martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Het systeem voor de mal houden – Dag 656

downloadIk ben in de laatste weken meer vertrouwen gaan geven aan mensen. En gisteren wees B me nog ’s op de gekromde schouders die ik gewoonlijk heb en ik vond deze herinnering waarin ik in de derde klas van de lagere school ben en onder begeleiding van twee leerlingen uit een hogere klas met onze groep door het schoolgebouw naar buiten begeleid word waarbij we absoluut geen geluid mogen maken noch spreken en ik dit als een beklemming ervaar en besluit om het systeem voor de gek te houden om de beklemming te doorbreken en net doe alsof ik spreek door mijn mond te bewegen op een moment dat een van de begeleiders kijkt en ik eruit gepikt word om gestraft te worden met nablijven en ik enigzins geniet van het feit dat ik dit zelf heb geïnitieerd en zodoende geen slachtoffer ben in een situatie die uiteraard gecreëerd is om van de leerling een slachtoffer te maken zodat die het de volgende keer wel uit z’n hoofd zal laten de regels te overtreden. Na een half uurtje mag ik dan gaan en ik voel me een held en tevreden met mezelf en ik kom buiten en daar wachten mijn klasgenootjes me op om mij vervolgens uit te lachen! Ze nemen blijkbaar aan dat ik zo stom was om me te laten betrappen op daadwerkelijk praten en nu slachtoffer ben van het systeem door verplicht nablijven en ze zijn blijkbaar zo gebrainwashed door het systeem dat ze ermee vereenzelvigd zijn en menen en voelen dat slachtoffers vernedering verdienen door uitlachen. In dat moment kan ik ze niet vergeven, ik heb dat niet in me, ik kan maar een ding en dat is hun laten vallen als maatjes, mezelf isoleren. Hierdoor maak ik mij los uit het ‘schouder aan schouder staan’ in mijn groep. Thans corrigeer ik dit in mezelf mede dankzij de mutual support group die Desteni heet die me laat beseffen dat het bestaat en dat ik het kan geven en ontvangen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te isoleren van mijn schoolkameraadjes wanneer ik ze mij zie uitlachen op een moment waarop ik mezelf ervaar als een held die het schoolsysteem voor de gek heeft gehouden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het schoolsysteem voor de mal te houden in een poging om de energie van beklemming te ontkrachten, in plaats van in te zien dat de beklemming in mezelf zit door de gedachten en emoties waarin ik mezelf vastzet
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn klasgenootjes niet te vergeven voor hun houding en gedrag. Ik zie/begrijp/realiseer me dat zij onmogelijk konden weten op welke manier ik in deze situatie stond. In plaats ervan vergeef ik ze en lach ik ze hartelijk toe.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me het systeem voor de mal zie willen houden op een manier waarop ik repercussies over mezelf afroep zonder dat er wezenlijk iets aan het systeem verandert. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik kom van een emotioneel startpunt in en als mijn mind. In plaats ervan vergeef ik mezelf mijn emotionele reactie op het systeem en stabiliseer ik mezelf in en als adem zodat ik helder kan zien en met gezond verstand kan besluiten wat effectief is om het systeem te corrigeren zodat het ruimte en ondersteuning geeft aan zelfexpressie.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben emotioneel te reageren op de restricties die het systeem oplegt. Ik zie/begrijp/realiseer me dat mijn emotionele reactie zelf de restrictie is die ik ervaar. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me emotioneel zie reageren op de restricties die het systeem oplegt. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en sta ik een en gelijk eraan. Vanhier zie ik welke mogelijkheden er zijn om mij uit te drukken en mogelijk veranderingen aan te brengen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn emotionele reacties op te laten lopen in die mate dat ik onverantwoordelijke actie onderneem om de energie maar te kunnen ontladen. Ik zie/begrijp/realiseer me dat dit een methode van en in mijn mind is. In plaats ervan vergeef ik mezelf mijn reacties en ga ik geduldig en toch doortastend te werk met het systeem.
Advertenties


Een reactie plaatsen

Money personality – Day 654

geldI had been trading with the binary options and I had won. It became possible because I had been quite stable during the trade, no emotions and feelings that strong that they would influence me too much. One point I see is where I have this system copy of my mother working in myself, making a risky decision knowing that it is risky and not caring that I’ll lose. Which generates an ‘enjoyable’ feeling of carelesness. As an escape from being careful all the time as a tension in my body.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to exist in and as the polarity ‘careful’ versus ‘careless’ while trading. I see/realize/understand that this is a systematic thingy functioning in my mind. Instead I trade in and as breath, comfortable here with my body.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to tense up my body by being ‘careful’ and to seek relaxation in and as careless.
Another day I started to develop a strong energy rushing through my body. I didn’t manage to calm down, but what was it? I didn’t see an emotion or a feeling. After a while I found that i was trying to leave the here to be/see in the future what the outcome of a possible trade would be.
Then I was able to return to here and calm down and stabilize myself in my body.
When looking into the possibility to gain large sums with the trade I found a fear
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to fear large amounts of money
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel that other people must take responsibility for large amounts
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to fear that I don’t have the ability to handle large amounts of money
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to lose my stance when I have to deal with large amounts of money
I see that I, living of a social grant, had defined myself as always only having to deal with small amounts
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself fearing large amounts of money. I see/realize/understand that I’ve made a system in my mind to automatically react like this. Instead I inform myself to see what’s the best way to deal with them.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself feel that other people should take responsibility for large amounts of money. I see/realize/understand that I gave in to a solution in/as my mind. Instead I investigate how I could direct the money in a way that’s best for all.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself fear that I don’t have the ability to handle large amounts of money. I see/realize/understand that fear is a function of myself in and as the mind. Instead I do the research needed to handle the amount in a responsible way
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself losing my stance when I have to deal with large amounts of money. I see/realize/understand that I give up on myself. Instead I stabilize myself in breath and I direct myself in the moment to see how to best deal with it.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to define myself as a person who will always have only to deal with small amounts of money. I see/realize/understand that this is a personality I had created in my mind. Instead I expand myself beyond this self-limitation.


Een reactie plaatsen

Zuinigheid – Dag 653

zuinigIk zie in dat ik ben opgevoed met altijd spaarzaam geld uit te geven. Mijn uitkeringssituatie lijkt dat te bevestigen aangezien het te weinig is om fatsoenlijk mee te kunnen rondkomen. Ik zag dit geautomatiseerde gedrag op het moment dat ik een trade had uitgezocht die zeer waarschijnlijk winnend zou zijn waarop ik royaal had in moeten zetten dat ik plotseling mijn investering sterk reduceerde. Ondanks mezelf, zogezegd, het was sterker dan ik. Ik won inderdaad maar veel te weinig. Dus ik doe mezelf ernstig te kort in de binary options trade doordat dit zuinigheidssysteem functioneert.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat zuinigheid altijd het beste is.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat minder geld besteden altijd beter is
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit geloof als een geautomatiseerd systeem in mezelf te hebben functioneren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit systeem de macht te hebben gegeven om in te grijpen op het moment dat ik ‘veel’ geld ga besteden zodat ik minder ga besteden
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie terugkrabbelen in een besteding doordat ik automatisch bezuinig. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een systeem in mijn mind is waardoor ik me laat leiden. In plaats ervan neem ik zelf de beslissing om een grotere besteding te doen gebaseerd op gezond verstand en alles in overweging nemend.
Ik zie in dat ik doordat ik vrijwel nooit geld heb verdiend met werken, ik alleen ken, genoegen te beleven aan geld uitgeven. Nu met de trade waarin ik geld wil verdienen is het voor mij zo vreemd om geld te winnen. Als ik mijn trade account eens een keer zie toenemen dan weet ik eigenlijk niet wat ik ermee aan moet. Als ik daarentegen verlies kan ik er toch genoegen aan beleven omdat ik een paar minuten spanning had beleefd, net als wanneer ik iets nieuws koop. En het gevoel van verlies, gefaald te hebben in rijker te worden dat is me zo eigen daar ben ik helemaal mee bekend. Het zijn rotgevoelens maar ik ben er zo vertrouwd mee. Ik laat het maar even uitwaaien in mezelf tot de energie eruit is. Hier zie ik mezelf nog in een polariteit verkeren. Opwindende spanning over mogelijke winst die dan omslaat in diepe teleurstelling over verlies.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de  tegenstelling ‘spanning over mogelijke winst’ tegenover ‘diepe teleurstelling over verlies’. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie bestaan in en als de tegengestelden ‘spanning over mogelijke winst’ tegenover ‘diepe teleurstelling over verlies’. Ik zie/begrijp/realiseer me dat dit een constructie in mijn mind is die ik mijn ervaring laat bepalen. In plaats ervan stabiliseer ik mezelf in en als adem en ben ik het zelf die mijn ervaring bepaalt als zelfexpressie tijdens de trade.
Een punt om zelfdirectief in te zijn is het soms lange wachten op een winnende trade-mogelijkheid en het vaak korte moment wat ik heb om te besluiten te traden of niet te traden. Ik heb dan de neiging om dat in te vullen met energetisch geladen ervaringen waarin ik ongemerkt ongeduldig word en een ingehouden spanning opbouw die dan mij beïnvloed op het beslissende moment om hoe dan ook een investering te doen om de spanning en het ongeduld te ontladen ongeacht of het een winnende trade gaat worden. Dit leidt dan tot verlies.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongemerkt ongeduld en ingehouden spanning op te bouwen tijdens het uitkijken naar een winnende trade mogelijkheid, die mij later zullen beïnvloeden wanneer ik een trade beslissing ga maken. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me ongemerkt ongeduld en ingehouden spanning op zie bouwen tijdens het uitkijken naar een winnende trade mogelijkheid. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een functie van mezelf in en als mijn mind is om een ervaring op te wekken. In plaats ervan blijf ik fysiek comfortable in/met mijn lichaam ademend.
De emoties rond gebrek aan geld en geld verliezen zijn bitter en zuur van aard dit word ik ook fysiek gewaar in mijn mond en mijn lippen in de zin dat ze samentrekken alsof ik iets van dien aard eet. Verder een zinkend gevoel in mijn lichaam, in mijn buik. En ook een onvastheid in de voeten en onderbenen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam te belasten met de opwindende spanning van geld winnen/hebben en de emoties rond gebrek aan geld en geld verliezen. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me mijn lichaam ermee zie belasten. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik niet in overeenstemming met het leven van/in mijn lichaam ben. In plaats ervan verzorg ik mijn stabiliteit in en als adem een met en gelijk aan mijn lichaam.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het teleurgestelde gevoel te hebben dat er niks meer aan is als ik de ups en downs moet missen. Alsof het daarom begonnen was! Hier wordt duidelijk dat de mind probeert een slaatje te slaan uit mijn activiteiten.


Een reactie plaatsen

Voortgaand proces met het geld punt – Dag 652

trend-line-binary-options-strategy
Na een of meer winnende trades bemerk ik tevredenheid in mezelf. In plaats van daarbij te blijven ga er daaraan voorbij om ‘meer tevredenheid’ te behalen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn zelftevredenheid te negeren en vervolgens in een spanning te gaan die ik dan ‘niet begrijp’ In plaats van me te realiseren dat ik bij mijn zelftevredenheid kan blijven.
Ik stel me ten doel mijn zelftevredenheid beter te leren (her-)kennen zodat ik erbij kan blijven. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me aan mijn zelftevredenheid voorbij zie willen gaan en in spanning zie geraken.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf geabsorbeerd te laten zijn door het ‘geld’ van de corporation
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geen ademruimte voor mezelf te laten waar het het ‘geld’ van de corporation betreft
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me geabsorbeerd zie raken door het geld van de corporation en geen ademruimte voor mezelf zie laten. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik een systeem in mijn mind activeer. In plaats ervan adem ik en houdt ik overzicht over alle factoren van het moment en zorg ik dat ik ontspannen blijf.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te benauwen tot het begeren van een energetische ervaring in de trade. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in en als een functie van mijn mind besta. In plaats ervan adem ik en ga ik mijn zelf-gecorrigeerde natuur in van royaal/gevend/gul te zijn en trade ik als zodanig
Dus hoe kan ik het ‘geven/gul zijn’ vorm geven? Ik realiseer me vaak dat ik voor mezelf niet direct extra geld nodig heb. Ik heb er geen bestemming voor voor mezelf. Ik wil niet persé in Duitsland gaan wonen momenteel bijvoorbeeld. Ik zou geld beschikbaar kunnen maken voor ELF. Maar dan zit ik ermee dat ik eerst financieel onafhankelijk moet worden van de soos. En dat is een gigantische stap, zeker als ik het via de BO trade zou moeten verwezenlijken. Ik ben er niet voldoende gemotiveerd voor (flag point). Wellicht als ik voornamelijk feilloos trade. Hieraan kan ik op de gebruikelijke bescheiden schaal verder werken.
Flag point: bouw het geleidelijk op. Wees niet royaal om vervolgens geld te verliezen. Wees cautious/voorzichtig en zorgvuldig. Ik ben zuinig wanneer ik in de kansrijke trades investeer. En met grote bedragen neem ik meer risico. Ik vind een groter bedrag spannend en dan speelt de spannend-energie een rol in mijn beslissingen. Waardoor ik met een vernauwde blik handel en de verkeerde beslissingen neem. Er is sprake van een polariteit zie ik:
Spannend tegenover nonchalant. Te oplettend tegenover te onverschillig (‘dingen ontgaan me’ tegenover ‘dingen over het hoofd zien’)
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit energetische oplettendheid tegenover nonchalance wanneer ik met grotere bedragen handel. Ik zie/begrijp/realiseer me dat dit een polariteitssysteem in en als mijn mind is. In plaats ervan ben ik in en als adem stabiel in het moment hier en handel ik in gewaar zijn, net als ik dat doe met kleinere bedragen. Alles afwegend en alles checkend.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te handelen in en als de energie van blijde verwachting
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit ‘blijde verwachting’ tegenover ‘verdrietig van teleurstelling’
Als ik in en als verlangen handel komt er onvermijdelijk een omslagpunt waarin ik in en als teleurstelling handel.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor geld. Ik zag deze reactie toen ik een prijs zag staan. Met name hoge bedragen schrikken mij af. Ik wil er niks mee te maken hebben.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben angst te hebben van hoge geldbedragen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij machteloos te voelen wanneer ik met grote bedragen te maken heb.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me angst zie hebben voor grote bedragen. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een automatische reactie in mijn mind is. In plaats ervan kijk ik hoe ik er mee om kan gaan op de manier die het beste zou zijn voor iedereen.
When I lose a trade I tend to become more cautious so it makes sense to raise the amount a bit, as T suggests; “you need to be brave” 🙂
+++Tis of energie of geld+++