martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

An old relationship pattern – Dag 631

hartenA relationship pattern I found today coming up in myself that I take responsibility for. I’m not going to live this anymore. So I correct myself.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel that it is no fun anymore because now we are together.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to believe that now it is a matter of waiting till shit start happening between us
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to have engaged with you from a starting point of excitement to get together
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to fear that now we have come as close as we can get and from here we will create distance, separation and alienation
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to believe that I’d better leave the relationship as soon as possible to not give this painful play out much time.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to want to avoid the next contact with you because I wouldn’t know what to do or what to say to avoid a disastrous development
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to not see/realize/understand that I am capable of creating in the commitment  that I walk
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself walking an old relationship pattern and to instead see in the moment what I can create as my commitment to walk with my partner out of the mind into life.
I see/realize/understand that my commitment isn’t a dead word spoken in a moment and then left to gather dust. I see my commitment is a living word which I live in any given moment to create instead of following an old relationship pattern.
Advertenties


1 reactie

Waarom fluit ik een wijsje? – Dag 630

fluitHet komt nogal eens voor dat ik automatisch een wijsje begin te fluiten. Het komt zelfs voor dat ik niet in de gaten heb dat ik begin te fluiten en het pas na een tijdje merk. Aangezien ik graag zelf verantwoordelijk ben voor hoe ik ben ga ik in mezelf zien hoe dit zo kan bestaan buiten mij om.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf geprogrammeerd te hebben om in situaties met mensen die mij niet kennen automatisch een wijsje te gaan fluiten
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een wijsje te fluiten als en wanneer ik bang ben dat ik met mijn aanwezigheid mensen die mij niet kennen aan het schrikken zal maken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben automatisch een wijsje te gaan fluiten als en wanneer ik mezelf niet op mijn gemak voel om mezelf gerust te stellen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn eigen ‘niet op m’n gemak voelen’ te projecteren op andere mensen en te verwachten dat zij niet op hun gemak zijn wanneer ze mij ontwaren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat mensen zich niet op hun gemak voelen als en wanneer ze mij ontwaren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij ongemakkelijk met mezelf te voelen in situaties met andere mensen die mij niet kennen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben automatisch een wijsje te gaan fluiten wanneer en als ik in een omgeving ben waarin ik mij niet op mijn gemak voel.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik me niet op m’n gemak voel met mezelf en dit projecteer op de omgeving.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me niet op m’n gemak te voelen met mezelf in situaties met andere mensen die ik niet ken of in een vreemde omgeving
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij op m’n gemak voelen afhankelijk te maken van of ik mensen ken en van onbekende omgevingen.
Ik stel me ten doel op te merken wanneer en als ik begin te fluiten en te stoppen en te ademen en in mezelf te zien hoe ik niet op m’n gemak ben en er verantwoordelijkheid voor te nemen en mezelf te vergeven.

Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me niet op mijn gemak zie voelen en in plaats ervan te vertrouwen op mezelf


Een reactie plaatsen

Mijn partner verliezen – Dag 629

psychIk leefde eens met een vrouw die uit haar jeugd een zware psychische last had meegenomen. Gaandeweg onze relatie begon dit haar meer en meer parten te spelen. Totdat ze uiteindelijk niet meer in staat was haar eigen leven te leiden en ik haar definitief kwijt raakte aan verslaving, de inrichting en zelfmoord. Deze herinnering heb ik nog sterk in me en hiervoor wil ik verantwoordelijkheid nemen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat mijn partner ten onder gaat in de psychische problemen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik haar kwijt te raak aan haar psychische problemen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik haar meer en meer zie verdwijnen als mijn partner en meer en meer een patiënt naast me zie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij machteloos te voelen omdat ik niet in staat ben haar te geven wat ze nodig heeft
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben energie-impulsen in mijn lichaam op te wekken als ‘enthousiasme’ en ‘zin’ ter compensatie van de machteloosheid
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik hiermee de relatie in stand kan houden en mijn partner vooruit kan helpen en meer tijd creëer voor haar om er uit te komen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam schade te berokkenen door de energieën die ik er uit opwek, wat ik ervaar als maagpijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zo niet mezelf de gelegenheid te geven mijn verdriet te voelen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben fatalisme te voelen wanneer en als ik me verbind met m’n partner
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bitter verdriet/bittere teleurstelling te voelen over het verloop van de relatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ‘enthousiasme’ en ‘zin’ geen basis voor een duurzame relatie kunnen zijn
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me enthousiasme en zin zie hebben in de relatie en in plaats ervan zelf de basis te zijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik zelf niet genoeg ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat ik zelf niet genoeg ben in plaats van in te zien dat ik niet genoeg ben wanneer en als ik in en als enthousiasme en zin in de relatie ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik meer moet zijn dan mezelf en zodoende aan mezelf te twijfelen.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie geloven dat ik meer moet zijn dan mezelf in de relatie en in plaats ervan te in zien dat ik de vaardigheden en de kennis heb en mijn gewaarzijn om mee te werken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de twijfel aan mezelf te projecteren op mijn partner waardoor ik geloof dat ik er niet op kan vertrouwen dat een relatie met haar kan slagen
En ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik hiermee de relatie een wankele basis geef.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me de twijfel aan mezelf op mijn partner zie projecteren en deze in plaats ervan terug te halen naar mezelf en mezelf te vergeven en op mezelf te vertrouwen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat de angst om mijn partner te verliezen aan een psychische aandoening de projectie is van mijn eigen verlies van zelf aan angst.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me angstig zie zijn mijn partner te verliezen aan psychische problemen en in plaats ervan me te realiseren dat ik mezelf verlies aan angst en mezelf dit te vergeven en in en als adem hier te zijn een en gelijk om ondersteunend en assisterend te kunnen zijn


Een reactie plaatsen

Wel of geen vrouw? – Dag 628

vrouwIk had gedacht nooit meer een relatie. Helemaal klaar met vrouwen. En ik had me voorgehouden dat vrouwen vanaf nu oninteressant zijn voor mij.
Ik zie in dat ik hierdoor een deel van mezelf had weggezet.
Ik zat blijkt nu in een polariteit gevangen. Ik kan me herinneren dat ik voorheen vaak dacht ‘ik moet een vrouw hebben’. En in reactie daarop was ik daarna een periode gaan denken ‘ik hou het voor gezien met vrouwen’. Dat is typerend voor een oplossing zoals die in het bewustzijn opkomt: ‘we doen het tegenovergestelde’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘ik moet toch een vrouw hebben’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘ik hou het voor gezien met vrouwen’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet in te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in een tegenstelling zit waarin het tegenovergestelde de bevrijding lijkt
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de tegenstelling ‘ik moet toch een vrouw hebben’ tegenover ‘ik hou het voor gezien met vrouwen’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in de war te zijn nu ik mijn tegenstelling loslaat
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de tegenstelling als een houvast te hebben voor wie/hoe ik ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te weten wie/hoe ik ben buiten deze tegenstelling
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik tegen mezelf in ga nu ik vrouwen weer als een deel van mijn leven heb opgevat terwijl ik een jaar of twee gedacht heb ‘ik hou het voor gezien met vrouwen’

Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik wie/hoe ik ben zie baseren op de ene of de andere kant van de tegenstelling in mijn gedachten ‘ik moet toch een vrouw hebben’ tegenover ‘ik hou het voor gezien met vrouwen’ en in plaats ervan ben ik hier in en als adem en ben ik vanuit adem wie/hoe ik ben
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me vrouwen zie uitsluiten van mijn leven en in plaats ervan mannen en vrouwen een en gelijk in mijn leven toe te laten


Een reactie plaatsen

Is een relatie mijn redding of mijn val? – Dag 627

Screen Shot 2015-04-13 at 15.37.58In een relatie te geraken was altijd een manier voor mij om mezelf te redden en veilig te zijn. Om de zware opgave om zelf iets van mijn leven te maken te verlichten omdat ‘de relatie’ allerlei invulling gaf.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben veilig te zijn in een relatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik gered ben in een relatie
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik nu niet meer zelf ten volle verantwoordelijk voor mijn leven hoef te zijn
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben hierom een ‘koppel’ te willen zijn zodat ik in dat idee kan ‘wonen’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben opgewonden te zijn om in een relatie te gaan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat de opgewondenheid die ik ervaar in feite een frictie in mezelf is die ontstaat omdat ik me afgesplitst heb van mezelf om in een relatie te gaan leven als ‘de partner van’ als nieuwe identiteit
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat het ongemakkelijke gevoel wat ik ervaar als ‘de partner van’ komt omdat ik mezelf geweld aan doe door mezelf af te splitsen en in deze identiteit te gaan
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de momenten waarin ik ‘de partner van’ kan zijn als de belangrijkste momenten te ervaren/bestempelen en alle andere momenten als een doorbrengen van de tijd
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat een relatie een verhouding is tussen twee die verschillend zijn en dat het verschil zelf een interval is, de val tussen de twee waar ik in val, in plaats van dat ik sta in eenheid en gelijkheid op mijn eigen twee benen met mijn voeten stevig gegrond
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat de relatie waarin ik denk veilig en gered te zijn en  te kunnen ‘wonen’ met mijn identiteit als ‘de partner van’ in feite mijn val is.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me veilig en gered zie willen zijn/zie wanen in een relatie en in plaats ervan mezelf grond onder de voeten te verschaffen door me het geheel van mijn leven te realiseren
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me mezelf zie reduceren tot de indentiteit ‘de partner van’ en in plaats ervan alle aspecten van m’n leven te zien waar ik uitdrukking aan mezelf geef
ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me opgewonden zie zijn door mij te fantaseren in mijn identiteit als ‘de partner van’ en in plaats ervan mij in de realiteit van het moment te begeven
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie wachten op het eerstvolgende moment waarin ik ‘de partner van’ kan zijn en in plaats ervan rustig verder te werken aan de projecten waaraan ik bezig ben


Een reactie plaatsen

Hoe ben ik stiekem in een relatie? – Dag 626

poezenEen patroon wat ik in relaties geleefd heb is om wanneer er een wat verder gaand contact is opgebouwd, waarin we mekaar wat beter leren kennen en perspectieven beginnen te bespreken voor de toekomst samen, ik als het ware achterover ga leunen in mezelf van zo nu loopt het wel, de vrouw heeft toegehapt en ik laat haar nu de meeste moeite doen voor het contact. Ik ben binnen, verder kan zij mij niet zoveel schelen, ik zit voorlopig goed. Als ik er aan denk dat ik haar in het geheim ‘heb’ dan geeft dat een kick.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik stiekem word en de vrouw in een relatie met mij lok.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een spannend gevoel op te wekken met de gedachte dat mijn opzet slaagt
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik nou niet zoveel hoef te investeren qua aandacht en energie en kan relaxen en dat ik de vrouw afhankelijk heb gemaakt van mij zodat zij wel de moeite zal blijven doen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik nu in het geheim met de vrouw kan spelen terwijl ik doe alsof ik haar serieus neem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik zo ervoor zorg dat ik zelf helemaal niet aan bod kom in het contact, dat ik mezelf verwijder uit de de realiteit ervan en alleen nog op de achtergrond – in het geheim – aanwezig ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat ik in feite mezelf teleurstel omdat ik een kans om mijzelf tot uitdrukking te brengen laat liggen
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me stiekem zie verbergen in mezelf in relatie tot een vrouw en in plaats ervan te zien of en hoe ik kan bijdragen op een ondersteunende manier voor mezelf en haar een en gelijk
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me mezelf weg zie houden uit de relatie te stoppen en te ademen en te zien of/hoe ik mezelf tot uitdrukking kan brengen in het moment op een manier die het beste is voor iedereen


Een reactie plaatsen

Relatiemotivatie – Dag 625

relatieIk herinner me dat ik bij het begin van een nieuwe relatie altijd opgetogen was als ik de vrouw in kwestie in een relatie-persoonlijkheid zag gaan.
De relatiepersoonlijkheid dat is dat de stem, de lichaamstaal en de woordkeus allemaal veranderen zodra het ‘slachtoffer’ in beeld komt. Dat was voor mij dan een bevestiging dat we ‘iets hadden’.
En ik herinner me dat ik altijd graag vernam hoe haar verlangen gewekt was. Dat was bij mij ook het geval en dan wist ik dat ik erop kon vertrouwen dat ieder, vervuld van en alleen met zijn/haar verlangen gedreven zou worden door deze krachten om bij elkaar te komen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vertrouwen op krachten zoals verlangen bij het aangaan van een relatie in plaats van te vertrouwen op mezelf
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben zelf verborgen op de achtergrond te blijven en de krachten hun werk te laten doen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben als een manipulator achter de schermen te werken met allerlei signalen via mijn woorden, stemgebruik, lichaamstaal en speciale attenties om mijn aankomende of beginnende partner in het relatieverband te krijgen/te houden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een kick in mezelf te ervaren wanneer ik zulke dingen toepas of bedenk
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet rechtstreeks en direct te communiceren over mijn bedoelingen, mijn methodes en mijn verlangens.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben spijt te voelen over de relaties die ik zo begonnen ben waar ik in feite mezelf weggehouden heb in plaats van tevoorschijn gekomen ben
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat zulke relaties gedoemd zijn te mislukken omdat ik mezelf niet aan bod laat komen wat op den duur tot innerlijke boosheid leidt die ik dan ga uiten.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven en te vrezen dat ik zelf niets te bieden heb in plaats van in te zien/te begrijpen/me te realiseren dat dat zo lijkt omdat er niets klaar ligt om te manifesteren – ik moet het in het moment creëren – wat wel het geval is bij persoonlijkheidsgedragspatronen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te vertrouwen op ingestudeerde en gekopieerde gedragspatronen die ik klaar heb liggen voor een relatie
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me een gedragspatroon zie oproepen of zie varen op een kracht zoals verlangen in mezelf bij het aangaan van een relatie en in plaats ervan deze dingen aan het licht te brengen in schrijven en spreken en door zelfvergeving uit de weg te ruimen zodat ik zelf tevoorschijn kan komen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te relateren aan een partner, mezelf in een relatie tot haar plaatsen, in een verhouding tot haar,
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in een relatie zie gaan en in plaats ervan een en gelijk te staan.