martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven, dag 331, 332, 333, 334, alle letters

Een reactie plaatsen

imagesHier kijk ik naar letters, mijn  ervaring met ze. Deels door uitspraken waarin ze een prominente rol hadden, deels door mijn ervaring met de letter tijdens het leren schrijven, of de introductie ervan in mijn leven als kind. ik vergeef mezelf die ervaring die ik gehecht heb aan de letter. Bij elk schrijf ik een correctie die ik me vooneem.

 

A werd de letter van ziekte en doktersbezoek, waarbij ik mijn mond open moest doen en A zeggen. De dokter keek dan in mijn keel. Zo werd de A de letter die toegang gaf tot ziekte. Ik geef toe dat ik ziek ben, door deze letter wordt het zichtbaar dat ik ziek ben. Elke keer dat ik een A spreek geef ik toe en laat ik zien dat ik ziek ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met de letter A aan te geven dat ik ziek ben of aan te nemen dat de ander ziek is, en zodoende ziekte te manifesteren als ik de A uitspreek of hoor of zie.

Ik stel me ten doel de letter A te benutten om open te zijn over de punten waar ik aan werk in mezelf, en aan een ander te zien waar die eventueel assistentie en support behoeft.

 

Mijn moeder had veel beroerde uitspraken over kinderen, zoals b.v. “kinderen zijn hinderen” sprak vader Cats, en “wat zijn ze lief……. als ze slapen”. Zo had ze ook deze: “een engeltje met een B ervoor”. Zo werd de B voor mij een boosaardige letter die de dingen verknoeide voor me.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben boos te zijn op de letter B omdat die mijn reputatie voor mij verknoeit en zodoende elke keer dat ik een B uitspreek of hoor of zie boosheid te manifesteren en toe te voegen

Ik stel me ten doel de letter B te benutten om te zien waar ik niet zeker ben in waar ik voor sta, en na te gaan of ‘hoe ik ben’ de versie van mezelf is die het beste is voor het leven op aarde, door te zien waar ik me ga lopen verdedigen, en zo ook bij/voor een ander.

 

De C vond ik een onbetrouwbare letter toen ik hem leerde kennen omdat ie dan weer als S klinkt en dan weer als K. Ik vond hem een beetje overbodig overblijfsel uit een ver verleden (Latijn).

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de letter C onbetrouwbaar te vinden en niet van hem op aan te kunnen omdat ie dan weer als K en dan weer als S klinkt zonder dat je dat aan hem kan zien, en zodoende elke keer als ik hem uitspreek of hoor of zie onbetrouwbaarheid te manifesteren en toe te voegen

Ik stel me ten doel de letter C handig te vinden omdat ie voor twee klanken inzetbaar is.

 

De D vond ik een opdringerige letter, in “De dikke meneer” en in “drukken” als “poepen”

Hij ziet er ook uit als een dikke buik. De letter D werd  voor mij de letter waarmee ik druk uitoefen van binnen naar buiten elke keer dat ik hem uitspreek.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de D een opdringerige letter te vinden en elke keer als ik hem uitspreek of hoor of zie, daarmee een beetje opdringerigheid te manifesteren en toe te voegen.

Ik stel me ten doel de D te benutten voor de beweging van binnen naar buiten om me uit te drukken in de wereld.

 

E is een reactie uitlokken, zoals in “hè” en “hee” met z’n drie lijnen die houvast proberen te vinden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de E te ervaren als een letter die aan me trekt en me daarmee stoort, zodat ik elke keer dat ik een E uitspreek of hoor of zie dit storen manifesteer en toevoeg

Ik stel me ten doel de E te benutten om mezelf en anderen wakker te maken in het besef van het bestaan in en als de mind

 

F als een vlag aan een mast. Een feestelijke letter. De eerste letter van m’n zus haar naam, daarom belangrijk, maar er zit een addertje onder het gras: de F in foei en fout! oppassen geblazen dus

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben beducht te zijn voor de F omdat ik ervaar dat er onder het feestelijke een addertje schuilt van afkeuring, zodat ik elke keer dat ik de F uitspreek of hoor of zie deze beduchtheid in het feestelijke manifesteer en toevoeg

Ik stel me ten doel de F te benutten om zelfverantwoordelijkheid in mijn uitdrukking te brengen wanneer ik feestelijkheid uitdruk, zodat mijn feestelijkheid niet bestaat als ontkenning/onderdrukking van negativiteit in mezelf

 

G een letter die zich gebogen vertoont en iets in zich verborgen houdt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de G te ervaren als een letter die iets in zich verborgen houd, die daardoor niet te vertrouwen is, zodat ik elke keer dat een G uitspreek, hoor, of zie, dit wantrouwen manifesteer en toevoeg

Ik stel me ten doel de G te benutten om me te realiseren dat het leven in alle dingen verborgen is

 

H een letter die houvast geeft omdat ie stevig staat maar geen verbondenheid mee mogelijk , statig, maar ook eenzaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de H te ervaren als een letter die het onvermogen om verbonden te zijn uitdrukt, wat statig schijnt, en elke keer dat ik de H uitspreek of hoor of zie dit onvermogen te manifesteren en toe te voegen aan de werkelijkheid

Ik stel me ten doel de letter H te benutten bij zelf-directief zijn, het is de letter die het dichtst bij de adem ligt, hij is bijna alleen maar adem

 

I is als de gil van een meisje. Een schrikachtige, paniekerige letter.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de I als schrikachtig te ervaren en elke keer dat ik de I uitspreek of hoor of lees schrik te manifesteren en toe te voegen aan de werkelijkheid

Ik stel me ten doel, de I te benutten om terug te brengen in de realiteit hier al wie rondwaardt in de mind van gedachten, gevoelens en emoties

 

J een letter die onderuit gaat, een uitglijer. Kan leuk zijn maar het is een zwakte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met het uitspreken, horen en zien van de J uitglijden te ervaren, te manifesteren en toe te voegen aan de werkelijkheid

Ik stel me ten doel, de J te benutten bij zelfoprecht plezier

 

De K stond voor alles wat een indruk op me maakte. Iets wat me raakt. Prikkelt, kietelt. Enigzins bedreigend. Elke keer dat ik de K uitspreek beschadig ik mezelf, irriteer ik mezelf of kietel ik mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de K als een letter te beleven die inbreuk op me maakt en elke keer dat ik hem uitspreek of hoor of zie dit te manifesteren en toe te voegen

Ik stel me ten doel de letter K te benutten om te zien waar ik gekwetst wordt en die gelegenheid te benutten om dat punt in mezelf te corrigeren zodat het het beste is voor allen en daardoor geen persoonlijk ding waar mijn eigenwaarde aan opgehangen is.

 

De L van sloom en lui. Een letter waar je geen vrienden mee moest zijn want dat kwam je op afkeuring te staan. Lekker dat De L had iets traags, zoals in slak, sloom lui, en van De L was iets van een aanraking als een streling. De traagheid van de fysieke realiteit waarbij de aanraking de tijd krijgt om fysiek gevoeld te worden. Een aanraking die erlangs glijdt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de letter L als een een letter te zien waar ik niet mee geassocieerd wil worden elke keer dat ik hem uitspreek of hoor of zie.

Ik stel me ten doel de L te benutten om uitdrukking te geven aan de intieme interactie in de fysieke aanraking

 

De M. Hij staat zo stevig en belooft overvloed “mmmm” duidt iets lekkers aan. Tevens mond houden, niet laten merken wat je vindt. Inhouden, de klank niet vrijuit laten klinken. In die zin ook beschermend want ik blijf verdekt opgesteld. Spannend ook ingehouden spanning. gedeprimeerd in het onvermogen om voluit mee te doen, voluit er te zijn. Verboden genot ook. Ja de M als geremdheid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met de M geremdheid te manifesteren en toe te voegen

Ik stel me ten doel de M te benutten om te ademen voor ik spreek en te ‘proeven’ of wat ik ga spreken het beste is voor allen

 

N is een letter die zich overal tussendoor naar binnen wringt. Als een ongenode gast. Beetje pissig, antipathiek. Ook als een halfslachtige M: de mond is maar een beetje dicht, niet met de lippen maar met de tong en gehemelte, in die zin wat toegeeflijk. Elke keer dat ik de N spreek laat ik de wereld een beetje binnenkomen, naar binnen slippen, terwijl ik dat eigenlijk niet wil, meer als toegeeflijkheid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met de N halfslachtigheid en toegeeflijkheid te manifesteren en toe te voegen

Ik stel me ten doel de N te benutten om uit te drukken dat al ‘het andere’ enerzijds weliswaar anders dan mezelf is, maar tevens ‘van mezelf’ is

 

De O herinnert mij aan mijn onvolmaaktheid, want zijn vorm vraagt om volmaakt getekend te worden, maar in de praktijk lukt dat zelden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met de O onvolmaaktheid te bevestigen en toe te voegen

Ik stel me ten doel de O te benutten om iets van perfectie uit te drukken in deze beperkte werkelijkheid

 

“Daar heb ik de P in”, was een uitspraak die ik meekreeg. ”De P” stond daarin voor “de pest”. Zo werd de P voor mij een letter die afkeer uitdrukt, hekel. Ook als geluid gebruikten mensen hem om minachting uit te drukken: P met een H erachteraan. En in ‘lekker puh’ speelde de P een dubieuze rol.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met de letter P afkeer en hekel en minachting uit te drukken elke keer dat ik hem uitspreek, of hoor of zie.

Ik stel me ten doel om de P te benutten om te zien waar ik mij afscheid van de werkelijkheid door afkeer, hekel en minachting.

 

Q heb ik leren kennen als een heel speciale letter, omdat ie zo weinig gebruikt werd toendertijd. Ik vond het maar een rare letter omdat ie op zichzelf niet kan bestaan maar altijd een U nodig heeft. En dan klink tie als een K! Ik vond het maar geforceerd om zo’n letter nog bestaansrecht te geven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de Q te ervaren als een letter die zichzelf geen bestaan kan geven, zodat elke keer dat ik hem uitspreek of hoor of lees, ik dit onvermogen manifesteer en toevoeg aan de werkelijkheid.

Ik stel me ten doel, de Q te benutten om zelf in samenhang met anderen de klank van leven uit te drukken

 

Rrrr is activerend. ietwat ondeugend, speels. wegjagend, bibberend van angst of kou

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de R te ervaren als een letter die me van m’n plaats jaagt, zodat dat elke keer dat ik de letter uitspreek, hoor of lees, ik dit manifesteer en toevoeg aan de werkelijkheid

Ik stel me ten doel, de R te benutten om mezelf in beweging te houden in mijn proces

 

De S vind ik een hele doordringende klank. Maakt me aan het schrikken. Hoe vaak kreeg ik als kind niet toegebeten: ssssst! Ik spreek hem daarom zachter uit, een beetje meer richting ‘sh’ zoals in ‘English’ dan is de ijzige kou eraf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de S als een koude scherpe letter te beleven en zodoende snijdende kou te manifesteren en toe te voegen als ik hem hoor of spreek of lees.

Ik stel me ten doel de S te benutten als de scherpte die nodig is om de zelfonoprechtheid te onderscheiden

 

T waarmee je iets vastpint als een punaise. Precisie. Ik bleef liever een beetje vaag, zodat ik alle kanten uit kon

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de T te ervaren als een letter die me vast pint zodat ik elke keer dat ik de T uitspreek of hoor of zie ik vastpinnen manifesteer en toevoeg aan het bestaan

Ik stel me ten doel, de T te benutten voor precisie

 

U een letter om de autoriteit mee te behagen. En zo in een goed blaadje te komen en getolereerd te worden in de schaduw en bescherming van de machtige(-en)

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de U te ervaren als een letter met een loos gebaar van eerbied, wat eigenlijk het tegendeel is van eerbied, zodat ik elke keer dat ik de U uitspreek, hoor of zie, ik oneerbiedigheid manifesteer en toevoeg aan het bestaan

Ik stel me ten doel de U te benutten om me te realiseren dat alle dingen in essentie levend zijn

 

De V, het vee, de horigen, zich zonder meer laten leiden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de V te ervaren als ‘zich zonder meer laten leiden’ en dit te manifesteren en toe te voegen aan de werkelijkheid elke keer dat ik een V uitspreek of hoor of lees.

Ik stel me ten doel, de V te benutten om mezelf te leiden naar nietsheid

 

De W. Een weeë geur. Een wee gevoel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de W te ervaren als onvast, enigzins misselijk makend, zodat elke keer dat ik hem uitspreek, hoor of lees, ik dit manifesteer en toevoeg aan het bestaan

Ik stel me ten doel, de W te benutten om me te realiseren dat gevoelens (positieve en negatieve) onstabiel zijn en ik ze moet zelfvergeven om een stabiel zelf te houden

 

De X was een letter apart omdat ie vrijwel nooit gebruikt werd toen. Ik vond hem sterk en onafhankelijk door z’n stoere houding: hij staat stevig en hij neemt ruimte in en in alle richtingen drukt hij zich uit: “hier ben ik, ik sta hier”.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de letter X als intimiderend te ervaren en elke keer dat ik hem spreek of hoor of zie intimidatie te manifesteren en toe te voegen

Ik stel me ten doel de letter X te benutten om uit te drukken: “hier ben ik, ik sta hier”

 

De Y vond ik maar een gekke letter, hij werd ‘lange ij’ genoemd, maar was het nou een soort IJ? Waarom werd ie dan als IE uitgesproken?! Ik vond het net als de X en de Q en de C, een letter uit een ver verleden waar we nog mee opgescheept zaten. Ik vond het een oneigenlijke letter omdat ie zijn naam geen eer aandoet door niet als IJ uitgesproken te worden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de Y als oneigenlijk te ervaren zodat elke keer dat ik hem uitspreek, hoor of lees, ik oneigenlijkheid manifesteer en toevoeg aan het bestaan

Ik stel me ten doel, de Y te benutten bij het herkennen van ‘dubbel speak’

 

De Z. “Jij bent aan zet”, van de vele spelletjes waarin het doel was mekaar dwars te zitten en te slim af te zijn ten einde te WINNENNNNN.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de Z te ervaren als de letter die me vastzet in de competitie met mijn medemensen, zodat ik elke keer dat ik hem uitspreek of hoor of lees, competitie manifesteer en toevoeg aan de werkelijkheid.

Ik stel me ten doel de Z te benutten om me te zetten aan de stap in mijn proces die ik te nemen heb.

 

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s