martijndegraaf1001

Reis naar Leven


1 reactie

Continuïteit van Leven en Zelf-bemoediging – Dag 700

Continuïteit van Leven
Plotseling moest J opgenomen worden in het ziekenhuis. De volgende dag zag ik haar daar op de intensive care, aangesloten aan apparatuur die haar leven moest redden. Wederom gebonden aan een ziekenhuisbed. Later buiten was ik een tijdlang erg treurig. Ik had moeite om ervan af te komen. Ik begon me af te vragen welk woord zou ik in plaats ervan kunnen leven. Na een tijdje puzzelen kwam ik erop: de ‘Continuation of Life’, oftewel ‘de continuïteit van Leven’. In plaats van in de emotie van treurigheid te gaan, adem ik. Aangezien de treurigheid ontmoedigend werkt is ‘Vastberadenheid’ een woord wat hier ook goed bij van pas komt.
Zelf-bemoediging
Ik merkte terwijl ik 5 minuten ademhalen deed om mijn lichaam voor een moment rust te geven van mijn aanwezigheid, dat er een onderstroom van gewoonlijke zelfveroordeling is. Ik keek er naar en vroeg me af ‘kan dat niet anders?’ Wat zou ik in plaats ervan kunnen leven en ik kwam op zelfbemoediging! Iets wat ik weinig praktiseer en het bleek meteen een remedie te zijn, mijn adem werd ruimer. En is zelfveroordeling mezelf iets afnemen, zelfbemoediging is mezelf iets geven.
Advertenties


2 reacties

Woorden van het copingmechanisme – Dag 556

images1.

Verwoestend

onverschillig

wreed

moorddadig

lachen

 

2.

Machteloos

wegkruipen

verstoppen

wegvluchten

jammeren

3.

Minachting

bitter

wegdrukken

teleurstelling

afwijzen

ontkennen

gepikeerd

cynisme

4.

Alles is verloren

 

Deze woorden vond ik toen ik het gebied in mijn gezicht rond mijn mond onderzocht. Heel sterk kwam daarbij de herinnering aan mijn oma van moeders kant naar voren.  Deze woorden liggen besloten in de uitdrukking in dat gebied. Ik heb van mijn moeder gehoord dat oma als kind mishandeld was dus vandaar waarschijnlijk. Is natuurlijk nooit uitgewerkt en als ‘erfzonde’ doorgegeven.

Wat zeggen deze woorden me, hoe heb ik ze geleefd en hoe kan ik ze corrigeren.

 

wreed

Dit woord leef ik naar mezelf waar ik mij uit de adem wegdruk om in en als een gedachte/gevoel te zijn

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘wreed’ te leven in dat ik mezelf wegdruk uit de adem om in gedachte/gevoel te ‘leven’

verwoestend

Dit woord leef ik wanneer ik iets ga doen wat ik wil ongeacht alles, waarbij ik alles wegvaag, elke overweging of consideratie voor wie of wat dan ook, ik ga het doen omdat ik het wil

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘verwoestend’ te leven in dat ik alles wegvaag, iedere overweging of consideratie met wie of wat dan ook, en ik ga doen wat in mij opgekomen is

onverschillig

dit woord leef ik ten aanzien van de consequenties voor mezelf en anderen/ander leven van de woorden ‘wreed’ en ‘verwoestend’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘onverschillig’ te leven ten aanzien van de consequenties voor mezelf/anderen van het leven van ‘verwoestend’ en ‘wreed’

moorddadig

Dit woord leef ik naar mezelf waar ik mezelf ‘ombreng’ om te doen wat een positief gevoel in me opwekt en mezelf als leven ‘uitroei’

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘moorddadig’ te leven in dat ik mezelf als leven ‘ombreng’ om iets te doen wat een positief gevoel in me opwekt

lachen

dit woord leef ik in het geheim vanwege het succesvol leven van bovengenoemde woorden

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in het geheim het woord ‘lachen’ te leven in mezelf om het succesvol leven van de woorden ‘wreed’, ‘verwoestend’, ‘onverschillig’, en ‘moorddadig’

2.

Machteloos

dit woord leef ik daarin dat ik mezelf zie bewegen van dingen die ik doe vanuit zelfverantwoordelijkheid naar dingen die ik doe d.m.v. de woorden ‘wreed’, ‘verwoestend’, ‘onverschillig’, ‘moorddadig’.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘machteloos’ te leven in dat ik me zie bewegen van dingen die ik zou kunnen doen vanuit zelfverantwoordelijkheid naar dingen die ik doe d.m.v. de woorden ‘wreed’, ‘verwoestend’, ‘onverschillig’, ‘moorddadig’.

wegkruipen

dit woord leef ik wanneer er van allerlei te doen is aan projecten waaraan ik deelneem en dat ik het ervaar als te groot te ingewikkeld te enz. en dan ervoor wegkruip in een kleine bezigheid

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘wegkruipen’ te leven in dat ik ‘wegkruip’ in kleine bezigheden ter uitstel of afstel van bezigheden die ertoe doen.

wegvluchten

Dit woord leef ik wanneer ik een opdracht ervaar als dat het een ongekend beroep op mezelf doet en ik het als heel confronterend en rechtstreeks een appel op mij doet

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘wegvluchten’ te leven in dat ik een opdracht ervaar als heel confronterend  en rechtstreeks een appel om mij doende en dat ik dan ‘wegvlucht’ in om het even wat anders.

verstoppen

dit woord leef ik waar ik mijzelf weg maak in een vorm van geboeid zijn door entertainment bijvoorbeeld

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘verstoppen’ te leven in dat ik mezelf wegmaak in geboeid zijn door video’s of iets anders.

jammeren

dit bedoel ik niet letterlijk, dit woord leef ik waar ik niet meer kan denken omdat mijn gedachten een warboel zijn en dan in een vibrerend gevoel beland dat nog het meest op jammeren lijkt.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘jammeren’ te leven in dat ik  niet meer kan denken omdat mijn gedachten een warboel zijn en dan in een vibrerend gevoel beland dat nog het meest op jammeren lijkt.

3.

Minachting

dit woord leef ik om mij te distantiëren van de eerste twee categorieën

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘minachting’ te leven waarin ik mij af scheid door middel van een oordeel van de woorden ‘moorddadig’, ‘onverschillig’, ‘verwoestend’ en ‘wreed’, en de woorden ‘jammeren’, ‘verstoppen’, ‘wegvluchten’, ‘wegkruipen’ en ‘machteloos’

bitter

het woord bitter leef ik in dat ik geen ruimte geef aan mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘bitter’ te leven in dat ik geen ruimte heb gegeven aan mezelf en aan mijn bewustzijnssyteem de voorkeur heb gegeven om het uit te leven

wegdrukken

dit woord leef ik om niet te hoeven zien dat ik geen ruimte geef aan mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘wegdrukken’ te leven in dat ik dan niet hoef te zien dat ik geen ruimte geef aan mezelf

teleurstelling

Dit woord leef ik omdat ik mezelf teleurstel door te accepteren en toe te staan niet aan mezelf toe te komen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘teleurstelling’ te leven in dat ik niet aan mezelf toe kom maar steeds met iets anders bezig ben/me bezig houd

afwijzen

ik leef het woord ‘afwijzen’ wanneer ik voel dat ikzelf aan bod wil komen en ik dat afwijs

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘afwijzen’ te leven in dat ik merk dat ik zelf aan bod wil komen maar dat afwijs

ontkennen

dit woord leef ik wanneer ik niet wil toegeven dat ik mezelf negeer en het ontken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘ontkennen’ te leven in dat ik niet wil toegeven dat ik mezelf negeer

gepikeerd

dit woord leef ik als gevolg van de interactie van de twee tegengestelde categorieën 1. en 2.. Het lijkt een gerechtvaardigde emotie als ik ‘vergeet’ dat de twee opzettelijk zijn en illusionair

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘gepikeerd’ te leven als gevolg van de interactie van de twee tegengestelden, waarin ik het een gerechtvaardigde emotie doe lijken, omdat ik opzettelijk vergeet dat die twee zelf al illusionair zijn.

skeptisch

dit woord leef ik als gevolg van de andere woorden omdat ik ze er niet toe laat leiden dat ik mezelf tot uitdrukking breng in eenheid en gelijkheid met mezelf

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het woord ‘skeptisch’ te leven ten opzichte van mijn daden omdat ik ze niet in eenheid en gelijkheid met mezelf verricht

4.

Alles is verloren

Deze woorden leef ik waarbij ik een zinkende sensatie in mijn lichaam ervaar, wanneer ik tot de conclusie kom dat ik mezelf niet de gelegenheid heb gegeven aan bod te komen, om aan mezelf toe te komen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de woorden ‘alles is verloren’ te leven in dat ik tot de conclusie kom dat ik mezelf niet de gelegenheid had gegeven aan bod te komen, dat ik niet aan mezelf toe was gekomen maar de woorden ‘skeptisch’, ‘gepikeerd’, ‘ontkennen’, ‘afwijzen’, ‘teleurstelling’, ‘wegdrukken’, ‘bitter’, ‘minachting’, ‘jammere’, ‘verstoppen’, ‘wegvluchten’, ‘wegkruipen’, ‘machteloos’, ‘lachen’, ‘moorddadig’, ‘onverschillig’, ‘verwoestend’ en ‘wreed’ had geleefd zoals boven beschreven, met ‘alles is verloren’ als resultaat

Share


2 reacties

Martijn’s Reis naar Leven. Wegwerpwoorden. Dag 527

downloadIk had mezelf ontwikkeld tot een onbetrouwbaar persoon. Dan kon ik lekker doen en laten wat ik wou en kon niemand me houden aan mijn woord als ik wat anders deed dan ik gezegd had. Het gaf altijd wel een naar gevoel als iemand mij aan mijn woord probeerde te houden. Dan begon het te wringen in mijn innerlijk. Het was dan een kwestie van dit voorbij te laten gaan. Zo iemand zou toch vroeger of later ophouden of zichzelf zelfs uit m’n leven verwijderen. Probleem opgelost.

 

Als betrouwbaar persoon moest je je altijd terdege rekenschap geven van wat je zei, want mensen konden het onthouden en tegen je gebruiken als je later iets anders beweerde. Nu, ik kon gewoon zeggen wat in me opkwam en wat voor mij het gunstigste effect had op dat moment en op een ander moment kon ik dan net zo goed iets anders beweren als dat me beter uitkwam.

 

Zo had ik een totale minachting ontwikkeld voor mijn eigen woorden en voor woorden in het algemeen. Toen ik dan ook bij Desteni vernam dat we met woorden de werkelijkheid scheppen, dat wij de woorden zijn die we spreken en dat we woorden nieuwe definitites moeten geven willen we een andere samenleving scheppen, vervulde me dat in eerste instantie met ongeloof. Woorden, die nietswaardige dingen die je volstrekt willekeurig kon inzetten, die geen enkele waarde hadden omdat je ze zo kon inwisselen voor een stel andere woorden? Ik kende alleen wegwerpwoorden.

Ik las er in de loop van mijn proces van zelfverandering meer over en in de desteniiprocess-cursus kreeg ik oefeningen om woorden te herdefiniëren. Zo kwam ik er achter dat het mogelijk moest zijn geldige woorden te spreken en mezelf tot een betrouwbaar persoon te ontwikkelen.

Share


3 reacties

Martijn’s Reis naar Leven. Woorden herdefiniëren, zelfvergeving. Dag 525

downloadOntdekt tijdens de chat met m’n Desteniiproces-buddy dat er een religieus dingetje in de weg zat voor het herdefiniëren van woorden.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat de kerk als een machtig bolwerk de macht over de betekenis van woorden vasthoudt.

Wanneer en als ik me zie geloven dat de kerk als een machtig bolwerk de macht over de betekenis van woorden vasthoudt – stop ik en adem ik – ik realiseer me dat het een oude programmering van mijn mind is. In plaats ervan – creëer ik zelf een nieuwe betekenis voor woorden die op een lijn met leven staat, zodat we er in de toekomst mee kunnen leven. In de dagelijkse praktijk gebruik ik overwegend de huidige betekenis om me niet af te scheiden van de woordbetekenissen die we nu bezigen onder mekaar.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben de kerk de autoriteit toe te kennen de betekenis van woorden vast te stellen, in plaats van me te realiseren dat ik hiermee mijn autoriteit uit handen geef

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat het onbegonnen werk is hier tegen in te gaan, in plaats van mij te realiseren dat woorden herdefiniëren niet als doel heeft hier tegen in te gaan, maar een creatieproces is.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn me los te maken van deze kerkelijke macht over de woorden, in plaats van me te realiseren dat ik de kerk die macht toebedeel

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat er geen bestaan bestaat op een andere manier in plaats van me te realiseren dat ik door de nieuwe betekenis van de woorden een ander bestaan creëer.

ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben afstand te doen van mijn eigen macht om woorden betekenis te geven en het over te laten aan de kerk

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben deze houding in mezelf van toewijding aan de waarheid die van de kerk komt/verkondigd wordt

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te verwijten dat ik niet zelfstandig ben qua de betekenis van woorden in plaats van me te realiseren dat ik het niet kon zijn zolang ik dit punt van het weggeven van de autoriteit niet had gevonden in mezelf.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te willen vergeten dat ik de verantwoordelijkheid voor de betekenis van woorden overgelaten heb aan de kerk in plaats van me te realiseren dat ik het doe lijken of het definitief is door keer op keer – onbewust – in momenten waarin het aankomt op de betekenis van woorden, afstand te doen van mijn verantwoordelijkheid en te geloven dat iets anders dan ik gaat over het vaststellen van de betekenis.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me neer te leggen bij mijn gevoel van machteloosheid in plaats van me te realiseren dat dat komt omdat ik heb willen vergeten dat ik de verantwoordelijk over heb willen laten aan de kerk  ik heb zelf de macht losgelaten dus kan ik ‘m ook weer oppakken

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik heiligschennis pleeg door aan de betekenis van woorden te komen, in plaats van me te realiseren dat dit komt doordat ik de autoriteit van de kerk als heilig ben gaan zien doordat ik totaal van mijn verantwoordelijkheid af wilde zien voor de betekenis van woorden.

Ik stel me ten doel om rustig op m’n gemak te kijken naar m’n woorden en te zien of ik een leefbare betekenis aan hun kan toekennen. Ik geef mezelf toestemming hiervoor.

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Woorden herdefiniëren. Dag 523

imagesWoorden herdefiniëren zodat ze in een nieuwe betekenis niet langer eigenbelang dienen maar het belang van het leven van al wat leeft

 

Ik kon me er maar niet toe bewegen. Een punt kwam naar voren: ik heb mij een vocabulair aangemeten om ermee mijn overleving in de maatschappij veilig te stellen. En daarom had ik angst om de betekenis te veranderen want dan zou ik woorden niet meer zo kunnen gebruiken dat ander mensen mij ondersteunen in mijn bestaan. Dat ik zo verraad aan mezelf plegen zou.

 

Ik leerde echter dat ik woorden in eerste instantie voor mezelf herdefiniëer en dat ik in de matrix gewoon moet blijven spreken zoals het effectief is, b.v. om mijn overleving veilig te stellen.

Dan kwam ik op een punt dat ik het gevoel had dat ik verraad aan mijn medemensen zou plegen. Ik had voor mijn gevoel een ‘afspraak’ over de betekenis van woorden en ik kon me niet zomaar in m’n eentje op eigen houtje onttrekken daaraan. Ik voelde daarin een religieus punt. Woorden mogen maar 1 uitleg hebben en daar kom je niet aan!

 

Ik ging slapen nadat deze punten open gemaakt waren en binnen een uur was ik wakker en omgeven door angst! Een fractie van een seconde had ik de neiging om ervan weg te vluchten omdat het zoooo onaangenaam aanvoelt. En dan wist ik weer dat ik mij erin staande kan houden en dat ik er dan doorheen kom en dat er dan niks van de angst overblijft. En zo ging het ook. Daarna kon ik weer verder slapen. Des ochtends was mijn lichaam moe, oude moeheid die er uit kwam van altijd maar opgezadeld te hebben gezeten met deze voor mij onbewuste angst.

 

Share


1 reactie

Martijn’s Reis naar Leven. Woorden, zelfvergevingen. Dag 434

imagesIk vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat woorden er zijn om mezelf achter te verbergen

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat woorden er zijn om geen mens toegang tot mezelf te verlenen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat woorden niet geschikt zijn om leven me uit te drukken

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden in mezelf te spreken die op gespannen voet staan met leven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat woorden bezit hebben genomen van mijn innerlijk en ik voortdurende op voet van oorlog sta met ze

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden als de bezettingsmacht in mezelf te ervaren

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat er geen ruimte meer is voor mij in mijn innerlijk

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf als slaaf te ervaren onder de heerschappij van de woorden die in mijn innerlijk hun eigen gang gaan

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te ervaren dat woorden hun eigen gang gaan in mijn innerlijk

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden te hebben afgeschreven als middelen om leven mee uit te drukken

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden te zien als middelen om mensen op  een dwaalspoor te brengen omtrent mezelf

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik zelf niet meer aan bod kom omdat de woorden mijn bestaan verdrongen hebben

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn van woorden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden niet te vertrouwen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden opgegeven te hebben als uitdrukkingsmiddel van mezelf

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben teleurgesteld te zijn in woorden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat woorden er zijn om nooit aan onszelf toe te komen, om altijd maar te vemijden dat we ooit aan onszelf toe zouden komen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden te zien als leugenachtige instrumenten

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben, ziende dat zelfs de woorden die de essentiële vragen van het bestaan stellen er zijn om om ons af te leiden van werkelijk essentiële vragen, dit als bewijs te zien voor dat woorden ongeschikt zijn om ons

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat woorden mij verraden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn dat woorden mij beschuldigen

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn neus op te halen voor de woorden die we spreken

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden te minachten

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden te geloven en woorden niet te geloven

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te verzetten tegen woorden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden bezwaarlijk te vinden

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden pijnlijk te vinden.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben woorden zinloos te vinden

want ze zijn vluchtig als lucht en onmiddelijk weer weg.

Waarin ik mezelf vergeef toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat woorden wel degelijk een indruk achterlaten.

 

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te willen aanvaarde dat mijn woorden gevolgen hebben.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben weg te lopen voor/van de gevolgen die mijn woorden hebben.

Share