martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Martijn’s Reis naar Leven. Een tegenstelling in de wil. Dag 513

1 reactie

imagesIk deed lichaamsoefeningen en ik merkte weer dat mijn buik een probleem is. Ik ontdekte dat ik er een tegenstelling heb. Of ik heb een slappe buik of een strakke buik. Dit bracht me op het spoor van een kwestie in mijn wil. Of ik heb een toegeeflijke, slap makende wil, of ik heb een strakke, beklemmende wil. Hier wil ik verder in kijken d.m.v. zelfvergeving. Als ik de voorliggende punten zelfvergeef, dan krijg ik zicht op wat er achter/onder zit.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de tegenstelling ‘een toegeeflijke, slap makende wil’ tegenover ‘een strakke beklemmende wil’.

 

Wanneer en als ik me zie bestaan in en als de tegenstelling ‘een toegeeflijke, slap makende wil’ tegenover ‘een strakke, beklemmende wil’ – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat deze tegenstelling alleen in mijn mind bestaat. In plaats ervan adem ik en word ik stil in mezelf om na te gaan wat ik zelf wil zodat ik zelf kan handelen en niet deze willen voor me laat doorgaan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in en als deze tegenstelling besta

 

Wanneer en als ik me niet zie zien/te begrijpen/me realiseren dat ik in en als deze tegenstelling besta – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik zonder gewaar zijn maar bezig ben. In plaats ervan ga ik na in en als wat ik besta, energie of zelfbeweging.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben daardoor altijd heen en weer bewogen te worden van de ene pool naar de andere

 

Wanneer en als ik me altijd heen en weer bewogen zie worden van de slappe, toegeeflijke wilstoestand naar de strakke, beklemmende, doordat ik zonder gewaar zijn mezelf bezig laat zijn – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik zelf niet aan bod kom hierin. Ik adem en ik zet mezelf met beide voeten op de grond en ik overzie de polariteit in z’n geheel

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat noch het bestaan in en als een slap makende, toegeeflijke wil, noch het bestaan in en als een strakke beklemmende wil een leefbare toestand is waarmee ik een leefbare situatie creëer.

 

Wanneer en als ik me niet zie zien/te begrijpen/me te realiseren dat noch het bestaan in en als een slap makende, toegeeflijke wil, noch het bestaan in en als een strakke, beklemmende wil een leefbare toestand is waarmee ik een leefbare situatie creëer – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn startpunt voor mijn bezig zijn niet heb gevestigd. In plaats ervan zoek ik mijn startpunt, het principe van eenheid en gelijkheid wandelen, in mezelf zodat mijn wil er een en gelijk mee is

 

Het ziet er naar uit dat ik twee vormen van wil heb gecreëerd die ik voor mij laat werken, die dus geen van beiden zelfwil zijn. Angst ligt er aan ten grondslag. De angst dat ik niets voor mekaar krijg ligt ten grondslag aan de strakke, beklemmende wil en aan de slappe, toegeeflijke wil ligt ten grondslag de angst dat ik me forceer.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit angst dat ik iets niet voor mekaar krijg/niets voor mekaar krijg een strakke, beklemmende wil voor mij te laten werken

 

Wanneer en als ik me uit angst dat ik iets niet voor mekaar krijg/niets voor mekaar krijg een strakke, beklemmende wil voor mij zie laten werken – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn lichaam geweld aan doe. In plaats ervan adem ik door de angst heen tot mijn lichaam ontspannen is en kijk ik realistisch of ik het voor mekaar kan krijgen en of het is wat ik wil

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit angst dat ik me forceer als ik iets voor mekaar wil krijgen een slappe, toegeeflijke wil voor me te laten werken

 

Wanneer en als ik me uit angst dat ik me forceer als ik iets voor mekaar wil krijgen een slap makende, toegeeflijke wil voor me zie laten werken – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn lichaam geweld aan doe. In plaats ervan adem ik door de angst heen tot mijn lichaam ontspannen is en kijk ik of ik doe wat ik zelf wil

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik er niet op kom stil te worden van binnen, de angst te zelfvergeven, en naar mijn startpunt te gaan en van daar mezelf in beweging te zetten. Zodat mijn wil zelfwil is.

 

Wanneer en als ik me niet zie zien/begrijpen/me realiseren dat ik er niet op kom stil te worden van binnen, de angst te zelfvergeven, en naar mijn startpunt te gaan en van daar mezelf in beweging te zetten, zodat mijn wil zelfwil is stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik in feite bezeten ben door angst. In plaats ervan zie ik de angst onder ogen en adem ik erdoorheen evt. ondersteund door zelfvergevingskes.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat de beide vormen van wil in feite angst zijn

 

Wanneer en als ik me niet zie zien/begrijpen/me realiseren dat de beide vormen van wil in feite angst zijn – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik opga in energetische toestand in mijn geest/mind. In plaats ervan kom ik tot mezelf, ik voel in mijn lichaam en ik adem tot ik hier ben.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn wil te laten bewegen door angst

 

Wanneer en als ik me mijn wil zie laten bewegen door angst – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat angst alleen in de mind bestaat. In plaats ervan adem ik door de angst heen en kom ik tot mezelf

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurstelling in mezelf en schaamte te voelen hierover

 

Wanneer en als ik me teleurstelling in mezelf en schaamte zie voelen hierover – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat dit verschijnselen zijn in mijn mind. Ik blijf er niet in hangen en in plaats ervan stabiliseer ik mezelf hier.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat de angst in feite een oordeel is waarin ik ofwel oordeel dat ik iets moet kunnen ofwel dat ik mij zal forceren als ik mijn wil inzet om iets voor mekaar te krijgen

 

Wanneer en als ik me niet zie zien/begrijpen/me realiseren dat de angst in feite een oordeel is waarin ik ofwel oordeel dat ik iets moet kunnen ofwel dat ik mij zal forceren als ik mijn wil inzet om iets voor mekaar te krijgen stop ik en adem ik – ik realiseer me dat dit oordelen een vorm van afgescheiden zijn is. Ik ga in eenheid en gelijkheid staan met wat ik te doen heb en ik kijk in zelfoprechtheid en met gezond verstand of het het beste is voor iedereen om het te doen.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam onder druk te zetten door te oordelen dat ik een taak moet kunnen

 

Wanneer en als ik me mijn lichaam onder druk zie zetten door te oordelen dat ik een taak moet kunnen – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn lichaam forceer. In plaats ervan werk ik een en gelijk als mijn lichaam.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam te laten verslappen door het oordeel dat ik mij zal forceren als ik mijn wil inzet om iets voor mekaar te krijgen.

Wanneer en als ik me mijn lichaam zie laten verslappen door het oordeel dat ik mij zal forceren als ik mijn wil inzet om iets voor mekaar te krijgen – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn lichaam belast. In plaats ervan beweeg ik een en gelijk als mijn lichaam

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

One thought on “Martijn’s Reis naar Leven. Een tegenstelling in de wil. Dag 513

  1. Pingback: Martijn’s Reis naar Leven. Een tegenstelling in de wil. Dag 513 | Blogs @ UnsharedstoriesBlogs @ Unsharedstories

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s