martijndegraaf1001

Reis naar Leven


1 reactie

Waarom loop ik vast? – Dag 588

Ik liep vast in m’n zelfvergevingen. Ik kwam niet verder met m’n gebruikelijke toepassing.
Tegelijkertijd viel het me op dat ik nogal ‘s emotioneel was of vol van gevoel. Dat ik dat ook
opzocht. Hoe ik ook vanuit m’n gewoonlijke strengheid mezelf deze emotionele en
gevoelsopwellingen te vergeven zocht, ik kon het niet waarmaken. Toen ontdekte ik wat
eraan schorte.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelfvergeving toe te passen vanuit het
uitgangspunt van strengheid.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet in te zien/te begrijpen/me te realiseren
dat ik ook zelfvergeving kan toepassen vanuit zachtheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in plaats van zelfzachtheid te leven in en
als zelfvergevingen in plaats van me over te geven aan emoties en gevoelens
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben overgave aan emoties en gevoelens als
zelfzachtheid te definiëren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik doordat ik inzie dat mijn
zijn als persoonlijkheden/personages onacceptabel is ik altijd zelfvergeving moet toepassen
vanuit strengheid.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik mezelf innerlijk zelfs moet
‘slaan en schoppen’ om mezelf te pushen voorbij slaperigheid en vermaak stappen te zetten in
mijn proces en mijn leven.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren
dat ik mezelf met zachte hand kan leiden.
Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me mezelf innerlijk zie ‘slaan en schoppen’ en
adem te halen en te zien hoe ik mij met zachte hand kan leiden in zelfvergeving
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ‘de zachte hand’
manipulatief is. (is hoe mijn moeder zachte woordjes gebruikte om mij te krijgen waar ze me
hebben wilde)
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te leven in en als de emoties en gevoelens
van een kind
Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik me de emoties en gevoelens van een kind zie
beleven en te ademen en in plaats ervan mezelf met zachte hand te vergeven en zelfzachtheid
te leven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als een gedachtevorm
afgezonderd van mijn lichaam en de fysieke gewaarwordingen van aanraking en geur
Ik stel me ten doel te stoppen wanneer en als ik mezelf in en als gedachtvorm zie bewegen door
mijn huis en in plaats ervan de fysieke gewaarwordingen tot me door te laten dringen.

n in pla
Advertenties


Een reactie plaatsen

Waarom verminder ik mijn eigenwaarde? – Dag 587

imagesIk keek naar dit punt in mezelf omdat ik me mezelf voelde ‘verminderen’. Ik begin er over te schrijven en dan zie ik gaandeweg wel wat er opengaat.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn eigenwaarde te veminderen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze beweging in mezelf te hebben geprogrammeerd

Ik zie nu een religieus dingetje

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat eigenwaardevermindering leidt tot ‘waardevermeerdering in de ogen van God’.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben eigenwaardevermindering te gebruiken om onder verantwoordelijkheden uit te komen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben eigenwaardevermindering te gebruiken om mezelf ervan te weerhouden mijn volle potentieel te verwezenlijken

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ik ben geen ‘man van de wereld’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ik moet zoveel mogelijk op de achtergrond blijven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik mijn omgang met mensen moet beperken tot mensen die het nergens druk mee hebben en die weinig contacten hebben zodat ik de belangrijkste factor in hun leven kan zijn en zo controle kan houden over hun leven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te verminderen ten overstaan van de miljoenen mensen in de samenleving

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de miljoenen in de samenleving als overweldigend te ervaren

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf af te wenden om mij te verbergen in de realisatie van de miljoenen in de samenleving

ik stel me ten doel terug te gaan naar mijn uitgangspunt om mezelf ervan te verzekeren dat ik kan staan in en als het in de realisatie van miljoenen mensen.

Ik stel me ten doel op basis van mijn uitgangspunt verantwoordelijkheid te nemen en te zien wat ik kan doen wat het beste is voor iedereen en hier aan te werken als de verwezenlijking van mijn volle potentieel.

Ik stel me ten doel mijn eigenwaarde te transformeren in zelfwaarde

Share


Een reactie plaatsen

Wil ik ruiken? – Dag 586

UnknownIk kwam de kamer in en daar hing de geur van gebakken ei. Een aantal jaren ruik ik praktisch niks, deze keer rook ik wel. De volgende punten ontdekte ik in mezelf naar aanleiding hiervan

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘ik hoor de geur van gebakken ei niet te ruiken’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het ruiken van geur als storend en indringend te oordelen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me tegen de geur te verzetten en te menen dat de geur van gebakken ei niet in mij hoort te zijn omdat ik er niet toe heb besloten/toestemming voor heb gegeven.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de realiteit af te wijzen van de aanwezigheid van de geur van gebakken ei

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat de geur van gebakken ei nu in plaats van mezelf komt, dat ik uitgedreven wordt uit mijn lichaam

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben van mening te zijn dat ik in mezelf geen geur moet hebben, als een vorm van neutraliteit

Waarin ik mezelf vergeef niet te zien/me te realiseren/te begrijpen dat ik hiermee in feite bedoel dat ik mijn afgescheidenheid van de realiteit wil bewaren

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik alleen mezelf kan zijn in afgescheidenheid van de realiteit, in mijn gedachtenleven

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik mezelf hier kan brengen in de realiteit van de aanwezigheid van de geur van gebakken ei in eenheid en gelijkheid

Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie vermijden te ruiken en in plaats ervan mezelf een en gelijk aan de geur hier te maken

Share


2 reacties

Angst om bekend te worden – Dag 585

UnknownAngst om bekend te raken

Huilerig,klagerig kind is een stem die ik de laatste dagen geregeld in mezelf hoor. Ik ging het onderzoeken en het blijkt het ene uiterste van een tegenstelling te zijn. Het andere uiterste is een wrede, dictatoriale man. Ik vergaf mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in/als deze tegenstelling en daardoor opende zich het achterliggende punt: angst.
Deze komt op naar aanleiding van mijn toenemende rol in de Basis Inkomen Partij, waar het er naar uitziet dat ik een bredere bekendheid ga krijgen, meer van mezelf ga laten zien aan meer mensen.
Dit roept de angst op dat ik niet onder controle heb wie mij kent en hoe ik bekend ben. En de angst dat de wijdere kring te overweldigend is om mij staande in te houden. Deze wil ik niet langer in mezelf laten bestaan en daarom:
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn om de controle te verliezen over wie mij kent en hoe men mij kent
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik controle moet houden over wie mij kent en hoe ik gekend wordt
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat  mijn enige zorg is zelfoprechtheid voor mezelf te blijven toepassen. Zodat ik altijd voor mezelf kan verantwoorden wie ik ben en hoe ik spreek en optreed.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me bang zie zijn om geen controle te hebben over wie mij kent en hoe ik gekend word en in plaats ervan zelfoprechtheid toe te passen om voor mezelf te kunnen verantwoorden hoe/wie ik ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik mezelf niet staande kan houden in de wijdere kring
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat er teveel mij vreemde meningen en visies op me af komen waardoor ik mezelf daarmee niet uiteen kan zetten en mezelf geen helderheid kan verschaffen hoe deze punten richting te geven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat  ik hierin niet alleen ben en punten met anderen kan bespreken om ze tot klaarheid te brengen.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me niet instaat zie een punt te doorzien en richting te geven en in plaats van er alleen mee te blijven tobben anderen te vragen om me te assisteren en te ondersteunen om het tot klaarheid te brengen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een relatie te scheppen tot de wijdere kring door die tot overweldigend te verklaren om zo angst op te roepen waarna ik mezelf in reactie tot een huilerig, klagerig kind reduceer
ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben met afwijzing te reageren op deze rol en mezelf in de tegenovergestelde positie te bewegen
waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben hard, dictatoriaal te worden om de angst weg te drukken
Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn mensen vanuit deze positie hard en dictatoriaal te behandelen en zo ongeschikt te zijn iets zinvols te kunnen betekenen in de Basis Inkomen Partij
Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn te mislukken, te falen.
Ik stel me ten doel wanneer en als ik me bang zie zijn te falen een zinvolle bijdrage te leveren aan de Basis Inkomen Partij door een harde, dictatoriale houding, te stoppen en te ademen en in plaats ervan de tegenstelling te zien waarin ik me heb begeven en daaronder de angst onder ogen te zien en mezelf deze te vergeven zodat ik vrij van angst mezelf kan vertrouwen te zien wat ik kan zeggen/doen wat het beste is voor iedereen.

Share


Een reactie plaatsen

Grondslag voor een basisinkomen – Dag 584

Screen shot 2014-09-03 at 22.34.56Grondslag voor een basisinkomen

De basis van het bestaan is leven. Leven maakt het bestaan mogelijk. Daarom is het eerste waar we naar kijken: wat leven mogelijk maakt. In de huidige tijd is dat geld. Zonder geld heb je geen leven. Wat moet er met dat geld gedaan worden om leven mogelijk te maken en te onderhouden? In de eerste plaats moeten we ons lichaam gezond kunnen houden/maken. Wat is ervoor nodig? Schone lucht, schoon water en voedzaam eten. Hygiëne, verwarming en koeling, medische verzorging, sanitair. Kookgelegenheid, kookgerei, huisraad. Beweging, ontspanning, slaap.

Je ziet dat er heel wat bij komt kijken om deze dingen in de samenleving voor iedereen voor mekaar te krijgen.  Denk aan waterzuiveringsinstallaties, waterleidingnetwerken, pompinstallaties, controlesystemen. Hezelfde geldt voor de rioleringssystemen en zuiveringssystemen. Enzoverder voor de andere levensbenodigdheden die ik noemde.

Nemen we een ding er uit, bijvoorbeeld een centrale verwarmingsketel zoals velen van ons in huis hebben om ons leven te ondersteunen. Die ketel is in ons huis gekomen doordat hij erheen getransporteerd is vanaf de fabriek. Dus vrachtwagens hebben we nodig en alles wat erbij komt kijken om vrachtwagens te hebben. Er kwam een monteur aan te pas om hem te installeren. Daarvoor heeft hij een opleiding gehad. Dus onderwijs en alles wat daar aan vast zit qua gebouwen, materialen hebben we nodig. In zo’n ketel zitten verschillende metalen verwerkt, koper, ijzer. Als we dat nagaan dan blijkt dat we daarvoor mijnbouw nodig hebben. Schepen en/of treinen om het erts te vervoeren. Hoogovens om de metalen te winnen. En dan fabrieken om het tot onderdelen te verwerken. Bij al deze processen hebben we administratieve handelingen nodig met alles wat daarbij komt kijken aan computersystemen, internet. Overal moeten mensen voor opgeleid zijn en moeten middelen ontwikkeld en geproduceerd worden.

Dit is dan nog maar een deel van alles wat erbij komt kijken om überhaupt een cv-ketel in huis te hebben, denk aan gasleidingen en wat daar allemaal weer achter zit. Kan je nagaan wat er voor nodig is om ALLE levensbenodigdheden voor mekaar te hebben. We zouden er als mensheid knap druk mee kunnen zijn.

Het is nou zo dat in plaats van dat we ons inspannen om dit voor alle mensen in orde te hebben, laten we ongeveer de helft van ons als wereldbevolking met voortdurende tekorten en gebrek aanmodderen en ondertussen gaan we allerlei extra dingen bedenken en maken en verhandelen en kopen boven op wat we voor ons leven nodig hebben. Dat zou heel leuk kunnen zijn ware het niet dat ondertussen miljarden mensen worstelen om überhaupt te kunnen bestaan. Er is dus een grote mate van bewustzijnsvernauwing nodig om net te kunnen doen alsof die er niet zijn en we eigenlijk ons zouden moeten inspannen om ervoor te zorgen dat ze net als wij een fatsoenlijke levensstandaard hebben. Iemand die geen oog heeft voor het belang van de oplossing van een basisinkomen voor het leven van alle mensen die lijdt dus in feite aan een bewustzijnsvernauwing.