martijndegraaf1001

Reis naar Leven


4 reacties

Martijn’s Reis naar Leven. Recht op Seks Zelfvergeven. Dag 385

imagesRecht op Seks Hebben, zelfvergevingen.

 

Een opvatting die ik in mezelf ontdekte was: als een vrouw eenmaal toegang tot haar lichaam heeft verleend, dan verwerf ik daarmee het recht op seks met haar. Ik heb dit recht nu, en omdat dit recht onlosmakelijk met haar lichaam verbonden is, heb ik recht op haar lichaam. En omdat zij onlosmakelijk met haar lichaam verbonden is heb ik recht op haar; ze is van mij.

 

De realiteit lijkt dit ook te bevestigen waarin de vrouw zich/haar lichaam vaker beschikbaar stelt voor seks. (zonder te zien dat de vrouw niet haar lichaam beschikbaar stelt voor mij om seks te hebben, maar zelf seks wil met mij)

De vrouw heeft nu niet meer het recht om mij mijn recht te ontnemen door seks te weigeren.

Laat staan dat ze het recht heeft om mijn recht aan een ander te geven: ze moet verdomme van mijn recht afblijven! Mijn recht is van mij, jij gaat daar niet over.

 

Geen idee waar ik dit vandaan heb. Dit wil ik niet zo in mezelf laten blijven bestaan dus…

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat als een vrouw me eenmaal toegang tot haar lichaam verleend heeft, ik daarmee het recht heb op seks met haar, met name als dit vaker is voorgekomen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik met dit vermeende recht op seks, recht heb op haar lichaam, omdat het er onlosmakelijk mee verbonden is

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik met dit vermeende recht op haar lichaam, recht heb op haar, omdat zij onlosmakelijk met haar lichaam verbonden is zodat ze nu van mij is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te menen dat de realiteit deze opvatting bevestigt doordat zij zich vaker beschikbaar stelt voor seks.

 

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat de vrouw toegang tot haar lichaam geeft voor mij om seks te hebben

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat de vrouw door dit vaker toe te staan niet meer het recht heeft om mij seks te weigeren want daarmee zou zij in tegenspraak met zichzelf zijn omdat ze in mijn ogen mij dit recht heeft gegeven en eens gegeven blijft gegeven.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik dit recht nu heb en wat ik heb daar blijft een ander van af, niet alleen de vrouw, maar ook eventuele rivalen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik het recht heb mijn recht desnoods met geweld te verdedigen wanneer de vrouw of een rivaal het mij af wil nemen.

Waarin ik mezelf vergeef te geloven dat ik geweld mag toepassen om mijn recht te doen gelden en de vrouw mag verkrachten, om haar daardoor duidelijk te maken hoe de zaken ervoor staan

Share

Advertenties


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Muziekreacties zelfvergeven. Dag 384

imagesOp de achtergrond spoeelde muziek en het trok m’n aandacht. Een tweestemmige populaire melodie werd uit allemacht gezongen. De radio stond welliswaar zacht, maar de intensiteit van de zang kwam duidelijk naar voren, en ik merkte dat mijn innerlijk meebewoog, reageerde, en ik keek en ik zag energie, d.w.z. gevoel. En heel typisch: ik vond het lelijk. Gevoel, als energie is iets wat niet thuishoort in het fysieke lichaam van de mens.

Van huis uit had ik meegekregen dat er lelijke muziek is die een lelijk gevoel geeft en mooie muziek, die mooie gevoelens opwekt. Dat laatste was dan klassieke muziek. Ik ontdek dat gevoel als reactie überhaupt lelijk is.

Muziek is ontworpen om een effect te hebben, hoe meer effect in de vorm van een gevoels-/emotionele reactie hoe beter de verkoopcijfers.

Wat we nu zien in de populaire muziek is een poging om het te verkopen door seksuele reacties op te wekken. Net zoals advertenties opschuiven richting porno doet muziek dat.

Dit is het probleem met energie: na een tijd werkt de prikkel niet meer en moet er een heftigere aan te pas komen.

Hierin zien we duidelijk de lelijke aard van gevoels- en emotionele energie. In plaats van dat het ons in de richting van een harmonieus leven met al wat leeft op de aarde leidt, leidt het ons naar een samenleving die steeds harder en pijnlijker wordt voor onszelf en al het leven.

 

Ik wilde dit lelijke niet accepteren en toestaan in mijn vleselijke lichaam wat zoet zijn biologische processen voltrekt.

Dus ik ging in de reacties staan in het moment dat ze optraden, in zelfvergevingsmodus, en zo ademde ik er doorheen.

 

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Mensenrechten voor Kinderen. Dag 383

Mensenrechten voor kinderen:

16. Het Gelijk Recht van toekomstige generaties om een planeet te ontvangen die vrij is van vervuiling, ziekte, honger, geweld en verwoesting zodat leven zal voortbestaan en gedijen tot in eeuwigheid, voor eens en altijd.

Wat elke ouder voor haar/zijn kind zou willen is natuurlijk dat er genoeg geld is om van te leven.

Toch hebben we het in de wereld niet zo geregeld. We laten het merendeel van onze kinderen in armoede lijden. Er moet dus een gebrek aan besef zijn van de waarde van het leven zijn.  Hetzelfde wat we zien in het uitsterven van diersoorten en de vernietiging van de regenwouden, het vergiftigen van de oceanen en de atmosfeer.

Zou het komen omdat we doorlopend in onze gedachten en gevoelens/emoties zijn en dat leven noemen, en dat alle waarde toekennen, waarbij we het zicht op het leven zelf en de waarde daarvan missen.

Neem ademen. Zo achteloos als we ademen, volledig geautomatiseerd, niet zelf. Wij houden ons met belangrijkere dingen bezig, volgens ons. We vergeten dat adem het belangrijkste is wat al het andere mogelijk maakt. Adem=leven.

Het is overduidelijk als we op deze manier verder gaan als mensheid dat we de Aarde veranderen in een vuilnisbelt. Onze systemen die we hebben gecreëerd zijn niet in overeenstemming met de realiteit van de aarde maar putten hem/haar uit. Kortom het wordt een onhoudbare situatie, waar we nu in steeds sneller tempo op af stevenen.

Dus is het nodig dat we teruggaan naar de tekentafel. Dat nu doen we bij Desteni en we komen met een vernieuwde Verklaring van de Rechten van de Mens die de basis legt voor het Gelijke Recht op Leven voor al wat geboren wordt.

Op grond hiervan is de huidige situatie ondenkbaar, omdat Leven er als de essentiële waarde in geplaatst is. Uit deze rechten vloeit voort dat een basisinkomen onderdeel zal vormen van de economie.  De economie zal ten dienste staan van het Leven van ons allen, zoals economie ook eigenlijk bedoeld is.

Hier volgen de Rechten, die elk kind wat geboren wordt een Leven garanderen wat met recht Leven genoemd te worden!

1. Een Gelijk Economisch Recht dat verzekert dat alle financiële benodigdheden toegankelijk en beschikbaar zijn om zeker te stellen dat de fundamentele vereisten voor een gezond en vervullend leven gerealiseerd en gemanifesteerd kunnen worden.

2. Een Gelijk Recht op Gezondheid dat in alle essentiële middelen voorziet om sterke  fysieke belichamingen op te bouwen, dat vitaliteit en welbevinden garandeert samen met helderheid van geest, emotionele balans en fysieke stabiliteit.

3. Een Gelijk Recht op Veiligheid en Bescherming voor elk Kind, zodat een leven vrij van angst, onzekerheid en trauma verzekerd is, een leven waarin ouderlijke begeleiding in balans is met vrijheid van expressie en geleefd wordt in een omgeving van creativiteit en plezier zodat ieder Kind opgroeit tot zijn of haar optimale potentieel als een unieke uitdrukking van het Leven Zelf.

4. Een Gelijk Recht op Huisvesting dat ieder individu en iedere familie een stabiel thuis verzekert dat het leven koestert en ondersteunt, terdege gefundeerd in gemeenschappen die een leven van waardigheid en integriteit assisteren en ondersteunen.

5. Een Gelijk Recht op Educatie dat ieder individu ondersteunt in zijn of haar streven naar excellentie en vervulling van potentieel, dat verstandelijke ontwikkeling ondersteunt alsmede de praktische toepassingen ervan om hun levens tot een bijdrage te maken die relevant is voor een duurzame Aarde die Leven voor alle deelnemers intensiveert.

6. Een Gelijk Landrecht dat elk levend wezen op het land plaatst dat ze verkiezen hun thuis te noemen, waar levende lichamen de grond bewandelen waar hun levens worden gevoed en onderhouden, dat zowel veiligheid als steun biedt, dat een verbintenis met het dieren- en plantenrijk aangaat in interactieve samenwerking die harmonieus wordt met de levenskracht van alle wezens en al het leven gelijk als één.

7. Een Gelijk Recht van Vrije Associatie dat in een sociaal en economisch milieu voorziet dat dynamisch, interactief en vrij van knelpunten is, waaruit nieuwe ideëen, concepten, technologiën en productiviteit tevoorschijn kunnen komen die wat het beste is voor iedereen intensiveren en doen vooruitgaan met dien verstande dat zulke associatie het eerste Fundamentele Mensenrecht niet beperkt – namelijk een Gelijk Levensrecht voor allen – of één van de Rechten die uit dit Recht voortvloeien.

8. Een Gelijk Recht tot Onderzoek, Technologie en andere wetenschappelijke ondernemingen en praktische manifestaties die ten eerste vrijelijk worden toegepast voor het herstellen en het weer in evenwicht brengen van de fysieke omgevingen en ecosystemen van de aarde, het luchtruim, de rivieren en de oceanen; om de planeet te restaureren tot een dynamisch equilibrium van waaruit een bloeiende mondiale gemeenschap van vooruitgang en integratie zal opdagen voor wat het beste is voor al het leven en alle wezens, met de zekerheid van de hoogst mogelijke levensvoorwaarden en -standaarden voor de hele mensheid en al het leven als een geheel.

9. Een Gelijk Recht van Toegang tot natuurlijke, financiele, wetenschappelijke en intellectuele hulpbronnen, zodat allen vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de fundamentele bouwstenen van leven en levensonderhoud, tezamen met vrije en onbelemmerde toegang tot alles hetgeen vereist is om voortreffelijke loopbanen te vervolgen die de planetaire gemeenschap vooruit doen gaan in het betreden van nieuwe terreinen van levensbevorderende technologieën, uitvindingen en innovaties.

10. Een Gelijk Recht tot Vrede, Overvloed en Voorspoed, vrij van dreiging van schade, geweld of vernietiging, waar leven verdedigd en beschouwd wordt als de hoogste waarde en elke keuze, elke daad en elke gedachte door alles en iedereen gestuurd wordt richting dat wat het beste is voor iedereen, zodat allen kunnen leven als hele en integrale wezens binnen het grotere geheel van Al het Leven, in harmonie met het bestaan als Leven Zelf in en als een houdbaar evenwicht met het levende weefsel van al het leven op Aarde.

11. Een Gelijk Recht van Zelfbestuur zonder externe controles van een kunstmatige overheid die de levenskracht van de samenleving en elk deel daarvan schaadt en controleert. Zulk recht van zelfbestuur zal met het groter geheel van sociale en constitutionele vormen worden geïntegreerd, die de integriteit van het grotere geheel hooghouden, zodat een ware vorm van openbaar bestuur wordt opgericht, waarin elk individu ondersteund en verdedigd is in zijn of haar recht op een gelijk leven door de hele sociale en politieke structuur, waarbij elk recht krachtig verdedigd wordt en de sociale integriteit voor iedereen nooit geschaad wordt.

12. Een Gelijk Recht van Vrijheid van Geweten en Morele Integriteit, dat voor iedereen een leven ondersteunt dat geleefd wordt, niet belemmerd door beperkingen van psychologische en emotionele manipulatie, een leven dat vrij is om zichzelf uit te drukken zonder remming of angst van vergelding, een leven dat vrij is van de angst voor gebrek en beperking.

13. Een Gelijk Recht op Monetaire Integriteit met een pariteitssysteem dat begint met de bouwstenen dat één eenheid van waarde gelijk is aan één eenheid van maat, daarbij verzekerend dat niet één mens, organisatie of instituut de monetaire en financiële systemen kan manipuleren voor hun eigen zelfverrijking in het nadeel van wat het beste is voor iedereen, zodat zo’n geïntegreerd, gebalanceerd en gelijk systeem de handel, het ondernemen, de circulatie en de waarderetentie ondersteunt en bevordert als fundamenteel in een wereldomvattend economisch systeem dat het Leven dient.

14. Een Gelijk Recht op Spiritueel Evenwicht zodat elk geloof dat gelijkheid voor al het Leven ondersteunt, gezien en gesteund wordt als gelijk en één met leven zelf, waar geest wordt begrepen als de inspiratie van de in-ademing en uit-ademing van elk wezen en Leven zelf als een onaangetast en onverdeeld principe gedeeld door allen als en in wat het beste is voor iedereen, waar dit op geen enkele manier afdoet aan het eerste Basis Mensenrecht op een Gelijk Leven voor Iedereen.

15. Alle Gelijke Rechten van Leven worden gefundeerd op het principe dat alle Levende Wezens bedeeld zijn met onvervreemdbare rechten van zelfbepaling en  de fundamentele verzekeringen van de minimum-kwaliteiten van leven. Dergelijke verzekeringen dienen ten uitvoer gebracht te worden door het hebben en ontvangen van de levensbenodigheden zoals geschikte voeding, kleding, onderdak, toegang tot kennis en informatie, training voor zelf-vervullende capaciteiten om hun levens en hun families te ondersteunen, om geïntegreerd te worden in hun sociale, economische, familiale, gemeenschappelijke, culturele, nationale en mondiale relaties – opdat allen, gelijk als één, samenstaan om deze basis van Gelijk Leven voor Iedereen manifest te maken als het meest fundamentele Gelijk Recht.

16. Het Gelijk Recht van toekomstige generaties om een planeet te ontvangen die vrij is van vervuiling, ziekte, honger, geweld en verwoesting zodat leven zal voortbestaan en gedijen tot in eeuwigheid, voor eens en altijd.

Share


7 reacties

Martijn’s reis naar Leven. Geen kinderen krijgen. Dag 382

imagesVandaag had ik een discussie omdat ik schreef dat het beter is te voorkomen om kinderen te krijgen, vanwege de slechte economische vooruitzichten.

Iemand scheef terug: ‘als je je van de economie wat moet aantrekken dan kun je niks meer doen’. Ik moest ophouden met dat ‘gezever’ en ik was ‘verbitterd’.

Ik schreef; als een kind geboren is dan vechten de ouders om het leven ervan te beschermen. Maar voordat er sprake is van zwangerschap dan realiseert men zich niet dat er geen enkele garantie is dat er een leven mogelijk zal zijn dat het waard is om geleefd te worden’. Je zou toch denken dat een a.s. ouder een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wil zien dat zijn/haar kind in de wereldsituatie een leven zal hebben wat het waard is om geleefd te worden. Dat is nu absoluut niet het geval.

Een ander wilde niet zien dat er een structurele achteruitgang is in het mensenras, die nog versneld ook.

Mensen zijn deels zeer slecht geïnformeerd over wat er werkelijk gaande is, want geen tijd voor, geen energie om het internet af te speuren. Weerstand tegen slecht nieuws.

En deels is men beïnvloed door beelden over zwangerschap en een kindje krijgen, die veel te rooskleurig zijn.

Dus nee, onverantwoordelijk om nu kinderen op de wereld te zetten, want niets deugt er, voeding niet, medicijnen niet, onderwijs, noem het allemaal maar op. Beter is het te wachten op de invoering van een basisinkomen. En de ontwikkelingen die dat met zich mee kan brengen. Zie hiervoor de binnenkort te verschijnen Equal Life Foundation Research over een basisinkomen.

Ik schreef: ik neem het op voor het kind, dat mag duidelijk zijn. Maar ik mocht zulke dingen niet schrijven want de groep waarin ik schreef, was er ‘om elkaar te steunen’. ‘Elkaar’, daar hoort het toekomstige kind blijkbaar niet bij.

Ik moet zeggen, toen ik van Bernard Poolman hoorde dat het beter was te wachten met kinderen krijgen, er wel even een schok door me heen ging. Maar als je het goed bekijkt dan is het realistisch.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Hooikoorts en zelfvergeving. Dag 381

imagesHooikoorts en zelfvergeving.
Ik had al eens voorkomen dat ik verkouden werd of de griep kreeg door zelfvergevingen uit te spreken, en nu kwam ik erop om het toe te passen toen ik last van hooikoorts kreeg, nadat ik bezig was geweest in een weiland met bloeiende grassen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik hooikoorts moet krijgen omdat er pollen in de lucht zijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat mijn lichaam met hooikoorts moet reageren op de aanwezigheid van pollen in de lucht
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik prikkelende ogen moet krijgen als ik buiten ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik onderdrukt moet ademen als ik buiten ben om zo min mogelijk pollen in te ademen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat pollen schadelijk zijn en een vergiftiging in mij v eroorzaken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet te realiseren dat pollen vormen van leven zijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verwachten dat ik last van hooikoorts zal krijgen als ik buiten kom
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verwachten dat ik last van hooikoorts krijg als ik aan hooikoorts denk
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik machteloos sta tegenover hooikoorts
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben er stiekem plezier in te hebben om aan hooikoorts te lijden, om patient te zijn
waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben er stiekem plezier in te hebben om mij over te leveren aan hooikoorts zodat hooikoorts bepaalt hoe ik ben en wat ik doe
waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben er stiekem plezier in te hebben om geen zelf-verantwoordelijkheid te leven en niet zelf richting te geven aan mijn leven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik hooikoorts moet krijgen omdat ik in voorgaande jaren hooikoorts had
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te onderdrukken om ruimte te geven aan hooikoorts
Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me mezelf zie onderdrukken om ruimte te geven aan hooikoorts, te stoppen. Want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik een beeld van mezelf wil leven waarin ik een overgevoelig en kwetsbaar personage ben die hulpeloos lijdt aan het Aardse bestaan. Ik adem. Ik laat het beeld varen en vanuit adem manifesteer ik mezelf hier.
Maak je eigen zelfvergevingen die specifiek van toepassing zijn op jouw hooikoorts.
Zo kun je allerlei kwalen aanpakken en mochten de verschijnselen aanhouden dan is het raadzaam een of andere arts te raadplegen.


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Verklaring van de Rechten van de Mens. Dag 380

De Equal Life Foundation

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Equal Life Foundation werd gesticht door een wereldwijde gemeenschap van mensen uit vele culturen over de hele wereld. De Equal Life Foundation was gevormd om de gewaarwording en het begrip naar voren te brengen dat al het leven gelijk staat aan alle overige aspecten van leven. Dit gaat vooraf aan het feit dat alle levende wezens de inherente rechten hebben en houden op en van leven, gelijk door en voor elk levend wezen, allemaal als gelijk aan elkaar zonder de illusies van afgescheidenheid en hiërarchie of geschaad door de opgelegdheden van in de menselijke geest bedachte systemen en constructies.

De gemeenschappelijke grond die alle wezens hebben is de gelijke levenskracht die ieder heeft, houdt en bevat. Het inherente recht van alle levende wezens is het recht op een leven dat degelijk gefundeerd is op de fundamentele principes die hier gesteld worden als de stichting van Gelijk Leven, erkend als essentieel voor alle wezens en hierbij geformuleerd tot een Verklaring van de Mensenrechten, inherent aan alles wat leeft, niemand is uitgesloten. Het fundament voor deze Verklaring van de Mensenrechten is de praktische toepassing ervan, waarbij ieder wezen een leven gegarandeerd is dat waardig is om geleefd te worden in praktische zin, zodat overleving en voortbestaan een gegeven zijn dat alle wezens hebben, delen en behouden, waarop een vervullend leven van waarde in gelijke mate beschikbaar is voor alles en iedereen.

De Equal Life Foundation erkent het Gelijke Recht op Leven als het eerste Inherente en Onvervreemdbare Recht van Ieder Mensenwezen begiftigd met de Levensadem en Verklaart Hierbij dat een Gelijk Recht op Leven Zal Gelden voor alle Levende Mannen, Vrouwen en Kinderen, zal insluiten:

1. Een Gelijk Economisch Recht dat verzekert dat alle financiële benodigdheden toegankelijk en beschikbaar zijn om zeker te stellen dat de fundamentele vereisten voor een gezond en vervullend leven gerealiseerd en gemanifesteerd kunnen worden.

2. Een Gelijk Recht op Gezondheid dat in alle essentiële middelen voorziet om sterke  fysieke belichamingen op te bouwen, dat vitaliteit en welbevinden garandeert samen met helderheid van geest, emotionele balans en fysieke stabiliteit.

3. Een Gelijk Recht op Veiligheid en Bescherming voor elk Kind, zodat een leven vrij van angst, onzekerheid en trauma verzekerd is, een leven waarin ouderlijke begeleiding in balans is met vrijheid van expressie en geleefd wordt in een omgeving van creativiteit en plezier zodat ieder Kind opgroeit tot zijn of haar optimale potentieel als een unieke uitdrukking van het Leven Zelf.

4. Een Gelijk Recht op Huisvesting dat ieder individu en iedere familie een stabiel thuis verzekert dat het leven koestert en ondersteunt, terdege gefundeerd in gemeenschappen die een leven van waardigheid en integriteit assisteren en ondersteunen.

5. Een Gelijk Recht op Educatie dat ieder individu ondersteunt in zijn of haar streven naar excellentie en vervulling van potentieel, dat verstandelijke ontwikkeling ondersteunt alsmede de praktische toepassingen ervan om hun levens tot een bijdrage te maken die relevant is voor een duurzame Aarde die Leven voor alle deelnemers intensiveert.

6. Een Gelijk Landrecht dat elk levend wezen op het land plaatst dat ze verkiezen hun thuis te noemen, waar levende lichamen de grond bewandelen waar hun levens worden gevoed en onderhouden, dat zowel veiligheid als steun biedt, dat een verbintenis met het dieren- en plantenrijk aangaat in interactieve samenwerking die harmonieus wordt met de levenskracht van alle wezens en al het leven gelijk als één.

7. Een Gelijk Recht van Vrije Associatie dat in een sociaal en economisch milieu voorziet dat dynamisch, interactief en vrij van knelpunten is, waaruit nieuwe ideëen, concepten, technologiën en productiviteit tevoorschijn kunnen komen die wat het beste is voor iedereen intensiveren en doen vooruitgaan met dien verstande dat zulke associatie het eerste Fundamentele Mensenrecht niet beperkt – namelijk een Gelijk Levensrecht voor allen – of één van de Rechten die uit dit Recht voortvloeien.

8. Een Gelijk Recht tot Onderzoek, Technologie en andere wetenschappelijke ondernemingen en praktische manifestaties die ten eerste vrijelijk worden toegepast voor het herstellen en het weer in evenwicht brengen van de fysieke omgevingen en ecosystemen van de aarde, het luchtruim, de rivieren en de oceanen; om de planeet te restaureren tot een dynamisch equilibrium van waaruit een bloeiende mondiale gemeenschap van vooruitgang en integratie zal opdagen voor wat het beste is voor al het leven en alle wezens, met de zekerheid van de hoogst mogelijke levensvoorwaarden en -standaarden voor de hele mensheid en al het leven als een geheel.

9. Een Gelijk Recht van Toegang tot natuurlijke, financiele, wetenschappelijke en intellectuele hulpbronnen, zodat allen vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de fundamentele bouwstenen van leven en levensonderhoud, tezamen met vrije en onbelemmerde toegang tot alles hetgeen vereist is om voortreffelijke loopbanen te vervolgen die de planetaire gemeenschap vooruit doen gaan in het betreden van nieuwe terreinen van levensbevorderende technologieën, uitvindingen en innovaties.

10. Een Gelijk Recht tot Vrede, Overvloed en Voorspoed, vrij van dreiging van schade, geweld of vernietiging, waar leven verdedigd en beschouwd wordt als de hoogste waarde en elke keuze, elke daad en elke gedachte door alles en iedereen gestuurd wordt richting dat wat het beste is voor iedereen, zodat allen kunnen leven als hele en integrale wezens binnen het grotere geheel van Al het Leven, in harmonie met het bestaan als Leven Zelf in en als een houdbaar evenwicht met het levende weefsel van al het leven op Aarde.

11. Een Gelijk Recht van Zelfbestuur zonder externe controles van een kunstmatige overheid die de levenskracht van de samenleving en elk deel daarvan schaadt en controleert. Zulk recht van zelfbestuur zal met het groter geheel van sociale en constitutionele vormen worden geïntegreerd, die de integriteit van het grotere geheel hooghouden, zodat een ware vorm van openbaar bestuur wordt opgericht, waarin elk individu ondersteund en verdedigd is in zijn of haar recht op een gelijk leven door de hele sociale en politieke structuur, waarbij elk recht krachtig verdedigd wordt en de sociale integriteit voor iedereen nooit geschaad wordt.

12. Een Gelijk Recht van Vrijheid van Geweten en Morele Integriteit, dat voor iedereen een leven ondersteunt dat geleefd wordt, niet belemmerd door beperkingen van psychologische en emotionele manipulatie, een leven dat vrij is om zichzelf uit te drukken zonder remming of angst van vergelding, een leven dat vrij is van de angst voor gebrek en beperking.

13. Een Gelijk Recht op Monetaire Integriteit met een pariteitssysteem dat begint met de bouwstenen dat één eenheid van waarde gelijk is aan één eenheid van maat, daarbij verzekerend dat niet één mens, organisatie of instituut de monetaire en financiële systemen kan manipuleren voor hun eigen zelfverrijking in het nadeel van wat het beste is voor iedereen, zodat zo’n geïntegreerd, gebalanceerd en gelijk systeem de handel, het ondernemen, de circulatie en de waarderetentie ondersteunt en bevordert als fundamenteel in een wereldomvattend economisch systeem dat het Leven dient.

14. Een Gelijk Recht op Spiritueel Evenwicht zodat elk geloof dat gelijkheid voor al het Leven ondersteunt, gezien en gesteund wordt als gelijk en één met leven zelf, waar geest wordt begrepen als de inspiratie van de in-ademing en uit-ademing van elk wezen en Leven zelf als een onaangetast en onverdeeld principe gedeeld door allen als en in wat het beste is voor iedereen, waar dit op geen enkele manier afdoet aan het eerste Basis Mensenrecht op een Gelijk Leven voor Iedereen.

15. Alle Gelijke Rechten van Leven worden gefundeerd op het principe dat alle Levende Wezens bedeeld zijn met onvervreemdbare rechten van zelfbepaling en  de fundamentele verzekeringen van de minimum-kwaliteiten van leven. Dergelijke verzekeringen dienen ten uitvoer gebracht te worden door het hebben en ontvangen van de levensbenodigheden zoals geschikte voeding, kleding, onderdak, toegang tot kennis en informatie, training voor zelf-vervullende capaciteiten om hun levens en hun families te ondersteunen, om geïntegreerd te worden in hun sociale, economische, familiale, gemeenschappelijke, culturele, nationale en mondiale relaties – opdat allen, gelijk als één, samenstaan om deze basis van Gelijk Leven voor Iedereen manifest te maken als het meest fundamentele Gelijk Recht.

16. Het Gelijk Recht van toekomstige generaties om een planeet te ontvangen die vrij is van vervuiling, ziekte, honger, geweld en verwoesting zodat leven zal voortbestaan en gedijen tot in eeuwigheid, voor eens en altijd.

Als Gedeponeerd door de Equal Life Foundation 2013

http://verklaringvanderechtenvandemens.blogspot.nl/

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Geld voor iedereen. Dag 379

downloadIs het moeilijk om te bedenken dat alle mensen geld nodig hebben om te leven, en dat het daarom een daad van medemenselijkheid is om ervoor te zorgen dat iedereen over voldoende geld beschikt, zodat niemand hoeft te creperen.

Waarom hebben we het dan niet zo geregeld in de wereld. Waarom hebben de mensen die de macht hebben om deze zaken te regelen, dit nagelaten.

En als je iemand bent die in de positie is om dit te kunnen bewerkstelligen en je doet dit niet, blijf je dan niet op een onvoorstelbare manier in gebreke ten opzichte van je mede mens?

Hieuit blijkt wel de mate waarin een mens in staat is zich los te zien van anderen en volstrekt zonder inlevingsvermogen voor de noden van het leven van z’n medemensen andere belangen prioriteit te geven.

Als ik hier ‘s avonds door de straten loop, waar ik woon, en ik zie de mensen in hun huizen van alle gemakken voorzien. Dan zie ik in feite hetzelfde beeld. Hoe men zijn leven slijt in de beperktheid van het eigen bestaan, terwijl men over alle mogelijkheden beschikt qua geld, communicatie- en transportmiddelen, om samen met de vele anderen in dezelfde positie een brede beweging te vormen voor politieke koerswijziging.

Om een fundamenteel verschil te maken in de hele opzet van de samenleving, waarin het angstige uitgangspunt dat men alleen een leven heeft wanneer men kans ziet om aan geld te komen vervangen wordt door de zekerheid dat het geld zodanig over iedereen verdeeld wordt dat een verzorgd leven gegarandeerd is.

BIG, Basic Income Grant, is zo’n voorstel. Om het tot een realiteit te maken is de inzet van een democratische meerderheid nodig. Daarom roepen we iedereen op die in de positie is om een verschil te maken, d.w.z. iedereen die momenteel voldoende geld heeft om zelf een verzorgd leven te leven, op om zich in te zetten dit voor iedereen mogelijk te maken. Je merkt immers aan den lijve elke dag hoe heerlijk het is om vanzelfsprekend in staat te zijn jezelf van alle levensbenodigdheden te voorzien.

Aangezien de leiders in de machtsposities het verzuimen, zijn de enige anderen die het kunnen bewerkstelligen jij en ik.

Dus informer jezelf, bestudeer het BIG-voorstel zodat je weet hoe dit werkt en je eventueel mee kan helpen het tot een realiteit te maken die werkt voor alle mensen.

Of ben je zo beïnvloed door het huidige denken dat je zegt: wie geen kans ziet om aan geld te komen die moet maar creperen. Dat is dan z’n eigen schuld, had hij/zij maar andere keuzes moeten maken. Of: wie arm is in het leven die wacht een zalige beloning na de dood? Of: zo is het nu eenmaal in de wereld?

Share

Share