martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Martijn’s Reis naar Leven. Toewijding aan de kerk, zelfvergeving. Dag 526

imagesIk las in mijn vorige blog ‘Woorden herdefiniëren, zelfvergeving’ een zelfvergeving die ik verder wilde vervolgen in mijn innerlijk:

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze houding in mezelf van toewijding aan de waarheid die van de kerk komt/verkondigd wordt

 

ik vond:

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat alles goed komt als ik binnen de invloedssfeer van de kerk blijf, in plaats van me te realiseren dat ik de realiteit uit het oog verlies van de toestand op Aarde.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben daarom positief in het leven te staan en positief over mezelf te denken omdat alles goed af zal lopen, in plaats van me te realiseren dat ik nu bezeten ben van positieve energie in mijn bewustzijnssysteem

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben automatisch goed op te kunnen schieten met mensen die in dezelfde sfeer zitten, in plaats van me te realiseren dat dit eenheid op basis van afgescheidenheid is

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een gevoel van eenheid te beleven in deze afzondering van de rest van de mensheid die niet in deze invloedssfeer zit, in plaats van me te realiseren dat dit een polariteitsconstructie in mijn geest/mind is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat eenheid hier Aards bestaat, de eenheid van ‘wij zijn allemaal hier’ en niet in een invloedssfeer

 

Share

Advertenties


3 reacties

Martijn’s Reis naar Leven. Woorden herdefiniëren, zelfvergeving. Dag 525

downloadOntdekt tijdens de chat met m’n Desteniiproces-buddy dat er een religieus dingetje in de weg zat voor het herdefiniëren van woorden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat de kerk als een machtig bolwerk de macht over de betekenis van woorden vasthoudt.

Wanneer en als ik me zie geloven dat de kerk als een machtig bolwerk de macht over de betekenis van woorden vasthoudt – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat het een oude programmering van mijn mind is. In plaats ervan – creëer ik zelf een nieuwe betekenis voor woorden die op een lijn met leven staat, zodat we er in de toekomst mee kunnen leven. In de dagelijkse praktijk gebruik ik overwegend de huidige betekenis om me niet af te scheiden van de woordbetekenissen die we nu bezigen onder mekaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de kerk de autoriteit toe te kennen de betekenis van woorden vast te stellen, in plaats van me te realiseren dat ik hiermee mijn autoriteit uit handen geef

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat het onbegonnen werk is hier tegen in te gaan, in plaats van mij te realiseren dat woorden herdefiniëren niet als doel heeft hier tegen in te gaan, maar een creatieproces is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn me los te maken van deze kerkelijke macht over de woorden, in plaats van me te realiseren dat ik de kerk die macht toebedeel

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat er geen bestaan bestaat op een andere manier in plaats van me te realiseren dat ik door de nieuwe betekenis van de woorden een ander bestaan creëer.

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afstand te doen van mijn eigen macht om woorden betekenis te geven en het over te laten aan de kerk

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze houding in mezelf van toewijding aan de waarheid die van de kerk komt/verkondigd wordt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te verwijten dat ik niet zelfstandig ben qua de betekenis van woorden in plaats van me te realiseren dat ik het niet kon zijn zolang ik dit punt van het weggeven van de autoriteit niet had gevonden in mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen vergeten dat ik de verantwoordelijkheid voor de betekenis van woorden overgelaten heb aan de kerk in plaats van me te realiseren dat ik het doe lijken of het definitief is door keer op keer – onbewust – in momenten waarin het aankomt op de betekenis van woorden, afstand te doen van mijn verantwoordelijkheid en te geloven dat iets anders dan ik gaat over het vaststellen van de betekenis.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me neer te leggen bij mijn gevoel van machteloosheid in plaats van me te realiseren dat dat komt omdat ik heb willen vergeten dat ik de verantwoordelijk over heb willen laten aan de kerk  ik heb zelf de macht losgelaten dus kan ik ‘m ook weer oppakken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik heiligschennis pleeg door aan de betekenis van woorden te komen, in plaats van me te realiseren dat dit komt doordat ik de autoriteit van de kerk als heilig ben gaan zien doordat ik totaal van mijn verantwoordelijkheid af wilde zien voor de betekenis van woorden.

Ik stel me ten doel om rustig op m’n gemak te kijken naar m’n woorden en te zien of ik een leefbare betekenis aan hun kan toekennen. Ik geef mezelf toestemming hiervoor.

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Succes, de betekenis. Dag 524

imagesDit woord ben ik gaan zien in verband met zaken doen. En ook wel carriëre. Ik heb er een negatieve connotatie bij. Alleen wie gemeen is heeft succes. Succes is altijd ten koste van iemand anders/anderen. Je bent slimmer, je hebt ze weten te manipuleren. Je hebt met je ellebogen gewerkt. Ik heb ook ronduit een hekel aan succesvolle mensen, omdat het zo eenzijdig positief is. Het is ook zo persoonsgebonden en zo momentaan. Je moet dat dan voortdurend vol lopen houden want anders ben je ineens niet succesvol. Succesvolle mensen doen zich ook zo meer dan een ander voor, zo superieur. En ook zo alsof ze geen problemen hebben.

Succes definieer ik als een functie in de samenleving veroverd te hebben/te bekleden. In die zin is succes eigenelijk falen want alle arbeid bestaat als dwangarbeid omdat geen geld=geen leven. Dus succes zoals het nu gedefinieerd is is helemaal geen succes.

Ik hoorde net in het interview https://eqafe.com/p/your-reason-for-living-quantum-mind-self-awareness hoe de lichaamshouding wordt beïnvloed door een succes-illusie als levensdoel voor jezelf te zien en dat is precies de houding die ik me voorstel bij een persoon die succesvol is: borst naar voren, schouders naar achteren en van binnen die beweging in de Solar Plexus.

 

Dus ik had besloten niet zo te zijn, ik besloot dan mislukt te willen zijn. Hier zag ik meer voordelen in. b.v. dat er weinig tot geen eisen aan me gesteld zouden worden; dat er weinig op me gerekend zou worden zodat ik lekker veel tijd voor mezelf zou hebben; dat ik in de luwte bleef en niet zo gauw aangevallen zou worden. En dat het minder vermoeiend zou zijn.

Ik was ‘s in een bijeenkomst en iemand vroeg me: ‘wat zijn jouw ambities?”. Ik keek haar aan alsof ik het in Keulen hoorde donderen. met die vraag had ik me nooit meer bezig gehouden.

Dus nu ben ik geslaagd in mijn mislukt willen zijn, ik heb geen carrière gemaakt. Ik heb een lage maatschappelijke status. Kortom ik heb niets van mijn leven gemaakt.

 

Ik wil het woord succes herdefiniëren van de maatschappelijke illusie die het heden uitdrukt naar een levend woord, een woord waarmee we daadwerkelijk kunnen leven.

 

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Woorden herdefiniëren. Dag 523

imagesWoorden herdefiniëren zodat ze in een nieuwe betekenis niet langer eigenbelang dienen maar het belang van het leven van al wat leeft

 

Ik kon me er maar niet toe bewegen. Een punt kwam naar voren: ik heb mij een vocabulair aangemeten om ermee mijn overleving in de maatschappij veilig te stellen. En daarom had ik angst om de betekenis te veranderen want dan zou ik woorden niet meer zo kunnen gebruiken dat ander mensen mij ondersteunen in mijn bestaan. Dat ik zo verraad aan mezelf plegen zou.

 

Ik leerde echter dat ik woorden in eerste instantie voor mezelf herdefiniëer en dat ik in de matrix gewoon moet blijven spreken zoals het effectief is, b.v. om mijn overleving veilig te stellen.

Dan kwam ik op een punt dat ik het gevoel had dat ik verraad aan mijn medemensen zou plegen. Ik had voor mijn gevoel een ‘afspraak’ over de betekenis van woorden en ik kon me niet zomaar in m’n eentje op eigen houtje onttrekken daaraan. Ik voelde daarin een religieus punt. Woorden mogen maar 1 uitleg hebben en daar kom je niet aan!

 

Ik ging slapen nadat deze punten open gemaakt waren en binnen een uur was ik wakker en omgeven door angst! Een fractie van een seconde had ik de neiging om ervan weg te vluchten omdat het zoooo onaangenaam aanvoelt. En dan wist ik weer dat ik mij erin staande kan houden en dat ik er dan doorheen kom en dat er dan niks van de angst overblijft. En zo ging het ook. Daarna kon ik weer verder slapen. Des ochtends was mijn lichaam moe, oude moeheid die er uit kwam van altijd maar opgezadeld te hebben gezeten met deze voor mij onbewuste angst.

 

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Zelfingenomen en toch niet goed genoeg. dag 522

UnknownZelfingenomenheid.

Ik ben toch niet goed genoeg.

 

Met deze twee punten plaag ik mezelf al zolang ik het Desteni proces wandel.

Als ik iets gedaan heb dan voel ik me zelfingenomen en als ik iets niet ga doen of niet gedaan heb, dan voel ik ‘ik ben toch niet goed genoeg om dit te kunnen’

 

Het zijn energieën in mijn bewustzijnssysteem waarmee ik me geïdentificeerd heb: dit ben ik/dit leef ik

 

Dus ik begin ergens aan met het vooruitzicht dat ik daarna zelfvoldaan zal zijn. In feite doe ik het met tegenzin en als ik genog tegenzinenergie heb opgebouwd dan zet ik dat om in de positieve energie van zelfgenoegzaamheid waar ik me dan op de energie laat drijven tot het op is.

Dan ga ik een tijd lopen negatieve energie verzamelen door allerlei dine ik zou kunnen doen niet te doen/uit te stellen, half te doen, daarbij steeds denkend: ik ben toch niet goed genoeg”, tot er zoveel van opgebouwd is dat ik met die energie iets ga volbrengen en ik het om kan zetten in de positieve energie van zelfgenoegzaamheid.

Zie hier de verslavingscyclus.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben over mezelf te denken: “ik wil mislukt zijn”

 

Wanneer en als ik me over mezelf hoor denken: “ik wil mislukt zijn” – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat het een programmeerregel in mijn bewustzijnssysteem is. In plaats ervan – ik participeer niet in deze gedachte en blijf hier in het huidige moment.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben over mezelf te denken: “ik ben toch niet goed genoeg”

 

Wanneer en als ik me over mezelf hoor denken: “ik ben toch niet goed genoeg”

– stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat het een programmeerregel in mijn bewustzijnssysteem is. In plaats ervan – ik participeer niet in deze gedachte en blijf hier in het huidige moment.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘ik ben toch niet goed genoeg’ te gebruiken om negatieve energie oftewel emotie mee op te wekken

 

Wanneer en als ik me ‘ik ben toch niet goed genoeg’ zie gebruiken om negatieve energie oftewel emotie mee op te wekken – stop ik en adem ik. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mijn bewustzijnssysteem aan het voeden ben. In plaats ervan – ik participeer niet in deze gedachte en adem hier

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te negeren dat ik mijn lichaam hiermee belast. Ik voel het b.v. aan mijn gelaat trekken.

 

Wanneer en als ik me zie negeren dat ik mijn lichaam hiermee belast – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik kies voor een bestaan in en als bewustzijnssysteem. In plaats ervan – ik luister naar mijn lichaam

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze negatieve energie in de loop van de tijd op te bouwen

 

Wanneer en als ik me deze negatieve energie in de loop van de tijd op zie bouwen in kleine momentjes waarin ik me dergelijke emoties toesta – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat dit uiteindelijk leidt tot een moment van emotionele bezetenheid. In plaats ervan – ik participeer niet in emoties in kleine momentjes maar adem in plaats ervan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik mijn zelfrespect ondermijn met het  toestaan van mijn deelname in kleine momentjes van emotie

 

Wanneer en als ik me zo mij  zelfrespect zie ondemijnen – stop ik en adem ik. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik het verband tussen zelfrespect en emoties niet tot me door liet dringen. In plaats ervan – ik bouw aan mijn zelfrespect door mijn participatie in de emoties te staken.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben pas iets constructiefs te gaan doen als ik m’n negativiteit/m’n emotie zich heb laten opbouwen

 

Wanneer en als ik me pas iets constructiefs zie gaan doen als ik m’n negativiteit/m’n emotie zich heb laten opbouwen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik energie als motivator gebruik. In plaats ervan – ik beweeg mezelf vanuit adem.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de opgebouwde negativiteit/emotie om te zetten in zelfingenomenheid wanneer ik dan actief ben/iets voor mekaar heb gekregen.

 

Wanneer en als ik me de opgebouwde negativiteit/emotie om zie zetten in zelfgenoegzaamheid wanneer ik dan actief ben/iets voor mekaar heb gekregen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat  ik de opgebouwde negatieve energie omzet in positieve energie.In p laats ervan – ik stop mijn participatie in zelfingenomenheid en ik ben zelftrots

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te rechtvaardigen met: “ik doe toch m’n best/ik heb toch m’n best gedaan”.

 

Wanneer en als ik me mezelf zie rechtvaardigen met: “ik doe toch m’n best/ik heb toch m’n best gedaan” – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mijn illusie over mezelf werkelijkheidswaarde probeer te geven. In plaats ervan – ik stop met het voeden van de illusie met/door rechtvaardiging.

 

‘ik doe toch m’n best’/’ik heb toch mijn best gedaan’ komt in me op wanneer ik te weinig heb gedaan, waarmee ik wil zeggen ‘ondanks dat ik toch niet goed genoeg ben, heb ik in ieder geval iets gedaan/doe ik toch nog iets’. Om zo alsnog aan zelfgenoegzaamheid toe te komen.

Ook doe ik dingen half of later of niet omdat anders zou ik de uitdrukking zijn van een iemand die goed bezig is.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te zorgen dat ik dingen niet doe/half doe/te laat doe om te voorkomen dat ik de uitdrukking zou zijn van iemand die goed bezig is.

Wanneer en als ik me ervoor zie zorgen dat ik dingen niet doe/half doe/te laat doe om te voorkomen dat ik de uitdrukking zou zijn van iemand die goed bezig is – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik negatieve emotie aan het accumuleren ben. In plaats ervan – ik stop mijn deelname in deze opbouw van emotie en ik haal diep adem en hiervanuit doe ik wat me te doen staat.

Share


2 reacties

Martijn’s Reis naar Leven. Seksuele toenadering. Dag 519

imagesIk werd ‘s nachts een paar keer wakker, gelijk gespannen, dussss wat is er aan de hand. Ik had een vriendin gemasseerd, haar voeten en onderbenen en knieholtes. Daarbij had ik een gedachte gehad over sensuele massage, wat geen deel uitmaakt van onze relatie.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik seksuele toenadering zoek tot de vriendin ondanks dat ik gezegd heb dat ik geen seks met haar wil

 

Wanneer en als ik me bang zie zijn dat ik seksuele toenadering zoek tot de vriendin ondanks dat ik gezegd heb dat ik geen seks met haar wil – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn zelfafspraak hierover moet vernieuwen. In plaats ervan ga ik na of ik nog op een lijn zit met deze zelfafspraak en waar nodig corrigeer ik mezelf

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven mezelf onder controle (hier hebben we spanning die ik ervoer in de nacht steeds als ik wakker werd) te moeten houden omdat ik anders seksuele toenadering zal zoeken

 

Wanneer en als ik me zie geloven mezelf onder controle (hier hebben we spanning die ik ervoer in de nacht steeds als ik wakker werd) te moeten houden omdat ik anders seksuele toenadering zal zoeken – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat dit een indicatie is voor zelfonderzoek. In plaats ervan onderzoek ik in mezelf mijn zelfvertrouwen op dit punt en waar nodig herstel ik dat

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onzeker te zijn of ik seksuele toenadering moet zoeken nu zij zich bij mij op haar gemak voelt onder de massage

 

Wanneer en als ik mezelf onzeker zie zijn of ik seksuele toenadering moet zoeken nu zij zich bij mij op haar gemak voelt onder de massage – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat het een oud stukje programmering is in mijn bewustzijnssysteem wat geactiveerd raakt. In plaats ervan – vergeef ik mezelf dit en leef ik mijn zelfafspraak

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verwachten dat ik verlost zal worden van deze nare spanning die het onder controle houden met zich meebrengt wanneer we zouden toegeven aan seksualiteit

 

Wanneer en als ik me zie verwachten dat ik verlost zal worden van deze nare spanning die het onder controle houden met zich meebrengt wanneer we zouden toegeven aan seksualiteit – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat dit het creëren van een rechtvaardiging is om mijn zelfafspraak aan de kant te gaan schuiven. In plaats ervan – ik geef de opgebouwde energie terug aan mijn fysieke lichaam

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat het haar schuld is, dat het komt doordat zij zich zo gedraagt dat ik seksuele toenadering vrees te gaan uitvoeren

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat het haar schuld is, dat het komt doordat zij zich zo gedraagt dat ik seksuele toenadering vrees te gaan uitvoeren – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik projecteer. In plaats ervan – breng ik het terug naar mezelf en verwijder ik deze constructie uit mijn mind

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben liever mijn angst dat ik onverhoopt toch seksuele toenadering zal zoeken, in stand te houden omdat het spannend is

 

Wanneer en als ik me liever mijn angst dat ik onverhoopt toch seksuele toenadering zal zoeken, in stand zie houden omdat het spannend is – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat mijn bewustzijnssysteem deze energiebron voor zichzelf niet kwijt wil. In plaats ervan – ik geef de energie van deze spanning terug aan mijn fysieke lichaam en ik adem mezelf stabiel

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me ontgoocheld te voelen nu dat blijkt dat mijn ‘spannend’ op een illusie (angst namelijk) blijkt te berusten die nu als een zeepbel uit mekaar spat

 

Wanneer en als ik me ontgoocheld zie voelen nu mijn ‘spannend’ op een illusie (angst namelijk) blijkt te berusten die nu als een zeepbel uit mekaar spat – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik effectief bezig ben geweest met dit punt. In plaats ervan geef ik mezelf de tijd om te wennen aan bestaan zonder deze energie.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam te belasten met deze spanning/controle

 

Wanneer en als ik me mijn lichaam zie belasten met deze spanning/controle – ik stop en ik adem – ik realiseer me dat ik er energie uit win. In plaats ervan – ik ontleed dit construct en stop het op alle punten

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te misbruiken voor de creatie en de instandhouding van een illusie

 

Wanneer en als ik me mezelf zie misbruiken voor de creatie en de instandhouding van een illusie – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mezelf misbruik. In plaats ervan – druk ik mezelf uit in plaats van de illusie en communiceer ik in eenheid en gelijkheid met anderen als mezelf

In het gesprek er over wordt het me duidelijk dat een zelfafspraak over zoiets als ‘geen seks hebben’ wel gemaakt kan worden, maar dat daarmee de afspraak niet klaar is. Omdat er onder- en onbewust verlangens en geloven en wat niet al kunnen zijn opgeslagen die geactiveerd kunnen worden in een moment wat de zelfafspraak ondermijnen zou. Die moeten dan eerst verwijderd worden om de zelfafspraak gestand te doen.

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Ongemerkt verlangen. Dag 518

imagesEen paar maanden geleden kwam was ik uit logeren bij een vriendin en ‘s ochtends was ze een tijdje bij me in bed komen liggen. Daarna dacht ik er nog wel ‘s aan terug en als ik weer eens logeerde vroeg ik me af of ze het nog ‘s zou doen en of ik dat nog ‘s zou willen. Wat ik niet in de smiezen had was dat ik onder dat ogenschijnlijk neutrale denken er over een verlangen had.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verlangen dat zij weer bij mij komt liggen nadat zij dat een keer gedaan had

 

Wanneer en als ik me zie verlangen dat zij weer bij mij komt liggen nadat zij dat een keer gedaan had – stop ik en adem ik – Ik realiseer me dat bestaan in en als verlangen, een functie van de mind, niet leven is. In plaats ervan  – ik bespreek wat ik wil met dit punt.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik dit verlangen in mezelf vasthoud

 

Wanneer en als ik me niet zie zien/begrijpen/me realiseren dat ik dit verlangen in mezelf vasthoud – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik me misleidt heb door de ogenschijnlijk neutrale gedachten. In plaats ervan gebruik de gedachten als indicatoren dat ik er achter moet zien.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te schamen dat ik dit verlangen in mezelf vast heb gehouden

 

Wanneer en als ik me mezelf zie schamen dat ik dit verlangen in mezelf vast heb gehouden – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat het een manier is van mijn bewustzijnssysteem om zich met emotionele energie op te laden. In plaats ervan – stop ik mijn deelname in schamen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat alles wat ik gewandeld in mijn Reis naar Leven heb in de tijd dat ik dit verlangen in mezelf vasthield voor niets is geweest

 

Wanneer en als ik me zie geloven dat alles wat ik gewandeld heb in mijn Reis naar Leven in de tijd dat ik dit verlangen in mezelf vasthield voor niets is geweest – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik het missen van dit ene punt projecteer. In plaats ervan – ik zie de validiteit van het proces wat ik gewandeld heb op andere punten

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een emotioneel drama ervan te maken dat ik dit verlangen vast heb gehouden in mezelf en te hopen dat zij mij troostend vast zal houden om zo alsnog mijn verlangen vervuld te zien

 

Wanneer en als ik me er een emotioneel drama van zie maken dat ik dit verlangen vast heb gehouden in mezelf en zie hopen dat zij mij troostend vast zal houden – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik zo alsnog mijn verlangen vervuld tracht te krijgen. In plaats ervan – ik doorzie de truc van mijn bewustzijnssysteem en neem er niet in deel.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat zíj het verlangen heeft en dat ik haar een plezier zal doen door bij elkaar te liggen

 

Wanneer en als ik me zie geloven dat zíj het verlangen heeft en dat ik haar een plezier zal doen door bij elkaar te liggen – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik mijn verlangen projecteer. In plaats ervan haal ik het naar mezelf terug om het mezelf te vergeven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te veroordelen om het vasthouden van het verlangen zonder het te merken als zodanig te herkennen

 

Wanneer en als ik me mezelf zie veroordelen om het vasthouden van het verlangen, zonder het te merken en het als zodanig te herkennen – stop ik en adem ik. Ik realiseer me dat veroordelen weer een nieuwe beweging van mijn bewustzijnssysteem is om zichzelf gaande te houden. in plaats ervan – ik vergeef mezelf dat ik het niet eerder herkend heb.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik nou dom/stout ben en straf verdien van haar

 

Wanneer en als ik me zie geloven dat ik nou dom/stout ben en straf verdien – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik een wanhoopspoging doe om toch iets over te houden wat lijkt op een relatie/iets hebben met de ander. In plaats ervan – ik doorzie de beweging van/in mijn bewustzijnssysteem en stop mijn deelname op dit punt

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in en als verlangen niet leef, dwz. dat ik in en als een functie in/van mijn mind besta in plaats van hier waar ik leef, ademend in mijn fysiek lichaam

 

Wanneer en als ik me niet zie zien/begrijpen/me realiseren dat ik in en als verlangen niet leef, dwz. dat ik in en als een functie in/van mijn mind besta in plaats van hier waar ik leef, ademend in mijn fysiek lichaam – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik met laat voortdrijven op/door energie. In plaats ervan – ik geef de energie terug aan mijn fysieke lichaam en ik ben ademend hier

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik het samenliggen met het lichaam van haar nodig heb om mezelf uit dit niet-leven te halen en mezelf fysiek te ervaren

 

Wanneer en als ik me zie geloven dat ik het samenliggen met het lichaam van haar nodig heb om mezelf uit dit niet-leven te halen en mezelf fysiek te ervaren – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik projecteer. In plaats ervan – ik grond mezelf in mijn lichaam

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik mijn lichaam geweld aandoe door dit verlangen vast houden, wat het laat zien in een exceemplek

Wanneer en als ik me niet zie zien/begrijpen/me realiseren dat ik mijn lichaam geweld aandoe door dit verlangen vast te houden – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat een exceemplek op mijn rechterbovenbeen het gevolg is. In plaats ervan – zie ik dat ik besta in en als energie. Ik verspreid deze in mijn lichaam om het terug te geven en om te kunnen zien wat er werkelijk gaande is/wat ik werkelijk doe: schade.

Share