martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Correcties in de relatie tot mijn lichaam. Dag 361, 360, 354.

imagesIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me schuldig te voelen tegenover jou, mijn lichaam omdat ik je veronachtzaam en schaad

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me schuldig voel tegenover jou, mijn lichaam, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik zo in mijn mind vertoef en jouw bestaan negeer. Ik adem en ik breng mezelf hier om met en als jou hier te zijn

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik je zozeer veronachtzaam en schaad, dat ik het nooit meer goed kan maken, en daarin vergeef ik mezelf te geloven mezelf de mogelijkheid te ontnemen om alsnog in eenheid en gelijkheid met je te leven.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me het gevoel zie hebben dat ik je zozeer veronachtzaam en schaad, dat ik het nooit meer goed kan maken, waarin ik mezelf zie geloven mezelf de mogelijkheid te ontnemen om alsnog in eenheid en gelijkheid met je te leven, te stoppen. Qant ik zie en begrijp en realiseer me dat zolang ik in deze emotie blijf, ik afgescheiden blijf van jou. Ik adem, en ik breng mezelf hier om hier te zijn met en als jou als mezelf.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat masturbatie gewelddadig tegenover jou moet zijn, dat ik je iets aan moet doen, je moet forceren

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie geloven dat masturbatie gewelddadig tegenover jou moet zijn, dat ik je iets aan moet doen, je moet forceren, te stoppen, Want ik zie en begrijp en realiseer me dat Het een opvatting is die weet ik waarvandaan in mijn innerlijk terecht gekomen is, waar ik niet in mee wil gaan. Ik adem, en ik participeer niet meer daarin.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een heel mindsysteem op te bouwen/zich te laten opbouwen in je, en daarin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als dit systeem jou daarbij veronachtzamend en schadend

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een heel mindsysteem op zie bouwen/zich te laten opbouwen in je, waarin ik me zie bestaan in en als dit systeem jou daarbij veronachtzamend en schadend, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat dat betekent dat ik mijn bestaan als leven op Aarde misloop. Ik adem, en ik doorloop het proces van de mind stoppen om me te verenigen met jou mijn lichaam

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben alleen nog maar oog te hebben voor het voortbestaan van mezelf als systeem, wat de consequenties voor jou ook mogen zijn, tot het punt waarop je pijn tot me doordringt.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me alleen nog maar oog zie hebben voor het voortbestaan van mezelf als systeem, wat de consequenties voor jou ook mogen zijn, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat jij mij mijn bestaan geeft. Ik adem, en ik adem met en als mijn lichaam

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met mijn bestaan in en als systeem in jou , jou zelfs pijn te doen.

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me m’n lichaam pijn zie doen, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik het belang van mezelf als gedachte-bewustzijnsysteem voorop stel. Ik adem, en ik breng mezelf hier in de fysieke realiteit van jou, mijn lichaam en ik voel in je waar ik je forceer, en ik ontspan je spieren.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik bits moet zijn tegen jou

Ik stel me ten doel wanneer en als ik me zie geloven dat ik bits tegen jou moet zijn, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het een overgeërfde opvatting is die nog in me rondspookt. Ik adem, en ik leef in consideratie met mijn lichaam

Share

Advertenties


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Correcties na zelfvergeving geweld tegen vrouwen. Dag 358, 359.

downloadCorrecties na zelfvergeving geweld tegen vrouwen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat tegen vrouwen geweld gebruikt mag worden om welke reden dan ook die ik geldig acht

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie vinden dat tegen vrouwen geweld mag worden gebruikt, om welke reden dan ook die ik geldig acht, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik kom van een mind’s perspectief van ongebreideld egoïsme. Ik adem, en ik onderzoek deze projectie: waar in mezelf vind ik dat ik om willekeurige reden mezelf geweld aan mag doen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat ik geweld tegen een vrouw mag toepassen enkel en alleen omdat het in me opkomt.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het omdat het in me opkomt, gerechtvaardigd is

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie vinden dat ik geweld tegen een vrouw mag toepassen enkel en alleen omdat het in me opkomt,

waarin ik me zie vinden dat het gerechtvaardigd is omdat het in me opkomt, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik geen idee heb van de inhoud van mijn mind en wat zich daarin afspeelt wat ertoe leidt dat iets in me opkomt.

Ik adem, en ik onderzoek mijn mind en traceer de neiging tot geweld in al z’n dimensies en ik zelfvergeef tot er niets meer van te vinden is en ik alles gecorrigeerd heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf superieur te zien aan vrouwen omdat ik fysiek sterker ben
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me superieur zie aan vrouwen omdat ik fysiek sterker ben, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik aan het vergelijken ben in mijn mind.

Ik adem, en ik hou me niet langer vast aan deze gedachte, ik geef hem op en maak mezelf er niet langer ondergeschikt aan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het vanzelfsprekend te vinden vrouwen te dwingen tot seks als vorm van wraak.

Waarin ik mezelf vergeef te hebben toegestaan en aanvaard te vinden dat het überhaupt tot mijn vrijheid behoort een vrouw tot seks te dwingen,

waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het feit dat ik het kan bewijst dat het gerechtvaardigd is dat ik het doe.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het feit dat de vrouw niet in staat is mij te stoppen bewijst dat ze het er mee eens is dat ik het recht heb haar te dwingen.

(hier moet ik even doorheen ademen pffff)

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik het vanzelfsprekend zie vinden vrouwen te dwingen tot seks als vorm van wraak,

waarin ik het überhaupt tot mijn vrijheid vind behoren een vrouw tot seks te dwingen,

waarin ik vind dat het feit dat ik het kan bewijst dat het gerechtvaardigd is,

waarin ik vind dat het feit dat de vrouw niet in staat is mij te stoppen bewijst dat ze het er mee eens is dat ik dat recht heb, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me baseer op een afgescheidenheid die alleen in de mind bestaat, want in werkelijkheid zijn de vrouw en ik levensvormen van een en hetzelfde leven.

Ik adem en ik participeer op geen enkele manier meer in zulke gedachten en emoties, ik neem volledige verantwoordelijkheid voor mijn gekwetste gevoel en verwerk het zonder wat dan ook op vrouwen te projecteren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat elk middel geoorloofd is om vrouwen te vernederen, om vrouwen in te peperen dat ze inferieur zijn.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het feit dat ik het kan doen door mijn fysieke overmacht bewijst dat ik in m’n recht sta

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie vinden dat elk middel geoorloofd is om vrouwen te vernederen, om vrouwen in te peperen dat ze inferieur zijn,

waarin ik vind dat het feit dat ik het kan doen door mijn fysieke overmacht bewijst dat ik in mijn recht sta, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me baseer op een in de mind geconstrueerde ongelijkheid. Ik adem en ik zie een vrouw als mezelf in een ander leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat vrouwen niet moeten zeuren over mijn optreden, want dat verpest de sfeer en vraagt uiteindelijk om een fysiek optreden van mijn kant wat haar stil maakt, met als uiterste consequentie dat ze voor altijd stil blijft

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie vinden dat vrouwen niet moeten zeuren over mijn optreden, omdat dat de sfeer verpest en uiteindelijk vraagt om en fysiek optreden van mijn kant wat haar stil maakt, met als uiterste consequentie dat ze voor altijd stil blijft, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat dit een volstrekt egoïstisch standpunt is.

Ik adem, en ik verplaats me in de vrouw om te zien hoe mijn optreden er van uit haar perspectief uitziet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verlangen dat een vrouw na de vernedering zichzelf bij elkaar pakt en aan mij en ons leven toegewijd is.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat ze zo bewijst dat ze sterk is.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie verlangen dat een vrouw na de vernedering zichzelf bij elkaar pakt en aan mij en aan ons leven toegewijd is,

waarin ik vind dat ze zo bewijst dat ze sterk is, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me ondergeschikt maak aan een gedachte van superioriteit waarmee ik in feite mezelf verneder.

Ik adem, en ik breng mezelf hier in de fysiek realiteit waarin alle lichamen een en hetzelfde leven in zich hebben en ik verplaats me in het leven van de vrouw en ik geef toe aan mezelf dat ik onmogelijke eisen stel en me onmogelijk gedraag en dat ik hulp moet zoeken om uit dit gedrag en deze opvattingen te geraken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me machteloos te voelen nadat ik een vrouw vernederd heb.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat de vrouw mij seksueel moet activeren zodat mijn seksuele potentie mij weer een machtig gevoel geeft

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me machteloos zie voelen nadat ik een vrouw vernederd heb, waarin ik vind dat de vrouw mij seksueel moet activeren zodat mijn seksuele potentie mij weer een machtig gevoel geeft, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik me heen en weer geslingerd laat worden door energieën, in ondergeschiktheid.

Ik adem, en ik neem het besluit om mijn ondergeschiktheid aan energiefluctuaties uit te schrijven en tot ik helder heb hoe ik mezelf in deze positie breng, zodat ik het kan stoppen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het onverteerbaar te vinden als zou een vrouw zich aan haar vernedering onttrekken door bij me weg te gaan door middel van een andere man bijvoorbeeld,

waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat er mij niets anders rest dan haar te doden,

waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat ik op zo’n manier mijn superioriteit voor eens en voor altijd duidelijk maak.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me het onverteerbaar zie vinden als zou een vrouw zich aan haar vernedering onttrekken door bij me weg te gaan door middel van een andere man bijvoorbeeld,

waarin ik mezelf zie vinden dat er mij niets anders rest dan haar te doden,

waarin ik mezelf zie vinden dat ik op zo’n manier mijn superioriteit voor eens en voor altijd duidelijk maak, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mezelf zo in een mind-bezetenheid begeef, waarvan de consequenties m’n leven zullen verzieken, zodat ik eigenlijk twee levens opoffer aan mijn ingebeelde superioriteit.

Ik adem, en ik breng mezelf in de fysieke realiteit en ik kom tot mezelf en ik zorg dat ik zulke gedachtes en emoties op geen enkele manier meer voed.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben furieus te zijn als ik de correctie van mijn superioriteitsgevoel wil leven.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben de energie niet te willen missen die ik ‘gratis’ kreeg door mijn aangenomen gedachte dat ik als man een superieur wezen ben,

waarin ik mezelf vergeef  toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat ik speciaal en bijzonder ben omdat ik een man ben en daarom aandacht en bewondering verdien.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me furieus zie zijn als ik de correctie van mijn superioriteitsgevoel wil leven,

waarin ik mezelf zie de energie niet te willen missen die ik ‘gratis’ kreeg door mijn aangenomen gedachte dat ik als man een superieur wezen ben,

waarin ik mezelf speciaal zie vinden en bijzonder omdat ik een man ben en daarom aandacht en bewondering verdien, te stoppen.

Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik niet leef, maar in een energie-toestand besta. Ik adem, en ik adem door mijn emoties heen tot stabiliteit in de

adem.

Aanvullingen:

Ik zie nu dat ik mijn zelf aangemeten dienstbaarheid aan vrouwen ook vanuit een punt van superioriteit verrichtte; als een vrijwillige vernedering van mezelf komende van een aangenomen superieure positie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn zelf aangemeten dienstbaarheid aan vrouwen vanuit een punt van superioriteit te verrichten, menende dat ze zelf tot veel niet in staat zijn.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mijn zelf aangemeten dienstbaarheid aan vrouwen vanuit een punt van superioriteit zie verrichten, menende dat jullie zelf tot veel niet in staat zijn, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik mijn ego dien in plaats van de vrouw. Ik adem, en ik verzeker me ervan dat er geen element van kleineren in mijn hulp zit, en ik basse mijn hulp op puur praktische overwegingen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de vrouwelijke geslachtsdelen inferieur te vinden

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me de vrouwelijke geslachtsdelen inferieur zie vinden, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het een mening in mezelf is die ‘God weet’ waar vandaan is gekomen, en nu in mezelf actief is en zich steeds presenteert waar ik dan mee lastig gevallen word. Ik adem en ik ga niet in op deze mening mocht die nog een keer in me opkomen net zo lang tot ie uitgestorven is.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Zelfvergeving geweld tegen vrouwen. Dag 357

downloadIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat tegen vrouwen geweld gebruikt mag worden om welke reden dan ook die ik geldig acht

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat ik geweld tegen een vrouw mag toepassen enkel en alleen omdat het in me opkomt.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het omdat het in me opkomt, gerechtvaardigd is

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf superieur te zien aan vrouwen omdat ik fysiek sterker ben

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het vanzelfsprekend te vinden vrouwen te dwingen tot seks als vorm van wraak.

Waarin ik mezelf vergeef te hebben toegestaan en aanvaard te vinden dat het überhaupt tot mijn vrijheid behoort een vrouw tot seks te dwingen,

waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het feit dat ik het kan bewijst dat het gerechtvaardigd is dat ik het doe.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het feit dat de vrouw niet in staat is mij te stoppen bewijst dat ze het er mee eens is dat ik het recht heb haar te dwingen.

(hier moet ik even doorheen ademen pffff)

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat elk middel geoorloofd is om vrouwen te vernederen, om vrouwen in te peperen dat ze inferieur zijn.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het feit dat ik het kan doen door mijn fysieke overmacht bewijst dat ik in m’n recht sta

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat vrouwen niet moeten zeuren over mijn optreden, want dat verpest de sfeer en vraagt uiteindelijk om een fysiek optreden van mijn kant wat haar stil maakt, met als uiterste consequentie dat ze voor altijd stil blijft

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verlangen dat een vrouw na de vernedering zichzelf bijelkaar pakt en aan mij en ons leven toegewijd is.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat ze zo bewijst dat ze sterk is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me machteloos te voelen nadat ik een vrouw vernederd heb.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat de vrouw mij seksueel moet activeren zodat mijn seksuele potentie mij weer een machtig gevoel geeft

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het onverteerbaar te vinden als zou een vrouw zich aan haar vernedering onttrekken door bij me weg te gaan door middel van een andere man bijvoorbeeld,

waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat er mij niets anders rest dan haar te doden,

waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat ik op zo’n manier mijn superioriteit voor eens en voor altijd duidelijk maak.

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Zelfvergevingen gifspuiten. Dag 356

imagesIk heb heeel veel ‘onkruid’ doodgespoten, op het paardenbedrijf van m’n zus. Mooi ontwikkelde brandnetels en zuringen voornamelijk. Het gaat me aan m’n hart, want normaal gesproken wil ik planten altijd stimuleren: hoe meer hoe beter en hoe groter hoe mooier. Maar met deze types is dat lastig, want er blijft een wildernis waar geen paard meer in kan leven, deze planten verdringen het gras, en paarden lusten ze niet.

Er moet nog veeel meer  gespoten worden, dat komt volgende week.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat meer planten altijd beter is en dat grotere planten altijd mooier zijn

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben planten altijd te willen stimuleren

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tuinieren stom te vinden omdat je voornamelijk bezig bent planten te vernietigen die je niet wilt hebben maar die vanzelf opkomen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben planten stom te vinden die altijd maar meer willen worden, die woekeren terwijl daar geen ruimte voor is, of het er de plek niet voor is

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het stom te vinden dat we niet tegen planten kunnen zeggen: groei hier maar niet.

 

Ik hou van alle planten en ik vind het een crime dat ik een gevarieerde planten gemeenschap moet beëindigen omdat het merendeel op die plek ongewenst is of voor paarden niet eetbaar is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het een crime te vinden dat ik een gevarieerde planten gemeenschap moet beëindigen omdat het merendeel op die plek ongewenst is of voor paarden niet eetbaar is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het zeer pijnlijk te vinden dat we niet kunnen leven zonder ontelbaar veel planten te vernietigen omdat het ons niet uitkomt dat ze staan waar ze staan, en dat er schijnbaar geen oplossing is om eten voor onszelf te kweken, of grasland voor paarden te hebben b.v. ZONDER dat daar een heleboel planten voor moeten worden vernietigd

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het zo onbeholpen te vinden dat we talloze planten doodmaken, omdat ze op de verkeerde plaats staan.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het zo onbeholpen te vinden dat we geen betere manier hebben gevonden waarbij wat eenmaal vorm heeft aangenomen zich ook mag ontwikkelen tot z’n optimale uitdrukking.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vergeten dat wat we leven noemen nog niet werkelijk leven is. Er is weliswaar een kiem van leven in alle planten maar de planten bestaan als biologische systemen, een uitdrukking van systemen, niet als een uitdrukking van het Leven zelf.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat we niet het leven vernietigen maar alleen de biologische systemen waarin de levenskiem aanwezig is. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat Leven niet vernietigd kan worden, alleen de vormen veranderen. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat in alle fysieke dingen of ze nou ‘levend’ zijn of niet, de levenskiem aanwezig is, anders bestonden ze überhaupt niet, zelfs in alle atomen.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me negatief zie zijn over het doodspuiten van planten, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik niet leven dood maar een biologisch systeem en dat leven zelf, wat als kiem in alle materie aanwezig is. Ik adem en ik gebruik mijn gezond verstand om de planten te managen

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Zelfvergeving georganiseerd kindermisbruik. Dag 355

http://www.youtube.com/watch?v=XhnG76vwNms

Op Youtube zag ik een video van Toos, een vrouw die vertelt uit haar herinnering aan de tijd waarin ze als kind blootgesteld werd aan talloze vormen van misbruik, marteling en vernedering.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geheime kamers in mijn onbewuste zelf te hebben waarin gemaskerde mannen kinderen verkrachten en martelen en doden en opeten, eventueel in de vorm van een ‘ritueel’.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben moeders te hebben in mijn onbewuste zelf die hun kind/kinderen voor misbruik beschikbaar stellen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een geheim netwerk te hebben in mijn onbewuste zelf, waarin kinderen ontvoerd worden, meest meisjes, eventueel op bestelling, om beschikbaar te zijn voor meest mannen om misbruikt te worden.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben apparatuur en materialen en installaties in mijn onbewuste zelf aanwezig te hebben, bedoeld om voor misbruik van kinderen toe te passen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn onbewuste zelf een politiemacht en rechterlijke macht aanwezig te hebben die niet in staat zijn een einde te maken aan kindermisbruikpraktijken, om reden dat hoge functionarissen binnen de organisatie zelf betrokken zijn in en deelnemen aan georganiseerd misbruik van kinderen. En Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat zo misbruikers wegkomen met hun misdaden en ‘een vrijbrief meekrijgen’ om het voort te zetten.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in kringen van bestuurders in mijn onbewuste zelf, doortrapte personages te hebben die volstrekt ongevoelig zijn voor welk menselijk leed dan ook, bestuurders die een beslissende stem hebben in het functioneren van mijn onbewuste zelf

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn onbewuste zelf bekende entertainers te hebben, die deelnemen in kindermisbruik, en daardoor onmogelijk onschuldig vermaak kunnen presenteren aan het publiek, maar immoraliteit verweven in hun optreden. Immoralteit gedefiniëerd als woorden en daden die schadelijk zijn voor de heiligheid van het leven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn onbewuste zelf een jeugdzorg en kindertehuizen aanwezig te hebben die onderdeel zijn van georganiseerd kindermisbruik

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dat er in mijn onbewuste zelf beeldmateriaal wordt vervaardigd van kindermisbruik, om methodes van misbruik te verspreiden, en om te verkopen aan mensen die bevrediging zoeken in het aanschouwen van dit leed

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Zelfvergevingen in relatie tot mijn lichaam. Dag 354

downloadZelfvergevingen tegenover mijn lichaam

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me schuldig te voelen tegenover jou, mijn lichaam omdat ik je veronachtzaam en schaad

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik je zozeer veronachtzaam en schaad, dat ik het nooit meer goed kan maken, en daarin vergeef ik mezelf te geloven mezelf de mogelijkheid te ontnemen om alsnog in eenheid en gelijkheid met je te leven.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat masturbatie gewelddadig tegenover jou moet zijn, dat ik je iets aan moet doen, je moet forceren

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een heel mindsysteem te hebben opgebouwd/zich te hebben laten opbouwen in je, en daarin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te zijn gaan bestaan in en als dit systeem jou daarbij veronachtzamend en schadend

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben alleen nog maar oog te hebben voor het voortbestaan van mezelf als systeem, wat de consequenties voor jou ook mogen zijn, tot het punt waarop je pijn tot me doordringt.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik bits moet zijn tegen jou

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Relatie after effects, gecorrigeerd. Dag 352, 353

Ik ben elke dag nog wel weer een keer verbaasd of teleurgesteld, boos of geirriteerd of gefrustreerd dat ‘mijn’ vriendin zelfvergeving niet heeft doorgezet, en zich niet is gaan interesseren voor Desteni, maar daarentegen romans is gaan lezen en zichzelf zo heeft geprogrammeerd om te vallen voor een gevoel – verliefdheid – waaraan ze bleef vasthouden en ik haar zo los heb moeten laten omdat ik haar kwijt was geraakt.

 

Ik had nooit gedacht dat ze dit zichzelf nog zou toestaan. Omdat we het erover gehad hadden aan het begin van onze relatie, wat het is en dat je beter bij je positieven kan blijven.

 

Ik dacht dat ze in de loop van de tijd dat we samen waren wel geïnteresseeerd zou raken in Desteni. En ik dacht dat ze aan mijn consistente deelname wel zou merken dat Desteni iets is wat de moeite waard is om je voor te intesseren en in te zetten. Ik had verwacht dat ze op z’n minst zou kunnen waarderen dat ik me zo inzet voor iets, en dat ze zich tenminste zou interesseren voor wat mij interesseert in Desteni.

 

Ik kan er nog niet bij dat je iemand Desteni vijf jaar voor z’n neus houdt en dat iemand er dan nog langsheen gaat. En het lijkt me dat dit wel bewijst dat iemand eerst tot zelf-schrijven moet zijn gekomen wil je enig houvast vinden voor een agreement. Want deze persoon kon haar eigen woorden niet gestand doen. Ze vergat wat ze gezegd had, of het bleek dat ze iets alleen gezegd had om een indruk te maken.

 

imagesIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben elke dag nog wel weer een keer verbaasd of teleurgesteld, boos of geirriteerd of gefrustreerd te zijn dat ‘mijn’ vriendin zelfvergeving niet heeft doorgezet, en zich niet is gaan interesseren voor Desteni, maar daarentegen romans is gaan lezen en zichzelf zo heeft geprogrammeerd om te vallen voor een gevoel – verliefdheid – waaraan ze bleef vasthouden en ik haar zo los heb moeten laten omdat ik haar kwijt was geraakt.

Ik stel me ten doel wanneer ik mezelf zo verbaasd of teleurgesteld, boos of geirriteerd of gefrustreerd zie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik verbaasd of teleurgesteld, boos of geirriteerd of gefrustreerd ben omdat ik de relatie had aangehouden hoewel ik al geconstateerd had dat ik er klaar mee was, maar deze emoties projecteer op haar.

Ik vergeef mezelf dan ook toegestaan en aanvaard te hebben verbaasd of teleurgesteld, boos of geirriteerd of gefrustreerd te zijn naar mezelf omdat ik de relatie had aangehouden hoewel ik al geconstateerd had dat ik er klaar mee was.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de relatie aan te houden door mezelf te programmeren met de gedachte die ik steeds herhaalde: “ik moet toch een vriendin hebben”, waaraan ik bleef vasthouden

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie vast houden aan een gedachte die ik steeds herhaal te stoppen. Want ik zie en begrijpen realiseer me dat het mijn val wordt.

Ik adem en ik breng alles terug naar mezelf en ik neem zelf-verantwoordelijkheid. Ik baseer mijn relaties niet op herhalende gedachtes, maar ik zie er op toe dat ik ik zelf steeds de basis ben.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me nooit te realiseren dat ik dit, het vasthouden aan een herhalende gedachte als basis voor de relatie, mezelf toesta. Aangezien ik in het begin van de relatie een agreement had voorgesteld als uitgangspunt.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me niet zie realiseren dat ik vasthoud aan een herhalende gedachte als basis voor de relatie, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat het mijn val wordt. Ik adem, en ik laat het tot me daardringen dat ik mezelf aan het programmeren ben en ik stop dat in het moment ik corrigeer mezelf hierin, zodanig dat ik elke keer dat ik me betrap op een herhalende gedachte, ga zitten en deze uitschrijf en zelfvergeving toepas en de correctie leef.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me vastgehouden te hebben aan de gedachtes, de verwachtingen die ik over haar had, en ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben langsheen de werkelijkheid van haar ontwikkeling te hebben geleefd, ook al zag ik die vlak voor m’n neus.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik mezelf zie vasthouden aan verwachtingen, zodat ik mis wat vlak voor m’n neus is, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik hierdoor de realiteit mis die vlak voor m’n neus is: ik zie niet wat er in werkelijkheid gaande is. Ik adem, ik laat de verwachtingen gaan en maak een realistische inschatting van de stand van zaken in de realiteit.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn eigen woorden over de agreement niet waar te hebben gemaakt, maar genoegen te hebben genomen met een relatie, uitgaande van de gedachte dat we toch ergens moeten beginnen, waarin ik me vergeef te hebben toegestaan en aanvaard veel niet uit te spreken en veel niet ter discussie te stellen..

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mijn woorden over agreement niet waar zie maken, en genoegen zie nemen met een relatie, waardoor ik veel niet uit spreek en veel niet ter discussie stel te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik daardoor niet aan mezelf toekom in de relatie maar enkel een voorgeprogrammeerde persoonlijkheid laat zien. Ik adem, en ik stop de automatische piloot van de relatiepersoonlijkheid, de perfecte slaaf, en ik ben zelf van moment tot moment de directieve factor.

Share