martijndegraaf1001

Reis naar Leven


1 reactie

Wil ik wel in de politiek?? – Dag 583

imagesWaarom wil ik politiek actief zijn en waarom niet?

Ik wil het niet omdat ik niet van papierwerk houd. Ik wil niet steeds denken over dit en dat.

Ik geloof dat we nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan

Ik blijf liever beperkt zoals ik ben en klagelijk over de staat van de samenleving/mensheid

Ik zie er tegen op om reacties in mezelf te voelen, ik ben bang dat ik me erdoor laat bepalen in handelen en spreken

Ik ben bang dat ik het geduld niet kan opbrengen

 

Ik heb veel zin het proces met medepartijleden te wandelen

Ik hou ervan om de stappen te zetten die mogelijk zijn in momenten

Ik hou ervan samen te werken als een team

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te definiëren als iemand die niet van papierwerk houdt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben tegenzin te ervaren wanneer ik denk dat politiek veel denkwerk met zich meebrengt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat politiek veel denkwerk met zich meebrengt in plaats van me te realiseren dat het toepassen van direct zien nodig is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat we nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Ik zie elke stap die we kunnen zetten met elkaar als leden als waardevol

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik liever beperkt blijf en klagelijk

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben er tegen op te zien om reacties in mezelf te voelen op het optreden van leden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik niet het geduld op kan brengen om de lange weg te gaan in de politiek

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben er tegen op te zien een weg te moeten vinden in de overgecompliceerde politieke structuren en systemen en instanties en regels etc etc etc

 

Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me het gevoel zie hebben dat ik verzand in de overcomplexiteit van de systemen en structuren en instanties en regels etc etc etc in verband met politiek en in plaats ervan een stap terug te doen om overzicht te krijgen over de materie om te bepalen wat de effectieve manier is om erdoorheen te wandelen.


Ik stel me ten doel wanneer en als ik me zie twijfelen aan de haalbaarheid van de politieke doelen waarvoor ik me inzet te stoppen en te ademen en in plaats ervan naar mijn uitgangspunt te gaan en te beseffen wat mijn doel is/doelen zijn en van hieruit mezelf in beweging te zetten en te doen wat gedaan kan worden in het moment.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Wat is leiderschap voor mij? – Dag 582

images (1)Een onderzoek naar de definities van leiderschap die ik in mij blijk te hebben, realisaties en correcties die ik wil leven.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat leiderschap gepaard gaat met stemverheffing en krachtige emoties

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat stemverheffing en krachtige emoties de meeste impact zullen hebben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als ongenaakbaarheid, als een geïsoleerde positie. Als koud, afstandelijk. Als neerbuigend, oogcontact vermijdend.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als noncoöperatief, autoritair. Als onverwurwbaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als niet dienend voor het beste voor iedereen maar misbruik makend van de positie om een eigen, geheime agenda te dienen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als de macht om anderen te overpoweren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat leiderschap tot effect heeft dat anderen zich ervan onthouden om nog te spreken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als dictatorschap

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als ‘je niks aantrekken van wat anderen zeggen’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als ‘we doen het op mijn manier’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als niet gehouden aan enige regel of principe

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als irritatie

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als brutaliteit

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te zien als vermetelheid en durf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als bluf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als verbetenheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als onverschilligheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te definiëren als drukte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat leiderschap gebruikt maakt van fysiek geweld

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat leiderschap met geheim smalend lachen gepaard gaat

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat leiderschap betekent vrij te blijven van consequenties van eigen falen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat leiderschap betekent onverantwoordelijk te kunnen handelen zonder belast te raken met de consequenties daarvan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als wreedheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de tegenstelling leider tegenover volger.

Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me leiderschap zie ervaren als superioriteit en in plaats ervan dienend leiden toe te passen, waarbij de leider de ander(-en) assisteert en ondersteunt in diens (hun) proces tot zelfleiderschap

Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik de ervaringen van/met leiderschap zoals die traditioneel bestaan in mezelf ingeprogrammeerd vind. Ik stel me ten doel wanneer en als ik die in mezelf merk in een moment te stoppen en te ademen om ruimte te maken voor dienend leiderschap, assisterend en ondersteunend naar zelfleiderschap.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat leiders de schuld en de oorzaak zijn van alles

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit beeld van leiders niet los te willen laten omdat ik dan mijn eigen verantwoordelijkheid moet beseffen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat mijn beeld van leiders als mensen die onverantwoordelijk handelen en ermee wegkomen zonder de consequenties op zich te nemen, in feite een projectie is van mijn eigen houding en positie.

Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me onverantwoordelijkheid zie projecteren op leiders en in plaats ervan ga ik na hoe ik door zelf leiding te geven uitdrukking kan geven aan de verantwoordelijkheid die ik wil nemen voor de schadelijke consequenties die ik zie in de samenleving van onverantwoordelijk handelen. Om deze waar mogelijk ongedaan te maken en verder nieuwe ‘consequenties’ te veroorzaken vanuit leiderschap gebaseerd op en toegewijd aan de eenheid en gelijkheid van alle leven, als een individuele uitdrukking hiervan.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als minachting

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als dodelijke ernst

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben leiderschap te ervaren als op oorlogspad gaan

Tot zover

 


1 reactie

Waarom geef ik op in de aanblik van relaties? – Dag 581

imagesAls ik twee mensen in een relatie zie gaan dan ervaar ik in mezelf een gevoel van opgeven. Alsof ik wil zeggen: die zijn verloren. Nader bekeken zie ik wat er gebeurt: de relatie is een fictief ding. Ik heb nog steeds met twee individuen te maken die ik individueel kan aanspreken. Wat ik denk dat zij hebben bestaat alleen in mijn gedachten. Ik ga dus in gedachten en daarmee geef ik mezelf hier waar ik leef op. Dit opgevende effect projecteer ik dan op de ‘lovers’ en voilá.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in de gedachte ‘relatie’ te gaan als ik twee mensen zie die samen optrekken in het leven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik mezelf opgeef door in en als deze gedachte te bestaan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik dit opgeven projecteer  en denk dat de twee mensen die ik zie zichzelf opgegeven hebben en vertrokken zijn in de gedachte die relatie heet.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mensen die ik in een relatie meen te zien niet meer serieus te nemen omdat ik verwacht en vermoed en zeker meen te weten dat ze zichzelf hebben opgegeven en gecompromitteerd hebben ter wille van de gevoelens die de gedachte ‘relatie’ te bieden heeft.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat het samengaan van twee mensen simpelweg meer/andere procespunten om te wandelen opent

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me in de gedachte ‘relatie’ zie gaan en in plaats ervan zie ik de nieuwe procespunten die de mensen wandelen


Een reactie plaatsen

Wat is beschaving? – Dag 580

imagesWat wij in de beschaafde wereld hebben is niet leven op aarde het is de dood in de corporate fiction. Leven op Aarde (beter ‘leven in Aarde’ want de atmosfeer is immer ook de Aarde) zou zijn de uiteenzetting met de materialen en de levensvormen die hier zijn. Het managen van alle levensverrichtingen van alles wat leeft, waaronder onszelf, in samenhang met de Aarde, de diverse landschappen en wateren en zeeën en oceanen.

 

In plaats daarvan offeren we dit leven op voor een doods bestaan als de persoonlijkheid/-heden die we slechts in onze verbeelding zijn tegenover en met elkaar. De emoties en gevoelens en gedachten van deze dode persoonlijkheden (die alleen maar levend lijken wanneer ze met energie geladen zijn als emoties en gevoelens) bepalen onze acties en zo leggen we de wil van de dood op aan het rijk van het leven. De gevolgen waarvan we immer duidelijker terug zien in de vernietiging van leefomgevingen en het uitsterven van soorten en de toenemende verzwakking van de gezondheid in onze mensheid.

 

Genoemde gedachtes, gevoelens en emoties is wat de inhoud van ons bewustzijn uitmaakt. In/als bewustzijn bestaan we aldus in afgescheidenheid van wat leven in de werkelijkheid van Aarde in feite inhoudt. Gelukkig is er een proces mogelijk om van bewustzijn te komen tot levensgewaarzijn, levensbesef – het besef van WIE je bent als Leven zelf. Waardoor we oog krijgen voor de samenhang van al het leven en de wil ontwaakt om te doen wat het beste is voor al het leven. Desteni heeft hiervoor ‘gereedschappen’ ontwikkeld die in eenvoudige stappen eigen te maken zijn. Wegens het grote belang van dit proces voor de toekomst van het leven op Aarde is de cursus om de meest fundamentele gereedschappen te leren kosteloos te volgen op www.lite.desteniiprocess.com. deze duurt ongeveer een half jaar en vraagt per dag gemiddeld een kwartier.


We hebben als mensheid van alles verzonnen om het gevoel te hebben dat we toch levend zijn, om onszelf de illusie te geven, door middel van vermakelijke en spannende activiteiten. En door deel te nemen in allerlei persoonlijke ups en downs. We zijn feitelijk een samenleving van zombies, ondoden. En ik zeg nogmaals ‘in de beschaafde wereld’ want overal waar het geld nijpend is daar ontmoeten we de realiteit van het leven op Aarde en dan kunnen we merken dat we dat niet op orde hebben. Dat zodra we uit de corporate fiction zijn ons bestaan totaal niet gegarandeerd is. De invoering van een fatsoenlijk en gewaarborgd basisinkomen is een belangrijke, basale stap omdat we ermee ieders recht op leven concreet maken en onszelf de gelegenheid geven door de bestaanszekerheid van een inkomen, om onszelf te kunnen corrigeren als hoe/wie we tot nog toe bestaan hebben naar fatsoenlijke wezens die zorg dragen voor elkaar en al wat leeft als een werkelijke Aardse beschaving. Naarmate we het proces van persoonlijk bewustzijn naar levensbesef wandelen gaat het steeds meer dagen hoe we de samenleving vorm kunnen geven op een manier die leven centraal stelt in plaats van de persoonlijke voor- en afkeuren. En wat voor proces er nodig is om dit met meer en meer mensen vlot te trekken.


2 reacties

Waarom ga ik denken? – Dag 579

downloadIk merk dikwijls ‘s ochtends na het wakker worden dat ik aanvankelijk heel lekker met mijn lichaam lig, maar dan dient het denken zich aan en kruipt er een onaangename spanning in mijn spieren. Je zou zeggen, ‘dan ga je toch niet denken’, daar zit ‘m nou juist de kneep.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te laten intimideren door de indringendheid waarmee de gedachte opkomt en klinkt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben toe te geven aan de beslistheid waarmee een gedachte gepresenteerd wordt en te geloven dat het daarom zaak is deze na te denken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de gedachte die in me opkomt te ervaren als een bevel om hem te gaan denken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de indruk te hebben dat de gedachte die in me opkomt het enige is wat ertoe doet op dat moment door de kracht waarmee hij optreedt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben volzaam te zijn ten opzichte van de gedachte die zich opdringt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te schamen als ik ‘er in getrapt ben’ en ik mijn lichaam onder spanning zet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me machteloos te voelen in dat ik automatisch volgzaam ben

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de mogelijkheid opgegeven te hebben om te besluiten niet te volgen in het denken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven en aan te nemen dat denken altijd belangrijker is dan ontspannen met mijn lichaam liggen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet eerder op het idee gekomen te zijn om zelfvergeving toe te passen

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als zich ‘s ochtends een gedachte opdringt en in plaats van toe te geven aan denken, te ademen

Het is me wel ’s gelukt om niet mee te gaan in de gedachte en dan kwam er een volgende op en weer een en weer een net zo lang tot er een bij was waarvoor ik bezweek en ik die ging nadenken.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bezwijken voor een gedachte

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat de gedachte die in me opkomt het waard is om nagedacht te worden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat de gedachte die in me opkomt het waard is om mijn lichaam voor te verlaten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te weten wat ik aan moet met de achter elkaar opkomende gedachten en dan maar mezelf verlaat om me in gedachten te begeven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te worden van de waanzin van de onwillekeurig om me heen dwarrelende gedachten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn angst/paniek mezelf niet te vergeven en in plaats daarvan maar een willekeurige gedachte te volgen om er van af te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik mij niet staande kan houden temidden van de chaos aan gedachten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat er geen ruimte is om te leven anders dan gedachten te volgen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn zelfleiderschap te vergeten en me te laten overweldigen door zich aan mij opdringende gedachten en er dan maar een te beginnen te volgen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te ervaren dat de gedachten zich aan mij opdringen in plaats van in te zien dat dit mijn interpretatie is van de manier waarop ze verschijnen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik iets moet met de willekeurige rond mij heen dwarelende/fladderende gedachten die zich in alle toonaarden laten horen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat deze aan mij gerelateerd zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze gedachten persoonlijk te nemen

Ik stel me ten doel te ademen en me mijn principes te herinneren volgens welke ik leven wil en mijn verantwoordelijkheid en de verschillende activiteiten waarin ik deze tot uitdrukking breng waarvan een is: lekker te liggen met mijn lichaam als ik wakker ben geworden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verraad te plegen aan wat hier is, de levende werkelijkheid door gedachten toe te staan mij in beslag/bezit te nemen.

Ik stel mij ten doel te stoppen wanneer en als ik me in beslag/bezit genomen zie door gedachten en in plaats daarvan te ademen en te aarden in mijn lichaam en daarmee in de realiteit hier.

Ik stel me ten doel gedachten die opkomen als reactie te onderzoeken en na te gaan wat hun oorsprong is en die te ontleden en er zelfvergeving op toe te passen tot het stil blijft en niets mij beweegt, enkel zelfbeweging door zelfwil en zelfexpressie.


Een reactie plaatsen

Wie ben ik hier? – Dag 578

downloadHet is voor mij nog onwennig om hier te zijn in en als fysiek organisch vleeslichaam en als zodanig te bewegen, gewend als ik ben om in en als energie te bestaan en als zodanig te bewegen. In mijn mind probeer ik iets van mezelf te maken als ik me voor mijn doen heel fysiek door de wereld beweeg: een crimineel, iemand met een geheim, een satanist, een bruut, een barbaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te interpreteren als een crimineel wanneer ik een en gelijk met mijn lichaam hier ben, als ik in een fysiek tempo beweeg (niet voortgedreven door de drukte van de mind) en me zo fysiek manifesteer

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te interpreteren als iemand met een geheim,

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te interpreteren als een satanist,

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te interpreteren als een bruut,

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te interpreteren als een barbaar wanneer ik een en gelijk met mijn lichaam hier ben, als ik in een fysiek tempo beweeg (niet voortgedreven door de drukte van de mind) en me zo fysiek manifesteer

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf weg te drukken door deze interpretaties en een karakter/personage/persoonlijkheid te worden. En ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in dit wegdrukken angst te creëren die deze personages/karakters/persoonlijkheden van energie voorziet.

Ik stel me ten doel in een fysiek tempo te bewegen, mijn adem ruimte te geven

Wanneer en als ik me in een personage zie gaan stop ik. Ik adem en ik verlangzaam mezelf tot ik in de pas loop met mijn fysiek.

Wanneer en als ik me angstenergie zie opwekken om daarin te bestaan stop ik. Ik adem en ik grond mezelf in mijn lichaam zodat ik hier ben


Een reactie plaatsen

Wat is mijn verslaving me waard? – Dag 577

downloadIk wek angst op in mezelf en die laat ik opbouwen tot  hij groot genoeg is om als een positief gevoel ervaren te worden, als een energetische ‘high’. Ik zet mijn lichaam onder druk om ‘overuren te maken’ zodat ik over de energie kan beschikken om dit kunstje te flikken.

Nadeel is dat ik mijn aarding verlies en in een te hoog tempo leef om een en gelijk met mijn lichaam te bewegen. Adem is geforceerd. Het gaat niet over, ik ben er aan verslaafd. Ik wil het corrigeren want het is niet de richting die ik op wil. Dus ik schrijf het uit om het concreet te maken zodat ik er vat op krijg. Ik begin bij het geen al duidelijk is:

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben verslaafd te zijn aan de energetische high

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben overlevingsangst in me aan te wakkeren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam onder druk te zetten om de energie te leveren voor mijn verslaving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn verslaving in stand te willen houden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn verslaving niet op te willen geven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat mijn leven saai is zonder energetische high

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de high na te jagen in plaats van geaard te zijn in mijn lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opzettelijk te vergeten en te negeren dat geaard zijn in mijn lichaam de kant is die ik op wil.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet toe te staan ‘gas terug te nemen’, tot ik weer ontspannen adem en mijn spieren zich laat ontspannen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te ervaren dat het moeilijk voelt om mijn verslaving los te laten

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat wanneer en als ik agressie en wreedheid in mezelf bemerk, deze ten grondslag liggen aan mijn verslaving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet te stoppen als en wanneer ik deze agressie en wreedheid in mezelf ervaar

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam te veronachtzamen en te belasten

 

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik agressie en wreedheid in mezelf ervaar en te onderzoeken hoe ik weer een energetische high aan het forceren ben.

Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me overlevingsangst in mezelf zie aanwakkeren om mijn lichaam aan te zetten meer energie te produceren die ik kan gebruiken voor mijn high.

Ik stel me ten doel mezelf te verlangzamen wanneer mijn adem oppervlakkig en gejaagd gaat totdat ik in de pas loop met mijn eigen ademhaling.

Ik stel me ten doel mijn Reis naar Leven te wandelen.

Ik stel me ten doel mezelf in mijn lichaam te aarden en geaard te houden.