onbeduidend klein

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik zie niet dat er in Nederland nog iemand geïnteresseerd dus ik hoef verder weinig moeite te doen“

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik zie niet dat er in Nederland nog iemand geïnteresseerd dus ik hoef verder weinig moeite te doen“, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik een excuus verzin om in mijn angst te blijven hangen. Ik adem en ik zie mijn excuus onder ogen en ik stop ermee. Ik publiceer wat me van het hart moet.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “we doen het weer verkeerd”.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “we doen het weer verkeerd”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het de angst is die spreekt in mij. Ik adem en ik participeer er niet in.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik kan het toch nooit goed doen”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik kan het toch nooit goed doen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het de angst is die in mij spreekt. Ik adem en ik participeer er niet in.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik kan me niet alles aantrekken”.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ik kan me niet alles aantrekken”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik wil vluchten voor de angst voor negativiteit. Ik adem en ik pak de angst direct aan.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “als ik niet langer negatief blijf dan heb ik straks geen recht meer op iets positiefs wat ik mezelf altijd gunde als tegenwicht en dat wil ik niet verliezen.”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “als ik niet langer negatief blijf dan heb ik straks geen recht meer op iets positiefs wat ik mezelf altijd gunde als tegenwicht en dat wil ik niet verliezen”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik verslaafd ben aan deze cyclus van die rond gaat door afwisselend negatief en positief. Ik adem en ik stop mijn participatie in deze veslavingscyclus.

Reactiedimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben smalend lachen in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me smalend lachen in me op zie wekken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat het voortkomt uit de angst voor negativiteit die ik de boventoon laat voeren, waardoor ik niet meer de realiteit van de desteni-oplossingen zie. Ik adem en ik laat me niet meer voortdrijven door de angst

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘belachelijk vinden’ t.a.v. de desteni-oplossingen in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me belachelijk vinden in me op zie wekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de angst voor negativiteit laat prevaleren en aangezien ik die ondragelijk vind, met de oplossing van ‘belachelijk vinden’ kom. Ik adem en ik participeer niet langer onbewust in de angst.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onverschilligheid in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onverschilligheid in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer de angst te vermijden door niets meer te voelen in en als onverschilligheid. Ik adem en ik erken dat ik de angst continuëer op deze manier en ik stop daarmee.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afzijdigheid in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me afzijdigheid in me zie opwekken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik probeer de angst voor de negativiteit te vermijden, Ik adem en ik participeer en ik laat de angst geen rol meer spelen, ik sta het niet toe.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben scepsis in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me scepsis in me op zie wekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het een manier is om de angst voor negativiteit te kanaliseren. Ik adem, en ik adem door de angst heen tot ie verdampt is en ik participeer niet in negativiteit

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afkeuring t.a.v. de desteni-oplossingen in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me afkeuring in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me laat bepalen door de angst om mijn negativiteit onder ogen te zien. Ik adem en ik ben reëel over mijn negatieve geaardheid.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben absoluut ongeloof in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me absoluut ongeloof zie opwekken t.a.v. de Desteni-oplossingen, te stoppen, want ik zie en begrijp en realiseer me dat mijn angst voor negativiteit het mij onmogelijk maakt ook maar te overwegen dat er realistische oplossingen mogelijk zijn. Ik adem en ik let er op dat ik negativiteit niet accepteer als mijn geaardheid

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘absolute onmogelijkheid dat de desteni-oplossingen werkelijkheid worden’ in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘absolute onmogelijkheid’ in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de negativiteit alle ruimte geef. Ik adem en ik neem het besluit om negativiteit niet langer werkelijkheidswaarde in mezelf te geven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘verdommen om iets te doen’ in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me  ‘verdommen om iets te doen’ in me op zie wekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiser me dat ik de negativiteit alle ruimte geef. Ik adem en ik neem het besluit om negativiteit niet langer werkelijkheidswaarde in mezelf te geven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘voor gek verklaren’ in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘voor gek verklaren’ in me op zie wekken, te stoppen, want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de negativiteit alle ruimte geef. Ik adem en ik neem het besluit om negativiteit niet langer werkelijkheidswaarde in mezelf te geven

Fysiekegedragsdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘onderuitgezakt typen’ te veroorzaken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘onderuitgezakt typen’ zie veroorzaken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de negativiteit. Ik adem en ik neem het besluit om negativiteit niet langer werkelijkheidswaarde in mezelf te geven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘veel te lang te blijven zitten, vaak in één houding’, te veroorzaken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘veel te lang te blijven zitten, vaak in één houding’, zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de negativiteit. Ik adem en ik neem het besluit om negativiteit niet langer werkelijkheidswaarde in mezelf te geven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘me met niets in het bijzonder bezighouden’ te veroorzaken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘me met niets in het bijzonder bezighouden’ zie veroorzaken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met de negativiteit. Ik adem en ik neem het besluit om negativiteit niet langer werkelijkheidswaarde in mezelf te geven

Consequentiedimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik een paar keer en/of een tijdje een goed gevoel had en verder weinig tot niets tot stand bracht.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie manifesteren dat ik een paar keer en/of een tijdje een goed gevoel had en verder weinig tot niets tot stand bracht, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet veranderen. Ik adem en ik neem het besluit om negativiteit niet langer de basis van mijn bestaan te laten zijn. Ik heb het van alle kanten bekeken en beproefd, maar het is onbruikbaar.

Beloning


Ik heb niet langer de ervaring dat ik mezelf onderuit haal en tegen hou en dat ik tevergeefs bezig ben/leef/besta

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s