martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Wat te doen met lethargie? – Dag 575

imagesIn het testen van weed komt lethargie naar voren, doelloos de tijd voorbij laten gaan

Ik merk dat ik een emotionele reactie heb van teleurstelling dat ik vroeger jarenlang lethargisch geleefd heb, dat wil ik corrigeren zodat ik in plaats daarvan stabiel kan blijven als ik me die periode in herinnering breng en stabiel kan kijken naar hoe ik was en wat ik deed/niet deed en meemaakte/niet meemaakte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben lethargie te leven, de tijd maar voorbij te laten gaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben aan het eind van de dag te voelen dat het alweer te laat is om nog iets te doen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verder te slapen wanneer ik ‘s ochtends wakker word

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben doelloos dag na dag voorbij te laten gaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben communicatie met mensen mis te lopen omdat ik opga in mijn lethargie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben activiteiten mis te lopen omdat ik opga in mijn lethargie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik mezelf niet in beweging moet zetten, dat ik moet wachten tot iets het voor mij doet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben depressief te worden wanneer het zo niet werkt en er niks gebeurt/ik niks ga doen omdat niks mij in beweging zet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kwaad te worden omdat het niet zo werkt als ik wil

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te wachten en te wachten tot iets mij in beweging zet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor wat ik doe en ik wil er niet verantwoordelijk voor gehouden worden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben weed te gebruiken om mijn lethargie mee te versterken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gebukt te gaan onder de lethargie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verslaafd te zijn aan lethargie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn in mezelf in mijn leven in lethargie in plaats van te zien/begrijpen/me te realiseren dat het een gedragspatroon in mijn onbewuste was

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn dat ik er zo lang over gedaan had om me er uit te halen in plaats van te zien/begrijpen/me te realiseren dat ik toen de Desteni tools niet had om zoiets effectief te corrigeren.

In mijn lethargie zeg ik a.h.w. tegen mezelf: het kan me niet schelen wat er van je wordt. Hieruit komt angst voort dat ik mijn eigen bestaan niet veilig stel, overlevingsangst.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/me te realiseren/ te begrijpen dat uit lethargie overlevingsangst voortkomt.

Ik had de laatste dagen een paar keer een ‘aanval’ van lethargie, dus ik heb het in me en dat wil ik corrigeren. Vandaar mijn doelstellingen.

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me in lethargie zie gaan en in plaats ervan diep adem te halen en te zien wat mijn doelen zijn en waar mijn verantwoordelijkheden liggen en zo te zien wat het meest voor de hand liggende is om te doen.

Ik stel me ten doel lethargie op te roepen en te testen hoe ik mijn zelfvergevingen ten aanzien ervan effectief uit kan spreken zodat ik het los kan laten.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Hoe voorkom ik dat ik nonsens praat – Dag 574

imagesEen effect in mijn bewustzijn is, wanneer iemand iets zegt en er dan een soort ‘ruis’ in mijn bewustzijn ontstaat, waardoor ik uiteindelijk nog maar 1 woord of een paar woorden hoor en de context helemaal uit het oog verlies en ik dan een reactie heb op het gezegde en ik dwing me dan deze te uiten en dan blijkt dat ik de plank mis sla, dan mijn woorden niet van toepassing zijn.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wanneer en als ik een reactie heb op iets wat gezegd wordt in een bewustzijnsvernauwing te geraken, waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben niet te horen wat er gecommuniceerd wordt in eenheid en gelijkheid met diegene, waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te dwingen mijn reactie naar buiten te brengen ook al weet ik ergens dat het nergens op slaat.

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me gegrepen zie worden door een reactie tijdens de communicatie en in een bewustzijnsvernauwing zie raken en in plaats daarvan te ademen en te zien in mezelf en mezelf daarvoor de ruimte te geven door te zeggen:”ik heb een reactie, ik wil daar eerst duidelijkheid over hebben voordat ik verder praat. Ik kom er nog op terug”.


2 reacties

Angst voor verandering – Dag 573

images (1)Een angst voor verandering die ik tegenkwam in als de angst in een relatie om te veranderen van een positief gevoel in een negatief gevoel of geen gevoel..

Ik sprak mijn laatste ex en op een moment merkte ik dat ik niet echt hoorde wat ze zei en ik zei zomaar iets en ik merkte dat mijn zelfmacht helemaal weg was. Ik was stuurloos en zonder inhoud/substantie. Wat was er gebeurd, wat had ik hier gedaan?

Kort daarna duidde een Destonian iets uit, een inzicht en dat was precies van toepassing: ik praat zo tegen mijn ex dat ze een positieve reactie zal hebben omdat dat mij een goed gevoel geeft. Ik zie in dat ik dat tijdens onze relatie ook deed. Ik vroeg me al vaker af waarom ik haar nooit confronteerde met iets wat ik niet vond kloppen of iets anders wat ‘moeilijk’ zou kunnen vallen. Zo heb ik haar en mezelf ontwikkelingskansen onthouden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zo te praten dat ik een positieve reactie zal krijgen omdat dat mij een goed gevoel geeft.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/begrijpen/me te realiseren dat ik manipuleer

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben haar te manipuleren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat dat ik mezelf manipuleer om zo te praten dat ik een positieve reactie terug krijg

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te manipuleren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor een negatieve reactie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat een negatieve reactie schadelijk is voor de relatie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn de relatie te verliezen als er negatieve/moeilijke gevoelens zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn in een uitzichtloos geharrewar te geraken als ik dingen ga benoemen waarvan ik me afvraag of die wel kloppen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn in een conflict te geraken met haar

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik niet kan blijven staan voor wat ik zie en zal zwichten voor haar visie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben onzeker te zijn of de inzichten die ik heb wel bestaanskracht hebben.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat een relatie scheppen en in stand houden de eenheid en gelijkheid geweld aan doet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ontwikkelingskansen voorbij te laten gaan door zaken niet te benoemen uit angst voor een moeilijk gevoel in haar en daardoor in mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik met een eventueel moeilijk gevoel in mezelf kan werken met zelfvergeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf mijn goede gevoel niet te vergeven

wat ik in mezelf opwek door haar in een goed gevoel te zien.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat een relatie mij een goed gevoel moet geven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat er iets mis is met de relatie als ik geen goed gevoel heb

 

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me een goed gevoel zie opwekken in mezelf door een ander in een goed gevoel te zien en in plaats daarvan stabiel in en als adem de ander te zien en te horen

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me een ander in een goed gevoel zie manipuleren en in plaats daarvan wil ik de ander zien en horen wanneer iets moeilijk valt

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me mezelf zie manipuleren om via een ander een goed gevoel te krijgen en in plaats daarvan adem ik om te zien wat ik tot uitdrukking wil brengen

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik mezelf naar een goed gevoel zie zoeken in een relatie en in plaats daarvan stabiel in en als adem het moment te delen met een ander als mezelf

 


Een reactie plaatsen

Oppassen op mijn pa – Dag 572

imagesIk was aan het oppassen op mijn vader, hij is dement. Het liep vrij ontspannen totdat hij in de war raakte over naar de WC gaan. Hij keek een paar keer heel ongelukkig, dat raakte me.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben voor mijn pa iemand te willen zijn die ’alles in de hand heeft’,

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de neiging te voelen op te geven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben op te geven leiding te geven in de situati

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de geheime conversatie in mezelf waarin ik meen dat ik moeten zoeken naar een manier om hem op te sluiten.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te overwegen een stem op te zetten om een eind te maken aan het geharrewar in plaats van me te realiseren dat dat de toestand alleen maar moeilijker zou maken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik dit niet meer moet doen zolang op hem passen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik tekort schiet als hij even niet weet hoe/wat te doen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de neiging te hebben ook ‘dement’ te worden lol, in de zin van ‘ik weet het niet meer’, en chaotisch te handelen.

ik stel me ten doel zonder vooropgezette gedachte naar mijn pa te gaan

Ik stel me ten doel alleen richting te geven als dat nodig is en hem de ruimte te laten om te ‘scharrelen’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn in mezelf

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me over te geven aan gedeprimeerdheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de ervaring te hebben dat ik niks meer kan vertrouwen, nergens meer op kan bouwen

Wanneer en als ik me zie ervaren dat ik alle vertrouwen verlies, stop ik en adem ik. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik mezelf geconfronteerd zie met een totaal onbekende situatie zodat ik niet terug kan vallen op voorgaande ervaringen. Ik stel me ten doel steeds te kijken en te testen wat ik praktisch en effectief kan doen om mezelf zo de ruimte te geven aanwezig te zijn in het moment in plaats van opgeslokt te worden door de innerlijke ervaring van verlies van vertrouwen waardoor ik niet met mijn volle aandacht hier kan zijn.


Een reactie plaatsen

Waarmee doe ik mezelf pijn – Dag 571

downloadIk had pijn boven mijn solar plexus elke keer als ik mezelf ertoe zette iets te gaan doen. Wat is er aan de hand. Ik open het punt met het eerste wat ik zie.

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik niets doe als ik mezelf er niet toe dwing

Vervolgens zie ik

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet te vertrouwenop dit punt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te zien als iemand die uit zichzelf niks anders zou doen dan de tijd maar een beetje voorbij laten gaan met zich te amuseren.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor de toekomst, waarin ik mezelf vergeef toegestaan enaanvaard te hebben te geloven dat ik met iedere daad die ik doe de toekomst dichterbij haal, dat ik dus door het uitstellen van daden de toekomst afhoud.

Tegelijkertijd ben ik bang dat ik de toekomst zal mislopen als ik niets doe. Aha! Hier zie ik dat ik mezelf in een tegenstelling gevangen houd.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik de toekomst misloop als ik niets doe.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de tegenstelling: ‘bang zijn voor de toekomst’ tegenover ‘bang zijn om de toekomst mis te lopen’.

Met de frictie die de tegenstelling veroorzaakt genereer ik dan emotionele energie uit mijn lichaam wat nu uiteindelijk als pijn voelbaar wordt.

Ik stel me ten doel mij te bewegen tot handelen vanuit zelfexpressie in plaats van angst.

Zo nou nog in de praktijk brengen.


2 reacties

Olifant pijn doen – Dag 570

imagesEven buiten Borger, waar ik naar de tandarts liep zag ik een kampement van circus Renz. Er was een olifant onder een tentdraad gelopen en de persoon die bij hem was gebruikte een stok om de olifant te sturen door middel van pijn. Hij prikte hem hier en daar en timmerde op z’n voorhoofd.

Ik vergeef mezelf als circusmedewerker toegestaan en aanvaard te hebben een olifant mijn wil op te leggen d.m.v. pijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet een en gelijk te staan aan de olifant waardoor ik geweten zou hebben hoe ik moet spreken en handelen om tot een wederzijds verstaan te komen om de penibele situatie op te lossen.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tekort te schieten in mijn begeleiding van de olifant waardoor hij onder de tentdraad geraakte.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de olifant te benaderen als een primitief organisme wat niet veel meer van mij begrijpt dan wat de pijn die ik hem bezorg vertelt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vervreemd te zijn van gewaarzijn als leven door te bestaan in en als bewustzijn van mijn geprogrammeerde emoties, gevoelens en gedachten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn aard als leven geweld aan te doen door te bestaan in en als bewustzijn en dit geweld naar buiten te projecteren op een wezen van leven als olifant

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn levensgewaarzijn te negeren en weg te drukken en te ontkennen uit de angst in mijn bewustzijn dat ik geen geld zal verdienen om in mijn levensonderhoud te voorzien

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat de olifant niet zal doen wat nodig is om toeschouwers in het circus te krijgen zodat ik inkomen heb, als ik hem er niet middels pijn toe dwing

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf voort te laten drijven door de angst geen inkomen te hebben in plaats van te stoppen en te zien hoe samenwerking in eenheid en gelijkheid tot veel indrukwekkender prestaties leidt van mens en dier waarmee het circus veel hogere revenues zou ontvangen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te beseffen dat ik toch op z’n minst de verantwoordelijkheid heb de olifant in zijn aard tegemoet te komen in mijn omgang met hem nu ik hem in een volstrekt onnatuurlijke omgeving heb geplaatst


3 reacties

Weedervaringen – Dag 569

imagesIk had de marihuanamuffin vrijdag in de brievenbus gevonden. Die had iemand mij als kado’tje gestuurd. En zaterdag de helft gegeten. Toen de weed eenmaal begon te werken kwamen er herinneringen op aan de ervaring van weed vroeger. Daardoor kon ik mooi ‘s even zien wat voor reactie-/gedrags-/gedachtepatronen daar nog van over waren. Zo ontdekte ik het patroon om weed te gebruiken om niets meer helemaal serieus te nemen. En om de tijd voorbij te laten gaan zonder dat ik ergens bij betrokken ben. Ook om mij te amuseren over andere mensen.

Ik merkte dat ik meer in mijn geest wilde zijn dan in de realiteit. En als ik dan omschakelde had ik even moeite om samen te vallen met mijn lichaam alsof ik er een beetje naast hing, beetje duizelig dan. Ik vond het lastiger om me geconcentreerd te houden op mijn praktische bezigheden zoals een klus die ik deed. Mijn bewegingen vond ik indirecter alsof er een kleine tijdsverschil was tussen mijn wil om iets te doen en de handeling zelf. Alsof ik een kleine afstand moest overbruggen van wil tot handeling. Hier was ik niet blij mee. Hierdoor leek er aan de afwas bijvoorbeeld geen eind te komen.

Ik had wat moeite om iets wat ik inzag in mezelf een realisatie die ik had mee te nemen naar de Aarde, d.w.z. op te schrijven en te posten in een blog of als en status op Facebook. Ik was sneller dan anders afgeleid door andere dingen waar mijn oog op viel op de computer.

De volgende dag kon ik nog duidelijk het effect van de weed merken en dat bleef zo tot ik maandagochtend me afvroeg: “blijft dit nou zo?” ‘s Nachts in bed zag ik in dat ik in mezelf een comfortabele ‘wolk’ had gevormd waarin ik ondergedompeld was. Echter zag ik dat dit een kant van een tegenstelling was en de andere kant zag er helemaal niet mooi uit, echt smerig, omdat het een vals ding is en een dikke vinger tegen de buitenwereld. Met de frictie van deze tegenstelling creëerde ik dan de mentale energie waarin ik me als ‘prettig gevoel’ ervoer. Dit is zelfonoprecht want ik ben niet ‘zelfprettig’ als expressie van mezelf, ik laat die tegenstelling het voor me doen.

Ik kan het niet verantwoorden tegenover de wereld om me heen, mijn medemensen om zo rond te lopen in mijn persoonlijke prettige gevoel in plaats van ten volle hier te zijn als mededeelnemer in/aan de realiteit. En ik kan het niet maken tegenover mezelf om mezelf aan de kant te schuiven voor een comfortabel gevoel.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben weed te gebruiken als middel om mij te amuseren in mijn geest in plaats van in te zien dat ik daadoor het leven op Aarde misloop.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als een comfortabele wolk in plaats van in te zien dat het slechts de positieve helft van een tegenstelling is en dat het prettige gevoel het gevolg is van frictie tussen de twee helften zodat ik geen zelfprettigheid leef, maar frictie-energie-prettigheid.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in en als de weed ervaring in een bewegingloosheid te gaan waarin ik de tijd voorbij laat gaan in plaats van in te zien dat ik daarmee mezelf saboteer.