martijndegraaf1001

Reis naar Leven


Een reactie plaatsen

Anger and Hate – Day 695

Screen Shot 2016-07-12 at 12.33.44I had a kinesiology session with KimA and I needed to find two memories because In those moments in the past when I was 15 years old I created/allowed programs in my mind. These programs activate and from it I create sarcasm, hate, anger and jealousy. I didn’t have a means to handle those and the ‘solution’ that I found was to enjoy these emotions when they would come up. I want to correct these points in myself because it affects my body, they cause sinusitis. I didn’t even recognize the emotions as being anger and hate before the session. But I came to see that the anger I feel in my forehead and the hate I feel in my belly.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel anger towards myself for allowing the dog to run too far away
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to hate myself for not speaking up when the leader of the group shouted about my hair.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to be angry with myself
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to hate myself
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to be angry with my body for not moving so quickly as it used to
It’s funny, when I lived the correction, I was able to move faster haha
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to be angry with me and my situation still being in the grant
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to be angry with myself and just let it be
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to not recognize my anger towards myself as anger
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to enjoy being angry with myself
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel intimidated when another person says something about me
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel that I need to keep my mouth shut when another person says something about me.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to start to hate myself when I don’t know what to say
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to not see how I can direct without using anger
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel clumsy with the situation that the leader shouted and I didn’t know hat to say
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel intimidated due to the loudness of his voice
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me aangetast te voelen in mijn waardigheid door zijn opmerking en de manier waarop hij die uitte
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben niet te zien/te begrijpen/me te realiseren dat een ander zich onsterfelijk belachelijk maakt door over mij te spreken zonder te weten waarover/over wie hij/zij het heeft
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf gekwetst en beschadigd te voelen wanneer een ander over mij spreekt
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben kwaad te worden op mezelf wanneer ik mij gekwetst en beschadigd voel
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te haten als ik niet weet wat te zeggen in zulke momenten.
Ik neem me voor om in zulke momenten iets te zeggen in de trant van ‘ik zou mezelf kunnen haten om wat je hier zegt’ of andere creatieve oplossingen afhankelijk van het gezelschap waarin ik me bevind.
Ik zeg natuurlijk ook zelf dingen over mezelf in mijn gedachten die maken dat ik mezelf haat of boos wordt op mezelf. Dus dat is nog een aandachtspuntje.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to live in and as sarcasm
This I need to see in the moments where it is here as me. It’s a bit all over the place.
Jealousy is what I keep going/existing because I can be jealous of people who are very active or who have reached important goals and within this ‘declare’ that I’m not so active and striving as them and keep myself on a diminished version of myself that I feel comfortable with.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to remain in and as jealousy for me to be in my comfort zone
I’ll have to see how that goes, if I’m able and willing to change something in this point.
Advertenties


Een reactie plaatsen

‘I don’t know personality’ – Day 687

I see that I had developed/accepted and allowed to let develop a personality that doesn’t want to be completely informed.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to have developed/ accepted and allowed to let develop a personality that doesn’t want to be completely informed
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel resistance and anger when thinking that I would need to inform myself completely
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to to angrily resist that I would be fully responsible when completely informed
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to avoid responsibility by accepting and allowing myself to not be completely informed
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to fear that the responsibility would be very demanding and tiring and feel like a claim on me, that it would dominate /possess me, that I would feel suffocated and dizzy.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to abdicate self by living responsibility as something outside of myself
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself avoiding being fully informed because of fearing responsibility. I see/realise/understand that this stems from ideas and opinions I held against responsibility. Instead I live responsibility as self.
Where my mother would say “je weet dat toch’! (you know that don’t you!). So knowing became something I associated with trouble, being guilty. So it seemed better to know not all information relating to a point and when something went wrong, where I didn’t fulfill expectations or wouldn’t perform satisfactory, and a person would say: well, you knew it didn’t you?’ I could always respond with ‘no, I didn’t know that’.
I see that I make myself a prisoner of the plans that B makes.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to by not informing myself completely, to make myself dependent on B to know everything.
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to give up my self-determination
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to to make myself a prisoner to the dependent personality and to project this onto B and the plans she makes
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to to feel that I cannot breathe, that I suffocate
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself feeling that I am imprisoned and cannot breathe. I see/realise/understand that I have entered a personality. I pull myself out of it and instead I make sure to inform myself sufficiently to be able to be self-determining/self-directing


Een reactie plaatsen

Het systeem voor de mal houden – Dag 656

downloadIk ben in de laatste weken meer vertrouwen gaan geven aan mensen. En gisteren wees B me nog ’s op de gekromde schouders die ik gewoonlijk heb en ik vond deze herinnering waarin ik in de derde klas van de lagere school ben en onder begeleiding van twee leerlingen uit een hogere klas met onze groep door het schoolgebouw naar buiten begeleid word waarbij we absoluut geen geluid mogen maken noch spreken en ik dit als een beklemming ervaar en besluit om het systeem voor de gek te houden om de beklemming te doorbreken en net doe alsof ik spreek door mijn mond te bewegen op een moment dat een van de begeleiders kijkt en ik eruit gepikt word om gestraft te worden met nablijven en ik enigzins geniet van het feit dat ik dit zelf heb geïnitieerd en zodoende geen slachtoffer ben in een situatie die uiteraard gecreëerd is om van de leerling een slachtoffer te maken zodat die het de volgende keer wel uit z’n hoofd zal laten de regels te overtreden. Na een half uurtje mag ik dan gaan en ik voel me een held en tevreden met mezelf en ik kom buiten en daar wachten mijn klasgenootjes me op om mij vervolgens uit te lachen! Ze nemen blijkbaar aan dat ik zo stom was om me te laten betrappen op daadwerkelijk praten en nu slachtoffer ben van het systeem door verplicht nablijven en ze zijn blijkbaar zo gebrainwashed door het systeem dat ze ermee vereenzelvigd zijn en menen en voelen dat slachtoffers vernedering verdienen door uitlachen. In dat moment kan ik ze niet vergeven, ik heb dat niet in me, ik kan maar een ding en dat is hun laten vallen als maatjes, mezelf isoleren. Hierdoor maak ik mij los uit het ‘schouder aan schouder staan’ in mijn groep. Thans corrigeer ik dit in mezelf mede dankzij de mutual support group die Desteni heet die me laat beseffen dat het bestaat en dat ik het kan geven en ontvangen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te isoleren van mijn schoolkameraadjes wanneer ik ze mij zie uitlachen op een moment waarop ik mezelf ervaar als een held die het schoolsysteem voor de gek heeft gehouden
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het schoolsysteem voor de mal te houden in een poging om de energie van beklemming te ontkrachten, in plaats van in te zien dat de beklemming in mezelf zit door de gedachten en emoties waarin ik mezelf vastzet
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn klasgenootjes niet te vergeven voor hun houding en gedrag. Ik zie/begrijp/realiseer me dat zij onmogelijk konden weten op welke manier ik in deze situatie stond. In plaats ervan vergeef ik ze en lach ik ze hartelijk toe.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me het systeem voor de mal zie willen houden op een manier waarop ik repercussies over mezelf afroep zonder dat er wezenlijk iets aan het systeem verandert. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik kom van een emotioneel startpunt in en als mijn mind. In plaats ervan vergeef ik mezelf mijn emotionele reactie op het systeem en stabiliseer ik mezelf in en als adem zodat ik helder kan zien en met gezond verstand kan besluiten wat effectief is om het systeem te corrigeren zodat het ruimte en ondersteuning geeft aan zelfexpressie.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben emotioneel te reageren op de restricties die het systeem oplegt. Ik zie/begrijp/realiseer me dat mijn emotionele reactie zelf de restrictie is die ik ervaar. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me emotioneel zie reageren op de restricties die het systeem oplegt. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en sta ik een en gelijk eraan. Vanhier zie ik welke mogelijkheden er zijn om mij uit te drukken en mogelijk veranderingen aan te brengen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn emotionele reacties op te laten lopen in die mate dat ik onverantwoordelijke actie onderneem om de energie maar te kunnen ontladen. Ik zie/begrijp/realiseer me dat dit een methode van en in mijn mind is. In plaats ervan vergeef ik mezelf mijn reacties en ga ik geduldig en toch doortastend te werk met het systeem.


Een reactie plaatsen

Zuinigheid – Dag 653

zuinigIk zie in dat ik ben opgevoed met altijd spaarzaam geld uit te geven. Mijn uitkeringssituatie lijkt dat te bevestigen aangezien het te weinig is om fatsoenlijk mee te kunnen rondkomen. Ik zag dit geautomatiseerde gedrag op het moment dat ik een trade had uitgezocht die zeer waarschijnlijk winnend zou zijn waarop ik royaal had in moeten zetten dat ik plotseling mijn investering sterk reduceerde. Ondanks mezelf, zogezegd, het was sterker dan ik. Ik won inderdaad maar veel te weinig. Dus ik doe mezelf ernstig te kort in de binary options trade doordat dit zuinigheidssysteem functioneert.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat zuinigheid altijd het beste is.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat minder geld besteden altijd beter is
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit geloof als een geautomatiseerd systeem in mezelf te hebben functioneren
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit systeem de macht te hebben gegeven om in te grijpen op het moment dat ik ‘veel’ geld ga besteden zodat ik minder ga besteden
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie terugkrabbelen in een besteding doordat ik automatisch bezuinig. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een systeem in mijn mind is waardoor ik me laat leiden. In plaats ervan neem ik zelf de beslissing om een grotere besteding te doen gebaseerd op gezond verstand en alles in overweging nemend.
Ik zie in dat ik doordat ik vrijwel nooit geld heb verdiend met werken, ik alleen ken, genoegen te beleven aan geld uitgeven. Nu met de trade waarin ik geld wil verdienen is het voor mij zo vreemd om geld te winnen. Als ik mijn trade account eens een keer zie toenemen dan weet ik eigenlijk niet wat ik ermee aan moet. Als ik daarentegen verlies kan ik er toch genoegen aan beleven omdat ik een paar minuten spanning had beleefd, net als wanneer ik iets nieuws koop. En het gevoel van verlies, gefaald te hebben in rijker te worden dat is me zo eigen daar ben ik helemaal mee bekend. Het zijn rotgevoelens maar ik ben er zo vertrouwd mee. Ik laat het maar even uitwaaien in mezelf tot de energie eruit is. Hier zie ik mezelf nog in een polariteit verkeren. Opwindende spanning over mogelijke winst die dan omslaat in diepe teleurstelling over verlies.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de  tegenstelling ‘spanning over mogelijke winst’ tegenover ‘diepe teleurstelling over verlies’. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie bestaan in en als de tegengestelden ‘spanning over mogelijke winst’ tegenover ‘diepe teleurstelling over verlies’. Ik zie/begrijp/realiseer me dat dit een constructie in mijn mind is die ik mijn ervaring laat bepalen. In plaats ervan stabiliseer ik mezelf in en als adem en ben ik het zelf die mijn ervaring bepaalt als zelfexpressie tijdens de trade.
Een punt om zelfdirectief in te zijn is het soms lange wachten op een winnende trade-mogelijkheid en het vaak korte moment wat ik heb om te besluiten te traden of niet te traden. Ik heb dan de neiging om dat in te vullen met energetisch geladen ervaringen waarin ik ongemerkt ongeduldig word en een ingehouden spanning opbouw die dan mij beïnvloed op het beslissende moment om hoe dan ook een investering te doen om de spanning en het ongeduld te ontladen ongeacht of het een winnende trade gaat worden. Dit leidt dan tot verlies.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben ongemerkt ongeduld en ingehouden spanning op te bouwen tijdens het uitkijken naar een winnende trade mogelijkheid, die mij later zullen beïnvloeden wanneer ik een trade beslissing ga maken. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me ongemerkt ongeduld en ingehouden spanning op zie bouwen tijdens het uitkijken naar een winnende trade mogelijkheid. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een functie van mezelf in en als mijn mind is om een ervaring op te wekken. In plaats ervan blijf ik fysiek comfortable in/met mijn lichaam ademend.
De emoties rond gebrek aan geld en geld verliezen zijn bitter en zuur van aard dit word ik ook fysiek gewaar in mijn mond en mijn lippen in de zin dat ze samentrekken alsof ik iets van dien aard eet. Verder een zinkend gevoel in mijn lichaam, in mijn buik. En ook een onvastheid in de voeten en onderbenen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn lichaam te belasten met de opwindende spanning van geld winnen/hebben en de emoties rond gebrek aan geld en geld verliezen. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me mijn lichaam ermee zie belasten. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik niet in overeenstemming met het leven van/in mijn lichaam ben. In plaats ervan verzorg ik mijn stabiliteit in en als adem een met en gelijk aan mijn lichaam.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het teleurgestelde gevoel te hebben dat er niks meer aan is als ik de ups en downs moet missen. Alsof het daarom begonnen was! Hier wordt duidelijk dat de mind probeert een slaatje te slaan uit mijn activiteiten.


Een reactie plaatsen

Voortgaand proces met het geld punt – Dag 652

trend-line-binary-options-strategy
Na een of meer winnende trades bemerk ik tevredenheid in mezelf. In plaats van daarbij te blijven ga er daaraan voorbij om ‘meer tevredenheid’ te behalen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mijn zelftevredenheid te negeren en vervolgens in een spanning te gaan die ik dan ‘niet begrijp’ In plaats van me te realiseren dat ik bij mijn zelftevredenheid kan blijven.
Ik stel me ten doel mijn zelftevredenheid beter te leren (her-)kennen zodat ik erbij kan blijven. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me aan mijn zelftevredenheid voorbij zie willen gaan en in spanning zie geraken.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf geabsorbeerd te laten zijn door het ‘geld’ van de corporation
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben geen ademruimte voor mezelf te laten waar het het ‘geld’ van de corporation betreft
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me geabsorbeerd zie raken door het geld van de corporation en geen ademruimte voor mezelf zie laten. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik een systeem in mijn mind activeer. In plaats ervan adem ik en houdt ik overzicht over alle factoren van het moment en zorg ik dat ik ontspannen blijf.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf te benauwen tot het begeren van een energetische ervaring in de trade. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in en als een functie van mijn mind besta. In plaats ervan adem ik en ga ik mijn zelf-gecorrigeerde natuur in van royaal/gevend/gul te zijn en trade ik als zodanig
Dus hoe kan ik het ‘geven/gul zijn’ vorm geven? Ik realiseer me vaak dat ik voor mezelf niet direct extra geld nodig heb. Ik heb er geen bestemming voor voor mezelf. Ik wil niet persé in Duitsland gaan wonen momenteel bijvoorbeeld. Ik zou geld beschikbaar kunnen maken voor ELF. Maar dan zit ik ermee dat ik eerst financieel onafhankelijk moet worden van de soos. En dat is een gigantische stap, zeker als ik het via de BO trade zou moeten verwezenlijken. Ik ben er niet voldoende gemotiveerd voor (flag point). Wellicht als ik voornamelijk feilloos trade. Hieraan kan ik op de gebruikelijke bescheiden schaal verder werken.
Flag point: bouw het geleidelijk op. Wees niet royaal om vervolgens geld te verliezen. Wees cautious/voorzichtig en zorgvuldig. Ik ben zuinig wanneer ik in de kansrijke trades investeer. En met grote bedragen neem ik meer risico. Ik vind een groter bedrag spannend en dan speelt de spannend-energie een rol in mijn beslissingen. Waardoor ik met een vernauwde blik handel en de verkeerde beslissingen neem. Er is sprake van een polariteit zie ik:
Spannend tegenover nonchalant. Te oplettend tegenover te onverschillig (‘dingen ontgaan me’ tegenover ‘dingen over het hoofd zien’)
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit energetische oplettendheid tegenover nonchalance wanneer ik met grotere bedragen handel. Ik zie/begrijp/realiseer me dat dit een polariteitssysteem in en als mijn mind is. In plaats ervan ben ik in en als adem stabiel in het moment hier en handel ik in gewaar zijn, net als ik dat doe met kleinere bedragen. Alles afwegend en alles checkend.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te handelen in en als de energie van blijde verwachting
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te bestaan in en als de polariteit ‘blijde verwachting’ tegenover ‘verdrietig van teleurstelling’
Als ik in en als verlangen handel komt er onvermijdelijk een omslagpunt waarin ik in en als teleurstelling handel.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben bang te zijn voor geld. Ik zag deze reactie toen ik een prijs zag staan. Met name hoge bedragen schrikken mij af. Ik wil er niks mee te maken hebben.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben angst te hebben van hoge geldbedragen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mij machteloos te voelen wanneer ik met grote bedragen te maken heb.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me angst zie hebben voor grote bedragen. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een automatische reactie in mijn mind is. In plaats ervan kijk ik hoe ik er mee om kan gaan op de manier die het beste zou zijn voor iedereen.
When I lose a trade I tend to become more cautious so it makes sense to raise the amount a bit, as T suggests; “you need to be brave” 🙂
+++Tis of energie of geld+++


Een reactie plaatsen

Binary Options Trade, zelfvergevingen – Dag 646

BOTerwijl ik met de trade bezig ben en ervoor en erna komen er talloze gedachtes en reacties in me op. Deze leiden me af van de trade zelf. Daarom vergeef ik mezelf deze en plaats ik correcties ervoor in de plaats die maken dat ik bij de realiteit blijf. (voornamelijk in het tweede gedeelte heb ik de zelfcorrecties erbij geschreven).
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘het zal er om spannen’/‘nou, spannend’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken dat ik moet/kan handelen vanuit lef
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te duwen vanuit mijn buik om me tot handelen aan te zetten. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me vanuit mijn buik zie duwen om te handelen. In plaats ervan stabiliseer ik mezelf in adem en handel ik ademend.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te handelen vanuit de gedachte dat het er nu maar eens van moet komen dat ik veel geld ga verkrijgen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben angst te voelen om de exchange rate te zien als een venster op (een deel van) het geldsysteem zelf.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat het geldsysteem meedogenloos tegen mij is en dat het mij geld afhandig zal maken en ik er berooid af zal komen.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik de koersontwikkeling nerveus en angstig moet volgen wanneer ik een investering heb lopen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘jee, wat spannend zeg’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘o, hoe zal het gaan’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat alles nu draait om deze ene/twee investeringen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik moet opschieten om nog een investering te doen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘als ik in die voorgaande trade veel had geïnvesteerd dan had ik nu een stuk meer op m’n account gehad’
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben me te identificeren met het bedrag op mijn account
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben dit ‘zinkende’ gevoel in m’n onderbuik te interpreteren als ‘o ik moet nu investeren want ik ga verliezen’. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me vanuit dit zinkende gevoel in mijn onderbuik zie denken ”o ik moet nu investeren want ik ga verliezen’. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een reactie in mijn mind is die de werkelijkheid misinterpreteert. In plaats ervan ben ik terughoudend wanneer ik dit voel en denk en ik stel me een en gelijk aan het geld systeem.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben het gevoel te hebben dat ik moet investeren vanuit een oppakkende energie in mijn solar plexus. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanner en als ik me het gevoel zie hebben te moeten investeren vanuit en oppakkende energie in mijn solar plexus. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat ik vanuit energie nooit in afgescheidenheid handel. In plaats ervan stabiliseer ik zelf in en als adem en investeer ik ademend.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te denken ‘ik moet mijn verliezen weer goedmaken’. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie denken ‘ik moet mijn verliezen weer goed maken. Ik zie begrijp realiseer me dat ik deze gedachte in en als de mind gebruik om energie te genereren waardoor ik me dan zou moeten laten leiden. In plaats ervan stuur ik zelf mezelf aan want in een staat van energetische gedrevenheid kan ik niet goed zien wat ik doe.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te investeren en op sympathie te rekenen van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben mezelf op te zwepen door m’n ‘won’ te vermelden aan een ander/anderen
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben in competitie te gaan met mezelf. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in competitie zie gaan met mezelf. Ik zie/begrijp/realiseer me dat het een construct is wat ik fabriceer in mijn mind waarin ik afgescheiden ben van de realiteit. In plaats ervan adem ik in eenheid en gelijkheid met de bewegingen van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een energie in me op te wekken van ‘kom op, we hebben er drie gewonnen nou kunnen we uitgeven zonder veel acht te slaan op de risico’s en de resultaten’. I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself generating this energy after winning some. Instead I stabilize myself in breath and I trade breathing and grounded.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben na een aantal winnende (virtuele ) trades een soort van losse energie in mezelf op te wekken waarvanuit ik enkele onwillekeurige trades zou willen maken. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me in deze energie trades zie willen maken. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en ik grond mezelf en ik stel me equal and one to the graph, the movement of the money system
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to think after some winning (virtual) trades, looking at the graph ‘O I see it already’ and to want to make investments from within this energy. I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself generating this energy and dwelling in it. Instead I breathe myself into stability, grounded in the present moment here
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat als ik alles heel precies doe dat ik dan weet wat de koers gaat doen. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me dit zie geloven. In plaats ervan doe ik niet alleen alles precies, ik stel me een en gelijk aan de beweging van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik snel moet handelen om mijn verlies goed te maken. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me een en gelijk zie een energetische emotionele reactie op verlies zie zijn. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en vergeef ik me mijn reactie(s), zodat ik een en gelijk kan staan aan de bewegingen van de grafiek.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gevoelsenergie van opgewondenheid in mezelf te genereren tijdens het voortschrijden van de trade.
Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me gevoelsenergie van opgewondenheid in mezelf zie genereren tijdens het lopen van de trade. In plaats ervan stabiliseer ik me in en als adem en ik grond mezelf en bepaal me tot de fysieke realiteit.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben te geloven dat ik met L. kan winnen. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me zie geloven dat ik met L. kan winnen. Want ik zie/begrijp/realiseer me dat geloven een functie van mezelf in en als de mind is, in afgescheidenheid van de realiteit. In plaats ervan grond ik mezelf in het huidige moment hier en ik stel me een en gelijk aan de beweging van het geldsysteem
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben gevoelsenergie op te wekken in mezelf door me voor te stellen dat ik mijn winst aan B. mededeel. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me gevoelsenergie op zie wekken in mezelf door me voor te stellen dat ik mijn winst aan B. mededeel.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben plannen te maken voor winst. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me plannen zie maken voor winst. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in mijn voorstellingsvermogen in en als de mind ben, afgescheiden van de realiteit van de bewegingen van het geld systeem waardoor ik niet accuraat kan zijn in de trade. In plaats ervan handel ik in ademende stabiliteit en gegrond zijn.
Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben grote verwachtingen te hebben van winst. Ik stel me ten doel te stoppen en te ademen wanneer en als ik me grote verwachtingen zie hebben van winst. Ik zie/begrijp/realiseer me dat ik in en als mijn mind een voorstelling maak in afgescheidenheid van de realiteit waardoor ik nooit en te nimmer accuraat kan handelen. In plaats ervan handel ik in eenheid en gelijkheid met de bewegingen van het geldsysteem.


1 reactie

Pride and masturbation – Day 641

I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel pride over my ability to easily masturbate at will
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel aggression when I experience that I cannot masturbate at will
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel powerless when and as I experience that i cannot masturbate at will
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to exist in and as the polarity of aggression versus powerlessness in relation to masturbation
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to feel like giving up on myself when I experience that I cannot mastbate at will
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to exist in and as the polarity pride versus giving up on myself related to my ability to masturbate at will
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself exist in and as the polarity of aggression versus powerlessness in relation to masturbation. I see/realize/understand that I am living out a polarity construct. Instead I stand equal and one with my body in masturbation.
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself existing in and as the polarity of pride versus giving up on myself related to my ability to masturbate at will. I see/realize/understand that I live out a polarity construct. Instead I stabilize myself within breath and I attent to my physical.
bosAnd something else, a memory of going out when the weather is nice – stress
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to access a memory of my mother hurrying us children up to go out doors when the weather is sunny, where we were to let go of anything we were involved in and we got into an energy of stress
I forgive myself that I’ve accepted and allowed myself to build up the emotional charge of stress when the weather is very sunny
I dissociate the charge from the memory and I breathe through the emotion till it is no more
I commit myself to stop and to breathe when and as I see myself access the memory of stress for going outdoors and build up the emotional charge. I see/realize/understand that I live out a system. Instead I stabilise myself in breath and I direct myself in the physical moment, in as well as outdoors, when the weather is sunny.