martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Zelfcorrecties voor de elite – Dag 534

1 reactie

imagesWanneer en als ik het de normaalste zaak van de wereld zie vinden dat er arme mensen zijn – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik er nooit moeite voor heb gedaan me in te leven wat het inhoudt daadwerkelijk arm te zijn. In plaats ervan – ik zie dat het onacceptabel is dat er mensen in armoede leven.

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen het zwaar moeten hebben – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik dat vind omdat ik me dan des te onbezorgder kan voelen in mijn comfortabele bestaan. In plaats ervan – ik zie dat mijn comfort slechts een vlucht is, niet werkelijk comfort is zoals ik dat zou leven als ik wist dat iedereen van voldoende middelen van bestaan is voorzien

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen het niet waard zijn om geld aan te besteden – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat de waardeloosheid die ik in arme mensen zie juist ontstaan is door geldgebrek. Daarom, in plaats ervan – zoek ik mogelijkheden waarop geld anders verdeeld kan worden onder de mensen zodat niemand onbemiddeld blijft.

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen het zelf maar uit moeten zoeken – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat ik onwillig ben om mij te verplaatsen in hun positie. In plaats ervan – ik zie dat het zonder voldoende financiële middelen onmogelijk is op eigen kracht een waardig bestaan op te bouwen.

 

Wanneer en als ik me verachting zie voelen voor arme mensen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik bezeten ben door de emotie. In plaats ervan – ik verklaar het onacceptabel dat mensen gedwongen zijn in zulke levensonwaardige omstandigheden te bestaan

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat de levens van arme mensen verspild kunnen worden – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik voortborduur op mijn opvatting dat arme mensen waardeloos zijn omdat ze geen finaciële middelen hebben. In plaats ervan – ik zie leven als de waarde van een mens.

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen dom zijn – stop ik en adem ik – ik  zie/begrijp/realiseer me dat het a. komt door gebrek aan educatie en b. doordat armoede de geest zodanig in beslag neemt dat een mens verder moeilijk tot meer komt dat overleven.

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat als ik manieren toepas om te profiteren van arme mensen dat ik daartoe gerechtigd ben vanwege mijn superieure intelligentie en ondernemingszin – ik stop en adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat  ik misbruik maak van mijn intelligentie, mijn ondernemingszin en van arme mensen, alles voor de hebzucht voor geld. In plaats ervan – ik denk en onderneem op een manier die het beste is voor iedereen

 

Wanneer en als ik me een beter mens zie vinden dan arme mensen – ik stop en adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat  als ik zelf in hun omstandigheden geboren was, ik er net zo voor had gestaan. Daarom, in plaats ervan – ik zie dat armen net zo goed een ‘beter mens’ kunnen zijn als hun levensomstandigheden van jongs af aan gelijkwaardig aan de mijne zouden zijn

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen ons ras te schande maken en ik daarom ruw en hard mag behandelen – ik stop en adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me mee laat slepen door deze emotie. Daarom, in plaats ervan – ik zie dat de schande van ons ras daarin gelegen is dat we geld niet gelijkelijk distribueren waardoor we armoede creëren/toelaten/toestaan.

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen ergens anders moeten wonen en zich ophouden omdat ik mijn uitzicht en mijn gevoel niet door hun aanwezigheid wil laten bederven – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me laat leiden door emotie. In plaats ervan – ik zie dat hun aanwezigheid me er aan herinnert dat ik in/door mijn betere levensomstandigheden geroepen ben om mede voor hun verantwoordelijkheid te nemen voor de huidige situatie van extreme ongelijkheid en gehouden ben aan oplossingen mee te werken.

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen een rommel maken van de wereld – stop ik en ik adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik eenzijdig kijk aangezien het de rijke mensen zijn die hun het geld onthouden om hun leefomgeving schoon en opgeruimd te houden. Dus, in plaats ervan – ik zie dat een voldoende financële basis een voorwaarde is voor een gemeenschap om vervuiling en verwaarlozing van de leefomgeving aan te pakken

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen zich te afhankelijk opstellen en te weinig eigen initiatief tonen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat  het initiatief wat arme mensen hebben geheel besteed wordt aan het gevecht om te overleven en dat ‘iedereen’ afhankelijk is van geld. In plaats ervan – ik kijk hoe een basisinkomen als een gegarandeerd leefbaar inkomen ingevoerd zou kunnen worden

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen niet moeten klagen omdat onze maatschappij iedereen kansen biedt en ze blijkbaar de verkeerde keuzes hebben gemaakt, dus: eigen schuld! – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat arme mensen meestal hooguit 1 kans krijgen om een waardig leven op te bouwen en dat mocht daar onverhoopt iets tussen komen elke kans verkeken is. Daarom, in plaats ervan – ik zie in dat geldgebrek mensen kansen ontneemt.

 

Wanneer en als ik me arme mensen zie vermijden omdat ze niet lekker ruiken – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik de confrontatie met de realiteit van hun leven in armoede vermijden wil. In plaats ervan – ik zie in dat de consequentie van armoede is dat persoonlijke hygiëne niet de aandacht gegeven kan worden die ik zelf gewend ben.

 

Wanneer en als ik me zie geloven dat ik in orde ben omdat ik geld heb – stop ik enadem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik talloze issues in mezelf heb die uitgezocht en gecorrigeerd moeten worden die maken dat ik zelf niet in orde ben. Daarom, in plaats ervan – ik zie in dat geld kan dienen om onze levensomstandigheden in orde te brengen maar dat er in ieder, arm of rijk, een innerlijk heeft dat hij/zij op orde te brengen heeft.

 

Wanneer en als ik me zie geloven dat iemand die geen geld heeft ze niet allemaal op een rijtje heeft – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat wat ik als normaal gedrag beschouw bepaald is door de beschikbaarheid van voldoende geld. Daarom, in plaats ervan – ik verplaats me in de persoon met onvoldoende geld en stel me voor hoe dat mijn gedrag/houding zou veranderen.

 

Wanneer en als ik me zie vinden dat arme mensen zich stil moeten houden en zich zo min mogelijk moeten laten zien – ik stop en ik adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mezelf de confrontatie met de realiteit van armoede wil besparen . In plaats ervan –  ik breng armoede voor het voetlicht waar mogelijk om aandacht te genereren voor dit probleem in talloze mensenlevens en bespreek ik een oplossing als een gegarandeerd leefbaar inkomen volgens de Equal Life Foundation.

 

Waneer en als ik me in het geheim smalend zie lachen om arme mensen, hoe onhandig die leven – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat hier mijn ware natuur zich toont. In plaats ervan – ik corrigeer mezelf zodat deze expressie niet meer in mij gevonden wordt

 

Wanneer en als ik me in het geheim arme mensen zie uit lachen omdat ze geen steek verder komen – ik stop en adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat mijn ware natuur zich toont. in plaats ervan corrigeer ik mezelf zodat deze expressie niet meer in ij aangetroffen wordt

 

Wanneer en als ik me in het geheim genoegen zie scheppen in het onvermogen van mensen om in waardigheid te leven omdat ik me dan zoveel beter kan voelen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat mijn ware natuur zich toont. In plaats ervan corrigeer ik dit in mezelf tot het niet meer aanwezig is.

 

Wanneer en als ik me in het geheim zie vinden dat arme mensen in hun ellendige bestaan moeten blijven omdat ik dan kan voelen wat een geluk ik heb met genoeg geld – stop ik en ik adem – hier toont mijn ware natuur zich. Ik zie/begrijp/realiseer me dat dat dit geluk slechts een sensatie is die ik in mijn innerlijk opwek. In plaats ervan zie ik in dat het geluk van voldoende geld pas werkelijk hier is als we ook de laatste persoon van een gegarandeerd inkomen hebben voorzien.

 

Wanneer en als ik me het in het geheim prima zie vinden dat mensen in armoede gevangen zitten omdat ik me zo vrij kan voelen met voldoende geld – ik stop en adem – hier toont mij ware natuur zich. ik zie/begrijp/realiseer me dat mijn vermeende vrijheid slechts een gevoel in mijn innerlijk is. In plaats ervan zie ik in dat niemand vrij is van armoede tot we de laatste arme persoon er vrij van hebben gemaakt door voldoende inkomen te garanderen.

 

Wanneer en als ik me het in het geheim prima zie vinden dat arme mensen praktisch voor niks werken omdat ik daar de vruchten van pluk – stop ik en ik adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mijn zelfzuchtige natuur hier uitleef. In plaats ervan corrigeer ik dit in mezelf en onderzoek ik hoe de economie in te richten zodat werk voor iedereen in voldoende mate beloond wordt, zoals in een ‘gegarandeerd leefbaar inkomen systeem’

 

Wanneer en als ik me in het geheim zie vinden dat er te veel arme mensen zijn en dat een groot deel ervan weg mag ware het niet dat ze handig zijn om het werk te doen – ik stop en adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik de verantwoordelijkheid ontlopen wil die mijn bevoorrechte positie met zich meebrengt; dat ik de middelen die mij ter beschikking staan inzet voor diegenen die het aan middelen ontbreekt om een levenswaardig bestaan te creëren

 

Wanneer en als ik me zie geloven dat arme mensen onder dwang moeten werken en dat ze anders niet productief genoeg zijn omdat ze uit hunzelf lui zijn anders waren ze niet arm – ik stop en adem – ik zie/begrijp/realiseer me dat iedereen in feite onder dwang werkt zij het een externe of geïnternaliseerde dwang. En dat iemand die geen zin heeft in die dwang en daarom niet werkt niet persé lui is. In plaats ervan – zoek ik naar wegen om de samenleving op een ander fundament te bouwen waarin we uit onszelf werken om het leven in stand te houden.

 

Wanneer en als ik me zie menen dat ik het recht heb om mijn zin te doen omdat ik het geld heb om mijn zin te doen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik een rechtvaardiging zoek waarom ik de verantwoordelijkheid mag ontlopen die ik heb te nemen in mijn elite-positie. In plaats ervan – ik kijk hoe ik mijn middelen in kan zetten om tot economische verandering te komen die armoede zal elimineren


Wanneer en als ik me zie geloven dat arme mensen geen recht hebben op een beter leven – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik een excuus verzin om maar niet te hoeven inzien dat ik een verantwoordelijkheid heb te nemen vanuit mijn elite-positie. In plaats ervan – ik onderschrijf het recht op een waardig leven voor allen (voor zover ze het leven niet opzettelijk schaden).

Share

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

One thought on “Zelfcorrecties voor de elite – Dag 534

  1. Pingback: Zelfcorrecties voor de elite – Dag 534 | Blogs @ UnsharedstoriesBlogs @ Unsharedstories

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s