martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Erfzonde, zelfvergevingen. Dag 481

imagesIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat de erfzonde/de zonden van de vaderen en de moederen wordt/worden doorgegeven van generatie op generatie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben er geen verantwoordelijkheid voor te hebben genomen in mezelf doordat ik het niet gezien heb

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn familie hoog te hebben gehouden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te staan in eenheid en gelijkheid met leven als mezelf

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te staan als de zonden/afgescheidenheid van leven van de vaderen en de moederen van generaties her

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kinderen te hebben verwekt zonder dat ik deze erfzonde/de zonden der vaderen en moederen gestopt heb in mezelf

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in deze toestand beter geen kinderen kan krijgen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zo mijn kinderen belast te hebben met de zonden van de vaderen en de moederen

Share

Advertenties


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Mezelf opgegeven, zelfvergevingen. Dag 479, 480

imagesIn de omgang met S merkte ik dat er nog al wat schortte aan mijn zelf toepassing. Ik miste veel omdat ik niet goed hier was, in de realiteit, maar meer in gedachten. S wees mij daar onvermoeibaar op en zo ontdekte ik een construct in mezelf want ik kwam steeds in een reactiepatroon. Het is ontstaan in mijn kindertijd, waarin ik ‘mezelf opgegeven heb’.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het feit dat ik mijzelf heb opgegeven te gebruiken om mezelf tot een slachtoffer te maken wat ontzien moet worden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hieraan het recht te ontlenen boos/verontwaardigd te worden als iemand me wijst op mijn gebrekkige functioneren

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze reacties die ik heb onmiddelijk te onderdrukken en er niet naar/in te kijken

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze te laten accumuleren tot het onhoudbaar is en mezelf dan toe te staan boos/agressief te worden om de spanning te

ontladen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen zeggen/schrijven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben boos te worden dat jij overal steeds maar een punt van maakt.”

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik de opmerkingen van een ander persoonlijk neem omdat ik in mezelf een persoonlijk reactiepatroon heb toegestaan en geaccepteerd.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een persoonlijk reactiepatroon te hebben gecreëerd wat ik voor mij laat optreden wanneer ik aangesproken word op een gebrekkig functioneren

 

kritiek op mijn functioneren kan ik niet verdragen, ik neem het persoonlijk. ik heb niets anders dan ‘persoonlijk’ want ‘ik heb mijzelf opgegeven’ en daarom is er geen zelftoepassing

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen wegvluchten vanuit de afweging dat ik niet de boel wil lopen afbreken met mijn boosheid/agressie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dingen persoonlijk te nemen omdat ik mezelf heb opgegeven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ‘mezelf opgeven’ in zichzelf een persoonlijk ding is/een karakter en als zodanig eenvoudig zelfvergeven kan worden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als het ‘ik heb mezelf opgegeven’ karakter, waarbij ik ervaar dat ik hier niets meer aan kan veranderen omdat ik mezelf als degene die het zou moeten veranderen heb ‘opgegeven’

 

beschuldigend

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben iemand die mij op mijzelf aanspreekt hierom te beschuldigen van gemeen te zijn

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen zeggen/schrijven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jij mij beschuldigt als je me wijst op mijn gebrek aan zelftoepassing”

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het recht te menen te hebben een ander te kunnen beschuldigen van gemeenheid als die mij op mijzelf aanspreekt, omdat ‘ik mezelf al heb opgegeven dus ik kan en mag daar niet op aangesproken worden’

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het ‘ik heb mezelf opgegeven’ karakter te gebruiken om te vermijden zelfverantwoordelijkheid te nemen

 

bungelen <-> stevigheid van de muur

 

boosheid als superioriteit <-> minderwaardigheid als niet optimaal functioneren door gebrek aan zelftoepassing

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit:  ‘mezelf hulpeloos in de lucht voelen bungelen als ik gewezen word op mijn gebrekkige functioneren’ tegenover ‘me solide voelen als de energie-’muur’ van onderdrukte emoties’

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit: “minderwaardig voelen door gebrekkig functioneren’ tegenover ‘meerderwaardig voelen als de kracht van boosheid/agressiviteit’

Wanneer en als ik mezelf zie bestaan in en als het ‘ik heb mezelf opgegeven’ karakter – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat het deel van een automatisch reactiepatroon is wat ik voor mij laat doorgaan, wat zeker niet het beste voor iedereen oplevert. Ik adem diep in en op de uitademing maak ik mij eruit los en pas ik mezelf toe hier.

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Woorden van de ander. Dag 476, 477, 478

Unknown1. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen zeggen/schrijven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jij mij ‘slaat’ met je woorden”

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in feite jou te willen ‘slaan’ met de woorden van mijn zelfvergeving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik zo in werkelijkheid mezelf ‘sla’

2. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen zeggen/schrijven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik gebukt moet gaan onder jouw woorden”

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben jou in feite gebukt te willen laten gaan onder de woorden van mijn zelfvergeving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik zo in werkelijkheid mezelf gebukt laat gaan onder mijn woorden              omdat het geen levende woorden zijn

3. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen zeggen/schrijven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jouw woorden mij afbreken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in feite te geloven dat ik jou af kan breken met de woorden van mijn zelfvergeving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in werkelijkheid mezelf afbreek met deze woorden

4. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen zeggen/schrijven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jij mij wilt straffen met jouw woorden”.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in feite de ander te willen straffen met de woorden van mijn zelfvergeving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in werkelijkheid mezelf straf met deze woorden door zelfonoprechtheid toe te staan

5. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen zeggen/schrijven: Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jij mij wilt intimideren met jouw woorden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in feite de ander te willen intimideren met mijn zelfvergevingswoorden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in werkelijkheid mezelf te intimideren met mijn zelfonoprechte woorden

1. Wanneer en als ik me zie denken/geloven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jij mij slaat met je woorden” – stop ik en adem ik – want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik de ander probeer te treffen met de woorden van de zelfvergeving, terwijl ik in feite mezelf ‘sla’/schaad met de gedachten die ik me vorm n.a.v. de woorden van de ander. Ik adem diep in en op de uitademing maak ik me leeg van zulke gedachten

2. Wanneer en als ik mezelf zie denken/geloven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik gebukt moet gaan onder jouw woorden” – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik de ander gebukt wil laten gaan onder de woorden van mijn zelfvergeving, terwijl ik in feite gebukt ga onder de gedachten die ik in mezelf vorm naar aanleiding van de woorden van de ander. Ik adem diep in en op de uitademing maak ik me leeg van deze gedachten.

3. Wanneer en als ik mezelf zie denken/geloven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jouw woorden mij afbreken” –  stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik de ander wil afbreken met de woorden van mijn zelfvergeving, terwijl ik in feite mezelf afbreek met de gedachtes die ik vorm n.a.v. de woorden van de ander. Ik adem diep in en op de uitademing maak ik me leeg van zulke gedachten.

4. Wanneer en als ik mezelf zie denken/geloven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jij mij wilt straffen met jouw woorden” – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik jou wil straffen met mijn zelfvergevingswoorden terwijl ik in feite mezelf straf met gedachten als zelfonoprechtheid. Ik adem diep in en op de uitademing maak ik me leeg van zulke gedachten.

5. Wanneer en als ik mezelf zie denken/geloven: “Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat jij mij wilt intimideren met jouw woorden” – stop ik en adem ik – Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik jou wil intimideren met mijn zelfvergevingswoorden terwijl ik in feite mezelf intimideer met de zelfonoprechtheid van mijn gedachten. Ik adem diep in en op de uitademing maak ik me leeg van zulke gedachten.

——————–

1. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te ‘slaan’ met mijn gedachten n.a.v. de woorden van de ander

1. Wanneer en als ik me mezelf zie ‘slaan’ met gedachten die ik heb gevormd n.a.v. de woorden van de ander – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in de fictieve realiteit van de mind ben waar ik geloof dat de pijnlijke gedachten hetzelfde zijn als de gesproken woorden van de ander. Ik adem diep in en op de uitademing kom ik weer hier en bepaal ik me tot de daadwerkelijk gesproken woorden om te zien wat ermee aangeduid wordt.

2. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gebukt te gaan onder mijn gedachten als echo van de woorden van de ander

2. Wanneer en als ik me gebukt zie gaan onder mijn gedachten als echo van de woorden van de ander –  stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik weg van hier in mijn mind ben waar ik geloof dat de neerbuigende gedachten hetzelfde zijn als de gesproken woorden van de ander. Ik adem diep in en op de uitademing keer ik terug tot de realiteit van de daadwerkelijk gesproken woorden om te zien wat er in feite me aangeduid wordt.

3. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik gedachten n.a.v. de woorden van een ander moet vormen om mezelf mee af te breken

3. Wanneer en als ik me zie geloven dat ik gedachten n.a.v. de woorden van een ander moet vormen om mezelf mee af te breken – stop ik en adem ik – Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in mijn mind vertrokken ben waar ik geloof dat de afbrekende gedachten die ik heb hetzelfde zijn als de door de ander gesproken woorden. Ik adem diep in en op de uitademing breng ik mezelf terug in de realiteit bij de daadwerkelijk gesproken woorden om te zien wat er in feite mee aangeduid wordt.

4. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te straffen met gedachten die ik maak n.a.v. de woorden van de ander.

4. Wanneer en als ik me mezelf zie straffen met gedachten die ik maak n.a.v. de woorden van de ander – stop ik en adem ik – Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in de innerlijke conversatie van mijn mind ben waar ik geloof dat mijn straffende gedachten hetzelfde zijn als de door de ander gesproken woorden. Ik adem diep in en op de uitademing breng ik mezelf uit de mind hier om te kijken naar de daadwerkelijk gesproken woorden en te zien wat ermee aangeduid wordt.

5. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te intimideren met de gedachten die ik maak n.a.v. de woorden van de ander.

5. Wanneer en als ik me mezelf zie intimideren met gedachten die ik maak n.a.v. de woorden van de ander – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik vertrokken ben in de wereld van de mind waar ik geloof dat deze intimiderende gedachten hetzelfde zijn als de woorden die door de ander gesproken worden. Ik adem diep in en op de uitademing breng ik me hier en kijk ik naar de daadwerkelijk gesproken woorden om te zien wat ermee aangeduid wordt.

——————————————-

1. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn zelfvergeving stiekem de ander te verwijten/ervan te beschuldigen mij te slaan met woorden en zo te proberen de ander mee neer te halen in mijn zelfmisbruik.

2. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn zelfvergeving stiekem de ander te verwijten/de schuld te geven dat ik gebukt ga onder de woorden en de ander zo mee neer te halen in mijn zelfmisbruik

3. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn zelfvergeving stiekem de ander te verwijten/ervan te beschuldigen mij af te breken met woorden en degene zo mee neer te halen in mijn zelfmisbruik

4. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn zelfvergeving stiekem de ander te verwijten/ervan te beschuldigen mij te willen strafen met woorden en zo mee neer te halen in mijn zelfmisbruik

5. Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in mijn zelfvergeving de ander stiekem te verwijten/ervan te beschuldigen mij te willen intimideren met woorden en zo mee neer te halen in mijn zelfmisbruik

1. Wanneer en als ik me de ander stiekem zie verwijten in mijn zelfvergeving mij te ‘slaan’ met woorden en me zo zie proberen de ander mee neer te halen in mijn zelfmisbruik –  stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik het punt zo nog niet terughaal naar mezelf. Ik adem diep in en op de uitademing neem ik de zelfverantwoordelijkheid voor deze zelfonoprechtheid en corrigeer ik mezelf in mijn zelfvergeving

2. Wanneer en als ik me de ander stiekem zie verwijten in mijn zelfvergeving dat ik gebukt ga onder de woorden en me zo zie proberen de ander mee neer te halen in mijn  zelfmisbruik – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik het punt zo niet terughaal naar mezelf. Ik adem diep in en op de uitademing neem ik de zelfverantwoordelijkheid voor deze zelfonoprechtheid en corrigeer ik mezelf in mijn zelfvergeving

3. Wanneer en als ik me de ander stiekem zie verwijten in mijn zelfvergeving mij af te breken met woorden en me zo zie proberen de ander mee neer te halen in mijn zelfmisbruik – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik het punt zo niet terughaal naar mezelf. Ik adem diep in en op de uitademing neem ik de zelfverantwoordelijkheid voor deze zelfonoprechtheid en corrigeer ik mezelf in mijn zelfvergeving

4. Wanneer en als ik me de ander stiekem zie verwijten in mijn zelfvergeving mij te straffen met woorden en me zo zie proberen degene mee neer te halen in mijn zelfmisbruik – stop ik en adem ik – want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik het punt zo niet terughaal naar mezelf. Ik adem diep in en op de uitademing neem ik de zelfverantwoordelijkheid en corriger ik mezelf in mijn zelfvergeving

5. Wanneer en als ik me de ander stiekem zie verwijten in mijn zelfvergeving mij te intimideren met woorden en me zo zie proberen de ander mee neer te halen in mijn zelfmisbruik – stop ik en adem ik – want ik zie en begrijp en realiseer me dat ik het punt zo allerminst terughaal naar mezelf. Ik adem diep in en op de uitademing neem ik de zelfverantwoordelijkheid en corriger ik mezelf in mijn zelvergeving.

———————————————-

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben jouw woorden mee naar binnen te nemen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik jouw woorden mee naar binnen kan nemen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben negatieve energie te creëren met de gedachtes die ik vorm n.a.v. jouw woorden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verslaafd te zijn aan deze energie

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. De deal in mijn hoofd. Dag 475

imagesIk had het met iemand gehad over een mogelijke deal die voor beiden gunstig zou uitpakken. En omdat we het erover gehad hadden ging ik ervan uit dat de deal er waarschijnlijk wel in zat.

Toen ik diegene later weer zag had ik die deal in m’n achterhoofd en ging ik ervan uit dat het er wel van zou komen.

Het kwam er niet van en toen we het erover hadden maakte diegene me duidelijk dat we niks hadden afgsproken. Ik zei: “kan je je niet voorstellen dat ik er een beetje op gerekend had?”. En: “ik dacht dat de deal er wel in zou zitten”.

Dit is iets waar ik al lang last van heb dat ik op dingen reken die niet duidelijk afgesproken zijn.

Ik zei: “het is niet erg dat het niet door gaat ik had er alleen enigzins op gerekend”. Degene zei: met deze deal in je hoofd heb je de hele tijd rondgelopen. Dat was natuurlijk ook zo.

Ik weet uit ervaring dat ik dat niet moet doen. Deze gedachte had ik zo’n beetje op de achtergrond gehouden en daarom was het niet tot me doorgedrongen dat ik met een gedachte rondliep in mezelf, omdat hij er niet de hele tijd was.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de uitlatingen van de ander te interpreteren als ‘een deal die wel door zal gaan’.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met de gedachte rond te lopen dat de deal wel door zal gaan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben van de ander te verwachten dat die snapt dat ik er een beetje op reken en te verwachten van de ander dat die daarom genegen zal zijn de deal door te laten gaan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegen de ander te zeggen: “je kunt ervan uit gaan dat ik er een beetje op reken omdat we het erover gehad hebben”

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ervan uit te gaan dat de ander zich voor moet stellen dat ik eigenlijk wel reken op de deal omdat we het erover gehad hadden en het voor beide partijen gunstig zou zijn.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de ander te manipuleren met te zeggen: je moet je kunnen voorstellen dat ik er een beetje op gerekend had

————-

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn opstelling hierin

————-

1. Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me de uitlatingen van een ander zie interpreteren als ‘de deal zal wel doorgaan’, te stoppen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik weg ben van de werkelijkheid. Ik adem diep in en op de uitademing realiseer ik me wat er reëel besproken en gezegd is.

 

2. Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me een gedachte zie vasthouden op de achtergrond, n.a.v. een gesprek over een mogelijke deal, te stoppen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat een gedachte niet de werkelijkheid is, dus die mis ik. Ik adem diep in en op de uitademing laat ik mijn vasthoudendheid los en ik check ik mezelf tot ik helemaal vrij ben van de gedachte en kan zien wat het beste is voor allebei

 

3. Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me  tegen de ander zie zeggen: “je kunt ervan uit gaan dat ik er een beetje op reken omdat we het erover gehad hebben” en te verwachten dat die daarom genegen zal zijn de deal door te laten gaan, te stoppen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik de ander manipuleer. Ik adem diep in en op de uitademing stop ik mezelf in en als deze manipulatie en ik geef de ander en mezelf de ruimte om te beslissen wat het beste is voor iedereen

 

4. Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me van de ander zie vragen: je kunt je voorstellen dat  ik er al een beetje op gerekend had dat de deal door zou gaan, te stoppen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik manipulatief bezig ben. Ik adem diep in en op de uitademing maak ik mezelf helder om vanuit de vraag wat het beste is voor iedereen met de ander te bespreken en te bekijken of de deal doorgaat.

 

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me geen verantwoordelijkheid zie nemen voor mijn opstelling hierin, te stoppen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me in beslag laat nemen door gedachtes en gevoelens en aan hun de besturing over mezelf overlaat. Ik adem diep in en op de uitademing pak ik mijn zelf-directie op.

Een deal hergedefiniëerd is gebaseerd op ‘geven wat de ander nodig heeft’, op wat is het beste voor iedereen, deal of geen deal. Een deal is geen claim. Een deal is geen uitgemaakte zaak, steeds blijven kijken met een open blik in elk stadium, ‘’moet het doorgaan?’’ ‘’In dezelfde vorm?”

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Gemakkelijke persoon, zelfvergevingen. Dag 473,474

UnknownIk geloof dat ik niemand mag verontrusten.

Iemand opmerkzaam maken op een zelfonoprechtheid zie ik dan ook als gemeen omdat het verontrustend werkt voor iemand’s status quo.

Ik hou dan liever mijn mond daarover en denk/zeg: geeft niet hoor.

Ook als duidelijk wordt dat iemand niet goed gekeken/geluisterd heeft dan zeg ik daar niets over in plaats van iemand te assisteren in het hier zijn.

In feite wil ik mezelf in mijn zelfaangemeten status quo houden als ‘persoon bij wie je je op je gemak voelt’.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de ‘gemakkelijke persoonlijkheid’

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze persona te hebben gecreëerd voor sociale ontmoetingen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als zodanig momenten voorbij te laten gaan waarin ik iemand kan assisteren/confronteren.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit te laten passeren met woorden als: “geeft niet hoor”

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet goed hier te zijn in het fysieke moment, in en als deze persoonlijkheid en daardoor gelegenheden te missen om zelfoprechtheid toe te passen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een idee van gemakkelijk te hebben wat zelfoprechtheid uitsluit als zijnde storend.

 

——————

 

Ik ben bang dat mensen mij gaan bedreigen. In feite is het bedreigend voor mijn eigen gerustheid, mijn ‘gemakkelijke persoon’, als ik daaruit opsta en zelfoprecht werk.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat mensen mij gaan afstoten/bedreigen als ik zelfoprechtheid deel

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik zelf mensen heb aangetrokken die mij willen hebben als de ‘gemakkelijke persoon’ en die niet zitten te wachten op zelfoprechtheid.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik het zelf in en als de gemakkelijk persoon afstotend en bedreigend vind om zelfoprechtheid te laten gelden.

 

——————

 

Het gemene zit hierin dat ik mensen niet de moeite waard vind om er energie in te steken.

In feite vind ik wat ik te zeggen heb niet de moeite waard, ik maak mezelf hiermee minder.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gemeen te zijn in het niet waard te vinden om moeite voor mensen te doen, om voor ze te staan in zelfoprechtheid

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven in ‘moeite/geen moeite voor mensen doen’

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren a. gemeen te zijn in dat ik mezelf niets waard vind in en als de gemakkelijke persoon en b. dat ik dat ‘niets waard zijn’ projecteer op mensen in het algemeen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in en als de ‘gemakkelijke persoon’ niet  tot zelftoepassing kan komen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf minder te maken/te beperken door te bestaan in en als de gemakkelijke persoon als zelf-gemeenheid

 

—————–

 

Een andere angst is die voor mezelf, mezelf als degene die opkomt voor zelfoprechtheid, degene die zijn mond open doet en die de geest/mind gebruikt om zelfonoprechtheid aan te tonen. Deze ontstaat in het moment waarin ik me afscheid van mezelf. Ik probeer dan terug te keren in mijn sluimer van ‘gemakkelijkheid’ in de geest.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in en als de gemakkelijke persoon bang te zijn voor mezelf wanneer ik opsta in zelfoprechtheid, wanneer ik de mind/geest gebruik om zelfonoprechtheid aan te tonen.

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me zie bestaan in en als de gemakkelijke persoon, te stoppen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat mijn proces, mijn Reis naar Leven er niet mee gediend is. Ik adem diep in en op de uitademing breng ik mezelf hier in het fysieke moment en ik zie wat ik kan doen wat het beste voor iedereen is.

Share


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Mind consciousness system, zelfvergevingen. Dag

 

imagesIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te ontkennen en te negeren dat ik in en als een mind consciousness system besta

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me in afgescheidenheid op te stellen in en als superioriteit t.o.v. andere mensen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik zo in en als bewustzijn besta

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn in mezelf dat ik niet meer ben dan een ander, dat mijn superioriteitsgevoel bewijst dat ik net als een ander in en als een mind consciousness system besta

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me in en als mind consciousness system vijandig op te stellen tegenover het leven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in en als mind consciousness system wreedheid de grootste kracht te laten zijn.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in en als mind consciousness system in feite een psychopaat te zijn

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit oppermachtige wreedheid tegenover hulpeloosheid/machteloosheid

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik machteloos en hulpeloos ben in en als mind consciousness system om hier verandering in te brengen

Ik stel me ten doel, mezelf als mind consciousness system te corrigeren totdat het op een lijn is met leven zodat ik zeg en doe wat in alle opzichten het beste is voor al het leven en niet langer alleen het voortbestaan van mij als zodanig dient

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als geschiktheid tegenover ongeschiktheid

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongeschiktheid te laten spreken en handelen als mezelf om een ander te manipuleren, hetzij tot praten, tot het doen van meer moeite of tot het ontslaan van mij voor een bepaalde verantwoordelijkheid

 

Ik stel me ten doel, wanneer en als ik me in ongeschiktheidsmodus zie gaan, te stoppen. Ik adem diep in en op de uitademing onderzoek ik of ik zelf achter datgene kan komen waarvoor ik de ander moeite wilde laten doen; kijk ik of ik iets essentieels te zeggen/vragen heb in plaats van louter de ander aan het spreken te willen krijgen; en neem ik zelf de verantwoordelijkheid om aan te geven in welke mate ik aan iets deel wil nemen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me slachtoffer te voelen van/in mijn bestaan in en als mind consciousness system

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me er ingeluisd te voelen in mijn bestaan in en als mind consciousness system

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een gevoel van onrechtvaardigheid te ervaren in mijn bestaan in en als mind consciousness system

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de oppermachtige wreedheid en sluwheid en manipulatie van mij in en als mind consciousness system naar buiten te projecteren op het maatschappelijk systeem

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om in en als mind consciousness system te bestaan temidden van de anderen in en als mind consciousness systems

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te trachten te ontsnappen aan het mind consciousness system zijn om na verloop van tijd dan verdriet te voelen dat ik niets ben opgeschoten

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik anderen beledig als ik hen in en als mind consciousness systems zie

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in contact met anderen volstrekt te negeren en te onderdrukken dat ik met mind consciousness systems te maken heb in/als mezelf en de anderen

 

Toch maakt dit het voor mij eenvoudiger, de omgang met mijn medemensen. En de relatie met mezelf ook. Ik hoef niet meer te zijn dan wat ik ben, een organische robot die zichzelf aan het herprogrammeren is, van survival en eigenbelang naar het belang van al het leven.


2 reacties

Martijn’s Reis naar Leven. Blogprobleem. Dag 471

UnknownIk loop tegen een probleempje aan met het schrijven van mijn blog. diverse gedachtes en emoties spelen hierin een rol. Een onderzoek.

Ik wil niet dat veel mensen mijn blog lezen. Dan ga ik dat als een druk ervaren omdat mensen verwachten dat ik schrijf.
Het idee dat mijn blog een hoop mensen moet bereiken daar kan ik niet achter staan. Ik ben teleurgesteld in de mensheid en ik vind het verspilde moeite om mijn blog ‘aan de man te brengen’.

Ik snap zelf niet hoe het werkt met al die links die mensen op hun blog plaatsen. ik heb alles geprobeert en niks werkte. Ik kan dat ook niet allemaal managen. Het kost me nu al een hoop moeite die blog ik ga er echt niet nog meer werk van maken.

Straks heb ik allemaal toeters en bellen op m’n blog en ik heb er geen controle over, als er iets verandert moet worden of iets werkt niet, daar moet ik niet aan denken dan zit ik met m’n handen in het haar.
Ik kan de mensen het beste teleurstellen, dan verwachten ze ook niks van me. Hoeveel mensen mijn blog lezen interessert me niet. Ik schrijf mijn blog voor mijn proces en om in een groups effort te zijn met mijn medereizigers naar Leven en that’s it.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik niet wil dat veel mensen mijn blog lezen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat mensen dan verwachten dat ik schrijf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verwachten dat ik dan druk ervaar om te schrijven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een tijd niet te schrijven in de verwachting dat er zich zo geen ‘trouwe lezers’ vormen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een tijd niet te schrijven om te voorkomen dat mensen zich aan mij binden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geen moeite te willen doen om veel mensen te bereiken omdat ik al teleurgesteld ben in de mensheid ‘dus waarom al die moeite doen’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik teleurgesteld ben in mezelf en dit projecteer op de mensen.


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn in mezelfIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn blog alleen te schrijven als deelnemer in de destenigroep om deel uit maken van dit groepsproject; de Reis naar Leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn blog verder alleen te schrijven voor mezelf als onderdeel van mijn proces

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken: ik kan mensen maar het beste teleurstellen, dan verwachten ze ook niks

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik niet al die links op m’n blog moet plaatsen omdat ik a. niet voor mekaar krijg ze er op te zetten en b. als ze er op staan en er moet iets weer af of veranderd worden ik een probleem heb

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik al genoeg tijd kwijt ben aan de blog en er niet nog meer tijd in wil steken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben angst te voelen om mijn blog te plaatsen.