martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Principe om te leven nr. 21 – Dag 566

21. Wij zijn de verandering in onszelf en deze wereld waar we op hebben gewacht: en dus verplicht ik me ertoe om mezelf en mijn leven te wijden aan een ieder en zo aan allen om dit te realiseren, omdat niets zal veranderen als wij niet veranderen in alles wat we zijn, van binnen en van buiten.

Ja dus door de zelfverandering in het Desteniproces, door middel van zelfvergeving vanuit zelfoprechtheid komen tot een een nieuwe formulering van wie/hoe ik wil zijn. Op een manier dat ik minder en minder in gedachten en dergelijke ben en meer en meer hier in de realiteit. Waaraan ik ondermeer werk in mijn blogs ‘Martijn’s reis naar leven’. Hierdoor ook in anderen kunnen zien de mogelijkheden tot zelfverandering en hierbij assistentie en ondersteuning verlenen, wat ik onder andere doe door online ‘buddy’ te zijn voor de deelnemers aan de (kostenloze) introductiecursus bij Desteni. En in wijdere kring dan zien wat in de samenleving mogelijke verandering kan zijn die voor allen een leven mogelijk maakt wat het waard is om te leven, waarvoor ik betrokken ben bij een politieke partij voor een basisinkomen.

Hoe kwam ik ertoe? Ik zag in de loop van mijn leven hoe disfunctioneel ik was in verschillende opzichten. Dus ik zocht naar manieren en beoefende manieren om mezelf te proberen te verbeteren. Tegelijk zag ik om me heen en verder in de wereld heel veel mis gaan, de verkeerde beslissingen genomen worden die ons verder en verder in de problemen brengen. Daarom begon ik te bestuderen hoe het een en ander werkt in de maatschappij/de wereld. Ik nam deel aan nieuwe economische initiatieven om te zien hoe die functioneren en aan andere bewegingen die vernieuwing zeiden te brengen.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Principe om te leven nr. 3 – Dag 565

3. Leven volgens het principe van zelfoprechtheid – om ervoor te zorgen dat ik rein in gedachte, woord en daad ben: dat mijn binnenste en buitenste een en gelijk is. Wie ik ben van binnen is wie ik ben van buiten en vice versa.

 

Dit is een interessante in die zin dat ik gewend was er een geheime binnenwereld op na te houden met geheime bedoelingen waartoe ik anderen dan trachte te manipuleren. Heel omslachtig allemaal. Nu ja uitgebreide toepassing van zelfvergeving op al zulke geheime punten omdat ik niet meer wil toestaan en accepteren dat het ‘spookt’ in mezelf. Helaas is het niet zo dat het helemaal stil is geworden van binnen. Ik betrap me er nog op dat ik uitspraken doe in gedachten of iets loop te fantaseren, of rondlummel in een herinnering, zulke dingen.

Dus dit is een proces wat nog niet voltooid is.

Iemand manipuleren om mijn geheime bedoeling voor mekaar te krijgen dat is een voorbeeld van zelfonoprechtheid want mijn woorden en gedrag drukken iets anders uit dan wat ik van binnen in me draag. Dus dat behoeft dan correctie wil ik dit principe leven.

Een ander voorbeeld van zelfoprechtheid is mezelf te corrigeren wanneer ik een oordeel over een persoon in gedachten houd. Ik kan dan niet een en gelijk staan aan de persoon, ik sta dan in afgescheidenheid. Tevens in afgescheidenheid van mezelf, want ik ben een oordeel in plaats van mezelf. Dus dan benoem ik dat oordeel en vergeef ik het mezelf.


Een reactie plaatsen

Laurel and Hardy als mezelf – Dag 564

images 01-36-08In de Destenigroep hadden we het erover hoe we in onze jonge jaren persoonlijkheden/persoonlijkheidstrekken hebben aangenomen van tv en films en boeken, bands, advertenties e.d. Ik had al ‘s ingezien dat ik de persoonlijkheden Laurel en Hardy (‘de dikke en de dunne’) had gecopiëerd om toe te passen als oplossing voor ‘wie te zijn’ in voorkomende situaties, bij gebrek aan meer effectieve voorbeelden in mijn directe omgeving.

Ik vermelde dit en iemand zei als grapje: “dan heb je zeker niet meer gesproken” refererend naar de ‘stomme films’ waarin zei optraden. Dat deed een belletje rinkelen en ik onderzocht het voor mezelf en ik zag na een tijdje dat, inderdaad!, als in situaties een van deze persoonlijkheden als mezelf geactiveerd werden dan sprak ik niet! Anderen moesten dan uit mijn gedrag maar begrijpen wat er in me omging, waarom ik regeerde zoals ik deed en wat ik daarmee wou zeggen. Ik begreep zelf nooit waarom ik in dergelijke emotionele gesteldheden altijd mijn mond stijf dichthield, nu dus wel.


1 reactie

Een hekel aan politici – Dag 563

downloadWe kunnen onszelf wel los zien van andere mensen, de werkelijkheid is natuurlijk dat we er een mee zijn. Helaas zijn er heel veel mensen waar we beslist niet een mee willen zijn. Daarom creëren we de illusie van afgescheidenheid in ons bewustzijn, ‘ik hoor daar niet bij’. Willen we echter de eenheid recht doen die het Aardse bestaan nou eenmaal inhoudt, dan moeten we dus een oplossing vinden. Ik heb die gevonden in zelfvergeving. Want we zitten met een dilemma: hoe kan ik in hemelsnaam een zijn met mensen die onacceptabele misdaden begaan?

Eerste wat er moet gebeuren is mezelf de reacties vergeven die ik in me voel opkomen en mezelf vergeven dat ik die reacties bevestig en kracht bij zet als zijnde gerechtvaardigd. Waarom?? Omdat ik met mijn reactie in feite energie toevoeg aan dat wat ik onacceptabel vind! Wat ik nou juist niet wil. Dus in plaats van me af te scheiden door mijn reacties en zo ogenschijnlijk rechtvaardigheid te creëren, vergeef ik mezelf totdat ik niet langer reactief ben, want het laatste wat ik wil is die onacceptabele daden/eigenschappen bekrachtigen met mijn negatieve energie.

We zien dat b.v. als mensen horen van een pedoseksuele daad, dat mensen het in zichzelf toestaan om de meest wrede emoties en gedachtes/voorstellingen in zichzelf op te roepen waarmee ze in feite geen haar beter zijn dan de dader en geen betere wereld creëren. Zelfde geldt voor ‘eerwraak’. Dus willen we de ‘onmenselijke’ daden in de wereld bestrijden, dan is onze eerste verantwoordelijkheid: onszelf.

Wat er vervolgens nodig is is dat ik in de schoenen van degene ga staan die ik zo verafschuw! Dit is natuurlijk het laatste wat ik wil want dan kan ik mij geen beter mens dan hem/haar meer voelen. We zullen ego dus teleur moeten stellen. het blijkt echter dat het afschuwelijke wat ik voel bij die persoon in mezelf zit, anders zou ik immers niet voelen! Hierdoor kunnen we inzien dat we zelfvergeving kunnen toepassen voor deze afschuwelijkheden als waren we de verafschuwde persoon.

Nemen we b.v. Mark Rutte. Hoe ik hem verafschuw is dat ik hem zie als iemand die zijn positie onbenut laat en zich niet inzet voor de verbetering van het leven van iedereen in Nederland.

Nu ga ik in zijn schoenen staan en vergeef ik mezelf als hem:

Ik vergeef mezelf als Mark Rutte toegestaan en aanvaard te hebben mijn positie onbenut te laten en mij niet in te zetten voor de verbetering van het leven van iedereen in Nederland. Hee verdomd, dat herken ik eerlijk gezegd wel in mezelf! Ik heb te eten en een dak boven me hoofd, ik heb internet en tijd, wat doe ik daar eigenlijk mee wat van betekenis is voor de levens van anderen?

Dat hij lacht terwijl er niks te lachen valt en mooi weer speelt terwijl er enorm geleden wordt in gezinnen die in armoede verkeren en in bedrijven die failliet gaan.

Ik vergeef mezelf als Mark Rutte toegestaan en aanvaard te hebben te lachen terwijl er weinig te lachen valt in het licht van de problemen waar honderduizenden zich voor gesteld zien terwijl ik mij niet voor hen inzet.

Ik zie hem als een nutteloze figurant die nergens leiding aan geeft.

Ik vergeef mezelf als Mark Rutte toegestaan en aanvaard te hebben als een figurant in deze maatschappij te staan zonder leiding te geven aan veranderingen die voor iedereen het beste uitpakken.

Ik voel kotsneigingen. Ik vergeef mezelf als Mark Rutte toegestaan en aanvaard te hebben kotsneigingen te ervaren bij wie/hoe/wat ik ben. Nu ik dit mezelf vergeven heb zie ik dat ik deze Mark Rutte ben die ik meen dat hij is. Ik kan mezelf inderdaad voelen als ‘iemand die zijn schaapjes op het droge heeft en anderen moeten zich maar zien te redden’.

Zo wordt het duidelijk dat ik door zelfvergeving de afgescheidenheid ophef en de eenheid vind. En zo kan ik verantwoordelijkheid nemen voor het bestaan van een Mark Rutte door hem in mezelf te zien en mezelf deze eigenschappen te vergeven en mezelf ten doel te stellen te veranderen op deze punten en deze verandering daadwerkelijk te leven. Hoe meer mensen dit op deze manier aanpakken, hoe kleiner de kans dat we een Mark Rutte als premier krijgen.


Een reactie plaatsen

De principes om te leven, vertaald – Dag 562

imagesMezelf niet serieus nemen als ego had ik als oplossing genomen als het tegenovergestelde van een belangrijk ego creëren en daarvoor vechten en dat verdedigen. Omdat ik in zag dat ego gebakken lucht is. Dus waar maak je je druk om. Een sterk ego is wat je nodig hebt om het ver te schoppen op de maatschappelijke ladder, dus ik nam genoegen met een plaats in de marge. Dit ‘mezelf niet serieus nemen’ blijkt evenwel net zo min een leefbare oplossing als ‘mezelf erg serieus nemen’, want ik merk dat ik mijn lichaam er geweld mee aandoe. Ik kan dan wel mijn ego weg  willen wuiven alleen projecteer ik dat op mijn gelaat. Met als gevolg dat ik door deze constante beweging, dit constante gebaar mijn gelaat zodanig uitput dat ik chronische bijholte ontsteking heb.

De oplossing die door Desteni geboden wordt om uit het ego-leven te komen is: principieel leven, principes leven. Principes in plaats van een serieus te nemen of niet serieus te nemen ego. Dus in plaats van mezelf wegdrukken, wegwuiven. De resultaten die ik behaal door mijn daden dragen dan niet bij aan het opblazen van mijn ego, ze dragen bij aan het verwezenlijken van de principes. Nou heb ik altijd principiële mensen belachelijk gevonden. Omdat ik zag dat het maar willekeurig gekozen leefregels waren waarmee deze mensen het leven voor zichzelf en voor anderen onnodig moeilijk maakten. Dus ik koos ervoor zonder principes te leven. Dat vond ik een stuk makkelijker. Echter deed ik mijn leven en dat van anderen daarmee geweld aan.

De principes die de ‘Desteni of Living’ zijn, zijn zo uitgelijnd dat ze in overeenstemming zijn, niet alleen onderling, ook met het leven op Aarde. Dat noem ik zinnige principes en deze zijn de oplossing voor ieder die inziet dat leven volgens andere principes nodeloos moeilijk gedoe is en een hinder voor het leven en dat leven zonder principes eveneens niet leidt tot de best mogelijke manier om samen te leven op Aarde.

Hoe zijn ze geformuleerd:

1. Mijn alleruiterste potentieel realiseren en leven.

2. Leven volgens het principe van wat het beste is voor iedereen – mij begeleidend in gedachte, woord en daad om altijd op alle mogelijke manieren problemen naar de best mogelijke uitkomst voor iedereen te leiden.

3. Leven volgens het principe van zelfoprechtheid – om ervoor te zorgen dat ik rein in gedachte, woord en daad ben: dat mijn binnenste en buitenste een en gelijk is. Wie ik ben van binnen is wie ik ben van buiten en vice versa.

4. Zelfzuivering door middel van Schrijven, Zelfvergeving en Zelftoepassing – de actie van het realiseren dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gedachten, woorden en daden, om mezelf te vergeven voor overtredingen en mezelf te veranderen om te zorgen dat ik verantwoordelijkheid neem voor wie, wat en hoe ik ben en hierdoor weet dat ik mezelf kan vertrouwen altijd eerlijk met mij en dus anderen te zijn.

5. Het principe van Zelfverantwoordelijkheid leven – het realiseren dat alleen ik verantwoordelijk ben voor wat ik te accepteer en toesta in mij, mijn relaties en mijn buitenwereld en dus met deze verantwoordelijkheid: heb alleen ik de kracht en het vermogen om te veranderen dat wat ik zie wat afbreuk doet aan wie ik ben, wat ik leef en hoe dit invloed heeft op anderen.

6. Beseffen dat wie ik ben in gedachte, woord en daad mezelf niet alleen beïnvloedt – maar ook anderen en dus met Zelfverantwoordelijkheid in gedachte, woord en daad – neem ik de verantwoordelijkheid voor mezelf en dus mijn relaties om Zelfgewaar te zijn in elk moment en op een dusdanige manier te leven dat die het beste is voor mij en zo ook anderen.

7. Het Principe van Zelfgewaarzijn leven – gewaar te zijn, te zien, mijn eigen gedachten en geest te herkennen, om zelfeerlijk te zijn in de mate waarin ik verantwoordelijkheid kan nemen voor wanneer ik zie dat mijn gedachten/Geest niet is wat het beste is voor mij/anderen en onmiddellijk verantwoordelijkheid te nemen en te veranderen voor mezelf en dus voor anderen.

8. Met het nemen van verantwoordelijkheid voor mezelf, me gewaar te worden van mezelf – verantwoordelijkheid te nemen en gewaar te worden van anderen in mijn leven, om hen te assisteren en ondersteunen zoals ik mezelf assisteer en ondersteun – om te geven zoals je wenst te ontvangen en elke dag dat beetje extra te doen om te zien waar ik kan bijdragen aan het leven van anderen en zo aan mijn eigen.

9. Het principe van zelfvertrouwen leven – omdat ik mij verbind met mezelf constant te blijven in mijn leven van zelfoprechtheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfgewaarzijn, sta ik als een onverzettelijk vertrouwen dat ik altijd op alle mogelijke manieren weet wie ik ben, ongeacht waarmee ik geconfronteerd word en dat ik hierin weet dat ik, zoals bewezen in de standvastigheid van mijn leven, ik altijd zal eren en staan voor wat het beste is voor iedereen en dus het beste voor mij.

10. Liefde Zichtbaar Maken – door zelf niets minder dan mijn uiterste potentieel te accepteren/toe te staan, steun ik diegenen in mijn leven om hun uiterste potentieel te bereiken, om hen lief te hebben zoals ik liefde heb betoond aan mezelf door mij mijn uiterste potentieel te schenken, het beste leven/de beste levenservaring en aan anderen laten zien zoals ik mezelf heb laten zien wat het betekent om te LEVEN.

11. Niemand kan je redden, red jezelf – het besef dat de instrumenten en principes van Desteni de leidraad is, maar ik moet het pad zelf wandelen. We zijn hier om elkaar te assisteren en ondersteunen in dit proces van Bewustzijn naar Gewaarzijn/LEVEN en wat het betekent om te leven – maar het proces zelf, waar je alleen bent met jezelf in je eigen Geest: wordt alleen gewandeld.

12. Niet wachten op iets of iemand om verantwoordelijkheid voor mij en deze wereld te nemen – maar te beseffen dat ik gecreëerd heb wie en hoe ik ben op dit moment, dus dat ik de verantwoordelijkheid heb om te veranderen wie en hoe ik ben en zo te beseffen dat we als collectief creëerden hoe en wat deze wereld vandaag de dag is en het dus de de verantwoordelijkheid van het collectief is om hoe en wat deze wereld vandaag de dag is te veranderen.

13. Het leven eren in ieder persoon, dier – alles van het grote tot het kleine van de Aarde, dat we ons gewaarzijn en onze verantwoordelijkheid uitbreiden om het best mogelijke leven voor alles en iedereen te creëren en dus voor onszelf.

14. Relaties als Overeenkomsten: individuen die samenkomen met behulp van overeenkomsten als een platform om één-op-één als individu in het leven uit te breiden, te groeien en te ontwikkelen en te leven om elkaar onvoorwaardelijk te steunen/assisteren om ieders grootste potentieel te bereiken waar de overeenkomst een samenkomen is van individuen die begrijpen wat het betekent als gelijken te staan en als één te staan.

15. Seks als Zelfexpressie – waarbij seks een verenigde uitdrukking is tussen individuen in eer, respect, zorgzaamheid en waardering van elkaar als gelijken, twee fysieke lichamen te verenigen in gelijkheid en eenheid – een samenvoeging van twee gelijken als één lichamelijk.

16. In het besef dat doordat ik in deze wereld ben – mijn verantwoordelijkheid zich niet alleen uitstrekt tot mijn eigen Geest/mijn eigen Leven, maar tot de geesten en levens van alles en iedereen van deze aarde en het dus mijn verplichting is dit gewaarzijn uit te breiden tot de hele mensheid om samen te werken en samen te leven om deze wereld tot de hemel op aarde te maken voor onszelf en de komende generaties.

17. Ik dien in mijn gedachten, woorden en daden – maar bovenal in mijn levende acties, uit te groeien tot een levend voorbeeld voor anderen in mijn wereld dat merkbaar is en zichtbaar als het gaat om de mogelijkheden van een persoon om zichzelf te veranderen en zo hun wereld te veranderen. Zodat meer mensen kunnen beseffen hoe we deze wereld kunnen veranderen, door verenigd te staan in onze zelfverandering binnen het principe van wat het beste is voor iedereen om de hemel op aarde te brengen.

18. Ik ben de verandering die ik wil zien in mij en mijn wereld – de hemel op Aarde te brengen is het LEVENDE BEWIJS van een PRAKTISCHE HEMEL in het bestaan te brengen, in het leven, wat gezien en gehoord kan worden in onze daden en woorden. Wij zijn de Levende Hemel die in vorming moet komen in deze levende wereld.

19. Door het zuiveren van mijn gedachten, woorden en daden – wordt mijn innerlijke mijn uiterlijke, dus breng ik mij in schepping als de hemel in de aarde, in het besef dat het niet genoeg is om ‘de verandering te zien / de verandering te zijn’ – want opdat verandering ECHT wordt moet het een constante, consistente levensstandaard van me zijn door de woorden die ik spreek en de acties die ik zichtbaar leef en die merkbaar zijn voor iedereen in elk moment van de adem.

20. Me realiseren dat mijn fysieke lichaam mijn tempel is – mijn fysieke lichaam is het levende vlees waardoor en waarin ik de hemel op Aarde in wording zal brengen en creëren / manifesteren als mij in mijn gedachten , woorden en daden en zodoende eer ik, respecteer ik en acht ik – koester ik en ondersteun ik mijn fysieke lichaam zoals ik mij zou koesteren en steunen als gelijken: mijn lichaam is mij.

21. Wij zijn de verandering in onszelf en deze wereld waar we op hebben gewacht: en dus verplicht ik me ertoe om mezelf en mijn leven te wijden aan een ieder en zo aan allen om dit te realiseren, omdat niets zal veranderen als wij niet veranderen in alles wat we zijn, van binnen en van buiten.

22. Het besef dat voor mij om in staat te zijn mezelf te veranderen in gedachte, woord en daad naar het meest effectieve levende wezen dat ik kan zijn en worden – moet ik eerst ‘ken uzelve’ beoefenen en zo verbind ik mij te onderzoeken, te doordringen en te begrijpen hoe ik werd wie ik vandaag de dag ben, om de weg te bereiden voor mij in zelfcreatie als een verantwoordelijke, geware, zelfeerlijke en betrouwbare persoon voor mezelf en daarmee voor allen.

23. Het besef dat voor mij om te kunnen bijdragen aan de veranderingen in deze wereld – ik tot ‘ken uzelf’ als deze wereld moet komen en zodoende verbind ik mij de innerlijke en uiterlijke werkingen van deze wereld te onderzoeken, na te gaan en in te zien en de systemen van vandaag af te stemmen om de best mogelijke levenskwaliteit voor iedereen op Aarde te presenteren en geven.

 


Een reactie plaatsen

Principe om te leven nr. 22 – Dag 561

imagesUit de lijst principes om te leven die ik laatst publiceerde en die we als Destenigroep hanteren pak ik er zo nu en dan een om over te schrijven hoe ik die leef. Hier nummerrrr

22.    The realisation that for me to be able to change myself in thought, word and deed to the most effective living being that I can be and become – I first have to ‘know thyself’ and so commit myself to investigate, introspect and understand how I became who I am today, to prepare the road before me into self creation of a responsible, aware, self honest and trustworthy person for myself and so for all

22.      De realisatie dat voor mij om in staat te zijn mezelf te veranderen in gedachte, woord en daad tot het meest effectief levend wezen dat ik kan zijn en worden – ik eerst ‘ken uzelve’ moet beoefenen en daarom mezelf ten doel stel om te onderzoeken, in mezelf te zien en te begrijpen hoe ik ben geworden wie ik thans ben, om de weg voor me te bereiden naar zelfschepping in een verantwoordelijk, gewaar, zelfoprecht en betrouwbaar persoon voor mezelf en zo voor iedereen.

Also, hoe leef ik dit principe. Wanneer ik merk dat ik reageer op iets of iemand, zonder dat ik heb besloten dat ik er zo mee omga als de meest effectieve manier, dan onderzoek ik wat daar achter zit bij mezelf. Ik moet dan ooit dit reactiepatroon in mezelf hebben toegestaan en aanvaard hebben als ‘wie ik ben’ en ‘hoe ik doe’ zonder me te bekommeren om de effectiviteit ervan, of het wel het beste uitpakt in situaties.

Heel veel heb ik overgenomen van mijn ouders, verder van andere familieleden, vriendjes, maar ook van vreemden, filmpersonages, e.d. Dus dat is een langdurig proces om van lieverlee dat allemaal op het spoor te komen. Sommige reactiepatronen zitten verdomd ingewikkeld in mekaar en hier is het dat ik veel baat heb bij de methodes uit de Desteni cursussen en de hulp van de begeleiding. Verder leer ik veel uit de ervaringen en het optreden van anderen die ditzelfde principe leven door hun ‘Reis naar Leven’ blogs te lezen en video’s van hun te bekijken en in live interacties met hun. Om te zien en te horen hoe hun zelfschepping heeft vorm gekregen als levende voorbeelden van wat een mens kan zijn als hij/zij dit proces van zelfrealisatie en zelfschepping wandelt.

Kijk, naarmate ik meer en meer reactiepatronen blootleg en omvorm, word ik steeds betrouwbaarder voor mezelf. Zolang ik geregeerd word door wat opgeslagen ligt in mijn onbewuste/onderbewuste word ik alle kanten uitgeslingerd door stemmingen en reacties, dat is niet goed voor het zelfvertrouwen. Het is ook niet zelfoprecht want ik laat het maar toe en accepteer het maar ook al is het niet effectief en creëert het zelfs onnodige gevolgen voor mezelf/anderen.

Een voorbeeld is dat ik niet effectief kon horen wat mensen zeiden omdat ik onmiddelijk in mijn herinnering ging zoeken naar kennis en informatie wat op de een of andere manier met het onderwerp te maken had en dat spuide ik dan in de hoop dat het ergens op zou slaan en indruk zou maken. Zo kon ik tevens niet nagaan wat ik zelf zou willen antwoorden als ik wel tot me door zou laten dringen wat de andere meedeelde. Ik zei niet dat ik zo bezig was, ik liet de ander in de waan dat ik luisterde. Hier zie je de zelfonoprechtheid.  Deze methode had ik me ergens in mijn jeugd aangeleerd, ik had er succes mee op school en mijn moeder vond het prachtig al die kennis. En nu was het een automatisme geworden. Dus in feite kon het me geen snars schelen wat de ander te melden had. Noch wat ik eventueel zelf te melden zou hebben.

Door nu het bovengenoemde principe te hanteren heb ik kunnen inzien waar ik mee bezig was en kunnen besluiten me te veranderen.


Een reactie plaatsen

Verlangen om mijn zus weer te zien – Dag 560

imagesIk fietste terug van 14 dagen vakantie. Toen ik in de buurt kwam waar ik woon kwam ik op het idee langs m’n zus te gaan en daar te lunchen. Toen ik dichterbij haar huis kwam voelde ik ineens een versnelling in mezelf, als een verlangen om naar haar toe te gaan. Ik stabiliseerde mezelf en verzuimde me dit reactiepatroon te vergeven. Toen ik aan tafel zat zei ik wat ik gevoeld had en m’n zus was blij om te horen dat ik dat zo gevoeld had. Dit lijkt heel okee en menselijk en mooi etc., helaas is de realiteit ervan dat niet. Want nu heb ik een systeem gevoed, wat ingeprogrammeerd zit van af jonge leeftijd en wat energie uit mijn lichaam forceert om door mij ervaren te worden als ‘o wat wil ik graag en snel naar mijn zus toe om haar weer te zien’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet vergeven te hebben de plotselinge energie van verlangen

Ik stel me ten doel plotselinge energieervaringen in mezelf in het moment te vergeven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit verlangen aan mijn zus mee te delen zonder de correctie ervan

Ik stel me ten doel systemen die energie uit mijn lichaam forceren, die in relatie staan tot een ander, eerst mezelf te vergeven en te corrigeren alvorens er over te delen met die persoon.

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hiermee het systeem verder in stand gehouden te hebben en haar  een aanleiding gegeven te hebben een soortgelijk systeem in haarzelf voort te zetten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een systeem van verlangen naar mijn zus in mezelf geprogrammeerd te hebben

Ik stel me ten doel dit systeem in al z’n facetten mezelf te vergeven zodat ik zelf in relatie tot haar sta in plaats van dat dit systeem het voor mij invult.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit systeem te laten activeren als ik haar een tijdje niet gezien heb

Wanneer en als ik dit systeem zie activeren als ik haar een tijdje niet gezien heb – stop ik en adem ik – ik wordt mooi opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid ervan en de manier waarop het functioneert en waarom ik het in mezelf heb toegestaan en geaccepteerd heb. En ik stel me ten doel de gelegenheid te benutten om alle puunten die ik zie mezelf te vergeven totdat niets meer reageert en ik stabiel blijf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met dit systeem mijn lichaam te forceren om energie te leveren om door mij als verlangen te ervaren

Ik stel me ten doel mijn lichaam niet te bealsten met zulke schadelijke systemen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit systeem in mezelf toegestaan en aanvaard te hebben uit mijn behoefte om de opwindende energie te ervaren van het verlangen om mijn  zus weer te zien.

Wanneer en als ik mezelf zie meegaan in de energie van zo’n reactiepatroon – stop ik en adem ik – ik zie/begrijp/realiseer me dat dat ik me gedraag als een verslaafde. In plaats ervan – ik stel me ten doel te ademen en in het moment hier te blijven, stevig gegrond in de fysieke wereld.