martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Vergetelheid, mijn thuis – Dag 612

dagdromenHet komt nogal ’s voor dat ik compleet kwijtraak wat ik me eerder had voorgenomen. Ik ga dan van alles lezen en bekijken op het internet en de tijd gaat voorbij en de taken blijven liggen. In een Desteni chat kwam dit punt ter sprake en om het aan te pakken is het zaak gewaar te worden in het moment dat de vergetelheid het roer heft over genomen. Zelfvergeving kan dan toegepast worden om een eind aan de heerschappij te maken.
Ik paste het al twee keer toe en ik kon me weer mijn prioriteiten herinneren.
Nu is het zaak te voorkomen dat het optreedt.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verlangen naar vergetelheid, dat ik niet meer weet waar ik mee bezig was en alleen bezig ben met wat ik in het moment leuk vind om te doen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij te ‘wentelen’ in vergetelheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben vergetelheid voort te laten doen als wie en hoe ik ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik gestresst raak als ik steeds met taken bezig ben en niet in vergetelheid verdwijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat vergetelheid mijn thuis is waar ik steeds naar terugkeer als ik een tijdje iets gedaan heb, me ergens mee bezig heb gehouden.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in vergetelheid zie gaan/zijn en in plaats ervan me te herinneren dat ik me dit ten doel had gesteld.

Share

Advertenties


Een reactie plaatsen

Wat is de muur? – Dag 611

UnknownIk liep tegen een onoverkomelijke ‘muur’ aan van massieve emoties. Ik kon geen zelfverandering waarmaken. Wat was er aan de hand? Op een dag, naar aanleiding van iemand die ‘van de kook’ raakte, kwam ik in een woeste zee van emoties. Ik liet me heen en weer slingeren van de ene naar de andere, ik kon niet anders, ze waren me te machtig. Hierdoor was ik wel in de gelegenheid ze duidelijk te krijgen voor mezelf zodat ik ze voortaan kan herkennen op momenten wanneer ze tevoorschijn komen om mij mee te voeren, mij te bewegen, de e-motie dan in het moment te besluiten er niet meer in mee te gaan, me er niet meer door te laten bepalen. Want ik wil zelf degene zijn die bepaalt hoe ik ben, zodat ik effectief kan zijn in situaties/momenten. Na verloop van tijd kon ik deze vier onderscheiden:
Boosheid/gemeenheid,
Belachelijk maken/minachten,
Bewusteloos/verdoofd raken,
Opgeven/vertwijfeling.
Ik kalmeerde gelukkig wel na verloop van tijd. Sindsdien herken ik ze geregeld gedurende de dag, al is het pas na een tijdje dus dat is nog een proces om te wandelen. In allerlei nuances komen deze reactiepatronen opzetten, soms alleen, soms in verschillende combinaties. Al heel lang in mijn leven had ik gebruik gemaakt van deze emoties om mij een houding te geven, staande te houden in de wereld, me niet realiserend dat ze mijn val zijn.
Hierin breng ik verandering, ik wil zelfstaand zijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als het reactiepatroon van boosheid/gemeenheid en alle nuances hiervan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als het reactiepatroon van belachelijk maken/minachten en alle nuances hiervan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als het reactiepatroon bewusteloos/verdoofd raken en alle nuances hiervan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als het reactiepatroon van opgeven/vertwijfeling en alle nuances hiervan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben combinaties en afwisselingen van deze patronen te leven zowel innerlijk als in expressie
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in het reactiepatroon van boosheid/gemeenheid en nuances hiervan zie gaan en me erdoor bewogen zie worden en in plaats ervan mezelf te stabiliseren zodat ik zelf degene ben die mij beweegt en ik zelf richting kan geven aan mijn beweging
Ik stel me ten doel stoppen en te ademen wanneer en als ik me in het reactiepatroon van belachelijk maken/minachting en nuances hiervan zie gaan en me erdoor bewogen zie worden en in plaats ervan mezelf te stabiliseren zodat ik zelf degene ben die mij beweegt en ik zelf richting kan geven aan mijn beweging
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in het reactiepatroon bewusteloos/verdoofd raken en en nuances hiervan zie gaan en in plaats ervan mezelf te stabiliseren zodat ik zelf degene ben die mij beweegt en ik zelf richting kan geven aan mijn beweging
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in het reactiepatroon van opgeven/vertwijfeling en nuances hiervan zie gaan en me erdoor bewogen zie worden en in plaats ervan mezelf te stabiliseren zodat ik zelf degene ben die mij beweegt en ik zelf richting kan geven aan mijn beweging
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me combinaties of afwisselingen van deze reactiepatronen zie leven en me erdoor bewogen zie worden en in plaats ervan mezelf te stabiliseren zodat ik zelf degene ben die mij beweegt en ik zelf richting kan geven aan mijn beweging
Dit is de voorbereiding. In de praktijk kijken of het voldoende is en ik het waar kan maken.


Een reactie plaatsen

Waarom wil ik geen relatie? – Dag 610

imagesWij begonnen op basis van het idee van een agreement. Al snel zei jij ‘dit is gewoon een relatie’. Ik heb toen besloten ‘ok dan doen we een stap terug en beginnen we eerst als relatie, dan komt dat agreement later’. Jij paste net als ik zelfvergeving toe en daarmee zouden we onvermijdelijk op een agreement uitkomen waarin we mekaar zouden assisteren en ondersteunen in onze processen van zelfverwerkelijking. Toen je de meest dringende dingen in jezelf aangepakt had liet je de toepassing echter varen. Ik heb naar aanleiding hiervan niet een besluit genomen maar ben in een reactie gegaan. In feite voelde ik me verraden/bedrogen en ik voelde minachting voor jou. Dit waren natuurlijk projecties maar dat had ik niet door, het bleef allemaal onbewust. Ik onderdrukte de gewaarwording ervan. Het gevolg was dat ik in een wrok terecht kwam waarin jij me dan niet meer kon schelen, wat ik direct wegdrukte. In feite ook een projectie want ik had mijn doel opgegeven een agreement te leven dus mijzelf kon me niet meer schelen in deze relatie. Ook dit had ik niet door, pas hier dat ik het hele plaatje zie. Ik merkte nu en dan wel dat er iets niet klopte wanneer ik bijvoorbeeld een klusje opknapte voor jou dan voelde ik overdreven veel energie in mijn lichaam daardoor wist ik dat ik een reactiepatroon liefde in plaats van mezelf uit te drukken. Ik ga er hier alsnog verantwoordelijkheid voor nemen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik geen besluit heb genomen toen jij het gezamenlijk proces wandelen liet varen
Hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in plaats van een besluit te nemen in een reactie te gaan van wrok
Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben deze wrok voor mezelf weg te drukken uit mijn gewaarzijn
Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik dit zo deed
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet uit te spreken ‘ok dan doen we een stap terug naar ‘relatie’ en van lieverlee als we ons proces wandelen komen we op een agreement uit’.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik dit niet uit kon spreken omdat ik inmiddels in en reactie was gegaan van wrok welke ik inmiddels al weggedrukt had zodat ik nu met een geheim zat en niet meer open kon zijn in de communicatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat een relatie altijd gebaseerd is op zelfonoprechtheid
Hierin vergeef ik mezelf niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik door met deze weggedrukte wrok in de relatie te staan nooit op een agreement uit zal komen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik zelf het proces van gezamenlijk het proces wandelen heb laten varen toen ik aanvaarde dat we een relatie leefden in plaats van een agreement
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik een kans heb gemist
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een bittere gevoel te hebben over het verloop van deze relatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben spijt te hebben dat ik mezelf niet heb toegestaan gewaar te worden van het reactiepatroon
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in en als dit reactiepatroon me niet te bekommeren om jouw of mijn proces in de relatie.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dingen voor jou te doen voor mijn eigen plezier als oplossing om zin te hebben in de relatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kwaad te zijn op mezelf dat ik geen agreement ben gaan leven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kwaad te zijn op mezelf en mezelf te veroordelen dat ik mezelf heb laten zitten met een relatie waarin ik een reactiepatroon uitleef/gevangen zit in een reactiepatroon
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik gefaald heb en mezelf te oordelen als een mislukkeling
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hierdoor mezelf als mogelijke partner afgeschreven te hebben
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me mezelf zie afschrijven als mogelijke partner en in plaats ervan me te realiseren dat ik voor mezelf uiteengezet heb hoe het verleden zo heeft kunnen verlopen, hoe ik geweest ben wie ik was en dat ik mezelf niet langer hoef te definiëren aan de hand van die gebeurtenissen en ervaringen.

Share


Een reactie plaatsen

Waarom wil ik geen aandacht? -dag 609

UnknownAandacht, ik weet niet wat ik met de aandacht aan moet die de Basis Inkomen Partij genereert. Ik probeer het te vermijden te ontlopen uit te stellen. Hier kom ik in een innerlijk conflict waar het in mijn huidige natuur ligt om ‘onder de radar’ te blijven terwijl ik in en als de BIP juist aandacht moet zien te wekken. Wat moet ik doen, bekendheid genereren of trouw blijven aan wat altijd voor me gewerkt heeft? Het moet een programma zijn wat ik tot nog toe geleefd heb, ’s zien of ik er wat beweging in kan krijgen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik zoveel mogelijk uit het centrum van de aandacht moet blijven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf terug te trekken uit de aandacht wanneer ik merk dat ik ga opvallen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik geen ‘publiek figuur’ moet zijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat mijn plaats in het middelpunt van de aandacht eindigt in een onoplosbare intermenselijke warboel
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben moe te worden bij het idee dat ik eindeloos zal moeten blijven zorgen voor al die relaties
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben moe te worden bij het idee dat ik zal moeten blijven uitleggen en uitleggen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben op te zien tegen tegenwerking
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben op te zien tegen de confrontatie met mensen die niet lezen wat er staat
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ertegen op te zien tegen de confrontatie met mensen die projecteren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben moet te worden van wat ik me inbeeld en wat ik in gedachten verwacht
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me moe zie worden van gedachtes/beelden die ik denk en in plaats ervan te richten op het moment en wat gedaan kan worden.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn omdat ik anders word wanneer er veel aandacht komt.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben anders te worden wanneer er veel aandacht op me komt.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik deze andere dingen die ik in mij gewaar word mezelf kan vergeven om stabiel te blijven

Share


1 reactie

Waarom was ik onverschillig? – Dag 608

imagesToen ik een jaar of 15 was ben ik zo teleurgesteld geraakt in mijn leraren en leraressen dat ik opgegeven heb te geloven dat school tot iets zou kunnen leiden van enige betekenis voor mijn leven. In feite heb ik toen mezelf opgegeven en dat geprojecteerd op hen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn leraren op te geven als mensen die een levend voorbeeld voor mij zijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in feite mezelf op dit punt heb opgegeven en dit op hun projecteer waardoor ik niet zie wat in hun een levend voorbeeld voor mij kan zijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf opgegeven te hebben op dit punt in mijn leven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wrokkige, nijdige gedachten van verzet te koesteren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit patroon van mijn grootmoeder uit te leven waarbij ik ‘binnensmonds’ meer of minder bewust een stroom aan wrokkige, nijdige en verzettende gedachten denk
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afbrekende en onverschillige gedachten te koesteren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit patroon van mijn andere grootmoeder te hebben gekopieerd waarbij ik een ‘donkere wolk’ van fatalisme achter mijn voorhoofd heb waarin ik alles wat ook maar enig vooruitzicht in zich draagt om iets op te bouwen in het leven laat ten onder gaan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opgeven en onverschilligheid als mijn basale levenshouding te koesteren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te concluderen dat er niets in het leven te vinden is dat de moeite waard is om voor te gaan.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in mezelf niets vind wat de moeite waard is om voor te leven en ik dit projecteer op de buitenwereld
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de conclusie te trekken dat het daarom niks uitmaakt wat ik doe
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben daarom te concluderen dat ik volledig vrij ben om mijn zin te doen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik geen rekening hoef te houden met de consquenties van ‘mijn zin doen’ omdat ik altijd terug kan vallen op mijn onverschilligheid en ik mezelf toch al opgegeven heb.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn dagen te laten eindigen in ‘het is niks geworden en het heeft nergens toe geleid’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben er tegen op te zien een dag te beginnen omdat ik maar weer moet aanzien hoe ik ook deze dag niks bereik en daarmee moet zien te leven
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me wrokkige, nijdige en verzettende gedachtes ‘binnensmonds’ zie vormen en in plaats ervan laat ik het stil en kijk ik wat voor mogelijkheden ik zie.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me het zicht op zaken zie laten verdwijnen in een ‘donkere wolk’ achter mijn voorhoofd en in plaats ervan kijk ik wat de mogelijkheden zijn
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me de dag zie eindigen met ‘het is niks geworden en heeft nergens toe geleid’ en in plaats ervan me te herinneren waaraan ik heb gewerkt
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me ’s morgens ertegen op zie zien om de dag te beginnen en in plaats ervan me de projecten te herinneren waaraan ik verder ga

Share


Een reactie plaatsen

Waarom vermindert mijn waarde? – Dag 607

In mijn jeugd werd mijn zus geboren en de volle aandacht ging niet meer naar mij. Ik interpreteerde dit als dat mijn waarde was verminderd en ik vond mezelf dan niet meer de moeite waard om vol voor te gaan. Deze relatie tot mezelf speelt me parten nu ik mezelf meer nodig heb om op te treden voor het basisinkomen. Dit punt van verminderde zelfwaarde lag ook ten grondslag aan het punt in de vorige blog ‘Waarom trek ik me terug’. Hoe kan ik het corrigeren in mezelf….
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat mijn waarde afhankelijk is van de aandacht van anderen, met name een vrouw/moeder
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het verminderen van de aandacht voor mij te interpreteren als dat ik klaarblijkelijk minder waard word
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik voor mezelf minder de moeite waard ben om aandacht voor te hebben wanneer de aandacht van anderen voor mij vermindert
Hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf min of meer te verwaarlozen
En hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf onvoldoende te ondersteunen
En hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf min of meer op te geven
En hierin vergeef ik mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf niet serieus te nemen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet naar mijn volle potentieel te leven
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij terug te trekken en mijn zus de publieke/openbare rol te laten en zelf introvert te zijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het mijn zus kwalijk te nemen dat ze is gekomen en te geloven dat ze de oorzaak is van mijn gebroken zelfwaarde
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben wrok te voelen over mijn teruggetrokkenheid en kwaad te zijn over mijn onvermogen om te herstellen wat verloren was gegaan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me verraden te voelen door mijn ouders als ze ineens minder aandacht voor me hebben wanneer mijn zus geboren is
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze kwaadheid uit me te laten komen als pesten jegens haar
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik kwaad ben op mezelf en dit op haar projecteer
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in de loop van mijn jeugd enig plan met een vooruitzicht voor mezelf in maatschappelijk opzicht bij voorbaat op te geven.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn nijd geheim te houden en uit te drukken in het nijdig denken van gedachtes waarmee ik mijn lichaam verzwak
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf in gedachten geregeld onvermogend te verklaren en eventuele vooruitzichten voor de toekomst de grond in te boren.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me nijdig zie denken en in plaats ervan te ontspannen en me in mijn lichaam te gronden
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me vooruitzichten op de toekomst in de grond zie boren omdat ik in zie dat ik slechts met gedachten werk, waarmee ik mijn lichaam verzwak, en in plaats ervan te zien wat ik in het moment kan doen.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me kwaad zie zijn op mijn onvermogen om te herstellen wat verloren was gegaan, mijn waarde; en in plaats ervan in te zien dat de waarde, de vermindering ervan, de kwaadheid en het onvermogen allen tot een en dezelfde mindconstructie behoren die ik mezelf kan vergeven; en mezelf deze punten te vergeven
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me het mijn zus kwalijk zie nemen dat ze is gekomen, want ik zie in dat de emotie onderdeel is van de mindconstructie en in plaats ervan deze mezelf te vergeven.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me verraden zie voelen door mijn ouders omdat ze schijnbaar de waarde die ze mij toekenden over boord gooien en in plaats ervan in te zien dat dit ‘verraden voelen’ onderdeel is van de mindconstructie en het mezelf te vergeven
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik mij mijn waarde zie voelen verminderen wanneer anderen hun aandacht van mij afnemen, omdat ik in zie dat deze waarde onderdeel is van de mindconstructie; en in plaats ervan mezelf dit te vergeven

Share


Een reactie plaatsen

Waarom trek ik me terug – Dag 606

imagesIk heb dat dingetje dat ik me terugtrek uit een contact met een vrouw wanneer en een andere man bij diegene in beeld komt/is. Geen idee wat dat is. ’s uitzoeken ….
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik me moet terugtrekken uit een contact met een vrouw wanneer ze met een man omgaat.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat een vrouw slechts in 1 man geïnteresseerd kan zijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de enige man te willen zijn in het leven van een vrouw
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik het gevoel heb dat ik een vrouw teleurgesteld heb als ze een andere man een intiemere plek in haar leven geeft
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te concluderen dat ik niet goed genoeg ben als ik een vrouw een andere man een meer intieme plek in haar leven zie geven waarin ik mezelf vergeef toegestaan en geaccepteerd te hebben teleurgesteld te zijn in mezelf
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het normaal en natuurlijk te vinden dat ik mij dan terugtrek
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat dit een geprogrammeerd reactiepatroon is
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me een winnaar, een favoriet, speciaal te voelen wanneer en als ik de man met de meeste betekenis ben voor een vrouw
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te definiëren als iemand van betekenis voor een vrouw
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik deze status moet verwerven ‘iemand van betekenis voor een vrouw’
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik mezelf een rol van betekenis zie toekennen in mijn contact met een vrouw en in plaats ervan te zien of ik iets kan betekenen qua ondersteuning en assistentie in praktische en/of innerlijke zin en of en hoe ik uitdrukking kan en wil geven aan mezelf.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie terugtrekken uit een contact met een vrouw vanwege de verschijning van een man en in plaats ervan kijk ik hoe het contact zinvol en praktisch voortgezet kan worden.

Share