martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven. Verklaring van de Rechten van de Mens. Dag 380

Een reactie plaatsen

De Equal Life Foundation

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Equal Life Foundation werd gesticht door een wereldwijde gemeenschap van mensen uit vele culturen over de hele wereld. De Equal Life Foundation was gevormd om de gewaarwording en het begrip naar voren te brengen dat al het leven gelijk staat aan alle overige aspecten van leven. Dit gaat vooraf aan het feit dat alle levende wezens de inherente rechten hebben en houden op en van leven, gelijk door en voor elk levend wezen, allemaal als gelijk aan elkaar zonder de illusies van afgescheidenheid en hiërarchie of geschaad door de opgelegdheden van in de menselijke geest bedachte systemen en constructies.

De gemeenschappelijke grond die alle wezens hebben is de gelijke levenskracht die ieder heeft, houdt en bevat. Het inherente recht van alle levende wezens is het recht op een leven dat degelijk gefundeerd is op de fundamentele principes die hier gesteld worden als de stichting van Gelijk Leven, erkend als essentieel voor alle wezens en hierbij geformuleerd tot een Verklaring van de Mensenrechten, inherent aan alles wat leeft, niemand is uitgesloten. Het fundament voor deze Verklaring van de Mensenrechten is de praktische toepassing ervan, waarbij ieder wezen een leven gegarandeerd is dat waardig is om geleefd te worden in praktische zin, zodat overleving en voortbestaan een gegeven zijn dat alle wezens hebben, delen en behouden, waarop een vervullend leven van waarde in gelijke mate beschikbaar is voor alles en iedereen.

De Equal Life Foundation erkent het Gelijke Recht op Leven als het eerste Inherente en Onvervreemdbare Recht van Ieder Mensenwezen begiftigd met de Levensadem en Verklaart Hierbij dat een Gelijk Recht op Leven Zal Gelden voor alle Levende Mannen, Vrouwen en Kinderen, zal insluiten:

1. Een Gelijk Economisch Recht dat verzekert dat alle financiële benodigdheden toegankelijk en beschikbaar zijn om zeker te stellen dat de fundamentele vereisten voor een gezond en vervullend leven gerealiseerd en gemanifesteerd kunnen worden.

2. Een Gelijk Recht op Gezondheid dat in alle essentiële middelen voorziet om sterke  fysieke belichamingen op te bouwen, dat vitaliteit en welbevinden garandeert samen met helderheid van geest, emotionele balans en fysieke stabiliteit.

3. Een Gelijk Recht op Veiligheid en Bescherming voor elk Kind, zodat een leven vrij van angst, onzekerheid en trauma verzekerd is, een leven waarin ouderlijke begeleiding in balans is met vrijheid van expressie en geleefd wordt in een omgeving van creativiteit en plezier zodat ieder Kind opgroeit tot zijn of haar optimale potentieel als een unieke uitdrukking van het Leven Zelf.

4. Een Gelijk Recht op Huisvesting dat ieder individu en iedere familie een stabiel thuis verzekert dat het leven koestert en ondersteunt, terdege gefundeerd in gemeenschappen die een leven van waardigheid en integriteit assisteren en ondersteunen.

5. Een Gelijk Recht op Educatie dat ieder individu ondersteunt in zijn of haar streven naar excellentie en vervulling van potentieel, dat verstandelijke ontwikkeling ondersteunt alsmede de praktische toepassingen ervan om hun levens tot een bijdrage te maken die relevant is voor een duurzame Aarde die Leven voor alle deelnemers intensiveert.

6. Een Gelijk Landrecht dat elk levend wezen op het land plaatst dat ze verkiezen hun thuis te noemen, waar levende lichamen de grond bewandelen waar hun levens worden gevoed en onderhouden, dat zowel veiligheid als steun biedt, dat een verbintenis met het dieren- en plantenrijk aangaat in interactieve samenwerking die harmonieus wordt met de levenskracht van alle wezens en al het leven gelijk als één.

7. Een Gelijk Recht van Vrije Associatie dat in een sociaal en economisch milieu voorziet dat dynamisch, interactief en vrij van knelpunten is, waaruit nieuwe ideëen, concepten, technologiën en productiviteit tevoorschijn kunnen komen die wat het beste is voor iedereen intensiveren en doen vooruitgaan met dien verstande dat zulke associatie het eerste Fundamentele Mensenrecht niet beperkt – namelijk een Gelijk Levensrecht voor allen – of één van de Rechten die uit dit Recht voortvloeien.

8. Een Gelijk Recht tot Onderzoek, Technologie en andere wetenschappelijke ondernemingen en praktische manifestaties die ten eerste vrijelijk worden toegepast voor het herstellen en het weer in evenwicht brengen van de fysieke omgevingen en ecosystemen van de aarde, het luchtruim, de rivieren en de oceanen; om de planeet te restaureren tot een dynamisch equilibrium van waaruit een bloeiende mondiale gemeenschap van vooruitgang en integratie zal opdagen voor wat het beste is voor al het leven en alle wezens, met de zekerheid van de hoogst mogelijke levensvoorwaarden en -standaarden voor de hele mensheid en al het leven als een geheel.

9. Een Gelijk Recht van Toegang tot natuurlijke, financiele, wetenschappelijke en intellectuele hulpbronnen, zodat allen vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de fundamentele bouwstenen van leven en levensonderhoud, tezamen met vrije en onbelemmerde toegang tot alles hetgeen vereist is om voortreffelijke loopbanen te vervolgen die de planetaire gemeenschap vooruit doen gaan in het betreden van nieuwe terreinen van levensbevorderende technologieën, uitvindingen en innovaties.

10. Een Gelijk Recht tot Vrede, Overvloed en Voorspoed, vrij van dreiging van schade, geweld of vernietiging, waar leven verdedigd en beschouwd wordt als de hoogste waarde en elke keuze, elke daad en elke gedachte door alles en iedereen gestuurd wordt richting dat wat het beste is voor iedereen, zodat allen kunnen leven als hele en integrale wezens binnen het grotere geheel van Al het Leven, in harmonie met het bestaan als Leven Zelf in en als een houdbaar evenwicht met het levende weefsel van al het leven op Aarde.

11. Een Gelijk Recht van Zelfbestuur zonder externe controles van een kunstmatige overheid die de levenskracht van de samenleving en elk deel daarvan schaadt en controleert. Zulk recht van zelfbestuur zal met het groter geheel van sociale en constitutionele vormen worden geïntegreerd, die de integriteit van het grotere geheel hooghouden, zodat een ware vorm van openbaar bestuur wordt opgericht, waarin elk individu ondersteund en verdedigd is in zijn of haar recht op een gelijk leven door de hele sociale en politieke structuur, waarbij elk recht krachtig verdedigd wordt en de sociale integriteit voor iedereen nooit geschaad wordt.

12. Een Gelijk Recht van Vrijheid van Geweten en Morele Integriteit, dat voor iedereen een leven ondersteunt dat geleefd wordt, niet belemmerd door beperkingen van psychologische en emotionele manipulatie, een leven dat vrij is om zichzelf uit te drukken zonder remming of angst van vergelding, een leven dat vrij is van de angst voor gebrek en beperking.

13. Een Gelijk Recht op Monetaire Integriteit met een pariteitssysteem dat begint met de bouwstenen dat één eenheid van waarde gelijk is aan één eenheid van maat, daarbij verzekerend dat niet één mens, organisatie of instituut de monetaire en financiële systemen kan manipuleren voor hun eigen zelfverrijking in het nadeel van wat het beste is voor iedereen, zodat zo’n geïntegreerd, gebalanceerd en gelijk systeem de handel, het ondernemen, de circulatie en de waarderetentie ondersteunt en bevordert als fundamenteel in een wereldomvattend economisch systeem dat het Leven dient.

14. Een Gelijk Recht op Spiritueel Evenwicht zodat elk geloof dat gelijkheid voor al het Leven ondersteunt, gezien en gesteund wordt als gelijk en één met leven zelf, waar geest wordt begrepen als de inspiratie van de in-ademing en uit-ademing van elk wezen en Leven zelf als een onaangetast en onverdeeld principe gedeeld door allen als en in wat het beste is voor iedereen, waar dit op geen enkele manier afdoet aan het eerste Basis Mensenrecht op een Gelijk Leven voor Iedereen.

15. Alle Gelijke Rechten van Leven worden gefundeerd op het principe dat alle Levende Wezens bedeeld zijn met onvervreemdbare rechten van zelfbepaling en  de fundamentele verzekeringen van de minimum-kwaliteiten van leven. Dergelijke verzekeringen dienen ten uitvoer gebracht te worden door het hebben en ontvangen van de levensbenodigheden zoals geschikte voeding, kleding, onderdak, toegang tot kennis en informatie, training voor zelf-vervullende capaciteiten om hun levens en hun families te ondersteunen, om geïntegreerd te worden in hun sociale, economische, familiale, gemeenschappelijke, culturele, nationale en mondiale relaties – opdat allen, gelijk als één, samenstaan om deze basis van Gelijk Leven voor Iedereen manifest te maken als het meest fundamentele Gelijk Recht.

16. Het Gelijk Recht van toekomstige generaties om een planeet te ontvangen die vrij is van vervuiling, ziekte, honger, geweld en verwoesting zodat leven zal voortbestaan en gedijen tot in eeuwigheid, voor eens en altijd.

Als Gedeponeerd door de Equal Life Foundation 2013

http://verklaringvanderechtenvandemens.blogspot.nl/

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s