martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven, dag 324, 325, 326, afzijdig personage, gecorrigeerd

Een reactie plaatsen

downloadProbleem.

Afzijdig personage

 

We hadden een discussie @ Desteni waarin naar voren kwam hoe we als kind afzijdigheid ontwikkelen. Door de manier waarop we worden gevormd in opvoeding maar vooral school leren we dat we ons vooral bezig moeten houden met wat anderen voor ons uitkiezen .

We ontwikkelen zodoende niet het vermogen om zelf geheel en al in iets geëngagerd te zijn wat we vanuit onszelf nou heel interessant vinden om te exploreren en om onszelf met alles wat we in huis hebben aan vermogens daarin uit te drukken en deze er in verder te ontwikkelen.

 

We leren dat we die zelf-passie aan de kant moeten zetten om blijkbaar belangrijker dingen aan de orde te laten komen. En met het verstrijken van de jaren wordt dat gewoon.

 

En nu met Desteni merk ik dat hoewel ik Desteni het belangrijkste van de hele wereld vind en echt is wat ik zelf wil doen, dat er nauwelijks of geen zelf-passie is in m’n Desteni-bezigheden.

Het is blijkbaar afgestorven en ik zal het zelf vanuit niks moeten creëren. Nou ja soms, in een momentje dan is er heel even iets, als ik echt lekker aan mezelf aan het ‘knutselen’ ben met de Desteni-tools.

 

Dus wat is dit voor leven? En in de plaats van wat het zou kunnen zijn moet ik het nu hebben van ‘pleziertjes’, iets leuks kopen, iets lekkers eten, een keer sex, een leuke ontmoeting, een uitstapje, dergelijke dingen. O ja, en ‘liefde’ vooral, dat is het belangrijkste pleziertje. Eindeloos veel dingen hebben we, om het wat breder te trekken, bedacht om in de plaats van zelf-passie het leven ‘de moeite waard’ te maken. Een hele entertainment-industrie draait dag en nacht op volle toeren om van onze onvervuldheid te profiteren. Die paar weken vacantie, het weekend, geeft ons even tijd voor onszelf, maar aangezien we onszelf nooit hebben leren zijn, grijpen we ook dan naar wat anderen voor ons bedacht hebben.

 

Wat is de angst in de afzijdigheid? Het is de angst voor kritiek, voor afkeuring, angst om niet geaccepteerd te worden door de autoriteit en door de meerderheid. Angst om iets van mezelf te laten zien.

Ik vond het lastig om dit los te laten want het was zozeer ‘wie ik was’…

 

Oplossing.

Angstdimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn iets van mezelf te laten zien.

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me bang zie zijn iets van mezelf te laten zien, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in angst helemaal niet iets van mezelf kan laten zien. Ik adem, en ik zorg eerst dat de angst ophoudt.

 

Gedachtedimensie

 

Ik zie mezelf opgaan in m’n bezigheid zonder enige notie van mogelijke afkeuring of kritiek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de gedachte waarin ik me zie opgaan in m’n bezigheid zonder enige notie van mogelijke afkeuring of kritiek.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gedachte waarin ik me zie opgaan in m’n bezigheid zonder enige notie van mogelijke afkeuring of kritiek, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik als ik geraakt/getroffen kan worden door kritiek, dit aantoont dat ik niet echt ben. ik adem, en ik zorg ervoor dat ik echt hier ben en niet in een of andere ‘realiteit’ alleen van/voor mezelf

Verbeeldingdimensie

 

Ik zie mezelf opgaan in m’n bezigheid en totaal onverwachts kritiek of afkeuring over me heen krijgen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de verbeelding waarin ik me zie opgaan in m’n bezigheid en totaal onverwachts kritiek of afkeuring over me heen zie krijgen.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de verbeelding waarin ik mezelf zie opgaan in m’n bezigheid en totaal onverwachts kritiek of afkeuring over me heen zie krijgen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat Ik in een afgescheidenheid ben wat op zich een angstige toestand is omdat het niet de realiteit is en dus ieder moment verstoord kan worden, waarbij ik het gevoel heb dat ik getroffen word. Ik adem, en ik haal mezelf hieruit en ik bepaal me tot de realiteit hier

Backchatdimensie

 

Ik moet me gedeisd houden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ik moet me gedeisd houden”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: ik moet me gedeisd houden, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het de angst is die in me spreekt. Ik adem en ik ga er niet op in.

 

niets laten merken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “niets laten merken”

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “niets laten merken”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik niet wil dat mijn angstige toestand opgemerkt wordt. Ik adem en ik zorg dat ik zonder angst ben en mezelf kan laten zien

 

ja hoor

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “ja hoor”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “ja hoor”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik onverschillig ben om mijn afzijdigheid in stand te houden. Ik adem, en ik zeg alleen ‘ja hoor’ vanuit/als een daadwerkelijke bevestiging die ik wil uitdrukken.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen mezelf te zeggen: “iedereen moet maar voor zichzelf zien dat ie het redt”

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me tegen mezelf zie zeggen: “iedereen moet maar voor zichzelf zien dat ie het redt”, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik deze opvatting hanteer om mijn afzijdigheid in stand te houden. Ik adem, en ik zie dat ik ook verantwoordelijk ben voor degenen die niet de middelen hebben om zichzelf te redden

Reactiedimensie

 

zelfbewustzijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfbewustzijn in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zelfbewustzijn zie opwekken in mezelf te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in afgescheidenheid van mezelf sta. Ik adem en ik breng mezelf hier waar ik ben.

 

mopperen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mopperen in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mopperen in me op zie wekken te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf in een onmogelijke positie heb geplaatst in m’m afzijdigheid: ik zie teveel wat niet klopt en daar wil ik niet over blijven zwijgen, maar dat strookt niet met m’n afzijdigheid. Ik adem en ik los deze tegenstrijdigheid voor mezelf op door te publiceren

 

vleien

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vleien in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me vleien in me op zie wekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik met vleien wil voorkomen dat ik een conflict zal creëren als ik me laat horen zoals ik er werkelijk tegenaan kijk, en dan ben ik niet afzijdig meer. Ik adem, en ik besluit om me afzijdig te houden van mijn afzijdigheid, lol, wat inhoudt dat ik de afzijdigheid los laat en mijn standpunt op gepaste wijze duidelijk maak

 

onverschilligheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onverschilligheid in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me onverschilligheid in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het een manier is om m’n afzijdigheid in stand te houden. Ik adem en ik tolereer onverschilligheid niet langer.

 

passief zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben passief zijn in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me passief zijn zie opwekken in mezelf, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik er mijn afzijdigheid mee in stand houdt. Ik adem en ik tolereer geen passiviteit in die zin in me.

 

agressief zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben agressief zijn in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me agressiviteit in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn afzijdigheid koste wat kost wil verdedigen

Ik adem, en ik sta dit niet langer toe in mezelf.

 

dromerig/afwezig

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dromerig/afwezig in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me dromerig/afwezig in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik bereid ben de realiteit op te geven om mijn afzijdigheid in stand te houden. Ik adem, en ik sta mezelf deze manier van doen niet toe. Ik realiseer me dat de realiteit dringend verandering behoeft en mijn inzet vraagt

 

depressief

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben depressief in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me depressief in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik in werkelijkheid lijd onder mijn afzijdigheid omdat ik mijn zelfexpressie ermee/ervoor onderdruk. Ik adem, en ik laat mezelf niet langer in de gevangenis die afzijdigheid heet zitten. Ik participeer naar hartelust

 

stuurloos

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben stuurloosheid in me op te wekken

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me stuurloosheid in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik stuurloos ben omdat ik mezelf weghoud uit de realiteit. Ik adem en ik geef zelf richting aan mezelf

 

meegaandheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben meegaandheid in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me meegaandheid in mezelf zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik meegaand ben om de schijn te wekken dat ik participeer. Ik adem, en ik zorg ervoor dat ik daadwerkelijk participeer

 

comfort

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben comfort in me op te wekken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me comfort in me zie opwekken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mij wentel in mijn afzijdigheid, waarin ik ‘mijn handen niet vuil hoef te maken’ door werkelijk ergens voor te gaan. Ik adem, en ik geef meer en meer gestalte aan mijn zelf-verandering in de expressie van mezelf.

 

Fysiekegedragsdimensie

 

adem inhouden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een ingehouden adem te veroorzaken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een ingehouden adem zie veroorzaken, te stoppen. want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn lichaam belast met mijn afzijdigheid, met de angst om iets van mezelf te laten zien, mezelf neer te zetten. Ik adem en ik stop deze angst als ik merk dat ik mijn lichaam ermee belast.

 

geremde/onaffe bewegingen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geremde, onaffe gebaren te veroorzaken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me geremde/onaffe gebaren zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mij lang niet helemaal geef. Ik adem en ik geef mezelf in mijn optreden.

 

ondergronds verzet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘ondergronds verzet’ te veroorzaken

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me ‘ondergrond verzet’ zie veroorzaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik uitdrukking geef aan de angst om mezelf te laten zien. Ik adem en ik neem de verantwoordelijkheid en ik manifesteer mezelf in mijn daden.

Consequentiedimensie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als consequentie te manifesteren dat ik ofwel het tegenovergestelde doe van de participatie die van mij verwacht wordt, ofwel dat ik alles exact doe zoals het van me verwacht wordt. Maar basically dat ik mij terugtrek en isoleer van de gebeurtenissen en activiteiten die het leven uitmaken.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me de consequentie zie manifesteren waarin ik ofwel het tegenovergestelde doe van de participatie die van mij verwacht wordt, ofwel dat ik alles exact doe zoals het van me verwacht wordt. Maar basically dat ik mij terugtrek en isoleer van de gebeurtenissen en activiteiten die het leven uitmaken, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn startpunt moet veranderen. Ik adem, en ik besluit om mezelf te geven in wat ik doe en zeg, mezelf neer te zetten met wat ik doe en zeg, zodanig dat ik merk dat ik hier ben en zodoende mezelf houvast geef.

Beloning


Ik kan mezelf zijn en hierin plezier hebben en er genoegen in scheppen me uit te drukken. Het hier zijn, in de realiteit van de materie, de aarde, wordt iets van mezelf, waar ik zelf in ga en sta. Ik ben hier, op aarde.

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s