martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven. Een vliegongeluk als wake up call. Dag 510

2 reacties

downloadIk was zeer opgetogen en enthousiast om een nieuwe radiografisch bestuurbare vliegmachien de lucht in te laten, de voorbereiding voor de vlucht kon me niet snel genoeg gaan. Eindelijk was het dan zover! ik liet de machine vaart maken, hij steeg op, maakte een bocht en stortte neer. lol. Vlak achter een vader en zoon. Ik vreesde direct dat ik hier om veroordeeld zou worden door enkele van de overige omstanders. En dat is gek, goed beschouwd, omdat ik het toestel helemaal niet fout bestuurd had. Het had in het geheel niet gereageerd op mijn besturing. Ik voelde me blijkbaar schuldig over mijn energetisch geladen toestand en projecteerd dat nu. Ook vreesde ik dat de vader boos zou zijn, hoewel hij heel beheersd het toestel oppakte en wat verder naar achteren neerzette. Ik vreesde blijkbaar mijn eigen boosheid omdat ik mezelf toegestaan en geaccepteerd had me zo te laten meeslepen door de gevoelens. Ook hier een projectie dus.

Verder zei ik o.a.: “sorry” en “neem me niet kwalijk” om hem gerust te stellen wat hij helamaal niet nodig had, hij was prima gerust dat kon je zo zien. In feite had ik geruststelling van mezelf nodig. Dus alweer een projectie.

Projecteren is een activiteit in de mind, in de geest, het is duidelijk dat ik absoluut niet goed hier was, in de realiteit, dat ik me mee had laten slepen door de positieve energieën van verheugen, opgetogen zijn, verlangen. Wellicht had ik als ik nuchter was gebleven gezien dat de draad van de ontvanger kans liep om door de propellor doorgesneden te worden, wat later het geval bleek te zijn geweest, waardoor het toestel onbestuurbaar was. Wellicht had ik dan zelfs de start afgebroken omdat ik zag dat het toestel er te lang over deed om los te komen van de grond.

Het is me voorheen vaker overkomen dat er dingen fout gingen doordat ik hyper was van gevoelens met betrekking tot het vliegen. Dus gelukkig dat ik geen mensen geraakt heb laat ik me deze ‘wake up call’ niet negeren en mezelf stoppen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me mee te laten slepen door positieve energiën die door m’n lichaam bewegen

 

Wanneer en als ik me mee zie laten slepen door positieve energieën die door m’n lichaam bewegen – stop ik en dem ik – ik realiseer me dat ik niet goed hier ben en het risico loop dat ik dingen mis waardoor er dingen mis gaan. In plaats ervan – ik adem tot zelfstabiliteit

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben positieve energiën op te wekken in mezelf door het beeld van mijn nieuwe vliegmachien in de blauwe lucht

 

Wanneer en als ik me positieve energiën zie opwekken in mezelf door het beeld van mijn nieuwe vliegmachien in de blauwe lucht – stop ik en adem ik – ik laat het beeld los en focus op de realiteit die voor m’n neus is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet te stoppen in de opbouw van deze energiën in mezelf

 

Wanneer en als ik me mezelf niet zie stoppen in de opbouw van deze energieën in mezelf – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat als ik het niet actief stop, het niet vanzelf stopt. Ik sta stil en adem tot het stil is in mezelf.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze positieve energiën/deze gevoelens zo ver op te laten lopen dat ik factoren in de realiteit negeer/over het hoofd zie

 

Wanneer en als ik me deze positieve energiën/deze gevoelens zo ver op zie laten lopen dat ik factoren in de realiteit negeer/over het hoofd zie – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik de realiteit misbruik om op te gaan in m’n ervaring. Ik verlangzaam tot ik mijn volle aandacht bij elke fysieke handeling heb.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als gevoelens in plaats van in en als de realiteit

 

Wanneer en als ik me zie bestaan in en als gevoelens in plaats van in de realiteit – stop ik en adem ik – ik adem en ik stabiliseer mezelf tot er geen gevoelsreacties meer zijn

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opzettelijk de realiteit te veronachtzamen om maar op te kunnen gaan in deze mix van gevoelens van opgetogenheid, verheugen en verlangen en enthousiasme

 

Wanneer en als ik me opzettelijk de realiteit zie veronachtzamen om maar op te kunnen gaan in deze mix van gevoelens – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik bezig ben op korte termijn brokken te creëren. Ik breng mezelf hier en ik betrek mezelf bij de handelingen die ik hier verricht

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben welbewust het risico voor mijn medemensen op letsel te negeren en mijn gevoelens voor laat gaan

 

Wanneer en als ik me welbewust het letsel voor mijn medemensen het risico voor mijn medemensen op letsel zie negren en mijn gevoelens voor laat gaan – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn verantwoordelijkheid ernstig te kort laat schieten. Ik ga eerst na of hun veiligheid gewaarborgd is zover als ik het zeker kan stellen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben welbewust de realiteit te negeren van een mogelijk technisch falen van de vliegmachine

 

Wanneer en als ik me welbewust de realiteit zie negeren van een mogelijk technisch falen van de vliegmachine – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat zelfs de machine me niet kan schelen meegesleept als ik me heb laten worden door een beeld en door gevoelens. Ik loop alles zorgvuldig na voordat ik hem in werking stel.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als het beeld in mijn mind/geest in plaats van in en als de realiteit

 

Wanneer en als ik me zie bestaan in en als het beeld in mijn mind/geest in plaats van in en als de realiteit – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mezelf zo tot een fictief bestaan reduceer. Ik neem weer deel aan de realiteit hier

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als het verlangen naar bewondering door mijn medemensen in plaats van in en als de realiteit

 

Wanneer en als ik me zie bestaan in en als het verlangen naar bewondering door mijn medemensen in plaats van in en als de realiteit – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik me heb teruggetrokken uit de realiteit om dit miniscule verlangentje te maken tot het enige waar ik voor besta. Ik geef dit op om er de realiteit voor in de plaats te zetten

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de realiteit te misbruiken om te bestaan in en als gevoelens

 

Wanneer en als ik me de realiteit zie misbruiken om te bestaan in en als gevoel – stop ik en adem ik – ik realiser me dat ik wat echt is opoffer voor een voorbijgaande ervaring. Ik kom bij zinnen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in feite tegen mijn medemensen te zeggen: jullie lot kan mij niet schelen, mijn gevoelens, mijn verlangen naar jullie bewondering en het beeld in mijn hoofd van de vliegmachien in de blauwe lucht  zijn het enige wat telt

 

Wanneer en als ik me het lot van mijn medemensen zo zie veronachtzamen en mijn gevoel het enige zie maken wat telt – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat in een staat van bezetenheid ben. Ik ga stil staan en ik doe niks. ik haal mezelf uit deze toestand en adem tot ik zelfstabiel ben. Dan kijk ik wat het beste is voor iedereen op dat moment.

 

En dit wordt hier duidelijk dat het verlangen naar bewondering door mijn medemensen over mijn mooie, goed vliegende vliegmachien samenhangt met de angst voor kritiek/afwijzing/afkeuring/negeren als hij het niet doet/neer stort. Ik zie dat het een het ander creëërt.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de tegenstelling ‘verlangen naar bewondering/erkenning/goedkeuring’ tegenover ‘angst voor kritiek/afwijzing/afkeuring/negeren

 

Wanneer en als ik me zie bestaan in en als deze tegenstelling – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik van de ene pool naar de andere heen en weer beweeg, gevangen in deze pendel, instabiel hierdoor. In plaats ervan – ik focus op een zorgvuldige praktische uitvoering van de hobby waarbij het me er om gaat dat de vliegmachine tot z’n recht komt door de wijze waarop ik hem behandel

 

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

2 thoughts on “Martijn’s Reis naar Leven. Een vliegongeluk als wake up call. Dag 510

  1. De ‘positieve’/ ‘gevoelens’ energie/energieën zijn eigenlijk een verzameling van heel veel ‘negatieve’/’emotionele’ energie die dan ‘positieve’ energie wordt. Positieve energie is dus simpelweg een meer omvangrijkere hoeveelheid van negatieve energie. Dat leerde het Eqafe interview The Consequences of Speaking – Atlanteans – Part 160 me dat ik gister luisterde. Interessant hè. Hier is de link voor geïnteresseerden https://eqafe.com/p/the-consequences-of-speaking-atlanteans-part-160

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s