martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Binary Option Trade, zelfvergevingen (2) – Dag 647

BOIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen geloven dat ik met T.W. zal winnen ook al staan de getallen niet goed
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een gevoel en emotionele beleving te koppelen aan het op dan wel neer gaan van de koers
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben nog liever een verliezende investering te doen dan geen investering omdat ik dan tenminste iets beleef
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘ha, er verliezen vast heel veel mensen’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te verwachten dat ik eind van de middag teleurgesteld boodschappen zal doen vanwege verliezen die ik zal hebben geleden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘T.W. zal het wel weten’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet in te zien/te begrijpen/ me te realiseren dat ik niet kan traden wanneer en als ik chat met B.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf heel erg onder druk te zetten om niet te verliezen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te verkrampen wanneer het richting verlies gaat
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben trades te maken op basis van emotionele en gevoelsopwellingen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf hiervoor te veroordelen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben door te denken aan geld verdienen met BO een ontwrichtende emotionele reactie in mijn lichaam op te wekken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bij verlies in de trade een verkramping in mijn rug te veroorzaken
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘ik kan wel en gokje wagen’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn geld te riskeren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf geen tijd te gunnen om mezelf te stoppen wanneer en als ik me in een gedachte of in emotionele/gevoels-energie zie willen handelen
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me mezelf geen tijd zie gunnen om mezelf te stoppen wanneer en als ik me in en gedachte of in emotionele/gevoels-energie zie willen handelen. Ik zie/begrijp/realiseer me dat me laat leiden door de haast van hebzucht. In plaats ervan is ik dit systeem en ik stop de bewegingen in mijn bewustzijn die mijn handelen richting geven en ikzelf geef mijn handelen richting
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik in het aangezicht van het economische systeem niks anders kan dan opgeven en teloorgaan
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie geloven dat ik in het aangezicht van het economische systeem niks anders kan dan opgeven en teloorgaan. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me laat leiden door een functie in mijn mind. In plaats ervan wis ik deze functie en maak ik mezelf een en gelijk aan het economische systeem om het te begrijpen als mezelf
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben om niet tegenstaande common sensical advice mijn eigen zin te doen
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me als een stijfnek zie gedragen. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me laat leiden door een subpersoonlijkheid. In plaats ervan wis ik deze subpersoonlijkheid en adem ik mezelf hier in het huidige moment en geef ik mezelf richting.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf in een positieve energie te begeven naar aanleiding van het compliment ‘great’. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in een positieve energie zie begeven naar aanleiding van het compliment ‘great’. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me laat leiden door een reactie in mijn mind. In plaats ervan wis ik dit reactiepatroon en stabiliseer ik mezelf in en als adem en ik begrijp dat de opmerking ‘great’ over degene zelf gaat, over zijn gevoelsreactie.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze subpersoonlijkheid in mezelf televen waarbij ik mezelf bij mijn nek naar een hoger bewustzijn probeer op te tillen teneinde een bovenmenselijk prestatie te leveren in het traden. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een programma in mijn mind is wat mij wil leiden. In plaats ervan wis ik dit programma en ik ben de bewegingen in mijn bewustzijn gewaar en ik stop mezelf als de energiebewegingen er in, zodat ik mijn nuchtere verstand kan gebruiken en mijn waarnemingen helder zijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te traden in en als de subpersoonlijkheid waarbij ik mijn kaken en mond naar voren schuif waarbij de energie gulzigheid is. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me laat leiden door een deel van mijn mind. In plaats ervan wis ik dit programma in mijn mind en adem ik me tot ontspanning in en als mijn lichaam
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kracht in mijn voorhoofd te ontwikkelen om in de toekomst door te dringen om te zien welke trade winnend zal zijn. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me kracht in mijn voorhoofd zie ontwikkelen om in de toekomst door te dringen om te zien welke trade winnend zal zijn. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik me laat leiden door een functie in mijn mind. In plaats ervan wis ik deze functie en baseer ik mijn beslissingen op de realiteit die hier is en gebruik ik mijn gezond verstand om de best mogelijke uitkomst te krijgen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te laten leiden door hebzucht in het traden van de Binary Options waardoor ik niet op tijd stop en door blijf traden waar ik tevreden had kunnen zijn met het behaalde resultaat en dan trades plaats die verkeerd uitpakken.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de energieopbouw van de hebzucht-emotie te negeren.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het moment waarop ik me verder laat leiden door hebzucht te negeren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn dat ik hebzucht heb
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me de energieopbouw en het moment waarop ik hebzucht de leiding laat nemen zie negeren. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een programma in mijn mind is. In plaats ervan adem ik met mijn lichaam tot ik stabiel ben en helder kan waarnemen en denken zodat ik een toepasselijke beslissing kan nemen.
Advertenties


Een reactie plaatsen

Binary Options Trade, zelfvergevingen – Dag 646

BOTerwijl ik met de trade bezig ben en ervoor en erna komen er talloze gedachtes en reacties in me op. Deze leiden me af van de trade zelf. Daarom vergeef ik mezelf deze en plaats ik correcties ervoor in de plaats die maken dat ik bij de realiteit blijf. (voornamelijk in het tweede gedeelte heb ik de zelfcorrecties erbij geschreven).
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘het zal er om spannen’/‘nou, spannend’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik moet/kan handelen vanuit lef
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te duwen vanuit mijn buik om me tot handelen aan te zetten. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me vanuit mijn buik zie duwen om te handelen. In plaats ervan stabiliseer ik mezelf in adem en handel ik ademend.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te handelen vanuit de gedachte dat het er nu maar eens van moet komen dat ik veel geld ga verkrijgen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben angst te voelen om de exchange rate te zien als een venster op (een deel van) het geldsysteem zelf.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat het geldsysteem meedogenloos tegen mij is en dat het mij geld afhandig zal maken en ik er berooid af zal komen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik de koersontwikkeling nerveus en angstig moet volgen wanneer ik een investering heb lopen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘jee, wat spannend zeg’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘o, hoe zal het gaan’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat alles nu draait om deze ene/twee investeringen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik moet opschieten om nog een investering te doen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘als ik in die voorgaande trade veel had geïnvesteerd dan had ik nu een stuk meer op m’n account gehad’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te identificeren met het bedrag op mijn account
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit ‘zinkende’ gevoel in m’n onderbuik te interpreteren als ‘o ik moet nu investeren want ik ga verliezen’. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me vanuit dit zinkende gevoel in mijn onderbuik zie denken ”o ik moet nu investeren want ik ga verliezen’. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een reactie in mijn mind is die de werkelijkheid misinterpreteert. In plaats ervan ben ik terughoudend wanneer ik dit voel en denk en ik stel me een en gelijk aan het geld systeem.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik moet investeren vanuit een oppakkende energie in mijn solar plexus. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanner en als ik me het gevoel zie hebben te moeten investeren vanuit en oppakkende energie in mijn solar plexus. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik vanuit energie nooit in afgescheidenheid handel. In plaats ervan stabiliseer ik zelf in en als adem en investeer ik ademend.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘ik moet mijn verliezen weer goedmaken’. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie denken ‘ik moet mijn verliezen weer goed maken. Ik zie begrijp realiseer me dat ik deze gedachte in en als de mind gebruik om energie te genereren waardoor ik me dan zou moeten laten leiden. In plaats ervan stuur ik zelf mezelf aan want in een staat van energetische gedrevenheid kan ik niet goed zien wat ik doe.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te investeren en op sympathie te rekenen van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf op te zwepen door m’n ‘won’ te vermelden aan een ander/anderen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in competitie te gaan met mezelf. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in competitie zie gaan met mezelf. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een construct is wat ik fabriceer in mijn mind waarin ik afgescheiden ben van de realiteit. In plaats ervan adem ik in eenheid en gelijkheid met de bewegingen van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een energie in me op te wekken van ‘kom op, we hebben er drie gewonnen nou kunnen we uitgeven zonder veel acht te slaan op de risico’s en de resultaten’. I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself generating this energy after winning some. Instead I stabilize myself in breath and I trade breathing and grounded.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben na een aantal winnende (virtuele ) trades een soort van losse energie in mezelf op te wekken waarvanuit ik enkele onwillekeurige trades zou willen maken. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in deze energie trades zie willen maken. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en ik grond mezelf en ik stel me equal and one to the graph, the movement of the money system
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to think after some winning (virtual) trades, looking at the graph ‘O I see it already’ and to want to make investments from within this energy. I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself generating this energy and dwelling in it. Instead I breathe myself into stability, grounded in the present moment here
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat als ik alles heel precies doe dat ik dan weet wat de koers gaat doen. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me dit zie geloven. In plaats ervan doe ik niet alleen alles precies, ik stel me een en gelijk aan de beweging van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik snel moet handelen om mijn verlies goed te maken. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me een en gelijk zie een energetische emotionele reactie op verlies zie zijn. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en vergeef ik me mijn reactie(s), zodat ik een en gelijk kan staan aan de bewegingen van de grafiek.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gevoelsenergie van opgewondenheid in mezelf te genereren tijdens het voortschrijden van de trade.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me gevoelsenergie van opgewondenheid in mezelf zie genereren tijdens het lopen van de trade. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en ik grond mezelf en bepaal me tot de fysieke realiteit.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik met L. kan winnen. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie geloven dat ik met L. kan winnen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat geloven een functie van mezelf in en als de mind is, in afgescheidenheid van de realiteit. In plaats ervan grond ik mezelf in het huidige moment hier en ik stel me een en gelijk aan de beweging van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gevoelsenergie op te wekken in mezelf door me voor te stellen dat ik mijn winst aan B. mededeel. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me gevoelsenergie op zie wekken in mezelf door me voor te stellen dat ik mijn winst aan B. mededeel.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben plannen te maken voor winst. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me plannen zie maken voor winst. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in mijn voorstellingsvermogen in en als de mind ben, afgescheiden van de realiteit van de bewegingen van het geld systeem waardoor ik niet accuraat kan zijn in de trade. In plaats ervan handel ik in ademende stabiliteit en gegrond zijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben grote verwachtingen te hebben van winst. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me grote verwachtingen zie hebben van winst. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in en als mijn mind een voorstelling maak in afgescheidenheid van de realiteit waardoor ik nooit en te nimmer accuraat kan handelen. In plaats ervan handel ik in eenheid en gelijkheid met de bewegingen van het geldsysteem.


1 reactie

Polarities in money making – Day 645

loss-profitIn my quest to make money in the Binary Options trade I find more points in myself that need correction. For instance the polarity
Determined to make money – feeling helpless to not be able to manifest the determination
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to exist within and as the polarity of determined to make money versus not being able to act in determination
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel sad about being caught within this polarity
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel powerless to change my stance
I experience that I cannot just do the work because I can only do it effectively when I am totally clear and stable within myself
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel resistance towards having to give priority to making sure that I am totally clear and stable, to see into me to find the point(s) of instability
Where wanting to work is like moving my attention outwards and now I need to move my attention inwards.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to believe that to work I need to move my attention outwards, away from myself
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel myself a failure that I cannot just do the work by will
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to go into spite and to want to refrain myself from doing the work
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to want to forget about the work and to remain without work and give in to passivity
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to exist within and as the polarity ‘working for money as activity, generating and spending energy, placing an obligation on myself’ versus ‘working not for money as relaxation, freedom, passivity’
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to exist in and as the polarity feeling eager to make money versus feeling indifferent to make money
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to exist in and as the polarity ‘working in the expectance to be successful in making money’ versus ‘working in the expectance to be unsuccessful in making money’
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to believe that I need to self-forgive and self-correct points coming up pertaining to making money and when that is done I can move away from myself and focus on the work
“… you build a character to keep on participating [in this reality] but you keep on losing because this character is competing with all the other characters and none are up to the task to deal with the script of this moving reality …”
This describes exactly how I experience myself when I am not clear and stable in myself doing the trades. I’ll be watching the exchange rates moving in the graph and it is like I’m watching a movie, I am only following the movements, not able to move equal and one and when I decide to invest I am always too late because I act upon reactions I have to movements in the graph. Up or down going movements are already coming to an end and I cannot make any profit, on the contrary I lose money. So my losses are like a payment for self-realisation lol.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself believing that working for money requires that I generate energy in myself and go into an activity mode. I see/realize/understand that I made an automated system in myself that activates when I am about to work. Instead I stabilise myself in breath and I work breathing.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself moving my attention outwards, away from myself when I’m about to work. I see/realize/understand that I made an automated system in myself that activates. Instead I stabilize myself in breath and I see into me wether I’m stable and clear and stand qual and one.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself existing within the polarity of feeling determined to make money versus feeling unable to act in determination. I see/realize/understand that this polarity is an artificial construct in my mind. Instead I stand equal and one with the work breathing
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself existing in and as the polarity feeling eager to make money versus feeling indifferent to make money. I see/realize/understand that these are energy movements in my mind. Instead I stabilise myself in/as breath and I work breathing
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself existing in and as the polarity ‘working in the expectance to be successful in making money’ versus ‘working in the expectance to be unsuccessful in making money’. I see/realize/understand that it is a construct in my mind based on feeling/emotional energy movements. Instead I stabilise myself in breath and I work breathing.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself believing that I need to self-forgive and self-correct points coming up pertaining to making money and when that is done I can move away from myself and focus on the work. I see/realize/understand that a believe is a function of myself in and as the mind. Instead I self-direct and I bring myself and the work in equality and oneness.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself resisting to see-into-me when I am about to get to work to make money. I see realize/understad that the resistance is a reaction in/as my mind and that I cannot do the work when I am in a reaction. So instead of resisting I make seeing-into-me equal and one to the work.