martijndegraaf1001

Reis naar Leven

Democratie binnen de politieke partij – Dag 555

Een reactie plaatsen

images

Democratie binnen de partij.

Iedereen kan zien dat we in Nederland geen democratie hebben. We stemmen een keer in de vier jaar en verder kunnen we nergens meer over stemmen. En we zien ons niet/slecht vertegenwoordigd. Als we kijken naar de traditionele partijcultuur, dan is daar ook niet veel democratie aanwezig. Het varieert van dictatoriaal zoals bij Geert Wilders tot Partij voor de Dieren die 1 keer per jaar een dag organiseert waarop verantwoording voor het gevoerde beleid wordt afgelegd aan de leden.

Echt, democratie dat moeten we nog leren. We lopen tegen de oude ideeën aan voorzover die in ons leven, de gedachte dat iemand de waarheid in pacht heeft b.v.

Democratie kan alleen bestaan op basis van gelijkheid.

Anders krijgen we weer dat iemand zegt waarop gestemd moet worden en dat anderen denken ‘als hij het zegt dan moeten we dat maar doen’. We kunnen ook niet hebben dat iemand’s stem zwaarder gaat wegen door een emotioneel issue. Dat is iets voor degene om in zichzelf op te lossen, niet in de partij. Zelfs meningen en ook ideologieën kunnen niet doorslaggevend zijn in het democratische proces. Het enige wat argumenten op basis waarvan voor of tegen gestemd wordt geldig maakt is of het in lijn is met de partijdoelen. En dat is iets wat uiteengezet kan worden en dan door iedereen met gezond verstand redeneren na te gaan is.

In de huidige democratie is het zo dat van degene met het meeste geld de stem het zwaarste telt, omdat we geld als centrale waarde in de samenleving hebben gedefinieerd daar waar in feite ons leven als centrale waarde moet staan. Daarvoor willen we immers een basisinkomen invoeren om ieders leven te ondersteunen. Geld kan dus niet de doorslag geven.

Hoe passen we democratie toe in overleg binnen de partij?

Het eerste is dat iedereen gelijk recht/gelijk recht van spreken heeft.

Het kan niet zo zijn dat van iemand met een functie in de partij of met een hoge positie in de samenleving, de stem zwaarder weegt. Ook kan het niet zijn dat iemand’s stem zwaarder weegt vanwege hoogoplopende emoties of wat voor persoonlijk issue dan ook.

Het laatste wat we willen is dat democratie beïnvloed wordt door manipulatie. Ik wil dat wat uitgebreider beschrijven want het is een valkuil die de hele partij naar z’n grootje helpt. Het is iets wat we in andere partijen hebben kunnen zien. Ze beginnen als partijen die verandering voor de burgers zouden brengen. Toen ze groter werden werden er leidinggevenden aangetrokken en die waren afkomstig uit meer elitaire kringen. Zij hadden in feite andere belangen dan de leden. Deze mensen waren in staat om op ledenbijeenkomsten de mensen die echt voor verandering opkwamen af te schilderen als ordeverstoorders. Zo kan het namelijk lijken wanneer iemand vol vuur van verandering spreekt. Die ‘orde’ is dan in feite het probleem, niet het feit dat hij verstoord wordt. Door in een bepaalde opstelling te zitten, b.v. mensen op een podium te zetten achter tafels met microfoons, wordt al de indruk gewekt dat dezen een zwaardere stem hebben. Dat deze ‘het weten’. Voor het merendeel van de toehoorders kan de indruk ontstaan dat de man/vrouw die gepassioneerd met stemverheffing in de zaalmicrofoon spreekt de vegadering/bijeenkomst verstoort. Dus dat is iets om in onze partij alert op te zijn, dat we op deze manier geen ongelijkheid creëren en de partijdoelen verkwanselen.

Het tweede is gelijke informatie

Verder, het kan gebeuren dat leden een nadelige beslissing willen nemen t.a.v. de partijdoelen zonder dat in te zien. Als we meningen, ideologieën en emoties al uitgesloten hebben van het democratische proces, is de oorzaak is dan gebrek aan informatie. Dus democratie functioneert niet als er onvoldoende informatie/educatie is. De informatievoorziening in de partij moet dan ook optimaal zijn.

Bij een te nemen beslissing kan de achterliggende informatie, de uitleg hoe de beslissing de partijdoelen dient en hoe hij de de meest efficiënte is, digitaal voor iedereen beschikbaar gemaakt worden. Het forum wat op de site te vinden is kan als discussieplatform dienen als er vragen over zijn of op- of aanmerkingen. En we kunnen dan een mail doen uitgaan nadat alles uitgelijnd is met de partijdoelen dat er gestemd kan worden.

 

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s