martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Democratie binnen de politieke partij – Dag 555

images

Democratie binnen de partij.

Iedereen kan zien dat we in Nederland geen democratie hebben. We stemmen een keer in de vier jaar en verder kunnen we nergens meer over stemmen. En we zien ons niet/slecht vertegenwoordigd. Als we kijken naar de traditionele partijcultuur, dan is daar ook niet veel democratie aanwezig. Het varieert van dictatoriaal zoals bij Geert Wilders tot Partij voor de Dieren die 1 keer per jaar een dag organiseert waarop verantwoording voor het gevoerde beleid wordt afgelegd aan de leden.

Echt, democratie dat moeten we nog leren. We lopen tegen de oude ideeën aan voorzover die in ons leven, de gedachte dat iemand de waarheid in pacht heeft b.v.

Democratie kan alleen bestaan op basis van gelijkheid.

Anders krijgen we weer dat iemand zegt waarop gestemd moet worden en dat anderen denken ‘als hij het zegt dan moeten we dat maar doen’. We kunnen ook niet hebben dat iemand’s stem zwaarder gaat wegen door een emotioneel issue. Dat is iets voor degene om in zichzelf op te lossen, niet in de partij. Zelfs meningen en ook ideologieën kunnen niet doorslaggevend zijn in het democratische proces. Het enige wat argumenten op basis waarvan voor of tegen gestemd wordt geldig maakt is of het in lijn is met de partijdoelen. En dat is iets wat uiteengezet kan worden en dan door iedereen met gezond verstand redeneren na te gaan is.

In de huidige democratie is het zo dat van degene met het meeste geld de stem het zwaarste telt, omdat we geld als centrale waarde in de samenleving hebben gedefinieerd daar waar in feite ons leven als centrale waarde moet staan. Daarvoor willen we immers een basisinkomen invoeren om ieders leven te ondersteunen. Geld kan dus niet de doorslag geven.

Hoe passen we democratie toe in overleg binnen de partij?

Het eerste is dat iedereen gelijk recht/gelijk recht van spreken heeft.

Het kan niet zo zijn dat van iemand met een functie in de partij of met een hoge positie in de samenleving, de stem zwaarder weegt. Ook kan het niet zijn dat iemand’s stem zwaarder weegt vanwege hoogoplopende emoties of wat voor persoonlijk issue dan ook.

Het laatste wat we willen is dat democratie beïnvloed wordt door manipulatie. Ik wil dat wat uitgebreider beschrijven want het is een valkuil die de hele partij naar z’n grootje helpt. Het is iets wat we in andere partijen hebben kunnen zien. Ze beginnen als partijen die verandering voor de burgers zouden brengen. Toen ze groter werden werden er leidinggevenden aangetrokken en die waren afkomstig uit meer elitaire kringen. Zij hadden in feite andere belangen dan de leden. Deze mensen waren in staat om op ledenbijeenkomsten de mensen die echt voor verandering opkwamen af te schilderen als ordeverstoorders. Zo kan het namelijk lijken wanneer iemand vol vuur van verandering spreekt. Die ‘orde’ is dan in feite het probleem, niet het feit dat hij verstoord wordt. Door in een bepaalde opstelling te zitten, b.v. mensen op een podium te zetten achter tafels met microfoons, wordt al de indruk gewekt dat dezen een zwaardere stem hebben. Dat deze ‘het weten’. Voor het merendeel van de toehoorders kan de indruk ontstaan dat de man/vrouw die gepassioneerd met stemverheffing in de zaalmicrofoon spreekt de vegadering/bijeenkomst verstoort. Dus dat is iets om in onze partij alert op te zijn, dat we op deze manier geen ongelijkheid creëren en de partijdoelen verkwanselen.

Het tweede is gelijke informatie

Verder, het kan gebeuren dat leden een nadelige beslissing willen nemen t.a.v. de partijdoelen zonder dat in te zien. Als we meningen, ideologieën en emoties al uitgesloten hebben van het democratische proces, is de oorzaak is dan gebrek aan informatie. Dus democratie functioneert niet als er onvoldoende informatie/educatie is. De informatievoorziening in de partij moet dan ook optimaal zijn.

Bij een te nemen beslissing kan de achterliggende informatie, de uitleg hoe de beslissing de partijdoelen dient en hoe hij de de meest efficiënte is, digitaal voor iedereen beschikbaar gemaakt worden. Het forum wat op de site te vinden is kan als discussieplatform dienen als er vragen over zijn of op- of aanmerkingen. En we kunnen dan een mail doen uitgaan nadat alles uitgelijnd is met de partijdoelen dat er gestemd kan worden.

 

Advertenties


2 reacties

Desteni of Living – Principled Living Commitment

Selfcommitment to live the Principles:

1. Realising and living my utmost potential

2. Living by the principle of what is best for all – guiding me in thought, word and deed to always in all ways direct problems to the best possible outcome for all

3. Living by the principle of self honesty – to ensure I am pure in thought, word and deed: that my within and without is equal and one. Who I am within is who I am without and vice-versa

4. Self Purification through Writing, Self Forgiveness and Self Application – the action of realising I am responsible for my own thoughts, words and deeds, to forgive myself for transgressions and change myself to ensure I take responsibility for who, what and how I am and through this know that I can trust myself to always be honest with me and so others

5. Living the principle of Self Responsibility – realising only I am responsible for what I accept and allow inside of me, my relationships and my outside world and so with this responsibility: only I have the power and ability to change that which I see is compromising who I am, what I live and how this affects others

6. Realising that who I am in thought, word and deed affects not only myself – but others as well and so with Self Responsibility in thought, word and deed – I take responsibility for myself and so my relationships to be Self Aware in every moment and live in such a way that is best for me and so others as well

7. Living the Principle of Self Awareness – to be aware, to see, to recognize my own thoughts and Mind, to be self honest to the extent where I can take responsibility for when I see my thoughts / Mind is not what is best for me / others and commit to immediately take responsibility and change for myself and so for others

8. With taking responsibility for myself, becoming aware of myself – take responsibility and become aware of others in my life, to assist and support them as I am assisting and supporting myself – to give as you would like to receive and do the extra bit every day to see where I can contribute to other’s lives and so my own

9. Living the principle of self trust – as I commit myself to remain constant in my living of self honesty, self responsibility and self awareness, I stand as an unbending trust that I always in all ways know who I am no matter what I face and that in this I know, as proven in the constancy of my living that I will always honour and stand by what is best for all and so best for me

10. Making Love Visible – through me not accepting/allowing anything less than my utmost potential, I support those in my life to reach their utmost potential, to love them as I have shown love to myself by gifting to me my utmost potential, the best life/living experience and show others as I have shown myself what it means to LIVE

11. No one can save you, save yourself – the realisation that the tools and principles of Desteni is the guide, but I must walk the path myself. We are here to assist and support each other in this process from Consciousness to Awareness/LIFE and what it means to live – but the process itself, where you are alone with yourself in your own Mind: is walked alone

12. Not waiting for anything or anyone to take responsibility for me and this world – but that I realise I have created who and how I am in this moment, therefore I have the responsibility to change who and how I am and so the realisation that we as a collective created how and what this world is today and so it is the responsibility of the collective to change how and what this world is today

13. Honouring the life in each person, animal – everything from the great to the small of earth, that we expand our awareness and responsibility to creating the best possible life for everyone and everything and so ourselves

14. Relationships as Agreements: individuals coming together using agreements as a platform to one-on-one expand, grow and develop as individuals in life and living to support/assist each other unconditionally to reach their utmost potential where the agreement is a coming together of individuals understanding what it means to stand as equals and to stand as one

15. Sex as Self Expression – where sex is an united expression between individuals in honour, respect, consideration and regard of each other as equals, two physical bodies uniting in equality and oneness – a merging of two equals as one physically.

16. Realising that by the virtue of me being in this world – my responsibility does not only extend to my own Mind / my own Life, but to the minds and lives of everything and everyone of this earth and so my commitment is to extend this awareness to all of humanity to work together and live together to make this world heaven on earth for ourselves and the generations to come

17. I must in my thoughts, words and deeds – but most importantly in my living actions, become a living example for others in my world that is noticeable and visible when it comes to the potential of a person to change themselves and so change their world. So that more people can realise how we can change this world, by standing united in our self change within the principle of what is best for all to bring heaven to earth

18. I am the change I want to see in me and my world – to bring heaven to earth is to bring into being, into living the LIVING PROOF of a PRACTICAL HEAVEN that can be seen and heard in our actions and words. We are the Living Heaven that must come into creation in this living world.

19. Through purifying my thoughts, words and deeds – my inner becomes my outer, so I bring into creation me as heaven into earth, realising it is not enough to ‘see the change / be the change’ – for change to become REAL it must be a constant, consistent living of me through the words I speak and the actions I live visible and noticeable to all in every moment of breath

20. Realising that my physical body is my temple – my physical body is the living flesh through which and in which I will bring into being and create / manifest heaven on earth as me in my thoughts, words and deeds and so I honour, respect and regard – nurture and support my physical body as I would nurture and support me as equals: my body is me

21. We are the change in ourselves and this world we have been waiting for: and so I commit to dedicate myself and my life for each one as all to realise this, as nothing will change if we don’t change in all that we are, within and without

22. The realisation that for me to be able to change myself in thought, word and deed to the most effective living being that I can be and become – I first have to ‘know thyself’ and so commit myself to investigate, introspect and understand how I became who I am today, to prepare the road before me into self creation of a responsible, aware, self honest and trustworthy person for myself and so for all

23. The realisation that for me to be able to contribute to change in this world – I have to get to ‘know thyself’ as this world and so commit myself to research, investigate and introspect the inner and outer workings of this world and align the systems of today to present and give the best possible life for all on Earth

 

Share


1 reactie

The sins of the ‘fathers’, zelfvergevingen – Dag 553

imagesHier vergeef ik mezelf punten van mezelf die ik in mijn ouders zie.

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn zelfoprechtheid opzij te duwen en er langs heen te leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben redenaties toe te passen om zelfoprechtheid te vermijden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben Zelfoprechtheid te ontwijken om ‘mijn vrijheid’ te doen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben creativiteit en spel en kunstzinnigheid in te zetten als gerechtvaardigde reden om zelfoprechtheid op te schorten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat mijn slimheid het wint van zelfoprchtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in competitie te zijn met zelfoprechtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf uit alle macht te manipuleren om zelfoprechtheid uit de weg te krijgen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn manieren om zelfoprechtheid te vermijden als een goeie grap te beleven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te menen dat ik zelfoprechtheid met irritatie gerechtvaardigd aan de kant kan zetten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘iets heel graag willen’ voor te laten gaan op zelfoprechtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik mij in mijn bewustzijn kan opsluiten mij tot mijn bewustzijn kan beperken om gewaarzijn buiten te sluiten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfonoprechtheid te laten heersen op de wereld als dat wat we gemeenschappelijk accepteren en toestaan als wat normaal is onder elkaar, als de norm

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat het niet normaal is om zelfoprechtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben welbewust ‘ondeugend’ te zijn om zelfoprechtheid te ontduiken

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben desnoods met grimmigheid zelfoprechtheid te weren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat nijd ten alle tijde zelfoprechtheid mag overrulen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben welbewust in de vergetelheid te laten verdwijnen dat gewaarzijn altijd hier is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in een drukke energie te bestaan om zelfoprechtheid ‘voor te blijven’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfoprechtheid op te geven om verantwoordelijkheid te vermijden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben naïviteit en dommigheid toe te passen om zelfoprechtheid te vermijden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om zelfoprecht te leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik door zelfoprecht te leven mijn relatie(s) verlies

Ik dacht dat dit mijn ouders waren en ik wilde loyaal aan hun blijven. Het zijn niet werkelijk mijn ouders, het zijn de bewustzijnssystemen in en als mijn ouders, als de ouders van mij als bewustzijnssyteem. Daarom zijn zij een spiegel voor mij en zie ik mijn punten door naar hun te kijken. Ik kwam er maar niet toe dergelijke punten te vergeven in mezelf vanwege die loyaliteit, ook al zag ik de punten wel in mezelf van invloed zijn op ‘wie/hoe ik ben’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben loyaal te zijn aan de bewustzijnssytemen in en als mijn ouders.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door deze loyaliteit er niet toe te komen mezelf deze punten te vergeven


Een reactie plaatsen

imagesHier vergeef ik mezelf punten van mezelf die ik in mijn ouders zie.

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn zelfoprechtheid opzij te duwen en er langs heen te leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben redenaties toe te passen om zelfoprechtheid te vermijden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben Zelfoprechtheid te ontwijken om ‘mijn vrijheid’ te doen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben creativiteit en spel en kunstzinnigheid in te zetten als gerechtvaardigde reden om zelfoprechtheid op te schorten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat mijn slimheid het wint van zelfoprchtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in competitie te zijn met zelfoprechtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf uit alle macht te manipuleren om zelfoprechtheid uit de weg te krijgen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn manieren om zelfoprechtheid te vermijden als een goeie grap te beleven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te menen dat ik zelfoprechtheid met irritatie gerechtvaardigd aan de kant kan zetten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ‘iets heel graag willen’ voor te laten gaan op zelfoprechtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik mij in mijn bewustzijn kan opsluiten mij tot mijn bewustzijn kan beperken om gewaarzijn buiten te sluiten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfonoprechtheid te laten heersen op de wereld als dat wat we gemeenschappelijk accepteren en toestaan als wat normaal is onder elkaar, als de norm

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat het niet normaal is om zelfoprechtheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben welbewust ‘ondeugend’ te zijn om zelfoprechtheid te ontduiken

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben desnoods met grimmigheid zelfoprechtheid te weren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vinden dat nijd ten alle tijde zelfoprechtheid mag overrulen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben welbewust in de vergetelheid te laten verdwijnen dat gewaarzijn altijd hier is

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in een drukke energie te bestaan om zelfoprechtheid ‘voor te blijven’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfoprechtheid op te geven om verantwoordelijkheid te vermijden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben naïviteit en dommigheid toe te passen om zelfoprechtheid te vermijden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om zelfoprecht te leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik door zelfoprecht te leven mijn relatie(s) verlies

Ik dacht dat dit mijn ouders waren en ik wilde loyaal aan hun blijven. Het zijn niet werkelijk mijn ouders, het zijn de bewustzijnssystemen in en als mijn ouders, als de ouders van mij als bewustzijnssyteem. Daarom zijn zij een spiegel voor mij en zie ik mijn punten door naar hun te kijken. Ik kwam er maar niet toe dergelijke punten te vergeven in mezelf vanwege die loyaliteit, ook al zag ik de punten wel in mezelf van invloed zijn op ‘wie/hoe ik ben’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben loyaal te zijn aan de bewustzijnssytemen in en als mijn ouders.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door deze loyaliteit er niet toe te komen mezelf deze punten te vergeven

Share


Een reactie plaatsen

De misser van het Poldermodel – Dag 552

imagesIn het poldermodel kwamen de partijen niet tot het inzicht dat een basisinkomen essentieel is voor de economie van de toekomst (heden) en dat de prijzen op een niveau moeten liggen dat de bedrijfsinkomsten dusdanig zijn dat de werknemers een fatsoenlijke beloning uit betaald kunnen krijgen om hun bestaan te bekostigen. Het overleg tussen bonden en werkgeversorganisaties leidde enkel tot gematigde looneisen en hier en daar wat toegeven van de werkgevers. Het leverde een tijdelijke stabiliteit op die een platform had moeten zijn voor verdere stappen naar wezenlijke vernieuwing. In plaats daarvan werd in de jaren erna de overlegstructuur afgebroken en kreeg kille hebzucht de vrije hand en werden in rap tempo de rechten en de positie van de werknemers uitgehold.

Dat de verdergaande automatisering en robotisering tot permanente hoge werkloosheid zouden leiden was te voorzien en het was uit te rekenen dat een basisinkomen onontkoombaar was voor een substantiële economie. De bonden hadden uit passende zorg voor de werknemers die hun banen zagen verdampen een fatsoenlijk basisinkomen moeten eisen. Wat helemaal niet tegenstrijdig was geweest aan de belangen van de werkgevers, die immers koopkrachtige consumenten nodig hebben. Er was dan een enorme boost aan de economie gegeven en daarvan had het minimumloon opgetrokken kunnen worden tot zeg het dubbele van het basisinkomen, zodat werken loont. In plaats van wat we nu hebben de ‘werkende armen’. Daarentegen werden meer en meer essentiële diensten en producten geprivatiseerd met de belofte dat concurrentie tot prijsverlaging en hogere kwaliteit zou leiden. Hogere kwaliteit is er nu slechts voor degenen met een dikke beurs en de kosten van basisvoorzieningen zijn enorm gestegen om de gigantische winsten te genereren waar de inmiddels tot multinationals samengevoegde bedrijven op uit zijn. En de lonen zijn verder en verder onder druk komen te staan.

We zien dat op deze manier enorme hoeveelheden geld uit de economie van de samenleving verdwijnen en verdwenen zijn waardoor deze gestagneerd is. Het is daarom gerechtvaardigd om te beslissen dat het geld wat we in feite te veel betalen voor onze basisvoorzieningen, de winst voor deze multinationals, terugvloeit in samenleving. Dit kan in de vorm van het verstrekken van een basisinkomen aan hen die geen andere bron van inkomsten hebben. De bestedingen gaan zo omhoog en de bedrijfsinkomsten nemen toe. Hiervan kan een hoger minimumloon gefinancierd worden zodat dit zeg tweemaal de waarde is van een basisinkomen zodat werken loont en financieel aantrekkelijk blijft en een luxer bestaan mogelijk maakt.

De misser uit het verleden kunnen we alsnog rechtzetten met de Basis Inkomen Partij.

Share


Een reactie plaatsen

Mamma knijpt, vervolg – Dag 551

imagesIk schrik in het moment dat ze mij zo beetpakt en onmiddellijk voel ik angst dat ik geen oog heb voor mijn lichamelijke bestaan en veroordeel ik mezelf als dat ik slecht voor mezelf zorg in de zin dat ik blijkbaar onvoldoende oplet met oversteken en mijn lichaam aangereden zou kunnen worden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in angst te gaan dat ik geen oog heb voor mijn lichaam

Wanneer en als ik me in angst zie gaan dat ik geen oog heb voor mijn lichaam – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat dat ik me afscheid van mezelf. In plaats ervan – ik adem en blijf in mijn lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te kicken op de door angst vrijkomende chemicaliën in mijn lichaam

Wanneer en als ik me zie kicken op de door angst vrijkomende chemicaliën in mijn lichaam – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik verslaafd ben. In plaats ervan – ik blijf stabiel in en als adem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te oordelen als slecht omdat ik geen oog heb voor mijn lichaam

Wanneer en als ik mezelf zie oordelen als slecht omdat ik geen oog heb voor mijn lichaam – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik nou besta als tegenstelling in bewustzijn, als veroordeler en beschuldigde. Ik stel me ten doel in/bij mijn lichaam te blijven in en als adem

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben oordeel ‘ik ben slecht omdat ik geen oog voor mijn lichaam heb’ als werkelijkheid te zien

Wanneer en als ik me dit oordeel ‘slecht’ als werkelijkheid zie zien – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat het in mijn verbeelding is en niet bestaat. In plaats ervan – ik neem met mijn lichaam behoedzaam deel aan de fysieke realiteit

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn eigen ervaring voorop te stellen.

Wanneer en als ik me mijn eigen ervaring voorop zie stellen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik zo mijn moeder helemaal niet kan zien. In plaats ervan – ik adem en ik ben met haar een en gelijk hier

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn moeder helemaal niet te zien een en gelijk.

Wanneer en als ik me mijn moeder helemaal niet zie zien – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik gefocussed ben op mijn innerlijke ervaring. In plaats ervan – ik ben dankbaar dat ze er is

Share


1 reactie

Mamma knijpt – Dag 550

downloadDoor lichaamsoefeningen die ik ben gaan doen, viel het me op dat mijn nekspieren zo gespannen waren. Op een ochtend ging ik duwen op die spieren om te zien of ik die spanning kon doorbreken. En er kwam me toch een verdriet los! Wat was dat? Ik kwam in mijn kindertijd, mijn moeder die mij knijpt in m’n nekje bij het oversteken e.d. om mij te leiden. Ik heb daar een oordeel over, zo maak ik mij superieur. En dat superieur zijn veroorzaakt de spanning in mijn nekspieren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn moeder te veroordelen voor het knijpen in mijn nekje

Wanneer en als ik mij mijn moeder zie veroordelen voor het knijpen in mijn nekje – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me kan bepalen tot de fysieke interactie tussen haar hand en mijn nekje. In plaats ervan – ik adem en voeg mij zo goed mogelijk naar haar hand zodat ik zo min mogelijk ongemak heb.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf tot slachtoffer te verklaren en me zo te voelen

Wanneer en als ik me mezelf tot slachtoffer zie verklaren en me zo zie voelen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mezelf manipuleer. In plaats ervan – ik adem en ik blijf bij de fysieke veschijnselen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf superieur te maken aan mijn moeder door haar te veroordelen

Wanneer en als ik me mezelf superieur zie maken aan mijn moeder door haar te veroordelen – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in mijn geest verblijf. In plaats ervan – ik adem en ik sta een en gelijk aan haar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te merken dat ik mijn lichaam belast met deze constructie in mijn geest.

Wanneer en als ik me niet zie merken dat ik mijn lichaam belast met het in stand houden van superioriteit naar mijn moeder – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in afgescheidenheid van mijn lichaam ben en in mijn geest verblijf. In plaats ervan – ik adem en ik ga mijn lichaam na om te voelen of ik het hinder bezorg.

Oordeel=angst, zo leerde ik. Dus wat is de angst? de angst ontstond doordat ik geloofde dat mijn moeder geen oog voor mij had voor mijn lichaam en volstrekt onbewust mij vasthield, helemaal niet in de gaten hoe hard ze kneep. In plaats van me te realiseren dat ik zelf mijn lichaam veronachtzaam door er uit te gaan en me in deze angst en gedachte te begeven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat mijn moeder geen oog heeft voor mijn lichaam

Wanneer en als ik me bang zie zijn dat mijn moeder geen oog heeft voor mijn lichaam – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mijn lichaam veronachtzaam door in deze angst te gaan, en dit op haar projecteer. In plaats ervan – ik adem en ik blijf geduldig en ontspannen in haar ietwat pijnlijke bescherming.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ze mijn lichaam veronachtzaamt

Wanneer en als ik me zie denken dat ze mijn lichaam veronachtzaamt – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mijn lichaam veronachtzaam door in mijn denken te gaan. In plaats ervan – ik adem en ik blijf geduldig en ontspannen in haar ietwat pijnlijke bescherming.

Share