martijndegraaf1001

Reis naar Leven

De principes om te leven, vertaald – Dag 562

Een reactie plaatsen

imagesMezelf niet serieus nemen als ego had ik als oplossing genomen als het tegenovergestelde van een belangrijk ego creëren en daarvoor vechten en dat verdedigen. Omdat ik in zag dat ego gebakken lucht is. Dus waar maak je je druk om. Een sterk ego is wat je nodig hebt om het ver te schoppen op de maatschappelijke ladder, dus ik nam genoegen met een plaats in de marge. Dit ‘mezelf niet serieus nemen’ blijkt evenwel net zo min een leefbare oplossing als ‘mezelf erg serieus nemen’, want ik merk dat ik mijn lichaam er geweld mee aandoe. Ik kan dan wel mijn ego weg  willen wuiven alleen projecteer ik dat op mijn gelaat. Met als gevolg dat ik door deze constante beweging, dit constante gebaar mijn gelaat zodanig uitput dat ik chronische bijholte ontsteking heb.

De oplossing die door Desteni geboden wordt om uit het ego-leven te komen is: principieel leven, principes leven. Principes in plaats van een serieus te nemen of niet serieus te nemen ego. Dus in plaats van mezelf wegdrukken, wegwuiven. De resultaten die ik behaal door mijn daden dragen dan niet bij aan het opblazen van mijn ego, ze dragen bij aan het verwezenlijken van de principes. Nou heb ik altijd principiële mensen belachelijk gevonden. Omdat ik zag dat het maar willekeurig gekozen leefregels waren waarmee deze mensen het leven voor zichzelf en voor anderen onnodig moeilijk maakten. Dus ik koos ervoor zonder principes te leven. Dat vond ik een stuk makkelijker. Echter deed ik mijn leven en dat van anderen daarmee geweld aan.

De principes die de ‘Desteni of Living’ zijn, zijn zo uitgelijnd dat ze in overeenstemming zijn, niet alleen onderling, ook met het leven op Aarde. Dat noem ik zinnige principes en deze zijn de oplossing voor ieder die inziet dat leven volgens andere principes nodeloos moeilijk gedoe is en een hinder voor het leven en dat leven zonder principes eveneens niet leidt tot de best mogelijke manier om samen te leven op Aarde.

Hoe zijn ze geformuleerd:

1. Mijn alleruiterste potentieel realiseren en leven.

2. Leven volgens het principe van wat het beste is voor iedereen – mij begeleidend in gedachte, woord en daad om altijd op alle mogelijke manieren problemen naar de best mogelijke uitkomst voor iedereen te leiden.

3. Leven volgens het principe van zelfoprechtheid – om ervoor te zorgen dat ik rein in gedachte, woord en daad ben: dat mijn binnenste en buitenste een en gelijk is. Wie ik ben van binnen is wie ik ben van buiten en vice versa.

4. Zelfzuivering door middel van Schrijven, Zelfvergeving en Zelftoepassing – de actie van het realiseren dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gedachten, woorden en daden, om mezelf te vergeven voor overtredingen en mezelf te veranderen om te zorgen dat ik verantwoordelijkheid neem voor wie, wat en hoe ik ben en hierdoor weet dat ik mezelf kan vertrouwen altijd eerlijk met mij en dus anderen te zijn.

5. Het principe van Zelfverantwoordelijkheid leven – het realiseren dat alleen ik verantwoordelijk ben voor wat ik te accepteer en toesta in mij, mijn relaties en mijn buitenwereld en dus met deze verantwoordelijkheid: heb alleen ik de kracht en het vermogen om te veranderen dat wat ik zie wat afbreuk doet aan wie ik ben, wat ik leef en hoe dit invloed heeft op anderen.

6. Beseffen dat wie ik ben in gedachte, woord en daad mezelf niet alleen beïnvloedt – maar ook anderen en dus met Zelfverantwoordelijkheid in gedachte, woord en daad – neem ik de verantwoordelijkheid voor mezelf en dus mijn relaties om Zelfgewaar te zijn in elk moment en op een dusdanige manier te leven dat die het beste is voor mij en zo ook anderen.

7. Het Principe van Zelfgewaarzijn leven – gewaar te zijn, te zien, mijn eigen gedachten en geest te herkennen, om zelfeerlijk te zijn in de mate waarin ik verantwoordelijkheid kan nemen voor wanneer ik zie dat mijn gedachten/Geest niet is wat het beste is voor mij/anderen en onmiddellijk verantwoordelijkheid te nemen en te veranderen voor mezelf en dus voor anderen.

8. Met het nemen van verantwoordelijkheid voor mezelf, me gewaar te worden van mezelf – verantwoordelijkheid te nemen en gewaar te worden van anderen in mijn leven, om hen te assisteren en ondersteunen zoals ik mezelf assisteer en ondersteun – om te geven zoals je wenst te ontvangen en elke dag dat beetje extra te doen om te zien waar ik kan bijdragen aan het leven van anderen en zo aan mijn eigen.

9. Het principe van zelfvertrouwen leven – omdat ik mij verbind met mezelf constant te blijven in mijn leven van zelfoprechtheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfgewaarzijn, sta ik als een onverzettelijk vertrouwen dat ik altijd op alle mogelijke manieren weet wie ik ben, ongeacht waarmee ik geconfronteerd word en dat ik hierin weet dat ik, zoals bewezen in de standvastigheid van mijn leven, ik altijd zal eren en staan voor wat het beste is voor iedereen en dus het beste voor mij.

10. Liefde Zichtbaar Maken – door zelf niets minder dan mijn uiterste potentieel te accepteren/toe te staan, steun ik diegenen in mijn leven om hun uiterste potentieel te bereiken, om hen lief te hebben zoals ik liefde heb betoond aan mezelf door mij mijn uiterste potentieel te schenken, het beste leven/de beste levenservaring en aan anderen laten zien zoals ik mezelf heb laten zien wat het betekent om te LEVEN.

11. Niemand kan je redden, red jezelf – het besef dat de instrumenten en principes van Desteni de leidraad is, maar ik moet het pad zelf wandelen. We zijn hier om elkaar te assisteren en ondersteunen in dit proces van Bewustzijn naar Gewaarzijn/LEVEN en wat het betekent om te leven – maar het proces zelf, waar je alleen bent met jezelf in je eigen Geest: wordt alleen gewandeld.

12. Niet wachten op iets of iemand om verantwoordelijkheid voor mij en deze wereld te nemen – maar te beseffen dat ik gecreëerd heb wie en hoe ik ben op dit moment, dus dat ik de verantwoordelijkheid heb om te veranderen wie en hoe ik ben en zo te beseffen dat we als collectief creëerden hoe en wat deze wereld vandaag de dag is en het dus de de verantwoordelijkheid van het collectief is om hoe en wat deze wereld vandaag de dag is te veranderen.

13. Het leven eren in ieder persoon, dier – alles van het grote tot het kleine van de Aarde, dat we ons gewaarzijn en onze verantwoordelijkheid uitbreiden om het best mogelijke leven voor alles en iedereen te creëren en dus voor onszelf.

14. Relaties als Overeenkomsten: individuen die samenkomen met behulp van overeenkomsten als een platform om één-op-één als individu in het leven uit te breiden, te groeien en te ontwikkelen en te leven om elkaar onvoorwaardelijk te steunen/assisteren om ieders grootste potentieel te bereiken waar de overeenkomst een samenkomen is van individuen die begrijpen wat het betekent als gelijken te staan en als één te staan.

15. Seks als Zelfexpressie – waarbij seks een verenigde uitdrukking is tussen individuen in eer, respect, zorgzaamheid en waardering van elkaar als gelijken, twee fysieke lichamen te verenigen in gelijkheid en eenheid – een samenvoeging van twee gelijken als één lichamelijk.

16. In het besef dat doordat ik in deze wereld ben – mijn verantwoordelijkheid zich niet alleen uitstrekt tot mijn eigen Geest/mijn eigen Leven, maar tot de geesten en levens van alles en iedereen van deze aarde en het dus mijn verplichting is dit gewaarzijn uit te breiden tot de hele mensheid om samen te werken en samen te leven om deze wereld tot de hemel op aarde te maken voor onszelf en de komende generaties.

17. Ik dien in mijn gedachten, woorden en daden – maar bovenal in mijn levende acties, uit te groeien tot een levend voorbeeld voor anderen in mijn wereld dat merkbaar is en zichtbaar als het gaat om de mogelijkheden van een persoon om zichzelf te veranderen en zo hun wereld te veranderen. Zodat meer mensen kunnen beseffen hoe we deze wereld kunnen veranderen, door verenigd te staan in onze zelfverandering binnen het principe van wat het beste is voor iedereen om de hemel op aarde te brengen.

18. Ik ben de verandering die ik wil zien in mij en mijn wereld – de hemel op Aarde te brengen is het LEVENDE BEWIJS van een PRAKTISCHE HEMEL in het bestaan te brengen, in het leven, wat gezien en gehoord kan worden in onze daden en woorden. Wij zijn de Levende Hemel die in vorming moet komen in deze levende wereld.

19. Door het zuiveren van mijn gedachten, woorden en daden – wordt mijn innerlijke mijn uiterlijke, dus breng ik mij in schepping als de hemel in de aarde, in het besef dat het niet genoeg is om ‘de verandering te zien / de verandering te zijn’ – want opdat verandering ECHT wordt moet het een constante, consistente levensstandaard van me zijn door de woorden die ik spreek en de acties die ik zichtbaar leef en die merkbaar zijn voor iedereen in elk moment van de adem.

20. Me realiseren dat mijn fysieke lichaam mijn tempel is – mijn fysieke lichaam is het levende vlees waardoor en waarin ik de hemel op Aarde in wording zal brengen en creëren / manifesteren als mij in mijn gedachten , woorden en daden en zodoende eer ik, respecteer ik en acht ik – koester ik en ondersteun ik mijn fysieke lichaam zoals ik mij zou koesteren en steunen als gelijken: mijn lichaam is mij.

21. Wij zijn de verandering in onszelf en deze wereld waar we op hebben gewacht: en dus verplicht ik me ertoe om mezelf en mijn leven te wijden aan een ieder en zo aan allen om dit te realiseren, omdat niets zal veranderen als wij niet veranderen in alles wat we zijn, van binnen en van buiten.

22. Het besef dat voor mij om in staat te zijn mezelf te veranderen in gedachte, woord en daad naar het meest effectieve levende wezen dat ik kan zijn en worden – moet ik eerst ‘ken uzelve’ beoefenen en zo verbind ik mij te onderzoeken, te doordringen en te begrijpen hoe ik werd wie ik vandaag de dag ben, om de weg te bereiden voor mij in zelfcreatie als een verantwoordelijke, geware, zelfeerlijke en betrouwbare persoon voor mezelf en daarmee voor allen.

23. Het besef dat voor mij om te kunnen bijdragen aan de veranderingen in deze wereld – ik tot ‘ken uzelf’ als deze wereld moet komen en zodoende verbind ik mij de innerlijke en uiterlijke werkingen van deze wereld te onderzoeken, na te gaan en in te zien en de systemen van vandaag af te stemmen om de best mogelijke levenskwaliteit voor iedereen op Aarde te presenteren en geven.

 

Advertenties

Auteur: martijndegraaf1001

I am currently in the process of re-creating myself from a selfish being into a participant of a group of individuals that works for what's best for life on Earth, which is what's best for all of us, because without life we have no existence. Desteni is the name of the expanding group. I am writing my Journey to Life blogs to deconstruct the patterns based on fear that I exist as and to share this, so anyone can see the process I am walking.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s